Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia Jadwiga Borkiet

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia Jadwiga Borkiet"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia Jadwiga Borkiet

2 Kluby Sukcesu = Kluby Mądrego Życia
Miejsce do praktycznego ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i przywódczych w oparciu o wiedzę zebraną przez Tadeusza Niwińskiego w systemie TeTa. Głównym celem klubu jest rozwijanie osobowości oraz wyzwalanie inicjatywy i energii twórczych jednostki – potęgi, która drzemie w każdym z nas. Zadania, jakie spełnia klub: 1) Jest miejscem gdzie w życzliwej atmosferze można „doładować akumulatory”, nauczyć się dostrzegać pozytywne aspekty życia, poznawać i rozwijać własne możliwości. 2) Rozwija umiejętność stawiania i osiągania celów. 3) Kształci umiejętności niezbędne w zarządzaniu (swoim życiem i innymi ludźmi) 4) Daje możliwość opanowania sztuki publicznego przemawiania, uczy praktycznego stosowania zasad konstruktywnej oceny (zamiast krytyki) 5) Stymuluje do zwiększenia poziomu świadomości w życiu, uczy odpowiedzialności. 6) Umożliwia ćwiczenie asertywności, uczy tolerancji i akceptacji różnic. 7) Umożliwia nawiązanie kontaktów z osobami o podobnych poglądach i celach. KLS jest zaprojektowany jako miejsce gdzie można regularnie zdobywać inspirację do stopniowego ale skutecznego podnoszenia jakości swojego życia. Zdobywanie i doskonalenie swoich umiejętności publicznego występowania jest najbardziej widoczną zaletą uczestniczenia w Klubie, ale o wiele ważniejsza jest możliwość doskonalenia się w aktywnej realizacji swojego życia, czyli "brania życia w swoje ręce", czyli wspaniałego poczucia wolności, jaką daje umiejętne stosowanie Systemu TeTa. Możliwości rozwoju w KLS są praktycznie nieograniczone.

3 Czym są kluby? Miejsce spotkań w przyjaznej atmosferze
Sposób zaspokajania swoich potrzeb społecznych Szkoła technik oddziaływania. Liceum niezależności Uniwersytet Mądrego Życia Poligon doświadczalny samorealizacji Forma popularyzowania wartościowych idei. Kluby opate są na zasadzie całkowicie dobrowolnej, wspólnej zabawy. Kupiają symptycznych i pozytywnych ludzi. Formuła klubu zmusza do dbania o pozytywną i twórczą atmosferę. Jakość każdego klubu zależy od ludzi, którzy go tworzą. Potrzeba przynależności jest jedną podstawowych i naturalnych potrzeb człowieka. W klubie można czuć się ważną częścią większej całości. W klubie można dzielić się swoim szczęściem i miłością, a także liczyć na miłość i wsparcie innych ludzi w chwilach zwątpienia. Techniki skutecznego komunikowania się i oddziaływania są niezbędne w życiu. Klub jest miejscem gdzie można zdobywać i doskonalić te umiejętności. Zadania do wykonania w klubie mają na celu faktyczne dokonanie zmiany przekonań, dotyczących naszej własnej siły i wartości. Poprzez nabieranie nawyków odpowiedzialnego, celowego i uczciwego życia podnoszone jest samouznanie członków klubu Mądre życie polega na zrozumieniu, że jesteśmy współodpowiedzialni za nasze otoczenie – rodzinę, kraj, środowisko. Klub jest miejscem, gdzie można doskonalić nie tylko umiejętności partycypowania w życiu innych ludzi na zasadach wygrana – wygrana. Klub jest miejscem ,gdzie można podać próbie pojawiające się pomysły n realizację swojej misji życiowej.

