Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA."— Zapis prezentacji:

1 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

2 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Agenda prezentacji Misja J.W. Construction Holding S.A. …………..….…………………………………….…………..… 3 str. Strategia J.W. Construction Holding S.A. ………………………………..……………..………….… 4 str. Wyniki w I półroczu 2008 r. …………….…..…………………….………………………………….……… 7 str. Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. ……….…..…...…….……….…… 9 str. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. ……..….……….…………………………………. 10 str. Istotne wydarzenia po I półroczu 2008 r. ….…..………..………………………………….…...……. 14 str. Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. ….………………………………………….....………… 15 str. Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. ….…..…… 16 str. Realizacja strategii – najważniejsze inwestycje w 2008 r. ………..…...……………….……… 17 str. Inwestycje realizowane.……..….…….…..…………………………………………….…………….……… 27 str. Inwestycje w trakcie sprzedaży ….………..……………………….…………..…………………………. 29 str. Inwestycje planowane …..…..….…………..……………………………………………………………....… 30 str. Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy ……..……….…...……….…... 32 str. Polityka sprzedażowa w 2008 r. ………………….………….……………………………………………. 34 str. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 2

3 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Misja J.W. Construction Holding S.A. 3 Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich ceniących komfort i bezpieczeństwo za przystępną cenę. Dzięki takiej filozofii biznesu Spółka jest największą w kraju polską firmą deweloperską wyspecjalizowaną w segmencie mieszkań dostępnych dla szerokiej grupy Klientów. Wpisana jest w nią strategia działania, polegająca na stałym dążeniu do podnoszenia funkcjonalności i wysokiej jakości oferowanych mieszkań przy zachowaniu konkurencyjnych cen. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

4 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Strategia J.W. Construction Holding S.A. 4 umocnienie pozycji lidera wśród deweloperów dywersyfikacja źródeł przychodów i zysków dla Spółki poprzez wydzielenie z dotychczasowych struktur działalności budowlanej i projektowej, jak również rozpoczęcie produkcji budowlanej obniżanie i racjonalizacja kosztów na każdym etapie produkcji i świadczenia usług realizacja nowych projektów mieszkaniowych, biurowych i infrastrukturalnych w kraju i za granicą Strategicznymi celami Spółki są: PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

5 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Strategia J.W. Construction Holding S.A. 5 przygotowanie nowych ofert mieszkaniowych wprowadzenie nowych produktów dla Klientów we współpracy z bankami i czołowymi producentami materiałów wykończeniowych realizację projektu kompleksu apartamentów wakacyjnych w Bułgarii oraz mieszkań o podwyższonym standardzie w Soczi realizację projektów w sektorze budownictwa powierzchni komercyjnych – budynki biurowe w Warszawie i Szczecinie oraz rozbudowę sieci Hotel 500 Spółka realizuje cele strategiczne poprzez: PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

6 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Strategia J.W. Construction Holding S.A. 6 wdrożenie nowoczesnej, oszczędnej technologii budowy ścian ceramicznych przyśpieszającej proces budowy przez wyodrębnioną spółkę zależną outsourcing usług (usługi prawne, consultingowe, doradztwo strategiczne, IT) zakup nowoczesnych i wydajnych maszyn oraz urządzeń dla działalności budowlanej Spółka realizuje cele strategiczne poprzez: PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

7 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I półroczu 2008 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. o 69,7% (wartościowo o 158,7 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 7 * z wyłączeniem projektów rozpoznanych z marżą zerową PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

8 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I półroczu 2008 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w I półroczu 2008 r. o 76,6% (wartościowo o 31,2 mln zł) w stosunku do I półrocza 2007 Wzrost zysku netto o 98,7% (wartościowo o 25,3 mln zł) w stosunku do I półrocza 2007 8 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

9 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. 9 Górczewska Park, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 39% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 23% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 12% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 12% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 10% Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008r. wyniósł 101,4 mln zł. Największy udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: Ponadto, udział w zysku miały pozostałe inwestycje, m.in. w tym: Osiedle Centrum, Łódź, ul. Tymienieckiego Victoria Park II, Kołomna, Rosja PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

