Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA."— Zapis prezentacji:

1 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

2 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Agenda prezentacji Misja J.W. Construction Holding S.A. …………..….…………………………………….…………..… 3 str. Strategia J.W. Construction Holding S.A. ………………………………..……………..………….… 4 str. Wyniki w I półroczu 2008 r. …………….…..…………………….………………………………….……… 7 str. Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. ……….…..…...…….……….…… 9 str. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. ……..….……….…………………………………. 10 str. Istotne wydarzenia po I półroczu 2008 r. ….…..………..………………………………….…...……. 14 str. Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. ….………………………………………….....………… 15 str. Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. ….…..…… 16 str. Realizacja strategii – najważniejsze inwestycje w 2008 r. ………..…...……………….……… 17 str. Inwestycje realizowane.……..….…….…..…………………………………………….…………….……… 27 str. Inwestycje w trakcie sprzedaży ….………..……………………….…………..…………………………. 29 str. Inwestycje planowane …..…..….…………..……………………………………………………………....… 30 str. Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy ……..……….…...……….… str. Polityka sprzedażowa w 2008 r. ………………….………….……………………………………………. 34 str. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień

3 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Misja J.W. Construction Holding S.A. 3 Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich ceniących komfort i bezpieczeństwo za przystępną cenę. Dzięki takiej filozofii biznesu Spółka jest największą w kraju polską firmą deweloperską wyspecjalizowaną w segmencie mieszkań dostępnych dla szerokiej grupy Klientów. Wpisana jest w nią strategia działania, polegająca na stałym dążeniu do podnoszenia funkcjonalności i wysokiej jakości oferowanych mieszkań przy zachowaniu konkurencyjnych cen. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

4 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Strategia J.W. Construction Holding S.A. 4 umocnienie pozycji lidera wśród deweloperów dywersyfikacja źródeł przychodów i zysków dla Spółki poprzez wydzielenie z dotychczasowych struktur działalności budowlanej i projektowej, jak również rozpoczęcie produkcji budowlanej obniżanie i racjonalizacja kosztów na każdym etapie produkcji i świadczenia usług realizacja nowych projektów mieszkaniowych, biurowych i infrastrukturalnych w kraju i za granicą Strategicznymi celami Spółki są: PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

5 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Strategia J.W. Construction Holding S.A. 5 przygotowanie nowych ofert mieszkaniowych wprowadzenie nowych produktów dla Klientów we współpracy z bankami i czołowymi producentami materiałów wykończeniowych realizację projektu kompleksu apartamentów wakacyjnych w Bułgarii oraz mieszkań o podwyższonym standardzie w Soczi realizację projektów w sektorze budownictwa powierzchni komercyjnych – budynki biurowe w Warszawie i Szczecinie oraz rozbudowę sieci Hotel 500 Spółka realizuje cele strategiczne poprzez: PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

6 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Strategia J.W. Construction Holding S.A. 6 wdrożenie nowoczesnej, oszczędnej technologii budowy ścian ceramicznych przyśpieszającej proces budowy przez wyodrębnioną spółkę zależną outsourcing usług (usługi prawne, consultingowe, doradztwo strategiczne, IT) zakup nowoczesnych i wydajnych maszyn oraz urządzeń dla działalności budowlanej Spółka realizuje cele strategiczne poprzez: PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

7 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I półroczu 2008 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. o 69,7% (wartościowo o 158,7 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 7 * z wyłączeniem projektów rozpoznanych z marżą zerową PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

8 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Wyniki w I półroczu 2008 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w I półroczu 2008 r. o 76,6% (wartościowo o 31,2 mln zł) w stosunku do I półrocza 2007 Wzrost zysku netto o 98,7% (wartościowo o 25,3 mln zł) w stosunku do I półrocza PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

9 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. 9 Górczewska Park, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 39% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 23% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 12% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 12% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 10% Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008r. wyniósł 101,4 mln zł. Największy udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: Ponadto, udział w zysku miały pozostałe inwestycje, m.in. w tym: Osiedle Centrum, Łódź, ul. Tymienieckiego Victoria Park II, Kołomna, Rosja PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

10 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. 10 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 Za najważniejsze wydarzenie I półrocza 2008 r. należy uznać przeprowadzenie procesu wydzielenia ze Spółki J.W. Construction Holding S.A. dotychczasowych trzech Oddziałów Spółki i wniesienie ich jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, aportem do spółek zależnych W dniu r. odbyły się trzy Nadzwyczajne Zgromadzenia w spółkach zależnych J.W. Construction Holding S.A., w następstwie których zostały zawarte umowy przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa - oddziałów: - do J.W. Construction S.A. – oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Budownictwo - do JW Projekt Sp. z o.o. - oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Pracownia Projektowa - do JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. oddziału pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział Zakład Prefabrykacji Budowlanej