4 System TeTa To filozofia rozwoju stworzona przez Tadeusza Niwińskiego, połączona z praktycznymi ćwiczeniami. Opiera się na siedmiu uzupełniających się elementach: System TeTa jest sposobem na życie. Polega na zidentyfikowaniu i świadomym poszukiwaniu oraz rozwijaniu elementów potrzebnych człowiekowi do mądrego, zdrowego i spełnionego życia. W prosty sposób ujmuje podstawowe składniki udanego życia. Są w nim uwzględnione różnorodne potrzeby człowieka, jak i sposoby na życie, metody podnoszenia samouznania, a także techniki motywujące. Model Systemu TeTa służy popularyzacji postawy odpowiedzialności za swoje życie i szczęście oraz filozofii wielostronnej wygranej. Uczy zaufania do własnego umysłu. Zachęca do tworzenia warunków do wszechstronnego intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.

5 System TeTa I ogniwo - Zrozumienie
Rozumiem: Kim jestem, Jak działa świat Jak działa mój umysł Jakie mam potrzeby, marzenia i cele Co warto, a czego nie warto robić Jaki sens mogę nadać swojemu życiu i swojej pracy Zrozumienie to nie tylko wiedza którą można znaleźć w książkach. Ważnym elementem zrozumienia jest zrozumienie siebie i ludzi wśród których żyjemy. Odkrycie swoich silnych stron, pokonywanie wewnętrznych blokad, zasady konstruktywnej współpracy - to cele które pomaga zrealizować praca w klubie.

6 System TeTa II ogniwo - Siła
Mam siłę, zdrowie i energię do realizacji swoich marzeń, osiągania celów, pokonywania problemów Umiem skutecznie wywierać wpływ na innych. Umiejętność jasnego formułowania swoich myśli, publicznego wypowiadania, słuchania ze zrozumieniem, konstruktywnej oceny, gospodarowania czasem – to źródła wewnętrznej siły i cenne umiejętności życiowe potrzebne zarówno w pracy, jak w życiu prywatnym czy działalności społecznej. Te umiejętności można zdobyć tylko praktycznie i systematycznie je ćwicząc – formuła Klubów jest przygotowana właśnie z tą myślą.

7 System TeTa III ogniwo - Odporność
Jestem odporny(a) na negatywne otoczenie oraz na własne lęki i depresje. Potrafię iść do przodu mimo trudności, nie dać sobą manipulować, nie dać się wyzyskiwać i poniżać. Jedną z najważniejszych umiejętności ćwiczonych w klubie jest umiejętność konstruktywnej oceny, skupianie się na mocnych stronach i wskazówkach co można poprawić na przyszłość. Miejsce destrukcyjnej krytyki która niszczy poczucie własnej wartości zastępuje życzliwe wsparcie, które pomaga odważniej oceniać własne możliwości i zachęca do podejmowania nowych wyzwań. Nasze samopoczucie i potencjał życiowy zależą od wewnętrznego przekonania o stopniu w jakim kierujemy własnym życiem. Jest to subiektywne odczucie, ale decyduje o sukcesie życiowym. Jego subiektywność zamienia się stopniowo w obiektywną prawdę o nas: stajemy się bardziej samodzielni, odpowiedzialni i rzeczywiście coraz więcej rzeczy w naszym życiu od nas zależy. Nasze samopoczucie i potencjał życiowy zależą od wewnętrznego przekonania o stopniu w jakim kierujemy własnym życiem. Jest to subiektywne odczucie, ale decyduje o sukcesie życiowym. Jego subiektywność zamienia się stopniowo w obiektywną prawdę o nas: stajemy się bardziej samodzielni, odpowiedzialni i rzeczywiście coraz więcej rzeczy w naszym życiu od nas zależy. Klucz do odporności leży też w wierze w sens tego co się robi. W trudnych chwilach warto myśleć "Co zrobiłem dobrze?", a także "Co jest dobrego w moim życiu?" Potem pomyśleć co się jeszcze naprawdę chce zrobić, zaplanować jak to zrobić, nie bać się eksperymentować, nie obawiać krytyki i... do roboty!

