Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A."— Zapis prezentacji:

1 J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.
PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. 30 września 2008 r. 1

2 Agenda prezentacji Misja J.W. Construction Holding S.A. …………..….…………………………………….…………..… 3 str. Strategia J.W. Construction Holding S.A. ………………………………..……………..………….… 4 str. Wyniki w I półroczu 2008 r. …………….…..…………………….………………………………….……… 7 str. Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. ……….…..…...…….……….…… 9 str. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. ……..….……….…………………………………. 10 str. Istotne wydarzenia po I półroczu 2008 r. ….…..………..………………………………….…...……. 14 str. Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. ….………………………………………….....………… 15 str. Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. ….…..…… 16 str. Realizacja strategii – najważniejsze inwestycje w 2008 r. ………..…...……………….……… 17 str. Inwestycje realizowane .……..….…….…..…………………………………………….…………….……… 27 str. Inwestycje w trakcie sprzedaży ….………..……………………….…………..…………………………. 29 str. Inwestycje planowane …..…..….…………..……………………………………………………………....… 30 str. Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy ……..……….…...……….…... 32 str. Polityka sprzedażowa w 2008 r. ………………….………….……………………………………………. 34 str. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 2

3 Misja J.W. Construction Holding S.A.
Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich ceniących komfort i bezpieczeństwo za przystępną cenę. Dzięki takiej filozofii biznesu Spółka jest największą w kraju polską firmą deweloperską wyspecjalizowaną w segmencie mieszkań dostępnych dla szerokiej grupy Klientów. Wpisana jest w nią strategia działania, polegająca na stałym dążeniu do podnoszenia funkcjonalności i wysokiej jakości oferowanych mieszkań przy zachowaniu konkurencyjnych cen. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 3

4 Strategia J.W. Construction Holding S.A.
Strategicznymi celami Spółki są: umocnienie pozycji lidera wśród deweloperów dywersyfikacja źródeł przychodów i zysków dla Spółki poprzez wydzielenie z dotychczasowych struktur działalności budowlanej i projektowej, jak również rozpoczęcie produkcji budowlanej obniżanie i racjonalizacja kosztów na każdym etapie produkcji i świadczenia usług realizacja nowych projektów mieszkaniowych, biurowych i infrastrukturalnych w kraju i za granicą PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 4

5 Strategia J.W. Construction Holding S.A.
Spółka realizuje cele strategiczne poprzez: przygotowanie nowych ofert mieszkaniowych wprowadzenie nowych produktów dla Klientów we współpracy z bankami i czołowymi producentami materiałów wykończeniowych realizację projektu kompleksu apartamentów wakacyjnych w Bułgarii oraz mieszkań o podwyższonym standardzie w Soczi realizację projektów w sektorze budownictwa powierzchni komercyjnych – budynki biurowe w Warszawie i Szczecinie oraz rozbudowę sieci Hotel 500 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 5

6 Strategia J.W. Construction Holding S.A.
Spółka realizuje cele strategiczne poprzez: wdrożenie nowoczesnej, oszczędnej technologii budowy ścian ceramicznych przyśpieszającej proces budowy przez wyodrębnioną spółkę zależną outsourcing usług (usługi prawne, consultingowe, doradztwo strategiczne, IT) zakup nowoczesnych i wydajnych maszyn oraz urządzeń dla działalności budowlanej PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 6

7 Wyniki w I półroczu 2008 r. * z wyłączeniem projektów rozpoznanych z marżą zerową Wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. o 69,7% (wartościowo o 158,7 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 7

8 Wyniki w I półroczu 2008 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w I półroczu 2008 r. o 76,6% (wartościowo o 31,2 mln zł) w stosunku do I półrocza 2007 Wzrost zysku netto o 98,7% (wartościowo o 25,3 mln zł) w stosunku do I półrocza 2007 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 8

9 Realizacja zysku brutto ze sprzedaży
w I półroczu 2008 r. Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008r. wyniósł 101,4 mln zł. Największy udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: Górczewska Park, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 39% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 23% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 12% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 12% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 10% Ponadto, udział w zysku miały pozostałe inwestycje, m.in. w tym: Osiedle Centrum, Łódź, ul. Tymienieckiego Victoria Park II, Kołomna, Rosja PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 9

