Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2

3 Projekt szkoleniowy przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 01 października 2011- 30 września 2013 Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

4 Cele projektu zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnych, nauczycieli i młodzieży szkolnej z obszarów leśnych w zakresie znaczenia różnorodności biologicznej i jej ochrony, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu uświadomienie atrakcyjności obszarów chronionych, promocja walorów przyrodniczych podniesienie jakości życia mieszkańców uświadomienie atrakcyjności kompleksów leśnych promocja walorów przyrodniczych wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5 Główne zadanie projektu wzrost poziomu zrozumienia i akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju wykształcenie pozytywnych emocjonalnych postaw wobec środowiska naturalnego i jego ochrony Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

6 Zasięg projektu 1.LKP Puszcze Szczecińskie 2.LKP Bory Lubuskie 3.LKP Sudety Zachodnie 4.LKP Lasy Warcińsko-Polanowskie 5.LKP Puszcza Notecka 6.LKP Lasy Rychtalskie 7.LKP Lasy Beskidu Śląskiego 8.LKP Lasy Beskidu Sądeckiego 9.LKP Puszcza Świętokrzyska 10.LKP Lasy Birczańskie 11.LKP Lasy Janowskie 12.LKP Puszcza Kozienicka 13.LKP Lasy Spalsko-Rogowskie 14.LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie 15.LKP Bory Tucholskie 16.LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie 17.LKP Lasy Mazurskie 18.LKP Puszcza Białowieska 19.LKP Lasy Warszawskie Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

7 ETAPY PROJEKTU ETAP I – KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT Data: 08.11.2011 Miejsce: Restauracja Impresja, Włocławek Czas: 10.00-16.30 Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

8 ETAPY PROJEKTU Konferencja Promująca Projekt Cele: Rozpowszechnienie informacji na temat projektu, założeń strategicznych Promocja projektu, poinformowanie pracowników LKP i nadleśnictw o planowanych działaniach Zapoznanie uczestników z tematyką projektu Odbiorcy Dyrektorzy RDLP Pracownicy LKP związan i z edukacją ekologiczna Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

9 ETAPY PROJEKTU Konferencja Promująca Projekt Program konferencji promującej program 9.45-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.15 Powitanie uczestników –MGR SŁAWOMIR SARNOWSKI, Prezes Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 10.15-11.00 Przedstawienie projektu Lasy dla zrównoważonego rozwoju – MGR JOANNA MICHALAK, Kierownik projektu 11.00-11.45 Zrównoważony rozwój a gospodarowanie w lasach państwowych - DR INŻ. RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody 11.45-12.00 Przerwa kawowa 12.00-13.00 LKP- co, jak i dlaczego ? – DR INŻ. RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu 13.00-14.00 LKP- szansą realizacji edukacji ekologicznej – MGR INŻ. ANETA BROŻEK, Nadleśnictwo Łąck 14.00-14.30 Obiad 14.30-15.15 LKP- Lasy Gostynińsko-Włocławskie – historia, zasoby przyrodnicze – DR WIESŁAW CYZMAN, Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu 15.15-16.00 Budowanie świadomości ekologicznej na terenach LKP- rola organizacji pozarządowych – DR MARIA PALIŃSKA, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 16.00-16.30 Omówienie zadań LKP w projekcie – przygotowanie programu edukacyjnego Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10 ETAPY PROJEKTU ETAP II - Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw Data: 10-12 stycznia 2012r. Miejsce: Agrofarma Gołaszewo Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw Cele Wypracowanie projektu edukacyjnego charakterystycznego dla każdego LKP, Budowanie zespołów ludzkich, partnerstw, Poprawa komunikacji miedzy różnymi grupami społecznymi Opracowanie projektu szkoleniowo- edukacyjnego dla każdego z Leśnych Kompleksów Promocyjnych Wykształcenie leśnych trenerów edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju Wzmocnienie oddziaływania leśników na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa Współpraca leśników z innymi podmiotami zajmującymi się edukacją ekologiczną Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw godzinaI grupaII grupaIII grupa DZIEN I 17.30-18.30Zakwaterowanie uczestników w Agrofarmie w Gołaszewie 19.00Kolacja DZIEŃ II 8.00-8.45Śniadanie 8.45-9.00Powitanie uczestników, wprowadzenie do projektu Lasy dla zrównoważonego rozwoju 9.00-9.45Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie WCEE 9.45-10.45Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną 10.45-11.15Kawa 11.15-12.15Matryca logiczna projektu 12.15-15.15Matryca logiczna projektu - warsztat 15.15-16.15Obiad 16.15-18.15 Opracowanie własnego projektu edukacji ekologicznej w oparciu o matrycę logiczna i zasoby przyrodnicze LKP -warsztat 18.15-19.00Podsumowanie pierwszego dnia zajęć 19.00Kolacja DZIEŃ III 8.00-8.45Śniadanie 8.45-9.30Turystyka na obszarach chronionych – metody aktywnej edukacji ekologicznej 9.45-14.30 Zajęcia terenowe – zwiedzanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Gostynińsko-Włocławskie (wycieczka autokarowa – wyjazd z ośrodka w Gołaszewie, przejazd do Łącka, Zielonych Szkół w Sendeniu, Smólniku i Goreniu, Obiad w Zielonej szkole w Goreniu) 14.30-15.30Podsumowanie szkolenia, Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