11 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. 11 W czerwcu br. Spółka obchodziła 15-lecie swojej działalności Kontynuacja rozbudowy banku ziemi poprzez nabycie przez spółkę zależną J.W. Construction Bułgaria EOOD z siedzibą w Sofii nieruchomości w miejscowości Złote Piaski w Bułgarii o powierzchni ponad 1,4 ha Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji Wiślana Aleja przy ul.Odkrytej w Warszawie Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę oraz rozpoczęcie budów wg zestawienia jak poniżej: - Lewandów Park I, Warszawa, ul. Lewandów - Aleja Ludwinowska II, Warszawa, al. Ludwinowska - Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów - I etap osiedla Lazurowe Ustronie I (Ożarów Mazowiecki) - Bursztynowe Osiedle, Warszawa, ul. Korkowa PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

12 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. 12 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008 Otrzymanie tytułu Firma Roku 2007 za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym oraz za efektywny debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – tytuł przyznany przez Polski Klub Biznesu Spółka w rankingu najbardziej wartościowych firm Diamenty Forbesa 2008; na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość w latach , a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą Zajęcie I miejsca w Rankingu Deweloperów 2008 przygotowanym przez redakcję Forum Biznesu Gazety Prawnej; ranking typuje największych i najbardziej dynamicznych reprezentantów branży deweloperskiej

13 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 13 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 r. Otrzymanie piątego diamentu do statuetki Lidera Polskiego Biznesu nadanej przez Biznes Center Club J.W. Construction Holding S.A. wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw w rankingu tygodnika Polityka Spółka znalazła się na Liście 500 firm stanowiących czołówkę polskiego biznesu prowadzonej przez redakcję dziennika Rzeczpospolita Nominacja do nagrody Mistrz Budownictwa w kategorii Najlepszy Wykonawca Budowlany przyznawanej przez miesięcznik Home&Market Otrzymanie tytułu Dobroczyńca Roku 2007 w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

14 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 14 Istotne wydarzenia po I półroczu 2008 r. W lipcu 2008 r. Spółka zawarła umowę z przedsiębiorstwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 6 ust. 3 lit. B) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. dotyczącą realizacji programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Program będzie realizowany w okresie do dnia 30 czerwca 2009 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, liczba nabywanych akcji została ustalona na nie mniej niż sztuk. Maksymalna kwota środków przeznaczonych na realizację programu wynosi zł, środki będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki. Kolejne nabycie gruntu (umowa warunkowa) położonego w Warszawie w rejonie Mokotowa przy ul. Antoniewskiej PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

15 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany zysk do rozpoznania w 2008 r. 15 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta - 35% Osiedle Lewandów II, Warszawa, ul. Lewandów - 17% Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa - 13% Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic - 11% Osiedle Leśne, Gdynia, ul. Parkowa - 7% Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska - 7% Planowany poziom zysku brutto ze sprzedaży do wykonania w 2008 r. to 256,5 mln zł. Na powyższą wartość największy wpływ będą miały następujące inwestycje (w szacunkowym udziale): Na poziom zysku ze sprzedaży będą także miały wpływ m.in. inwestycje: Victoria Park II, Rosja, Kołomna Osiedle Bursztynowe, Warszawa, ul. Korkowa Wiślana Aleja, Warszawa, ul. Odkryta PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

16 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Planowany udział wybranych projektów w przychodach ogółem w 2008 r. 16 Inwestycja Planowany przychód do rozpoznania w 2008 roku (tys. zł) Udział procentowy w planowanych przychodach w 2008 Górczewska Park II, Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta % Osiedle Lazurowa, Warszawa, ul. Lazurowa % Lewandów Park II, Warszawa, ul. Lewandów % Osada Wiślana, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic % Rezydencja Quatro, Warszawa, ul. Łukowska % Victoria Park II, Kołomna, Rosja % Lewandów Park I, ul. Lewandów % Pozostałe % OGÓŁEM % PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

17 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Realizacja strategii - najważniejsze inwestycje w 2008 r. Spółka realizuje inwestycje zapowiadane w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z projektów, które będą miały wpływ na wyniki finansowe to: Na rynku warszawskim - Górczewska Park, Osiedle Lazurowa, Osada Wiślana, Lewandów Park II, Rezydencja Quatro, Osiedle Bursztynowe, Wiślana Aleja Na rynku trójmiejskim - Osiedle Leśne Na rynku rosyjskim - Osiedle Victoria Park 17 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