10 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. 10 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 Za najważniejsze wydarzenie I półrocza 2008 r. należy uznać przeprowadzenie procesu wydzielenia ze Spółki J.W. Construction Holding S.A. dotychczasowych trzech Oddziałów Spółki i wniesienie ich jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, aportem do spółek zależnych W dniu 30.04.2008 r. odbyły się trzy Nadzwyczajne Zgromadzenia w spółkach zależnych J.W. Construction Holding S.A., w następstwie których zostały zawarte umowy przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa - oddziałów: - do J.W. Construction S.A. – oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Budownictwo - do JW Projekt Sp. z o.o. - oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Pracownia Projektowa - do JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Zakład Prefabrykacji Budowlanej

11 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. 11 W czerwcu br. Spółka obchodziła 15-lecie swojej działalności Kontynuacja rozbudowy banku ziemi poprzez nabycie przez spółkę zależną J.W. Construction Bułgaria EOOD z siedzibą w Sofii nieruchomości w miejscowości Złote Piaski w Bułgarii o powierzchni ponad 1,4 ha Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji Wiślana Aleja przy ul.Odkrytej w Warszawie Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę oraz rozpoczęcie budów wg zestawienia jak poniżej: - Lewandów Park I, Warszawa, ul. Lewandów - Aleja Ludwinowska II, Warszawa, al. Ludwinowska - Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów - I etap osiedla Lazurowe Ustronie I (Ożarów Mazowiecki) - Bursztynowe Osiedle, Warszawa, ul. Korkowa PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

12 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. 12 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 Otrzymanie tytułu Firma Roku 2007 za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym oraz za efektywny debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – tytuł przyznany przez Polski Klub Biznesu Spółka w rankingu najbardziej wartościowych firm Diamenty Forbesa 2008; na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość w latach 2004-2006, a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą Zajęcie I miejsca w Rankingu Deweloperów 2008 przygotowanym przez redakcję Forum Biznesu Gazety Prawnej; ranking typuje największych i najbardziej dynamicznych reprezentantów branży deweloperskiej

13 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 13 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. Otrzymanie piątego diamentu do statuetki Lidera Polskiego Biznesu nadanej przez Biznes Center Club J.W. Construction Holding S.A. wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw w rankingu tygodnika Polityka Spółka znalazła się na Liście 500 firm stanowiących czołówkę polskiego biznesu prowadzonej przez redakcję dziennika Rzeczpospolita Nominacja do nagrody Mistrz Budownictwa w kategorii Najlepszy Wykonawca Budowlany przyznawanej przez miesięcznik Home&Market Otrzymanie tytułu Dobroczyńca Roku 2007 w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

14 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 14 Istotne wydarzenia po I półroczu 2008 r. W lipcu 2008 r. Spółka zawarła umowę z przedsiębiorstwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 6 ust. 3 lit. B) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. dotyczącą realizacji programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Program będzie realizowany w okresie do dnia 30 czerwca 2009 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, liczba nabywanych akcji została ustalona na nie mniej niż 1.500.000 sztuk. Maksymalna kwota środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 55.000.000 zł, środki będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki. Kolejne nabycie gruntu (umowa warunkowa) położonego w Warszawie w rejonie Mokotowa przy ul. Antoniewskiej PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

15 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. 15 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 35% Osiedle Lewandów II, Warszawa, ul. Lewandów - 17% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 13% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 11% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 7% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 7% Planowany poziom zysku brutto ze sprzedaży do wykonania w 2008 r. to 256,5 mln zł. Na powyższą wartość największy wpływ będą miały następujące inwestycje (w szacunkowym udziale): Na poziom zysku ze sprzedaży będą także miały wpływ m.in. inwestycje: Victoria Park II, Rosja, Kołomna Osiedle Bursztynowe, Warszawa, ul. Korkowa Wiślana Aleja, Warszawa, ul. Odkryta PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

16 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. 16 Inwestycja Planowany przychód do rozpoznania w 2008 roku (tys. zł) Udział procentowy w planowanych przychodach w 2008 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 195 31724% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa120 98415% Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów110 59613% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic78 32010% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska49 3476% Victoria Park II, Kołomna, Rosja44 9655% Lewandów Park I, ul. Lewandów41 4195% Pozostałe178 92922% OGÓŁEM819 877100% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

