Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK Gemius SA Wyzwania badań ilościowych online VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK Gemius SA Wyzwania badań ilościowych online VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA,"— Zapis prezentacji:

1 JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK Gemius SA Wyzwania badań ilościowych online VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA, 13-14.12.2010

2 Jaką pozycję mają internetowe badania ankietowe? Z czego wynika wzrost ich popularności? Jakie są bariery ich rozwoju? Jak pokonać te bariery? innowacyjne metody poprawy jakości badań dobór próby – wiedza dzięki technologii kształt ankiety – wiedza dzięki doświadczeniu korekta struktury – wiedza dzięki porównaniu O czym opowiemy

3 Pozycja badań online

4 Najpopularniejsza technika badań ilościowych W 2009 na badania online wydano 6,4 mld $ Stały wzrost udziału w rynku W Kanadzie, Japonii, Australii - blisko połowa wydatków badania oprowadzone przez agencje i instytuty badawcze (bez uwzględnienia działań niekomercyjnych podmiotów, np. uniwersytetów, instytucji publicznych) Pozycja badań online Struktura wydatków na badania ilościowe na świecie (ESOMAR 2010)

5 Stały wzrost liczby osób korzystających z internetu Rosnące kompetencje użytkowników Dlaczego online? Prawie każde polskie przedsiębiorstwo ma dostęp do internetu Rosnący zakres korzystania z sieci Przedsiębiorstwa z dostępem do internetu (GUS 2009)

6 komfort, dogodny czas i miejsce wywiadu łatwa prezentacja materiałów multimedialnych brak efektu ankieterskiego brak błędów ankieterskich trudne / drażliwe tematy krótki czas realizacji, szybki dostęp niskie koszty duży zasięg geograficzny Dlaczego online?

7 Brak zaufania części badaczy i odbiorców Fakty czy mity? problem doboru próby > kwestia populacji > metoda doboru niska stopa zwrotu, autoselekcja > problem wszelkich badań ankietowych > duża odpowiedzialność badacza – konstrukcja narzędzia, metoda kontaktu nierzetelni respondenci > kilka % > możliwość weryfikacji spójności odpowiedzi Jakość próby – największy problem badań online szeroko zakrojony projekt R&D Obawy – fakty i mity

8 Projekt poprawy jakości Innowacyjne metody poprawy jakości badań prowadzonych przez internet projekt realizowany przez Gemius przedsięwzięcie IniTech2 IniTech: przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych nakierowanych na zastosowanie w działalności gospodarczej

9 Trzy etapy, na których decyduje się jakość finalnej próby: 1.Etap doboru próby – sposób wyboru użytkowników, sposób dotarcia 2.Etap realizacji próby – zwiększenie stopy zwrotu optymalizacja kwestionariusza 3.Etap poprawy zrealizowanej próby – ważenie danych Jakość próby

10 1.Dobór próby 2.Realizacja próby 3.Korekcja struktury (ważenie) Źródło: badanie Gemius, luty 20 08 r. (emisja na witrynach objętych bezpłatnym audytem stat24 i stat.pl/PBI)

11 Wysyłka zaproszeń do badania e-mailem: uczestnicy panelu badawczego osoby zarejestrowane na witrynie lub w bazie usługodawcy zarejestrowani beneficjenci, odbiorcy danego programu/usługi Emisja zaproszeń do badania na witrynach internetowych: użytkownicy stron internetowych użytkownicy konkretnej usługi / serwisu W projekcie skupienie na emisji 1. Dobór próby @

12 Emisja na witrynach – ogromne możliwości dotarcia Problem: ankiety wypełniają częściej osoby, które są łatwe do zrekrutowania: CAPI i CATI osoby dużo przebywające w domu CAWI osoby intensywniej korzystające z internetu Skutek: skrzywienie struktury Rozwiązanie: wykorzystanie wiedzy o użytkowniku podczas emisji! 1. Dobór próby – emisja

13 Zamiast równych prawdopodobieństw dobór warstwowy Do warstwowania wykorzystujemy twarde dane: dane o aktywności cookie dane o parametrach komputera i przeglądarki Efekty: poprawa struktury próby Dodatkowy zysk: zmniejszenie potrzebnej liczby emisji o ¼ ! Źródło: badanie Gemius w ramach projektu INITECH, zrealizowane we wrześniu 2010 na próbie N=2706 (emisja na witrynach objętych bezpłatnym audytem stat24 i stat.pl/PBI) 1. Dobór próby – emisja

14 Optymalizacja zaproszenia i samej ankiety Analiza: kilkadziesiąt badań, kilkaset pytań cechy formalne i treściowe pytań Wnioski: kluczowa rola miejsca w ankiecie – krytyczny początek ankiety 2. Realizacja próby

15 Optymalizacja zaproszenia i samej ankiety Analiza: kilkadziesiąt badań, kilkaset pytań cechy formalne i treściowe pytań Wnioski: Konieczność minimalizacji ilości tekstu

16 2. Realizacja próby Optymalizacja zaproszenia i samej ankiety Analiza: kilkadziesiąt badań, kilkaset pytań cechy formalne i treściowe pytań Wnioski: kluczowa rola miejsca w ankiecie – krytyczny początek ankiety konieczność minimalizacji ilości tekstu konieczna rezygnacja z niektórych typów pytań – szczególnie rozbudowanych tabel Internet zasady usability Nie każ im myśleć!

17 Optymalizacja zaproszenia i samej ankiety Analiza: kilkadziesiąt badań, kilkaset pytań cechy formalne i treściowe pytań Wnioski: kluczowa rola miejsca w ankiecie – krytyczny początek ankiety konieczność minimalizacji ilości tekstu konieczna rezygnacja z niektórych typów pytań – szczególnie rozbudowanych tabel Internet zasady usability Nie każ im myśleć! 2. Realizacja próby

18 Pomimo poprawy doboru i zwiększeniu QRR – nadal problem struktury Konieczność zastosowania wag analitycznych przez co ważyć (zmienne)? jak ważyć (algorytm)? Analiza: wykonano ponad 15 tysięcy ważeń stosując różne zmienne i algorytmy Wnioski: klasyczne ważenie stratyfikacyjne nie wystarcza! 3. Korekcja struktury

19 Niezbędne wykorzystanie innych zmiennych wpływających na dostępność w badaniu online: chęć udziału w badaniach styl życia, zwyczaje, korzystanie z technologii Efekt: znaczna redukcja błędu 3. Korekcja struktury dane CAWI = badanie Gemius, maj 2010 r. (N=5453) dane zewnętrzne CAPI = omnibus MB SMG/KRC, maj 2010 r. (N=1575) analizowany target: Polacy 15-55 lat korzystający z internetu

20 Badania ewaluacyjne – część problemów nie występuje, potencjał badań online Realizacja próby skomplikowane kwestionariusze ewaluacyjne muszą być dostosowane do realiów internetu rola metody rekrutacji (wsparcie innymi kanałami dotarcia), liczby kontaktów Ważenie – warto wyjść poza demografię W praktyce

21 Dziękujemy! Gemius SA ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa tel. (0 22) 390 90 90 fax (0 22) 874 41 01 kontakt: malgorzata.poltorak@gemius.pl


Pobierz ppt "JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK JADWIGA PRZEWŁOCKA MAŁGORZATA PÓŁTORAK Gemius SA Wyzwania badań ilościowych online VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google