8 System TeTa IV ogniwo - Celowość
Umiem poznawać swoje marzenia zamieniać je na konkretne zamiary oraz odważnie, mądrze, z zaangażowaniem i zapałem je realizować. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak ważne jest stawianie celów i co z niego wynika. Nie wiedzą dlaczego i nie wiedzą jak należy sobie stawiać cele. Człowiek nie może żyć pełnią życia bez stawiania sobie celów. Cele dają siłę, sens i kierunek w życiu umożliwiając skoncentrowanie uwagi i energii, jaką posiadamy. Jeśli wydaje nam się, że nie stawiamy sobie celów, to najprawdopodobniej realizujemy czyjeś cele. Stawianie sobie celów to jeden ze sposobów panowania nad kierunkiem zmian, dlatego cel jest tak bardzo ważny w życiu. Jeśli stawiamy sobie cele, to my powodujemy zmiany, a nie odwrotnie. Stawianie sobie celów można porównać do kierowania samochodem. Czy prowadzilibyśmy samochód bez rąk na kierownicy? Wiadomo co się stanie na pierwszym zakręcie... Takich "zakrętów" (zmian) w życiu jest mnóstwo. Ludzie, którzy nie żyją celowo, którzy nie stawiają sobie celów, nie "trzymają rąk na kierownicy życia". Nic dziwnego, że tyle jest problemów na świecie, przestępstw, alkoholizmu, narkomanii... To są ofiary rozbite w wypadkach spowodowanych brakiem umiejętności, albo niechęcią do kierowania własnym życiem.

9 System TeTa V ogniwo - Skuteczność
Skutecznie i najlepiej jak tylko można realizuję swoje marzenia, nie zgadzam się na byle jakie życie, walczę o swoje szczęście. Jedną z ważniejszych umiejętności życiowych jest umiejętność skutecznego współdziałania. To jedna z umiejętności którą doskonalimy praktycznie podczas pracy w klubie.

10 System TeTa VI ogniwo - Autorytet
Wzoruję się na przykładach wartościowych ludzi i sam(a) żyję w taki sposób, aby być wzorem i autorytetem dla innych. Cieszę się uznaniem i świadomie dzielę się swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością z innymi mądrymi ludźmi. Klub jest miejscem gdzie uczymy się od siebie nawzajem: czerpiemy inspirację od osób które za coś podziwiamy i sami możemy być inspiracją dla innych. Jak rozpoznać autorytety, od których warto się uczyć? Dobrze jest korzystać tylko z wartościowych rad - ale jak oddzielić ziarno od plew? Bardzo pomocne jest zainteresowanie się, jak dany doradca potrafi stosować własne rady we własnym życiu. Są cztery typy autorytetów / doradców: Wie i umie 2) Wie ale nie umie 3) Nie wie ale umie 4) Nie wie i nie umie Czwarty rodzaj "doradców" to tacy ludzie, którzy ani nie wyznają żadnych teorii na temat szczęśliwego życia, ani sami nie mają się czym pochwalić. Warto jest uczyć innych tego czego chce się samemu nauczyć, nim jeszcze się to całkowicie opanuje. Granie roli autorytetu dla innych pomaga samemu się rozwijać. Stajesz się tym czego uczysz. Dlatego nie czekaj, aż wszystko zrozumiesz. Już dzisiaj pomyśl w czym możesz innym dać przykład. Zdobywaj autorytet i dziel się swoją mądrością z innymi. Ale nie bądź natrętny w udzielaniu rad.

