Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpretacja wyników równowagi kwasowo-zasadowej Aleksandra Wierońska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpretacja wyników równowagi kwasowo-zasadowej Aleksandra Wierońska."— Zapis prezentacji:

1 Interpretacja wyników równowagi kwasowo-zasadowej Aleksandra Wierońska

2 Równowaga kwasowo- zasadowa - stan utrzymania optymalnego stężenia jonów wodoru w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych ustroju - stan utrzymania optymalnego stężenia jonów wodoru w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych ustroju - stężenie jonów wodorowych w przestrzeni wewnątrzkomórkowej wynosi 100 nmol/l (pH=7) - stężenie jonów w przestrzeni zewnątrzkomórkowej wynosi nmol/l (pH=7,35-7,45) - parametry RKZ oznaczane za pomocą gazometrii

3 Utrzymanie RKZ - układy buforowe – bufory krwi i wewnątrzkomórkowe - regulacja oddechowa – wydalanie CO2 przez płuca - regulacja metaboliczna – wydalanie nielotnych kwasów z moczem, resorbcja zwrotna HCO3-

4 Układy buforowe organizmu - kwas węglowy/wodorowęglan – zewnątrzkomórkowy - fosforan jednozasadowy/fosforan dwuzasadowy – wewnątrzkomórkowy - białczanowy – wewnątrzkomórkowy - hemoglobinianowy - wewnątrzkomórkowy

5 Równanie Hendersona Stosowane do kontroli wyników badania gazometrycznego. Uproszczona wersja:

6 Pobranie krwi do badania RKZ - krew tętnicza (pełna) – duże naczynie np. tętnica promieniowa, udowa - anaerobowe warunki pobrania - pobranie do gazoszczelnej strzykawki z heparyną - schłodzenie próbki i natychmiastowy transport do laboratorium

7 Wartości referencyjne dla parametrów RKZ Parametr – krew tętnicza Zakres wartości referencyjnych pH7,35-7,45 Stężenie jonów wodorowych nmol/l pCO mm Hg pO mm Hg Wysycenie tlenem 94-98% Stężenie jonów wodorowęglanowych mmol/l Nadmiar zasad (BE) 0+-2 mmol/l

8 BE – nadmiar zasad Jest to różnica między należnym, a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi ( wyliczony nadmiar zasad lub niedobór zasad). Jest to różnica między należnym, a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi ( wyliczony nadmiar zasad lub niedobór zasad). Wartość BE nie zależy ani od pCO2, ani od stężenia hemoglobiny, natomiast zależy od wysycenia Hb tlenem, ponieważ utlenowana hemoglobina (HbO2) jest bardziej kwaśna od hemoglobiny odtlenowanej (Hb). Wartość BE nie zależy ani od pCO2, ani od stężenia hemoglobiny, natomiast zależy od wysycenia Hb tlenem, ponieważ utlenowana hemoglobina (HbO2) jest bardziej kwaśna od hemoglobiny odtlenowanej (Hb).

9 Podział zaburzeń RKZ - kwasica oddechowa – wzrost pCO2 spowodowany upośledzoną eliminacja przez płuca - zasadowica oddechowa – spadek pCO2 wskutek nadmiernej eliminacji przez płuca - kwasica metaboliczna – spadek stężenia jonów HCO3- spowodowany utratą przez nerki, przewód pokarmowy lub nadmiernym wytwarzaniem kwasów - zasadowica metaboliczna – wzrost stężenia jonów HCO3- spowodowany stratą kwasów

10 Zasady interpretacji wyników badania RKZ - Ocena wartości pH – kwasica czy zasadowica - Określenie przyczyny prowadzącej do obserwowanej zmiany pH – metaboliczna czy oddechowa - Mechanizm kompensacyjny – zaburzenie nie skompensowane, częściowo skompensowane lub skompensowane

11 Ocena pH krwi 7,45 7,457,35-7,45 kwasica zasadowica

12 Określenie przyczyny zaburzenia KwasicaZasadowica pCo2? HCO3-?pCO2 ? HCO3- ? metabolicznaoddechowa

13 Ocena kompensacji zaburzeń metabolicznych kwasicapHzasadowica pH metaboliczna HCO3-metaboliczna HCO3- pCO2?wyrównanapCO2? niewyrównanaczęśćiowowyrównana

14 Ocena kompensacji zaburzeń oddechowych kwasicapHzasadowicapH oddechowapCO2oddechowapCO2 HCO3-?wyrównanaHCO3-? niewyrównanaczęściowowyrównana

15 Przyczyny kwasic metabolicznych 1.Nadmierna synteza kwasów endogennych kwasica ketonowa – cukrzycowa, głodowa, u chorych z nadczynnością tarczycy, w zatruciach alkoholem kwasica ketonowa – cukrzycowa, głodowa, u chorych z nadczynnością tarczycy, w zatruciach alkoholem kwasica mleczanowa – wstrząs, ciężkie niedotlenienie, leki kwasica mleczanowa – wstrząs, ciężkie niedotlenienie, leki 2. Upośledzone wydalanie kwasów kwasica nieorganiczna – kwasica mocznicowa, kwasica kanalikowa typ 1 i typ 4 kwasica nieorganiczna – kwasica mocznicowa, kwasica kanalikowa typ 1 i typ 4 3.Dominująca utrata zasad przez układ pokarmowy – biegunki, przetoki trzustkowe przez układ pokarmowy – biegunki, przetoki trzustkowe przez nerki – kwasica kanalikowa typ 2 przez nerki – kwasica kanalikowa typ 2 4.Nadmierna podaż kwasów

