Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji przemysłowych projektów inwestycyjnych PROZAP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji przemysłowych projektów inwestycyjnych PROZAP."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji przemysłowych projektów inwestycyjnych PROZAP

2 O firmie Ważniejsze realizacje: – instalacje produkcyjne – ochrona środowiska – magazynowanie i logistyka Agenda

3 PROZAP – ponad 40 lat doświadczenia 40 lat doświadczenia w projektowaniu i świadczeniu usług inżynierskich dla przemysłu chemicznego Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, obsługa techniczna i optymalna organizacja pracy zapewniają profesjonalne wykonanie i realizację projektów Potencjał intelektualny i techniczny do zapewnienia wysokiej klasy usług Szeroki wachlarz usług dodatkowych PROZAP Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia P.P Puławy Tel Fax

4 Jakość jako główny cel Szeroka gama wysokiej klasy specjalistów z każdej branży, Obszerna baza kwalifikowanych podwykonawców i dostawców. System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 we wszystkich sferach działalności, Nowoczesne techniki projektowania, zgodne z najlepszymi standardami i praktykami, Tytuły Najlepszej Firmy Projektowej w Polsce w latach oraz Projektanta 20-lecia. I Nagroda w konkursie Modernizacja roku 2011 za projekt pt. Modernizacja Instalacji Mocznika wg Basic Design Urea Casale w Zakładach Azotowych Puławy S.A. Firma PROZAP została uhonorowana przez Izbę Projektowania Budowlanego tytułem Najlepszej Firmy Projektowej w Polsce w latach oraz Projektanta 20-lecia.

5 Anwil S.A. Polfa Tarchomin SA International Paper Kwidzyn SA Metalko Zachem S.A. Z.Ch. Luboń ZA Pulawy SA Polfa SA KiZ.Ch.S. Siarkopol Z. Ch. Siarkopol Organika Sarzyna PCC Rokita ZA Kędzierzyn SA Wratislavia-Bio Carbon Black Polska Elektrownia Rybnik SA Bałtycka Baza Masowa Lotos SA Police SA Orlen SA Boryszew SA Mostostal Puławy SA Cersanit SA Amoniak Mocznik Melamina Saletra Kaprolaktam Związki nadtlenowe Siarka i związki siarki Instalacje oparte na przetwórstwie ropy naftowej Redukcja emisji NO x, SO 2, NH 3 Odpylanie wież granulacyjnych Kwasy Gazy techniczne Instalacje uzdatniania wody Granulacja i materiały sypkie Budownictwo przemysłowe, komunalne i ogólne Konstrukcje stalowe i rurociagi Energetyka i ciepłownictwo Farmacja i przemysł spożywczy Projekty referencyjne Polska Azoty Tarnów

6 Kluczowi partnerzy Marsulex Petrochemishe Anlagen Rhodia Chemie Samsung Engineering GS Engineering & Construction SABIC Sulzer Chemtech Tecnimont ZAO Polus Achema Agro Linz Air Liquide Casale Group Chematur Engineering Group Evonik Carbon Black Gea Messo AG GSFC Khimtekhnologya Lurgi Zimmer Świat

7 Odbiór Budowa Projekt Definicja projektu Badanie rynku Studium wykonalności Wybór i transfer technologii Licencjonowanie Kosztorysowanie Projekt budowlany Projekt Podstawowy Projekt Wykonawczy Optymalizacja kosztów Dostawy Realizacja inwestycji Nadzór autorski Dokumentacja powykonawcza Szkolenia dla personelu Opracowanie instrukcji eksploatacji Optymalizacja instalacji Modernizacja instalacji Usługi specjalistyczne na każdym etapie inwestycji

8 Systemy CAD/CAM ChemCAD+CCTerm, ASPEN TASC+ Forte, Norma Pro MS SQL, Oracle, Access MS Project Bazy danych Zarządzanie projektem Visual Vessel Design, Probad Advanced Pressure Vessel PDS 3D Isogen EPLAN, SEE Electrical Expert, Intools Smart Plant Review Triflex MicroStation, AutoCAD CAD SmartPlant P&ID Instrumentation 3D Autodesk ROBOT Structure Analysis Professional, RM Win, Ventpack, BOCAD 3D, Adv. Concrete Projektowanie procesu Orurowanie i aparaty Proj. budowlany, woda, ścieki i HVAC Kosztorysowanie Ap. Kontrolno-pomiarowa i elektryka Najnowsze osiągnięcia techniki projektowania