11 System TeTa VII ogniwo - Radość
Cieszę się życiem, tym, co osiągnąłem(am), i tym, co mam jeszcze do zrobienia. Radość powinna towarzyszyć wszystkiemu, co robimy w życiu. Radość w Klubie Radość przemawiania Radość współdziałania Radość odkrywania /zrozumienia czegoś nowego Radość poznawania życzliwych ludzi Radość poszukiwania i rozwijania własnych talentów Radość dzielenie się z innymi tym co umiemy Radość wspierania innych w rozwoju Radość jest niezwykłym składnikiem życia. Brak radości życiowej często objawia się w postaci depresji. Stanowi ona jeden z większych problemów współczesnego człowieka. Depresja to chroniczny niedobór radości. Niemal tak jak powietrze, do życia człowiekowi potrzebna jest radość. Skąd się bierze radość? To stan zadowolenia, który wynika z określonej sytuacji życiowej. Jesteśmy wyposażeni w system chemicznie reagujących związków, które informują organizm o okolicznościach, w jakich się znajdujemy. Innymi słowy, czy jest dobrze czy źle. Osiągnięcia poparte uznaniem innych ludzi powodują wydzielanie substancji chemicznych, które wędrują do mózgu, aby poinformować, że teraz "jest dobrze" (czyli uruchamiają poczucie przyjemności). I czujemy się doskonale. Każdy chyba doznał takich momentów w życiu, kiedy czuł się wspaniale po odebraniu nagrody, zakończeniu jakiegoś dzieła, urodzeniu dziecka, dokonaniu odkrycia. Osiąganie pożądanych rezultatów z reguły wiąże się z poczuciem przyjemności i radości. To poczucie radości jest niezależne od wieku i posiadanej wiedzy: już na twarzy małego dziecka uczącego się chodzić daje się wyraźnie zauważyć radość z postawienia pierwszych samodzielnych kroków.

12 Elementy SUKCESU wg filozofii systemu TeTa
S – spokój sumienia U – umiejętność współżycia z ludźmi K – kondycja fizyczna C – celowe życie E – ekonomiczna niezależność S – samorealizacja Spokój sumienia – szczere wewnętrzne poczucie własnej uczciwości. Poczucie że mogę cieszyć się tym, kim jestem ty, z kim jestem, tm co robie i tym co mam. To świadomość, że nikt mnie nie ściga i ni przeklina, a ludzie z którymi mam do czynienia, lubią mnie i szanują (a z tymi co mnie nie lubią nie mam do czynienia, bo po co ?) Umiejętność współżycia z ludźmi – oparcie stosunków z bliskimi mi ludźmi na przyjaźni, miłości i radości. To jedna z najważniejszych umiejętności życiowych. To zdolność „dogadania się”, zrozumienia, czego oczekuje ode mnie druga strona, a jednocześnie wyraźnego zakomunikowania swoich potrzeb. To połączenie emocji związanych z relacją z drugim człowiekiem ze dolnością racjonalnego myślenia. Kondycja fizyczna – na ile mamy wpływ na swoje zdrowie ? Większość chorób ma swój podłoże w psychice, a nie zewnętrznych czynnikach na które nie mamy wpływu. Wyzwolenie od bólu i chorób daje olbrzymią energię, pozwalającą realizować najśmielsze marzenia i żyć pełnią życia. Ceowe życie – wartościowe i dobrze określone cele oraz ideały. Cele dają nam możliwość koncentrowania się oraz kierowania swoją przyszłością. Ekonomiczna niezależność – mamy tle pieniędzy, że nie musimy się martwić. Warto pamiętać, że często duże sukcesy finansowe osiągają ludzie, którzy nie zabiegają o pieniądze, a koncentrują się na rozwijaniu swoich talentów i pasji.\ Samorealizacja – poczucie wypełnienia swojej misji życiowej, że stajemy się tym, czym możemy, że osiągamy to, do czego zostaliśmy powołani.

13 Na naukę tych umiejętności nigdy nie jest za wcześnie ani za późno.
Kluby Sukcesu to przedsięwzięcie umożliwiające współdziałanie w nauce, która jest zabawą i zabawie, która uczy. To sprawdzony sposób na uczenie się nowych wzorców postępowania, które pomagają budować lepsze relacje z innymi ludźmi i skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. Na naukę tych umiejętności nigdy nie jest za wcześnie ani za późno.

