Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mgr Joanna Michalak – kierownik projektu

2 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ II Śniadanie Powitanie uczestników, wprowadzenie do projektu Lasy dla zrównoważonego rozwoju Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie WCEE Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną Kawa Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną – warsztat Kawa Matryca logiczna projektu Obiad Opracowanie własnego projektu edukacji ekologicznej w oparciu o matrycę logiczna i zasoby przyrodnicze LKP –warsztat Turystyka na obszarach chronionych – metody aktywnej edukacji ekologicznej Kolacja

3 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ III Śniadanie Zajęcia terenowe – zwiedzanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Gostynińsko- Włocławskie -wycieczka autokarowa

4 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ZADANIA

6 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.Udział w szkoleniu dla pracowników LKP w styczniu 2012r. a)Opracowanie programu edukacyjnego 2.Pomoc w organizacji Szkolenia dla nauczycieli: a)Wskazanie miejsca szkolenia (hotel/ośrodek szkoleniowy; nocleg, wyżywienie, sala wykładowa) b)Umożliwienie przeprowadzenia zajęć terenowych na terenie LKP (wskazanie trenerów) c)Promocja szkolenia (rozesłanie informacji do szkół/wydziałów oświaty, kuratorium; rozwieszenie plakatów, zamieszczenie informacji na stronie www) d)Zebranie grupy nauczycieli, przesłanie listy kierownikowi e)Sporządzenie dokumentacji fotograficznej f)Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów

7 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.Pomoc w organizacji warsztatów dla dzieci: a)Wsparcie nauczycieli prowadzących zajęcia terenowe b)Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych c)Sporządzenie dokumentacji fotograficznej 4.Udział w konferencji podsumowującej projekt a)Przygotowanie prezentacji dotyczącej realizacji projektu w LKP b)Opracowanie programu i przesłanie go kierownikowi

8 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1. Wyznaczenie terminu warsztatu dla nauczycieli (kwiecień, maj, październik) 2. Wybranie realizatorów lokalnych

9 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Realizator lokalny

10 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla nauczycieli

13 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie Kwiecień Maj ( LKP Puszcze Szczecińskie) Październik (LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie)

14 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ I Rejestracja uczestników 9.00 – 9.15Powitanie uczestników, prezentacja projektu Formy ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Rola LKP – wykład Ryszard Kapuściński Zrównoważona gospodarka leśna – wykład Ryszard Kapuściński kawa Polityka ekologiczna państwa i edukacja na rzecz ZR w programie nauczania i praktyce szkolnej – wykład Anna Kalinowska Metody aktywnej edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju (dyskusja, seminarium uczniowskie, metoda problemowa, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda przypadku, inscenizacja) Anna Kalinowska Obiad Metody aktywnej edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju (dyskusja, seminarium uczniowskie, metoda problemowa, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda przypadku, inscenizacja) – warsztat Teresa Grzelak, Anna Kalinowska Moje miejsce na Ziemi – warsztat, Teresa Grzelak Co ja mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju – warsztat, Teresa Grzelak 19.30Kolacja DZIEŃ II 8.00 – 8.45Śniadanie Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej LKP, Adrian Szerel, Obiad Dyskusja, podsumowania warsztatów, przedstawienie zasad realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, Maria Palińska

15 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla dzieci z przedszkoli 8h Co to jest las? (rodzaje lasów), Kto mieszka w lesie? (zwierzęta leśne), Jakie drzewa spotkamy w lesie? (zajęcia terenowe), Zasady zachowania w lesie (regulamin przedszkolaka),

16 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych 8h Rola lasów (historia, gospodarka, społeczeństwo, środowisko), Woda – środowisko życia roślin i zwierząt oraz zasób użytkowy człowieka, Kto kogo zjada w lesie? – budujemy łańcuchy pokarmowe, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe),

17 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych 8h Po co nam zrównoważony rozwój?, Ekorozwój – gra dydaktyczna, Historia i współczesność – człowiek i lasy na przestrzeni dziejów, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe),

18 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 8h Od źródeł energii do jej wykorzystania (energia – skąd pochodzi i do czego jest potrzebna, elementy oszczędzające energię w domach, biomasa), Gdzie budować? – zrównoważone osiedla i społeczności, Rośliny zielne – domowa apteczka (zajęcia terenowe), Turystyka leśna – szansa czy zagrożenie dla lasów?, Tropy i ślady zwierząt (zajęcia terenowe),

19 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Metody aktywnej edukacji Moje miejsce na Ziemi Co ja mogę zrobić? Zajęcia terenowe

20 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Koszty

21 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju ,00 NFOSiGW ,00 WCEE ,00

22 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warsztaty dla nauczycieli (10) trenerzy: 32h x 100,00 zakwaterowanie i wyżywienie uczestników: 30 osób x 2 dni x 100,00 = 6000 wynajem sali: 300,00 materiały dla uczestników szkolenia: 4000,00 realizator lokalny: 550,00

23 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google