10 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r.
Za najważniejsze wydarzenie I półrocza 2008 r. należy uznać przeprowadzenie procesu wydzielenia ze Spółki J.W. Construction Holding S.A. dotychczasowych trzech Oddziałów Spółki i wniesienie ich jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, aportem do spółek zależnych W dniu r. odbyły się trzy Nadzwyczajne Zgromadzenia w spółkach zależnych J.W. Construction Holding S.A., w następstwie których zostały zawarte umowy przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa - oddziałów: - do J.W. Construction S.A. – oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział  „Budownictwo” - do JW Projekt Sp. z o.o. - oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Pracownia Projektowa” - do JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Zakład Prefabrykacji Budowlanej” PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 10

11 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r.
W czerwcu br. Spółka obchodziła 15-lecie swojej działalności Kontynuacja rozbudowy „banku ziemi” poprzez nabycie przez spółkę zależną J.W. Construction Bułgaria EOOD z siedzibą w Sofii nieruchomości w miejscowości Złote Piaski w Bułgarii o powierzchni ponad 1,4 ha Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji Wiślana Aleja przy ul.Odkrytej w Warszawie Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę oraz rozpoczęcie budów wg zestawienia jak poniżej: - Lewandów Park I, Warszawa, ul. Lewandów - Aleja Ludwinowska II, Warszawa, al. Ludwinowska - Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów - I etap osiedla Lazurowe Ustronie I (Ożarów Mazowiecki) - Bursztynowe Osiedle, Warszawa, ul. Korkowa PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 11

12 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r.
Otrzymanie tytułu „Firma Roku 2007” za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym oraz za efektywny debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – tytuł przyznany przez Polski Klub Biznesu Spółka w rankingu najbardziej wartościowych firm „Diamenty Forbesa 2008”; na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość w latach , a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą Zajęcie I miejsca w „Rankingu Deweloperów 2008” przygotowanym przez redakcję Forum Biznesu Gazety Prawnej; ranking typuje największych i najbardziej dynamicznych reprezentantów branży deweloperskiej PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 12

13 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r.
Otrzymanie piątego diamentu do statuetki Lidera Polskiego Biznesu nadanej przez Biznes Center Club J.W. Construction Holding S.A. wśród „500 największych polskich przedsiębiorstw” w rankingu tygodnika „Polityka” Spółka znalazła się na „Liście 500” firm stanowiących czołówkę polskiego biznesu prowadzonej przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” Nominacja do nagrody „Mistrz Budownictwa” w kategorii Najlepszy Wykonawca Budowlany przyznawanej przez miesięcznik „Home&Market” Otrzymanie tytułu „Dobroczyńca Roku 2007” w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 13

14 Istotne wydarzenia po I półroczu 2008 r.
W lipcu 2008 r. Spółka zawarła umowę z przedsiębiorstwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 6 ust. 3 lit. B) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. dotyczącą realizacji programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Program będzie realizowany w okresie do dnia 30 czerwca 2009 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, liczba nabywanych akcji została ustalona na nie mniej niż sztuk. Maksymalna kwota środków przeznaczonych na realizację programu wynosi zł, środki będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki. Kolejne nabycie gruntu (umowa warunkowa) położonego w Warszawie w rejonie Mokotowa przy ul. Antoniewskiej PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 14

15 Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r.
Planowany poziom zysku brutto ze sprzedaży do wykonania w 2008 r. to 256,5 mln zł. Na powyższą wartość największy wpływ będą miały następujące inwestycje (w szacunkowym udziale): Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 35% Osiedle Lewandów II, Warszawa, ul. Lewandów - 17% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 13% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 11% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 7% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 7% Na poziom zysku ze sprzedaży będą także miały wpływ m.in. inwestycje: Victoria Park II, Rosja, Kołomna Osiedle Bursztynowe, Warszawa, ul. Korkowa Wiślana Aleja, Warszawa, ul. Odkryta PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 15

16 Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r.
Inwestycja Planowany przychód do rozpoznania w 2008 roku (tys. zł) Udział procentowy w planowanych przychodach w 2008 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 24% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa 15% Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów 13% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 78 320 10% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska 49 347 6% Victoria Park II, Kołomna, Rosja 44 965 5% Lewandów Park I, ul. Lewandów 41 419 Pozostałe 22% OGÓŁEM 100% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 16