14 Organizacja i zasady pracy w Klubach
Podstawową pracy klubu są regularne (najczęściej cotygodniowe) dwugodzinne spotkania, w których aktywnie uczestniczą członkowie klubu, pełniąc różne funkcje, przygotowując mowy, wygłaszając recenzje, uczestnicząc w zabawie, jaką jest łańcuszek mówców czy realizując własne pomysły. Zadania realizowane podczas pracy w Klubie zaprojektowane są jako rodzaj ćwiczeń samodoskonalących, których stopień trudności zwiększa się w miarę zdobywania doświadczenia. Każdy sam określa swój stopień zaangażowania w trakcie spotkania w zależności od tego co już umie i czego chce się nauczyć, przy życzliwej zachęcie do stawiania czoła coraz to większym wyzwaniom. Uczestnicy spotkań uczą się na dobrych przykładach, a także na błędach (swoich i cudzych). Z każdego doświadczenia wyciągają wnioski odnoszące się do tego: - co było dobre (i warto powtórzyć to na przyszłość); - co można następnym razem zrobić lepiej (i jak).

15 Spotkania klubowe Uczestnicy spotkań na zmianę pełnią funkcje Gospodarza, Przewodniczącego, Generalnego Recenzenta i Mistrzów: Mistrza Poprawnej Wymowy, Mistrza Pozytywnego Myślenia i Mistrza Czasu. To doskonałe praktyczne ćwiczenia organizacji, odpowiedzialności, spostrzegawczości, budowania atmosfery. Pełniąc różne funkcje podczas spotkania, klubowicze uczą się współpracy i współodpowiedzialności za grupę. Spotkania klubowe mogą mieć różny przebieg, można zapraszać na nie specjalnych gości, organizować dyskusje, konkursy czy burze mózgów. Wszystko zależy od pomysłowości i inwencji osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie – Prezydenta Klubu i uczestników, którzy zgłoszą się do pełnienia funkcji Gospodarza i Przewodniczącego.

16 Funkcje na spotkaniu Gospodarz – przygotowuje salę i materiały do spotkania, wita uczestników, przedstawia Przewodniczącego, zbiera i podlicza głosy, przygotowuje dyplomy dla zwycięzców konkursów. Pełniąc tę funkcję, można zrozumieć i docenić rolę dobrego przygotowania i sprawnej organizacji, która często pozostaje gdzieś w cieniu widocznych sukcesów. Przewodniczący – prowadzi główną część spotkania, przedstawia mówców i recenzentów, czuwa nad sprawnym przebiegiem całości. Pełnienie tej funkcji pozwala nauczyć się sprawnej organizacji, panowania nad grupą, stwarzania pozytywnego klimatu pracy, inspirowania i wspierania aktywności innych, budowania swojej siły i niezależności, radzenia sobie w różnych sytuacjach.

17 Funkcje c.d. Generalny Recenzent – obserwuje i ocenia całość spotkania. Ta funkcja uczy analizowania i wyciągania wniosków, przedstawiania własnej oceny sytuacji. Uczy zwracania uwagi na konkrety i doceniania wkładu, jaki wnoszą poszczególni uczestnicy w całość spotkania. Zachęca do konstruktywnego spojrzenia w przyszłość (co można zrobić by uzyskać jeszcze lepsze efekty). Mistrz Czasu – sygnalizuje mówcom upływ czasu, kontroluje przebieg całości spotkania pod kątem zgodności z programem spotkania. Dzięki tej funkcji uczymy się podzielności uwagi, gospodarowania czasem swoim i innych, bycia uważnym i asertywnym. Mistrz Poprawnej Wymowy – wychwytuje zająknięcia i błędy językowe, wskazuje jak je można poprawić. Na co dzień nie zwraca się najczęściej na to uwagi. Pełniąc funkcję Mistrza Poprawnej Wymowy, można uczyć się najpierw dostrzegać, a potem eliminować błędy i językowe niedociągnięcia ze swoich wystąpień. Mistrz Pozytywnego Myślenia – notuje najciekawsze myśli, przypomina je na koniec spotkania. Pełnienie tej funkcji to okazja by nauczyć się skupiać uwagę na tym, co dobre, co warto podkreślić i zapamiętać.. Umiejętność dostrzegania i chwalenia tego, co dobre, to klucz do dobrych relacji z ludźmi zarówno w życiu prywatnym, jak i w każdej innej sferze.