18 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 18 Osiedle Lazurowa Warszawa, Bemowo ul. Lazurowa Osiedle przy ul. Lazurowej w Warszawie niedaleko planowanej stacji metra. Projekt realizowany w czterech etapach, zawierający docelowo 669 mieszkań o podwyższonym standardzie. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie (średnio wszystkie etapy) kosztów i przychodów - plan na Osiedle Lazurowa Koszty: 96% Przychody: 97% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

19 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 19 Górczewska Park (Górczewska II) Warszawa - Wola, ul. Górczewska/Olbrachta Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Górczewskiej/Olbrachta. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Górczewska Park Koszty: 95% Przychody: 83% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

20 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 20 Osiedle Lewandów Park Warszawa, ul. Lewandów Ogrodzony kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 1900 mieszkań. Realizowany dwuetapowo – Lewandów Park I oraz Lewandów Park II. Atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do centrum miasta. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Lewandów Park I etap - Koszty: 29% I etap - Przychody: 98% II etap - Koszty: 40% II etap - Przychody: 85% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

21 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 21 Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa Niewielkie, kameralne osiedle domów czterokondygnacyjnych. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Osiedle ogrodzone i strzeżone. Przewidziano wybudowanie 322 mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Bursztynowe Koszty: 40% Przychody: 85% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

22 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje - rynek warszawski 22 Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta Zespół nowoczesnych budynków 6-kondygnacyjnych. Projekt obejmuje 200 mieszkań wraz z garażami podziemnymi. Szybki i łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz centrów handlowych. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Wiślana Aleja Koszty: 40% Przychody: 93% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

23 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 23 Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa To druga z realizowanych inwestycji w Gdyni przy ul. Parkowej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Strzeżone osiedle stanowi 9 czterokondygnacyjnych budynków obejmujących 202 lokale mieszkalne. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Leśne Koszty: 100% Przychody: 89% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

24 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje poza Warszawą 24 Lazurowe Ustronie I – etap I Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Maz. Zespół 11 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi. W ramach inwestycji powstanie 376 mieszkań. Planuje się także budowę kompleksu usługowego oraz szkoły i przedszkola. Docelowo wszystkie etapy to ~ mieszkań. InwestycjaPUM Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle Ożarów I Etap I Koszty: 40% Przychody: 30% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

25 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 25 Osiedle Victoria Park Kołomna, Rosja Strzeżone osiedle 6 budynków wielorodzinnych realizowane w podmoskiewskim mieście Kołomna. Projekt obejmuje ponad 1100 mieszkań. Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2012 rok. Inwestycja PUM (cała inwestycja) Przychody (w tys. PLN) Zaawansowanie kosztów i przychodów budynku A1 – plan na Osiedle Victoria Park Koszty A1: 80% Przychody A1: 80% PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

26 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje zagraniczne 26 Inwestycja PUM (część mieszkaniowa) Przychody (w tys. USD) Zaawansowanie kosztów i przychodów – plan na Osiedle w Soczi Koszty: 5% Przychody: 0% Osiedle Jakornaja Szczel w Soczi (Rosja) - rozpoczęcie budowy w IV kw r. Osiedle składające się z 7 budynków mieszkalnych, 16-kondygnacyjnych (razem mieszkań) wraz z basenem, centrum fitness, kortami oraz kafejkami i częścią handlową. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

27 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane Inwestycje w trakcie budowy i sprzedaży (dane na koniec czerwca 2008 r.) 27 Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Górczewska Warszawa, ul. Górczewska I półrocze w trakcie przekazywania mieszkań 100% Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego I półrocze w trakcie przekazywania mieszkań 97% Rezydencja na Skarpie IV Warszawa, ul. Bukowińska 261 I półrocze w trakcie przekazywania mieszkań 100% Willa Konstancin Konstancin, ul. Bielawska/Paproci I półrocze w trakcie przekazywania mieszkań 96% Aleja Ludwinowska Warszawa, ul. Ludwinowska 68 III kw % Osiedle Leśne Gdynia, ul. Parkowa IV kw % Osiedle Lazurowa Warszawa, ul. Lazurowa I kw % Osada Wiślana Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic I etap – III/IV kw II i III etap – II/III kw % Rezydencja Quatro Warszawa, ul. Łukowska I półrocze % Górczewska Park Warszawa, ul. Górczewska/Olbrachta II/ III kw % PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