16 Przyczyny zasadowic metabolicznych 1.Odpowiadające na chlorek sodu żołądkowo-jelitowe – wymioty, biegunka żołądkowo-jelitowe – wymioty, biegunka nadmierna podaż zasad – wodorowęglan sodu, mleczan sodu nadmierna podaż zasad – wodorowęglan sodu, mleczan sodu przyczyny nerkowe – leczenie diuretykami przyczyny nerkowe – leczenie diuretykami 2.Nie odpowiadające na chlorek sodu zawiązane z nadciśnieniem – pierwotny i wtórny hiperaldosteronizm, zespół Cushinga zawiązane z nadciśnieniem – pierwotny i wtórny hiperaldosteronizm, zespół Cushinga inne – utrata potasu i magnezu, odżywianie po głodzeniu inne – utrata potasu i magnezu, odżywianie po głodzeniu

17 Przyczyny zasadowic oddechowych zamierzona hiperwentylacja zamierzona hiperwentylacja nadmierna wentylacja mechaniczna nadmierna wentylacja mechaniczna hiperwentylacja odruchowa – obniżona podatność tkanki płucnej, choroby ściany klatki piersiowej hiperwentylacja odruchowa – obniżona podatność tkanki płucnej, choroby ściany klatki piersiowej różne pobudzenia ośrodka oddechowego – korowe (ból, gorączka), zmiany miejscowe (urazy, nowotwory), leki i toksyny (salicylany), hipoksemia ( choroba wysokościowa) różne pobudzenia ośrodka oddechowego – korowe (ból, gorączka), zmiany miejscowe (urazy, nowotwory), leki i toksyny (salicylany), hipoksemia ( choroba wysokościowa) faza wychodzenia z kwasicy metabolicznej faza wychodzenia z kwasicy metabolicznej

18 Przyczyny kwasic oddechowych 1.Uszkodzenia funkcji ośrodka oddechowego zahamowanie ośrodka oddechowego – znieczulenie ogólne, narkotyki, ciżęka hipoksja zahamowanie ośrodka oddechowego – znieczulenie ogólne, narkotyki, ciżęka hipoksja choroby OUN – uraz, udar choroby OUN – uraz, udar choroby neurologiczne – uszkodzenie rdzenia kręgowego, choroby neuronów ruchowych, neurotoksyny choroby neurologiczne – uszkodzenie rdzenia kręgowego, choroby neuronów ruchowych, neurotoksyny 2.Uszkodzenie funkcji oddechowych mechaniczne – miastenia gravis, miopatie, urazy klatki piersiowej, odma opłucnowa, wysięki do jamy opłucnej mechaniczne – miastenia gravis, miopatie, urazy klatki piersiowej, odma opłucnowa, wysięki do jamy opłucnej choroby płuc – ograniczenie ruchomości tkanki płucnej (zwłóknienie, obrzęk, nowotwór), niedrożność oskrzeli ( astma, rozedma) choroby płuc – ograniczenie ruchomości tkanki płucnej (zwłóknienie, obrzęk, nowotwór), niedrożność oskrzeli ( astma, rozedma)

19 Kliniczne komplikacje zaburzeń RKZ 1.Kwasica objawy mózgowe kurczliwość mięśnia serowego stęż. Ca zjonizowanego, K+ 2.Zasadowica stęż. K+ słabość mięśni poliuriapolidypsja

20 Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń mieszanych określenie, które zaburzenie jest procesem przeważającym określenie, które zaburzenie jest procesem przeważającym o rozpoznaniu decyduje badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta o rozpoznaniu decyduje badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta badania laboratoryjne przydatne – kwasica metaboliczno- oddechowa, zasadowica metaboliczno-oddechowa badania laboratoryjne przydatne – kwasica metaboliczno- oddechowa, zasadowica metaboliczno-oddechowa

21 Przykłady zaburzeń RKZ Przykład 1 pH 7,19 pCO2 70 mm Hg HCO3- 23 mmol/l BE-0,9 mmol/l

22 Przykłady zaburzeń RKZ Przykład 1 pH – kwasica pCO2 – oddechowa HCO3- bez zmian nie skompensowana

23 Przykłady zaburzeń RKZ Przykład 2 pH7,51 pCO248 mm Hg HCO3-37 mmol/l BE+8,8 mmol/l

24 Przykłady zaburzeń RKZ Przykład 2 pH – zasadowica HCO3 – metaboliczna pCO2 – częśćiowo skompensowana

25 Przykłady zaburzeń RKZ Przykład 3 pH7,42 pCO227 mm Hg HCO3-18 mmol/l BE-3,8 mmol/l

26 Przykłady zaburzeń RKZ Przykład 3 pH – zasadowica pCO2 – oddechowa HCO3- - skompensowana

27 Dziękuję za uWagę Dziękuję za uWagę


Pobierz ppt "Interpretacja wyników równowagi kwasowo-zasadowej Aleksandra Wierońska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google