13 ETAPY PROJEKTU ETAP III - Szkolenie dla nauczycieli Termin y i miejsca: I kwartał 2012, LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie II kwartał 2012, 4 LKP IV kwartał 2012, 5 LKP Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

14 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla nauczycieli CELE: Poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych LKP, Poznanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej realizowanej na terenie LKP, Opracowanie programów edukacyjnych, zajęć dopasowanych do różnych grup wiekowych, Wypracowanie aktywnych metod edukacyjnych przystosowanych do warunków środowiskowych danego LKP, Wdrażanie wypracowanych programów edukacyjnych wśród społeczności lokalnych ODBIORCY: nauczyciele przedszkolni, nauczania zintegrowanego, nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele akademiccy Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

15 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla nauczycieli Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

16 ETAPY PROJEKTU ETAP IV - Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej Termin : rok szkolny 2012/2013 M iejsce : Leśne Kompleksy Promocyjne Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

17 ETAPY PROJEKTU Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej CELE Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie działań sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju Pomoc uczniom w zrozumieniu idei rozwoju zrównoważonego Poznanie działań człowiek, które doprowadzają do pojawienia się zagrożeń w środowisku Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Poznanie zasad funkcjonowania ekosystemów leśnych Poznanie zależności między organizmami w poszczególnych ekosystemach Poznanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej obowiązującej w LKP Poznanie systemu ochrony przyrody

18 ETAPY PROJEKTU Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej Warsztaty dla dzieci z przedszkoli 8h Co to jest las? (rodzaje lasów), Kto mieszka w lesie? (zwierzęta leśne), Jakie drzewa spotkamy w lesie? (zajęcia terenowe), Zasady zachowania w lesie (regulamin przedszkolaka), Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych 8h Rola lasów (historia, gospodarka, społeczeństwo, środowisko), Woda – środowisko życia roślin i zwierząt oraz zasób użytkowy człowieka, Kto kogo zjada w lesie? – budujemy łańcuchy pokarmowe, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe), Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

19 ETAPY PROJEKTU Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej Warsztaty dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych 8h Po co nam zrównoważony rozwój?, Ekorozwój – gra dydaktyczna, Historia i współczesność – człowiek i lasy na przestrzeni dziejów, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe), Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 8h Od źródeł energii do jej wykorzystania (energia – skąd pochodzi i do czego jest potrzebna, elementy oszczędzające energię w domach, biomasa), Gdzie budować? – zrównoważone osiedla i społeczności, Rośliny zielne – domowa apteczka (zajęcia terenowe), Turystyka leśna – szansa czy zagrożenie dla lasów?, Tropy i ślady zwierząt (zajęcia terenowe), Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

20 ETAPY PROJEKTU ETAP V - Konferencja podsumowująca projekt Termin: III kwartał 2013r. Miejsce: Włocławek Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

21 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt Podsumowanie działań prowadzonych w czasie projektu Prezentacja opracowanych projektów edukacyjnych przez LKP Prezentacja wypracowanych przez nauczycieli UCZESTNICY pracownicy LKP i nadleśnictw, nauczyciele Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt DZIEŃ I 10.45-11.00 Rejestracja uczestników 11.00-11.15 Powitanie uczestników 11.15-11.45 Podsumowanie projektu Lasy dla zrównoważonego rozwoju - podsumowanie założonych celów i zadań 11.45-12.45 Zrównoważony rozwój w gospodarce leśnej 12.45-14.15 Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 14.15-15.30 Obiad 15.30-17.00 Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI 17.00-18.00 Rozwój turystyki na obszarach leśnych 18.00-18.45 Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI 18.45-19.30 Panel dyskusyjny – K IEROWNIK PROJEKTU 19.30-20.00 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji – K IEROWNIK PROJEKTU 20.00 Kolacja

23 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt 12.45-13.30 Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI 13.30-14.15 Obiad 14.15-15.15 Rola projektów społecznych w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa 15.15-16.30 Podsumowanie konferencji, wręczenie tablic Leśny Kompleks Promocyjny dla zrównoważonego rozwoju Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ II 8.00-8.30 Śniadanie 8.30-8.45 Przedstawienie organizacji drugiego dnia konferencji 8.45-9.30 Znaczenie lasów: ekologiczne, produkcyjne i społeczne 9.30-11.45 Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI 11.45-12.45 Edukacja leśna

24 PROMOCJA PROJEKTU Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

25 PROMOCJA PROJEKTU www.wcee.org.pl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

26 Biuro Projektu Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek Kierownik projektu: Joanna Michalak, tel. 54 232 76 82; fax. 54 411 09 95; kom. 603 622 266, e-mail: ekoedu@interia.eu


Pobierz ppt "Mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google