17 Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2008 r.
Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim - Górczewska Park, Osiedle Lazurowa, Osada Wiślana, Lewandów Park II, Rezydencja Quatro, Osiedle Bursztynowe, Wiślana Aleja Na rynku trójmiejskim - Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 17

18 Inwestycje - rynek warszawski
Osiedle Lazurowa Warszawa, Bemowo ul. Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 669 mieszkań o podwyższonym standardzie. Inwestycja PUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie (średnio wszystkie etapy) kosztów i przychodów - plan na Osiedle Lazurowa 33 727 Koszty: 96% Przychody: 97% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 18

19 Inwestycje - rynek warszawski
Górczewska Park (Górczewska II) Warszawa - Wola, ul. Górczewska/Olbrachta Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Inwestycja PUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Górczewska Park 44 929 Koszty: 95% Przychody: 83% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 19

20 Inwestycje - rynek warszawski
Osiedle Lewandów Park Warszawa, ul. Lewandów Ogrodzony kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 1900 mieszkań. Realizowany dwuetapowo – Lewandów Park I oraz Lewandów Park II. Atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do centrum miasta. Inwestycja PUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Lewandów Park 81 191 I etap - Koszty: 29% I etap - Przychody: 98% II etap - Koszty: 40% II etap - Przychody: 85% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 20

21 Inwestycje - rynek warszawski
Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa Niewielkie, kameralne osiedle domów czterokondygnacyjnych. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Osiedle ogrodzone i strzeżone. Przewidziano wybudowanie 322 mieszkań. Inwestycja PUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Bursztynowe 17 402 Koszty: 40% Przychody: 85% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 21

22 Inwestycje - rynek warszawski
Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta Zespół nowoczesnych budynków 6-kondygnacyjnych. Projekt obejmuje 200 mieszkań wraz z garażami podziemnymi. Szybki i łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz centrów handlowych. Inwestycja PUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Wiślana Aleja 9 770 71 917 Koszty: 40% Przychody: 93% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 22

23 Inwestycje poza Warszawą
Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne. Inwestycja PUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Leśne 12 871 90 928 Koszty: 100% Przychody: 89% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 23

24 Inwestycje poza Warszawą
Lazurowe Ustronie I – etap I Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Maz. Zespół 11 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi. W ramach inwestycji powstanie 376 mieszkań. Planuje się także budowę kompleksu usługowego oraz szkoły i przedszkola. Docelowo wszystkie etapy to ~ mieszkań. Inwestycja PUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Ożarów I Etap I 17 902 Koszty: 40% Przychody: 30% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 24

25 Inwestycje zagraniczne
Osiedle Victoria Park Kołomna, Rosja Strzeżone osiedle 6 budynków wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna. Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok. Inwestycja PUM (cała inwestycja) Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów budynku A1 – plan na Osiedle Victoria Park 58 196 Koszty A1: 80% Przychody A1: 80% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 25

26 Inwestycje zagraniczne
Osiedle Jakornaja Szczel w Soczi (Rosja) - rozpoczęcie budowy w IV kw r. Osiedle składające się z 7 budynków mieszkalnych, 16-kondygnacyjnych (razem mieszkań) wraz z basenem, centrum fitness, kortami oraz kafejkami i częścią handlową. Inwestycja PUM (część mieszkaniowa) Przychody (w tys. USD) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle w Soczi 62 000 Koszty: 5% Przychody: 0% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 26

27 Inwestycje realizowane
Inwestycje w trakcie budowy i sprzedaży (dane na koniec czerwca 2008 r.) Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska 1410 1409 I półrocze w trakcie przekazywania mieszkań 100% Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 324 305 97% Rezydencja na Skarpie IV Warszawa, ul. Bukowińska 261 Willa Konstancin Konstancin, ul. Bielawska/Paproci 177 165 96% Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 68 III kw. 2008 Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa 202 167 IV kw. 2008 89% Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa 669 636 I kw. 2009 93% Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 404 371 I etap – III/IV kw. 2008 II i III etap – II/III kw. 2009 84% Rezydencja Quatro Warszawa, ul. Łukowska 243 242 I półrocze 2009 74% Górczewska Park Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta 890 702 II/ III kw. 2009 79% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 27