18 Najważniejsze elementy spotkania
Klasyczne spotkanie zawiera następujące elementy: Wypowiedzi na temat dnia – każde spotkanie ma jakiś temat wiodący. Na początku Gospodarz po przywitaniu uczestników zachęca do krótkich (jedno, dwuzdaniowych) wypowiedzi na ten temat. Nie komentujemy tych wypowiedzi – uczymy się słuchać innych dając im (i sobie) prawo do własnego zdania. Sukces na co dzień – są to krótkie wypowiedzi o osobistych sukcesach w ostatnim tygodniu. Pomagają one koncentrować się na własnych możliwościach i zachęcają do ich rozwijania. Każdy z nas odnosi codziennie mniejsze lub większe sukcesy. To one pomagają budować nam poczucie, że "potrafimy" i zachęcają do podejmowania coraz śmielszych wyzwań. Mowy programowe (przygotowane wcześniej kilkuminutowe wystąpienia), Mowy w łańcuszku mówców (zabawa oparta na krótkich wypowiedziach na zadany przed chwilą lub wylosowany temat), Recenzje wspierające mówców.

19 Mowy programowe Mowy programowe to okazja do doskonalenia umiejętności publicznego przemawiania a także do przełamania własnych barier psychicznych. U wielu ludzi jedną z takich barier blokujących wykorzystanie własnych możliwości jest lęk przed publicznym występowaniem. Mowy programowe trwają zwykle od 3 do 5 minut, są przygotowywane przez chętnych którzy zgłaszają się na poprzednim spotkaniu. Każda z mów realizowanych wg wskazówek zawartych w książce pomaga kształcić konkretne umiejętności skutecznego mówcy i przywódcy. Mowy programowe uczą: pewnie i zdecydowanie prezentować własne zdanie, panować nad emocjami, kontrolować gesty i postawę podczas prezentacji, wykorzystywać swoje atuty (głos, uśmiech, poczucie humoru), pozyskiwać uwagę i uznanie. Mowy programowe pokazują znaczenie dobrego przygotowania i wzbogacają zasób słownictwa.

20 Recenzje Mowy, zarówno programowe jak i te w lańcuszku mówców są recenzowane. Zadaniem recenzenta jest przede wszystkim podkreślenie tego, co warte jest pochwały, jak również wskazanie, nad czym i jak warto popracować, by na przyszłość wypaść jeszcze lepiej. Zabroniona jest krytyka, dzięki czemu nawet początkujący mówca może czuć się bezpiecznie. Rola recenzenta: uczy uważnego słuchania, koncentrowania się na tym, co warto pochwalić (wzmacnianie pozytywów), zastępowania destrukcyjnej krytyki konstruktywną oceną (co można zrobić lepiej i jak).

21 Łańcuszek mówców Polega na wygłoszeniu bez przygotowania krótkiej 1-2 minutowej wypowiedzi na zadany temat. Tematy mogą być zupełnie dowolne, nawet bardzo dziwne. Mogą być wymyślane przez poprzedniego mówcę, losowane z wcześniej przygotowanych karteczek albo wybierane na chybił trafił z jakiejś książki. Istotnym aspektem tego ćwiczenia jest nauka gospodarowania czasem. Każdy ma dokładnie tyle samo czasu do dyspozycji i ani sekundy dłużej. Co ciekawe ta minuta jednym – którzy nie wiedzą co powiedzieć  dłuży się niemiłosiernie, dla innych jest zaledwie rozgrzewką i czują się zawiedzeni, gdy przeznaczony dla nich czas się kończy. W tym ćwiczeniu uczymy się wykorzystywać jak najlepiej czas jaki mamy do dyspozycji i uwagę innych ludzi. Ćwiczenia w łańcuszku mówców: pomagają przełamywać barierę nieśmiałości, uczą jak sobie radzić w sytuacjach zaskoczenia, pobudzają kreatywność.

