Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klaudia Zamerlak Gr. B2. Równowaga kwasowo-zasadowa jest to stan, w którym zachowany jest swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klaudia Zamerlak Gr. B2. Równowaga kwasowo-zasadowa jest to stan, w którym zachowany jest swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący."— Zapis prezentacji:

1 Klaudia Zamerlak Gr. B2

2 Równowaga kwasowo-zasadowa jest to stan, w którym zachowany jest swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący odpowiednie pH i prawidłowy przebieg procesów życiowych 2 Układy buforowe krwi i tkanek Nerki – zatrzymywanie zasad (HCO 3 - ) -kanalik proksymalny -kanalik dystalny Płuca - usuwanie kwasu (CO 2 )

3 pH pCO 2 Aktualne stężenie HCO 3 - BE pO 2 HbO 2 (SO 2 ) Parametry mierzone 3 Parametr – krew tętnicza:Zakres wartości referencyjnych: pH7.35 – 7.45 pCO 2 (mmHg)35 – 45 NZ (mmol/l)0 +/- 2.5 HCO 3 - (mmol/l)21 – 26 pO 2 (mmHg)71 – 104 HbO 2 sat. (%)92 – 96

4 Nadmiar zasad – (BE) ilość kwasu lub zasady koniecznej do zmiareczkowania 1 litra krwi do pH = 7.4 dodatnia wartość BE – wskazuje na: - nadmiar zasad - niedobór nielotnych kwasów ujemna wartość BE – wskazuje na: - niedobór zasad - nadmiar nielotnych kwasów pO 2 – prężność tlenu we krwi ograniczone znaczenie diagnostyczne (odzwierciedla tylko frakcje tlenu rozpuszczonego) SO 2 – aktualny stopień wysycenia hemoglobiny tlenem wyrażany w procentach w odniesieniu do całkowitej pojemności hemoglobiny do wiązania tlenu 4

5 5 Hipoksja - stan, w którym tkanki nie są zaopatrywane w wystarczającą dla prawidłowego metabolizmu tlenowego ilość tlenu. Może powodować hiperwentylację, a tym samym obniżenie pCO 2 i zasadowicę oddechową. Hipoksemia – stan, w którym we krwi tętniczej zmniejszona jest zawartość tlenu (upośledzenie utlenowania krwi, stęż. Hb, dostępność Hb dla O 2 ) €Upośledzenie utlenowania krwi – stan wynikający ze zmniejszonego przechodzenia tlenu z płuc do układu krążenia - SO 2

6 6 Materiał biologiczny:Parametr: Zakres wartości referencyjnych:Surowica Potas3.5 – 5.0 mmol/l Chlorki97 – 108 mmol/l Luka Anionowa8 – 16 mmol/l Mocz pH4.5 – 8.0 Wydalanie H + 30 – 80 mmol/24 godz. NH 4 + 30 – 50 mmol/ 24 godz. Kwaśność miareczkowa10 – 30 mmol/24 godz. HCO 3 - < 1 mmol/l Chlorki działają jak bufor równoważąc przesunięcia jonów H + w zaburzeniach RKZ

7 7 mocz z dobowej zbiórki Materiał biologiczny ilość jonów wodorowych wydalanych z moczem w postaci H 2 PO 4 - lub innych słabych kwasów (kreatynina, kwas beta- hydroksymasłowy, kwaśne cytryniany) stanowi 25-40% wydalonego jonu wodorowego, pozostała część zaś wydalana jest w powiązaniu z amoniakiem dieta bogata w białka zwierzęce kwasica metaboliczna lub oddechowa dieta jarzynowa zasadowica metaboliczna lub oddechowa - kwasica kanalikowa dystalna (typ I) duże dawki niektórych antybiotyków, np. amfoterycyny B.

8 1. Ocena wartości pH – kwasica czy zasadowica. 8 > 7.45< 7.35 7.35 – 7.45 KWASICAZASADOWICA

9 2. Określenie przyczyny prowadzącej do obserwowanej zmiany pH – metaboliczna czy oddechowa. 9 KWASICAZASADOWICA

10 3. Określenie stopnia kompensacji. a) Zaburzenia metaboliczne: - przejawem wyrównywania jest kompensacja oddechowa - zmiany pCO 2 zgodne z kierunkiem zmian st. HCO 3 - (NZ) 10 b) Zaburzenia oddechowe: - przejawem wyrównywania jest kompensacja metaboliczna - laboratoryjny wskaźnik: zmiany st. HCO 3 - (NZ) zgodne z kierunkiem pCO 2

11 11 - zmiana szybkości usuwania CO 2 - pojawia się szybko zmiana kompensacyjna zmiana pierwotna zmiana kompensacyjna zmiana pierwotna