17 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2008 r. Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim - Górczewska Park, Osiedle Lazurowa, Osada Wiślana, Lewandów Park II, Rezydencja Quatro, Osiedle Bursztynowe, Wiślana Aleja Na rynku trójmiejskim - Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park 17 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

18 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 18 Osiedle Lazurowa Warszawa, Bemowo ul. Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 669 mieszkań o podwyższonym standardzie. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie (średnio wszystkie etapy) kosztów i przychodów - plan na 31.12.2008 Osiedle Lazurowa33 727253 827 Koszty: 96% Przychody: 97% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

19 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 19 Górczewska Park (Górczewska II) Warszawa - Wola, ul. Górczewska/Olbrachta Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Górczewska Park44 929434 107 Koszty: 95% Przychody: 83% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

20 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 20 Osiedle Lewandów Park Warszawa, ul. Lewandów Ogrodzony kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 1900 mieszkań. Realizowany dwuetapowo – Lewandów Park I oraz Lewandów Park II. Atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do centrum miasta. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Lewandów Park81 191420 808 I etap - Koszty: 29% I etap - Przychody: 98% II etap - Koszty: 40% II etap - Przychody: 85% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

21 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 21 Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa Niewielkie, kameralne osiedle domów czterokondygnacyjnych. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Osiedle ogrodzone i strzeżone. Przewidziano wybudowanie 322 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle Bursztynowe 17 402119 823 Koszty: 40% Przychody: 85% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

22 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 22 Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta Zespół nowoczesnych budynków 6-kondygnacyjnych. Projekt obejmuje 200 mieszkań wraz z garażami podziemnymi. Szybki i łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz centrów handlowych. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Wiślana Aleja9 77071 917 Koszty: 40% Przychody: 93% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

23 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 23 Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle Leśne12 87190 928 Koszty: 100% Przychody: 89% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

24 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 24 Lazurowe Ustronie I – etap I Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Maz. Zespół 11 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi. W ramach inwestycji powstanie 376 mieszkań. Planuje się także budowę kompleksu usługowego oraz szkoły i przedszkola. Docelowo wszystkie etapy to ~ 4 000 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle Ożarów I Etap I 17 902104 550 Koszty: 40% Przychody: 30% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

25 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 25 Osiedle Victoria Park Kołomna, Rosja Strzeżone osiedle 6 budynków wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna. Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok. Inwestycja PUM (cała inwestycja) Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów budynku A1 – plan na 31.12.2008 Osiedle Victoria Park 58 196366 074 Koszty A1: 80% Przychody A1: 80% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

26 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 26 Inwestycja PUM (część mieszkaniowa) Przychody (w tys. USD) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na 31.12.2008 Osiedle w Soczi62 000350 900 Koszty: 5% Przychody: 0% Osiedle Jakornaja Szczel w Soczi (Rosja) - rozpoczęcie budowy w IV kw. 2008 r. Osiedle składające się z 7 budynków mieszkalnych, 16-kondygnacyjnych (razem 1 200 mieszkań) wraz z basenem, centrum fitness, kortami oraz kafejkami i częścią handlową. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

27 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane Inwestycje w trakcie budowy i sprzedaży (dane na koniec czerwca 2008 r.) 27 Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska 14101409 I półrocze 2008 - w trakcie przekazywania mieszkań 100% Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 324305 I półrocze 2008 - w trakcie przekazywania mieszkań 97% Rezydencja na Skarpie IV Warszawa, ul. Bukowińska 261 I półrocze 2008 - w trakcie przekazywania mieszkań 100% Willa Konstancin Konstancin, ul. Bielawska/Paproci 177165 I półrocze 2008 - w trakcie przekazywania mieszkań 96% Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 68 III kw. 2008100% Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa 202167IV kw. 200889% Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa669 636I kw. 200993% Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 404371 I etap – III/IV kw. 2008 II i III etap – II/III kw. 2009 84% Rezydencja Quatro Warszawa, ul. Łukowska 243242I półrocze 200974% Górczewska Park Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 890702II/ III kw. 200979% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

28 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane cd. Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Uroczysko, Katowice, ul. Bałtycka 242III kw. 20080% Victoria Park II (Rosja) budynek A1158104I kw. 200964% Lewandów Park I i II Warszawa, ul. Lewandów 1 9051577I półrocze 201032% Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta 200176I kw. 201037% Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa322250I półrocze 201034% Aleja Ludwinowska II, Warszawa, Al. Ludwinowska 248III kw. 200920% I etap Lazurowe Ustronie I, Ożarów Mazowiecki 376*39IV kw. 20090% *Lokale skierowane do sprzedaży 28 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