28 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje realizowane cd. Inwestycja Liczba lokali ogółem Liczba lokali sprzedanych Planowany termin zakończenia inwestycji % zaliczenia do wyniku 2008 Osiedle Uroczysko, Katowice, ul. Bałtycka 242III kw % Victoria Park II (Rosja) budynek A I kw % Lewandów Park I i II Warszawa, ul. Lewandów I półrocze % Wiślana Aleja Warszawa, ul. Odkryta I kw % Osiedle Bursztynowe Warszawa, ul. Korkowa322250I półrocze % Aleja Ludwinowska II, Warszawa, Al. Ludwinowska 248III kw % I etap Lazurowe Ustronie I, Ożarów Mazowiecki 376*39IV kw % *Lokale skierowane do sprzedaży 28 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

29 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje w trakcie sprzedaży, planowane rozpoczęcie budowy w II półroczu 2008 r. * lokale skierowane do sprzedaży 29 Liczba lokaliLiczba lokali sprzedanych Razem lokale w trakcie budowy i sprzedaży Inwestycja Szacowane przychody (w tys. zł) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Zielona Dolina Warszawa, ul. Zdziarska/Ostródzka *355 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

30 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec czerwca 2008 r.) 30 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Lewandów Park III, ul. LewandówWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne Zielona Dolina, ul. Zdziarska/OstródzkaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne ŚwiatowidaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne Osiedle Centrum IIŁódźMieszkania popularne PogonowskiegoŁódźMieszkania popularne UroczyskoKatowiceMieszkania popularne Szczecin, al. WyzwoleniaSzczecinApartamenty/ usługi Szczecin - działka Porta TransportSzczecinMieszkania popularne Ożarów Mazowiecki IOżarów MazowieckiMieszkania popularne Ożarów Mazowiecki IIOżarów MazowieckiMieszkania popularne Ożarów Mazowiecki IIIOżarów MazowieckiMieszkania popularne Łeba Mieszkania popularne BerensonaWarszawa / BiałołękaMieszkania popularne PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

31 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Inwestycje planowane (stan na koniec czerwca 2008 r.) 31 InwestycjaMiasto / dzielnicaSegment rynku Liczba lokali / domów Szacunkowo ilość PUM w m 2 Victoria Park IIKołomna/ RosjaMieszkania popularne Aluzyjna IWarszawa / TarchominMieszkania popularne Aluzyjna IIWarszawa / TarchominMieszkania popularne Konstancin IIKonstancinMieszkania popularne Sopot, ul. ParkowaSopotKoncepcja w trakcie ustaleń Badylarska – BiurowiecWarszawaUsługi Pileckiego – Biura/HotelWarszawaUsługi/Usługi hotelarskie Głogoczów – HotelGłogoczówUsługi hotelarskie Juszkowo IGdańskKoncepcja w trakcie ustaleń Krynica – Czarny PotokKrynicaUsługi hotelarskie SocziRosjaMieszkania popularneok Złote PiaskiBułgariaApartamenty wakacyjne Warszawa, ul. Antoniewska*Warszawa / MokotówMieszkania popularne RAZEM * inwestycja obejmuje również działkę zakupioną umową warunkową w lipcu br. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

32 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy Niezależnie od utrzymującej się od kilku miesięcy stagnacji na rynku mieszkaniowym podaż wciąż niższa od popytu – deficyt przekracza 1,5 mln mieszkań (dane GUS za grudzień 2007 r.) Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów na rynku nieruchomości wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych Rosnący stopień urbanizacji, sprzyjający coraz większemu zapotrzebowaniu na nieruchomości w dużych miastach Systematyczny wzrost PKB, malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia Nadal szeroka, ogólnie dostępna oferta kredytów hipotecznych (pomimo zapowiadanych przez banki zaostrzonych rygorów w przyznawaniu kredytów) 32 PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

33 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l Stabilizacja cen na rynku nieruchomości w najbliższej przyszłości, a od jesieni, najpóźniej wiosny 2009 r. stopniowy wzrost cen (wg ekspertów rynku nieruchomości) Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 r. spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro 33 Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

34 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l szeroka oferta programów finansowania zakupu inwestycji dla Klientów pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction programy wykończenia wnętrz dla Klientów wdrażanie alternatywnych kanałów sprzedaży stałe działania marketingowe program sprzedaży pracowniczej włączający pracowników J.W. Construction w działalność sprzedażową 34 Polityka sprzedażowa w 2008 r. PREZENTACJA J.W. Construction Holding S.A. – wrzesień 2008

35 S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l PREZENTACJA PLANÓW ROZWOJU FIRMY I WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK 35 KONTAKT DO BIURA RELACJI INWESTORSKICH: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor ds. Zarządzania Płynnością Finansową i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: / bądź


Pobierz ppt "S t r i c t l y P r i v a t e & C o n f i d e n t i a l 1 30 września 2008 r. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008 r. PREZENTACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google