12 12 -zmiana wydzielania nerkowego HCO 3 - -nerkowa kompensacja pojawia się wolno Zasadowica oddechowa – jest to zwykle stan ostry i nerkowa kompensacja nie występuje zmiana kompensacyjna zmiana pierwotna

13 Niewydolność nerek (upośledzone wydalanie kw. organicznych: fosforanów, siarczanów, mocznika) 13 Ketokwasy cukrzyca, głodzenie L-mlekowy hipoksja D-mlekowy fermentacja bakterii Kwasy egzogenne zatrucie alkoholem etylowym Przewód pokarmowy biegunki, przetoki Nerki kwasica kanalikowa proksymalna

14 Luka anionowa = LA = [Na + ]-([HCO 3 - ]+[Cl - ]) Parametr pozwalający na ocenę dynamiki zaburzeń metabolicznych (różnicowanie kwasic). masywne biegunki (utrata zasadowej treści przewodu pokarmowego) w nadczynności przytarczyc w hipoaldosteronizmie kwasice nerkowe kanalikowe polekowe (acetazolamid, cholestyramina) Endogenne: ketonowa cukrzycowa i głodowa mleczanowa mocznicowa Egzogenne: Zatrucia - salicylanami, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym 14

15 1. Kwasica ketonowa - hiperglikemia, ketonuria, bardzo duża luka anionowa - hiperwentylacja, woń acetonu w wydychanym powietrzu 2. Kwasica mleczanowa - niedotlenienie - wstrząs - zawał serca - oparzenia - wielonarządowe urazy Ciała ketonowe w moczu Mleczany we krwi 15

16 PrzypadekABCD Glukoza mmol/l 254.510 Osmolalność mOsm/kg H 2 O 330360285280 Ciała ketonowe mmol/l 4000 LA mmol/l 31281213 A: zaawansowana kwasica metaboliczna w przebiegu cukrzycy B: zatrucie lub kwasica mleczanowa C: utrata HCO 3 - drogą przewodu pokarmowego D: kwasica metaboliczna pochodzenia nerkowego 16 pH= 7.15 HCO 3 - = 8 mmol/l Na + = 145 mmol/l Mocznik= 5 mmol/l CD NH 4 + wyd pH moczu = 5

17 Wymioty płukanie żołądka utrata z moczem cytrynian sodu, wodorowęglan sodu hiperaldosteronizm hiperkortyzolemia utrata potasu z kałem (zespoły złego wchłaniania) utrata potasu z moczem leki potasopędne (wyciąg z lukrecji, aldosteron) 17

18 18 Uszkodzenia funkcji ośrodka oddechowego Uszkodzenie funkcji oddechowych -Zahamowanie ośrodka oddechowego znieczulenie ogólne, narkotyki -Choroby OUN uraz, udar -Choroby neurologiczne uszkodzenie rdzenia kręgowego, choroby neuronów ruchowych, neurotoksyny -Mechaniczne Miastenia gravis, odma opłucnowa, wysięki do jamy opłucnej, urazy klatki piersiowej -Choroby płuc niedrożność (przewlekłe zapalanie oskrzeli, astma), zwłóknienie, nacieki nowotworowe, zatorowość płucna KWASICA ODDECHOWA

19 19 -sytuacje stresowe (ból, lęk) -nadmierna sztuczna hiperwentylacja -czynniki drażniące ośrodek oddechowy: toksyny (towarzyszy wysoka gorączka) leki (salicylany) -choroby serca i płuc -ciężka niedokrwistość -zmiany zwyrodnieniowe w OUN (stymulacja ośrodka oddechowego) ZASADOWICA ODDECHOWA

20 20 KWASICA ODDECHOWA ZASADOWICA ODDECHOWA 1 KWASICA METABOLICZNA ZASADOWICA METABOLICZNA ciężka niewydolność krążenia 2 niewydolność wątroby w przebiegu leczenia środkami moczopędnymi (utrata K + ) ZASADOWICA ODDECHOWA 3 wstrząs (kwasica) w przebiegu zmian septycznych (zasadowica) niewydolność nerek z ciężką infekcją zatrucie salicylanami KWASICA METABOLICZNA 4 ZASADOWICA METABOLICZNA KWASICA ODDECHOWA serce płucne 5 niewydolność nerek i wymioty wstrząs z wymiotami KWASICA METABOLICZNA ZASADOWICA METABOLICZNA