22 Konkursy W klubie podczas spotkania odbywa się kilka konkursów (na najlepszego mówcę, najlepszego recenzenta w mowach programowych i łańcuszku mówców, na najciekawszy sukces tygodnia). Zwycięzcy są wybierani w drodze anonimowego głosowania przez wszystkich uczestników spotkania. Konkursy poza tym, że są świetną zabawą, pełnią też funkcję dydaktyczną, ucząc jak: przyjmować porażki bez żalu i zazdrości, cieszyć się sukcesami zachowując do nich właściwe podejście, uniezależniać się od oceny innych, współdecydować o losach (sukcesie) innych. Nasze oceny są subiektywne, ma na nie wpływ wiele różnych czynników i konkursy klubowe pomagają to sobie uświadomić. Wiele osób określa swoją wartość na podstawie tego, jak są oceniani przez otoczenie. Konkursy klubowe pozwalają nabrać dystansu do takich ocen – zarówno tych przychylnych, jak i krytycznych.

23 Procedura parlamentarna i misiaczki.
Wnioski  przy zgłaszaniu wniosków dotyczących pracy klubu stosowana jest procedura parlamentarna. Pozwala to zrozumieć i praktycznie opanować zasady demokratycznego podejmowania decyzji. Misiaczki i dyplomy  jest to jeszcze jeden, bardzo miły rytuał w klubie. Wszyscy zwycięzcy konkursów zostają obdarowani przez prowadzących spotkanie i Prezydenta Klubu „uściskami na misia” oraz dyplomami przygotowanymi przez Gospodarza. Misiaczki stają się z czasem także zwyczajowym powitaniem i pożegnaniem klubowiczów. To prosty sposób okazywania bez słów życzliwości, serdeczności, przyjaźni tak każdemu potrzebnych

24 Wskazówki praktyczne By założyć klub potrzebny jest przede wszystkim Lider, który potrafi znaleźć i zachęcić do wspólnej pracy grupę ludzi zainteresowanych rozwojem. Jako Stowarzyszenie pomagamy w tworzeniu nowych klubów poprzez organizację spotkań otwartych i warsztatów które przyciągają takich ludzi a także dzielimy się swoimi doświadczeniami, pomagamy w przezwyciężaniu trudności i zachęcamy do rozwijania współpracy międzyklubowej. Na początek wystarczy kilka osób (5-10), jednak aby klub żył i się rozwijał trzeba dbać o dopływ nowych członków – zapraszać gości z których część przyłączy się do wspólnej pracy. Z reguły w spotkaniach bierze udział od kilku do kilkunastu osób. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, jednak ważne, jest żeby wywiązywać się z podjętych zobowiązań. Członkowie klubu samodzielnie pokrywają koszty związane z wynajmem sali, przygotowaniem materiałów czy organizacją imprez klubowych. Koszty te mieszczą się zazwyczaj w granicach od 5 do 20 zł miesięcznie. Pracą klubu kieruje wybieramy okresowo w demokratycznych wyborach Zarząd, który składa się z Prezydenta, Dyrektora Merytorycznego, sekretarza i skarbnika. Więcej informacji dotyczących pracy klubu, funkcji, przebiegu spotkania można znaleźć na stronie

25 Podsumowanie Jeanette Vos, współautorka książki „Rewolucja w uczeniu”, widzi nauczanie przyszłości jako program złożony z czterech wzajemnie powiązanych elementów: rozwój osobisty, w tym kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, umiejętności życiowe, w tym twórcze rozwiązywanie problemów i kierowanie własnym życiem, uczenie, jak się uczyć i jak myśleć, aby nauka trwała całe życie i sprawiała radość, nauczanie wiedzy przedmiotowej przy zastosowaniu zasady integrowania przedmiotów. Kluby to rozwiązanie, które może spełniać pierwsze trzy z tych funkcji, może być miejscem, gdzie odkrywamy swoje talenty, rozwijamy samodzielnie umiejętności pomocne w realizacji marzeń i celów. Rozwiązanie które można wykorzystać w każdym środowisku i w prawie każdej grupie wiekowej jak również jako narzędzie do integracji różnych grup. Można je także wykorzystać do aktywnego pogłębiania wiedzy przedmiotowej w atrakcyjnej formie.