29 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje w trakcie sprzedaży, planowane rozpoczęcie budowy w II półroczu 2008 r. * lokale skierowane do sprzedaży 29 Liczba lokaliLiczba lokali sprzedanych Razem lokale w trakcie budowy i sprzedaży 8 2906 837 Inwestycja Szacowane przychody (w tys. zł) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Zielona Dolina Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka 455 085633 *355 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

30 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec czerwca 2008 r.) 30 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Lewandów Park III, ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne78733 179 Zielona Dolina, ul. Zdziarska/OstródzkaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne87243 350 ŚwiatowidaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne23713 035 Osiedle Centrum IIŁódźMieszkania popularne43223 760 PogonowskiegoŁódźMieszkania popularne1095 995 UroczyskoKatowiceMieszkania popularne56324 616 Szczecin, al. WyzwoleniaSzczecinApartamenty/ usługi40032 000 Szczecin - działka Porta TransportSzczecinMieszkania popularne5 400297 000 Ożarów Mazowiecki IOżarów MazowieckiMieszkania popularne153074 688 Ożarów Mazowiecki IIOżarów MazowieckiMieszkania popularne76236 338 Ożarów Mazowiecki IIIOżarów MazowieckiMieszkania popularne1 01661 610 Łeba Mieszkania popularne49029 055 BerensonaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne1709 350 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

31 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec czerwca 2008 r.) 31 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Victoria Park IIKołomna/ RosjaMieszkania popularne78243 010 Aluzyjna IWarszawa / TarchominMieszkania popularne462 530 Aluzyjna IIWarszawa / TarchominMieszkania popularne1207 000 Konstancin IIKonstancinMieszkania popularne1368 800 Sopot, ul. ParkowaSopotKoncepcja w trakcie ustaleń172 500 Badylarska – BiurowiecWarszawaUsługi-4 500 Pileckiego – Biura/HotelWarszawaUsługi/Usługi hotelarskie-17 500 Głogoczów – HotelGłogoczówUsługi hotelarskie-3 000 Juszkowo IGdańskKoncepcja w trakcie ustaleń-7 000 Krynica – Czarny PotokKrynicaUsługi hotelarskie-20 882 SocziRosjaMieszkania popularneok. 1 20082 000 Złote PiaskiBułgariaApartamenty wakacyjne18017 700 Warszawa, ul. Antoniewska*Warszawa / MokotówMieszkania popularne55028 834 RAZEM15 779929 232 * inwestycja obejmuje również działkę zakupioną umową warunkową w lipcu br. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

32 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy Niezależnie od utrzymującej się od kilku miesięcy stagnacji na rynku mieszkaniowym podaż wciąż niższa od popytu – deficyt przekracza 1,5 mln mieszkań (dane GUS za grudzień 2007 r.) Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów na rynku nieruchomości wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Rosnący stopień urbanizacji, sprzyjający coraz większemu zapotrzebowaniu na nieruchomości w dużych miastach Systematyczny wzrost PKB, malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia Nadal szeroka, ogólnie dostępna oferta kredytów hipotecznych (pomimo zapowiadanych przez banki zaostrzonych rygorów w przyznawaniu kredytów) 32 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

33 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Stabilizacja cen na rynku nieruchomości w najbliższej przyszłości, a od jesieni, najpóźniej wiosny 2009 r. stopniowy wzrost cen (wg ekspertów rynku nieruchomości) Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 r. spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro 33 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

34 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l szeroka oferta programów finansowania zakupu inwestycji dla Klientów pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction programy wykończenia wnętrz dla Klientów wdrażanie alternatywnych kanałów sprzedaży stałe działania marketingowe program sprzedaży pracowniczej włączający pracowników J.W. Construction w działalność sprzedażową 34 Polityka sprzedażowa w 2008 r. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

35 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 35 KONTAKT DO BIURA RELACJI INWESTORSKICH: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor ds. Zarządzania Płynnością Finansową i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: 022 771 77 85 / 0 22 771 78 10 bądź 022 771 75 10 e-mail: relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl


Pobierz ppt "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google