21 pH > 7.45 ZASADOWICA NZ > 2.5 mmol/l pCO 2 > 35 mmHg TAK ZASADOWICA METABOLICZNO - ODDECHOWA ZASADOWICA METABOLICZNA ZASADOWICA ODDECHOWA NZ < 2.5 mmol/l TAKNIE TAK NIE pCO 2 < 35 mmHg ZASADOWICA METABOLICZNA WYRÓWNYWANA ZASADOWICA METABOLICZNA NIEWYRÓWNYWANA ZASADOWICA ODDECHOWA WYRÓWNYWANA ZASADOWICA ODDECHOWA NIEWYRÓWNYWANA ZABURZENIA MIESZANE ? 21

22 pH < 7.35 KWASICA NZ < -2.5 mmol/l pCO 2 > 45 mmHg TAKNIE KWASICA METABOLICZNO - ODDECHOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA ODDECHOWA NZ < 2.5 mmol/l TAKNIE TAK NIE pCO 2 < 35 mmHg KWASICA METABOLICZNA WYRÓWNYWANA KWASICA METABOLICZNA NIEWYRÓWNYWANA KWASICA ODDECHOWA WYRÓWNYWANA KWASICA ODDECHOWA NIEWYRÓWNYWANA ZABURZENIA MIESZANE ? 22

23

24 24 1.Kwasica czy zasadowica? 2.Metaboliczna czy oddechowa? 3.Skompensowana czy nieskompensowana? 4.Ostra czy przewlekła? 5.Przypuszczalna przyczyna? 15-latka z utrzymującymi się od ok. 2 godzin nasilonymi wymiotami. Twierdzi, że zaszkodziła jej nieświeża kanapka. pH7.51 pO 2 82 mmHg pCO 2 48 mmHg HCO 3 - 37 mmol/l BE+8.8 mmol/l Ostra częściowo skompensowana zasadowica metaboliczna. Przyczyna: wymioty (utrata kwasu żołądkowego).

25 25 55 letni pacjent z dusznością i kaszlem. Przyśpieszony oddech, osłuchowo świsty i furczenia. Od 30 lat nałogowy palacz palący dwie paczki papierosów dziennie. pH7.37 pO 2 56 mmHg pCO 2 65 mmHg HCO 3 - 35 mmol/l BE+10.2 mmol/l Przewlekła, skompensowana kwasica oddechowa. Dodatkowo: całkowita niewydolność oddechowa (pO 2 ). Przyczyna: najprawdopodobniej POChP. 1.Kwasica czy zasadowica? 2.Metaboliczna czy oddechowa? 3.Skompensowana czy nieskompensowana? 4.Ostra czy przewlekła? 5.Przypuszczalna przyczyna?

26 26 Około 3 godziny wcześniej dwuletnie dziecko połknęło lek (Tramal) ojca. Obecnie jest nieprzytomne ze zwolnioną (do 6 oddechów/min) akcją oddechową. pH7.19 pO 2 57 mmHg pCO 2 70 mmHg HCO 3 - 23 mmol/l BE-0.9 mmol/l Ostra nieskompensowana kwasica oddechowa. Dodatkowo: całkowita niewydolność oddechowa. Przyczyna: zatrucie opioidem (depresja ośrodka oddechowego). 1.Kwasica czy zasadowica? 2.Metaboliczna czy oddechowa? 3.Skompensowana czy nieskompensowana? 4.Ostra czy przewlekła? 5.Przypuszczalna przyczyna?

27 27 Pacjentka w 37 tygodniu ciąży. pH7.42 pO 2 97 mmHg pCO 2 27 mmHg HCO 3 - 18 mmol/l BE-3.8 mmol/l Przewlekła w pełni skompensowana zasadowica oddechowa. Przyczyna: hiperwentylacja w reakcji na zapotrzebowanie płodu na tlen. 1.Kwasica czy zasadowica? 2.Metaboliczna czy oddechowa? 3.Skompensowana czy nieskompensowana? 4.Ostra czy przewlekła? 5.Przypuszczalna przyczyna?

28 28 Pacjent 23-letni z trwającą od 4 dni biegunką. Osłabiony i senny. Podaje, że kilkoro jego znajomych miało wcześniej podobne objawy. pH7.36 pO 2 99 mmHg pCO 2 22 mmHg HCO 3 - 16 mmol/l BE-6.7 mmol/l Ostra skompensowana kwasica metaboliczna. Przyczyna: biegunka (utrata wodorowęglanów), najprawdopodobniej o etiologii wirusowej. 1.Kwasica czy zasadowica? 2.Metaboliczna czy oddechowa? 3.Skompensowana czy nieskompensowana? 4.Ostra czy przewlekła? 5.Przypuszczalna przyczyna?

29 Klaudia Zamerlak


Pobierz ppt "Klaudia Zamerlak Gr. B2. Równowaga kwasowo-zasadowa jest to stan, w którym zachowany jest swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google