28 Inwestycje realizowane cd.
Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Uroczysko, Katowice, ul. Bałtycka 24 2 III kw. 2008 0% Victoria Park II (Rosja) budynek A1 158 104 I kw. 2009 64% Lewandów Park I i II Warszawa, ul. Lewandów 1 905 1577 I półrocze 2010 32% Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta 200 176 I kw. 2010 37% Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa 322 250 34% Aleja Ludwinowska II, Warszawa, Al. Ludwinowska 8 III kw. 2009 20% I etap Lazurowe Ustronie I, Ożarów Mazowiecki 376* 39 IV kw. 2009 *Lokale skierowane do sprzedaży PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 28

29 Inwestycje w trakcie sprzedaży,
planowane rozpoczęcie budowy w II półroczu 2008 r. Inwestycja Szacowane przychody (w tys. zł) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Zielona Dolina Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka 633 * 355 * lokale skierowane do sprzedaży Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Razem lokale w trakcie budowy i sprzedaży 8 290 6 837 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 29

30 Inwestycje planowane (stan na koniec czerwca 2008 r.)
Inwestycja Miasto / dzielnica Segment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m2 Lewandów Park III, ul. Lewandów Warszawa / Białołęka Mieszkania popularne 787 33 179 Zielona Dolina, ul. Zdziarska/Ostródzka 872 43 350 Światowida 237 13 035 Osiedle Centrum II Łódź 432 23 760 Pogonowskiego 109 5 995 Uroczysko Katowice 563 24 616 Szczecin, al. Wyzwolenia Szczecin Apartamenty/ usługi 400 32 000 Szczecin - działka Porta Transport 5 400 Ożarów Mazowiecki I Ożarów Mazowiecki 1530 74 688 Ożarów Mazowiecki II 762 36 338 Ożarów Mazowiecki III 1 016 61 610 Łeba 490 29 055 Berensona 170 9 350 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 30

31 Inwestycje planowane (stan na koniec czerwca 2008 r.)
Inwestycja Miasto / dzielnica Segment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m2 Victoria Park II Kołomna/ Rosja Mieszkania popularne 782 43 010 Aluzyjna I Warszawa / Tarchomin 46 2 530 Aluzyjna II 120 7 000 Konstancin II Konstancin 136 8 800 Sopot, ul. Parkowa Sopot Koncepcja w trakcie ustaleń 17 2 500 Badylarska – Biurowiec Warszawa Usługi - 4 500 Pileckiego – Biura/Hotel Usługi/Usługi hotelarskie 17 500 Głogoczów – Hotel Głogoczów Usługi hotelarskie 3 000 Juszkowo I Gdańsk Krynica – Czarny Potok Krynica 20 882 Soczi Rosja ok 82 000 Złote Piaski Bułgaria Apartamenty wakacyjne 180 17 700 Warszawa, ul. Antoniewska* Warszawa / Mokotów 550 28 834 RAZEM 15 779 * inwestycja obejmuje również działkę zakupioną umową warunkową w lipcu br. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 31

32 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej
w ocenie firmy Niezależnie od utrzymującej się od kilku miesięcy stagnacji na rynku mieszkaniowym podaż wciąż niższa od popytu – deficyt przekracza 1,5 mln mieszkań (dane GUS za grudzień 2007 r.) Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów na rynku nieruchomości wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Rosnący stopień urbanizacji, sprzyjający coraz większemu zapotrzebowaniu na nieruchomości w dużych miastach Systematyczny wzrost PKB, malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia Nadal szeroka, ogólnie dostępna oferta kredytów hipotecznych (pomimo zapowiadanych przez banki zaostrzonych rygorów w przyznawaniu kredytów) PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 32

33 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej
w ocenie firmy Stabilizacja cen na rynku nieruchomości w najbliższej przyszłości, a od jesieni, najpóźniej wiosny 2009 r. stopniowy wzrost cen (wg ekspertów rynku nieruchomości) Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 r. spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 33

34 Polityka sprzedażowa w 2008 r.
szeroka oferta programów finansowania zakupu inwestycji dla Klientów pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction programy wykończenia wnętrz dla Klientów wdrażanie alternatywnych kanałów sprzedaży stałe działania marketingowe program sprzedaży pracowniczej włączający pracowników J.W. Construction w działalność sprzedażową PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 34

35 KONTAKT DO BIURA RELACJI INWESTORSKICH:
Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor ds. Zarządzania Płynnością Finansową i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: / bądź PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 35


Pobierz ppt "J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google