Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mgr Joanna Michalak – kierownik projektu

2 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ II 01.02.12 8.00-8.45 Śniadanie 8.45-9.00 Powitanie uczestników, wprowadzenie do projektu Lasy dla zrównoważonego rozwoju 9.00-9.45 Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie WCEE 9.45-10.45 Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną 10.45-11.00 11.00-14.00 Kawa Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną – warsztat 14.00-14.15 Kawa 14.15-15.15 Matryca logiczna projektu 15.15-16.15 Obiad 16.15-18.15 Opracowanie własnego projektu edukacji ekologicznej w oparciu o matrycę logiczna i zasoby przyrodnicze LKP –warsztat 18.15-19.45Turystyka na obszarach chronionych – metody aktywnej edukacji ekologicznej 19.45 Kolacja

3 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ III 02.02.12 7.00-7.30Śniadanie 7.45 -16.45Zajęcia terenowe – zwiedzanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Gostynińsko- Włocławskie -wycieczka autokarowa

4 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ZADANIA

6 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.Udział w szkoleniu dla pracowników LKP w styczniu 2012r. a)Opracowanie programu edukacyjnego 2.Pomoc w organizacji Szkolenia dla nauczycieli: a)Wskazanie miejsca szkolenia (hotel/ośrodek szkoleniowy; nocleg, wyżywienie, sala wykładowa) b)Umożliwienie przeprowadzenia zajęć terenowych na terenie LKP (wskazanie trenerów) c)Promocja szkolenia (rozesłanie informacji do szkół/wydziałów oświaty, kuratorium; rozwieszenie plakatów, zamieszczenie informacji na stronie www) d)Zebranie grupy nauczycieli, przesłanie listy kierownikowi e)Sporządzenie dokumentacji fotograficznej f)Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów

7 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.Pomoc w organizacji warsztatów dla dzieci: a)Wsparcie nauczycieli prowadzących zajęcia terenowe b)Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych c)Sporządzenie dokumentacji fotograficznej 4.Udział w konferencji podsumowującej projekt a)Przygotowanie prezentacji dotyczącej realizacji projektu w LKP b)Opracowanie programu i przesłanie go kierownikowi

8 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1. Wyznaczenie terminu warsztatu dla nauczycieli (kwiecień, maj, październik) 2. Wybranie realizatorów lokalnych

9 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Realizator lokalny

10 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla nauczycieli

13 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 10-11.02.2012 LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie Kwiecień Maj (28-30.05. LKP Puszcze Szczecińskie) Październik (LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie)

14 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ I 8.30-9.00Rejestracja uczestników 9.00 – 9.15Powitanie uczestników, prezentacja projektu 9.15-10.15Formy ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Rola LKP – wykład Ryszard Kapuściński 10.15-11.15Zrównoważona gospodarka leśna – wykład Ryszard Kapuściński 11.15-11.45kawa 11.45-12.45Polityka ekologiczna państwa i edukacja na rzecz ZR w programie nauczania i praktyce szkolnej – wykład Anna Kalinowska 12.45-13.45Metody aktywnej edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju (dyskusja, seminarium uczniowskie, metoda problemowa, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda przypadku, inscenizacja) Anna Kalinowska 13.45-14.30Obiad 14.30-16.00Metody aktywnej edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju (dyskusja, seminarium uczniowskie, metoda problemowa, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda przypadku, inscenizacja) – warsztat Teresa Grzelak, Anna Kalinowska 16.00-17.30Moje miejsce na Ziemi – warsztat, Teresa Grzelak 17.30-19.30Co ja mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju – warsztat, Teresa Grzelak 19.30Kolacja DZIEŃ II 8.00 – 8.45Śniadanie 9.00-13.00Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej LKP, Adrian Szerel, 13.30-14.30Obiad 14.30-15.30Dyskusja, podsumowania warsztatów, przedstawienie zasad realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, Maria Palińska

15 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla dzieci z przedszkoli 8h Co to jest las? (rodzaje lasów), Kto mieszka w lesie? (zwierzęta leśne), Jakie drzewa spotkamy w lesie? (zajęcia terenowe), Zasady zachowania w lesie (regulamin przedszkolaka),

16 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych 8h Rola lasów (historia, gospodarka, społeczeństwo, środowisko), Woda – środowisko życia roślin i zwierząt oraz zasób użytkowy człowieka, Kto kogo zjada w lesie? – budujemy łańcuchy pokarmowe, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe),

17 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych 8h Po co nam zrównoważony rozwój?, Ekorozwój – gra dydaktyczna, Historia i współczesność – człowiek i lasy na przestrzeni dziejów, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe),

18 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 8h Od źródeł energii do jej wykorzystania (energia – skąd pochodzi i do czego jest potrzebna, elementy oszczędzające energię w domach, biomasa), Gdzie budować? – zrównoważone osiedla i społeczności, Rośliny zielne – domowa apteczka (zajęcia terenowe), Turystyka leśna – szansa czy zagrożenie dla lasów?, Tropy i ślady zwierząt (zajęcia terenowe),

19 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Metody aktywnej edukacji Moje miejsce na Ziemi Co ja mogę zrobić? Zajęcia terenowe

20 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Koszty

21 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju 300 750,00 NFOSiGW 210 525,00 WCEE 90 225,00

22 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla nauczycieli (10) trenerzy: 32h x 100,00 zakwaterowanie i wyżywienie uczestników: 30 osób x 2 dni x 100,00 = 6000 wynajem sali: 300,00 materiały dla uczestników szkolenia: 4000,00 realizator lokalny: 550,00

23 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google