26 Co daje praca w klubie Klub może być wspaniałym miejscem, gdzie można odkrywać swoje talenty,  rozwijać samodzielnie różnorodne umiejętności pomocne w realizacji marzeń i celów oraz ułatwiające satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie Praca w klubie może wpłynąć pozytywnie na takie aspekty jak: rozwijanie samoświadomości, nauka ładnego wysławiania, przekazywania swoich myśli pobudzanie kreatywności, poprawa samouznania, lepszy stosunek do nauki lepsze poznanie współpraca i integracja ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk rozpoznawanie emocji, mniej krytykanctwa, nauka konstruktywnej oceny pomoc w wyborze ścieżki życiowej, zdobycie umiejętności wyznaczania celów motywacja przez pozytywy, wsparcie grupy w trudnych sytuacjach uczenie uczciwości, prawdomówności i odpowiedzialności uczenie konsekwencji wynikającej z podejmowanych działań umiejętność rozwiązywania konfliktów, nauka współpracy, współdziałania integracja lokalnej społeczności, wspólne organizowanie różnych przedsięwzięć poprawa bezpieczeństwa, wzajemna pomoc czytanie wartościowych książek, popularyzacja nauki wymiana doświadczeń i wiedzy różnych ludzi rozwijanie różnych zainteresowań w ramach zespołów klubowych

27 Agata Lorenz – czego nauczył mnie klub
Systematyczna praca w klubie nad podnoszeniem swojego poczucia własnej wartości dała mi więcej pewności siebie, pozwoliła wyrobić przekonanie że jestem ważna, mam coś ważnego do powiedzenia, pomogła w wyznaczeniu celów, budowaniu dobrych nawyków. Najcenniejsza w klubie jest możliwość doświadczania, możliwość prezentowania i formułowania swoich myśli i poglądów, przedstawiania ich grupie ludzi w przyjaznej atmosferze. To odskocznia od codziennego życia, narzekania i niemocy wokół. Uciekanie od problemów w życiu w moim przypadku przenosiło się tez na uciekanie od wystąpień publicznych. Opanowanie publicznego występowania, wytrzymanie tej presji stresu pomogło mi też w poradzeniu sobie z nawykiem uciekania od problemów. Klub jest miejscem gdzie mogę dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, przeżyciami odkryciami, mam z tego radość podwójną z jednej strony uznanie dla siebie jak i możliwość pozytywnego wpływu na innych. Wreszcie klub jest dla mnie miejscem gdzie mogę zmierzyć się sama ze sobą, postawić cel i go zrealizować, nauczyć wyrabiać sobie swoje zdanie, być coraz pewniejsza swoich poglądów, nauczyć się patrzeć na sytuacje obiektywnie, zauważać co mi się podoba, mieć pomysł jak następnym razem zrobić coś lepiej.

28 OFERTA Jadwiga Borkiet tel. 605 826 175
Koncepcja działania Klubów jest sprawdzona w kilkunastoletniej praktyce i szczegółowo opisana przez Tadeusza Niwińskiego w książce Kluby Sukcesu TeTa w XXI wieku.   Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia założyliśmy po to, by dzielić się naszym doświadczeniem zdobytym w prowadzeniu Klubów,  kształcić liderów,  tworzyć nowe i wspierać istniejące kluby oraz  budować płaszczyznę współpracy międzyklubowej. Wierzymy  w skuteczność tej metody, bo sprawdziliśmy ją praktycznie  we własnym życiu. Formułę klubu można wykorzystać jako narzędzie wsparcia, motywacji i budowania atmosfery współpracy np. dla nauczycieli w różnego rodzaju placówkach, grup tworzonych do realizacji wspólnych celów, jako pomysł na zajęcia pozalekcyjne dla ambitnej młodzieży. Zainteresowanych otwarciem i prowadzeniem klubu prosimy o kontakt. Jadwiga Borkiet tel ;


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia Jadwiga Borkiet"

Podobne prezentacje


Reklamy Google