9 Zarządzanie zasobami ludzkimi zorientowane projektowo System macierzowy

10 Proces projektowania Wyznaczenie kierownika projektu i liderów branż do opracowania oferty Przyjęcie zapytania Pozyskanie informacji do przygotowania oferty. Ustalenie zakresu zapytania Ustalenie z klientem ostatecznego zakresu projektowania Przygotowanie oferty zgodnie z wewnętrznymi procedurami PROZAPu Podpisanie umowy Wydanie harmonogramu projektu, wyznaczenie zespołu projektowego i przydzielenie zadań Etap zapytania ofertowego Etap umowy i realizacji Wysyłka dokumentacji Przeglądy bieżące Przegląd formalny Środki techniczne Projektowanie Opiniowanie zewnętrzne Doraźne konsultacje

11 Kontrola i weryfikacja Kontrola i nadzór nad projektem odnosi się w szczególności do: Przestrzegania harmonogramu Zgodności z umową Zgodności z Projektem Podstawowym Zgodności z przepisami Przepływu informacji pomiędzy branżami Przeglądy bieżące: Kierownik projektu i liderzy branż Zgodność z harmonogramem Uzgodnienia międzybranżowe Zapobieganie opóźnieniom Protokół spotkania dla wszystkich stron Przegląd formalny: Kompletność dokumentacji Wymogi formalne Środki techniczne: Bieżące, automatyczne sprawdzanie dokumentacji pod kątem kolizji (br. budowlana, konstrukcje stalowe, orurowanie, aparaty) Opiniowanie zewnętrzne: Zatwierdzenie dokumentacji przez odpowiednie władze i instytucje Konsultacje doraźne: Dobór stosowanych rozwiązań projektowych Uzgodnienia międzybranżowe Sprawdzanie opracowanej części dokumentacji przez kierownika projektu Bieżące przeglądy Przegląd formalny Środki techniczne Projektowanie Opiniowanie zewnętrzne Doraźne konsultacje

12 Raporty miesięczne/tygodniowe – zgodnie z wymaganiami klienta/umowy, Monitorowanie głównych zadań, pojawiających się trudności i sposobów ich eliminowania, Raport zawiera: – Streszczenie: najważniejsze fakty i komentarz – Aktualny status: osiągnięte kamienie milowe, postęp procentowy w poszczególnych zadaniach – Pojawiające się problemy – Problemy rozwiązane – Zapobieganie opóźnieniom – Prace planowane na najbliższy tydzień/miesiąc – Status zamówienia/faktury Raporty postępów projektowania

13 Zarządzanie ryzykiem

14 Klasyfikacja Zarządzanie ryzykiem Zewnętrzne - ryzyko i jego przyczyny poza kontrolą firmy (siła wyższa, sytuacja polityczna, warunki gruntowe) Zarządzalne: ryzyko zarządzane przez firmę, którego przyczyna jest poza jej kontrolą (decyzje korporacyjne, zasoby ludzkie, warunki finansowe klienta) Operacyjne: Ryzyko występujące na skutek realizacji inwestycji, kontrolowane przez firmę (harmonogram, logistyka, budżet, dostawcy)

15 Zarządzanie ryzykiem

16 Ryzyka priorytetowe i kryteria Zarządzanie ryzykiem Ranking Wpływ Finanse Czas Rzadki 0-10% Wystąpi tylko w wyjątkowych przypadkach Mało prawdopodobny 11-25% Może wystąpić tylko czasami Możliwy 26-75% Może wystąpić w pewnych przypadkach Prawdopodobny 76-90% Możliwe, że wystąpi we wszystkich przypadkach Prawie pewny 91 – 100% Zakłada się, że wystąpi w większości przypadków Prawdo- podobieństwo

17 Mapa Zarządzanie ryzykiem Waga Prawdopodobieństwo Małe Duże Mała Duża Produktywność Dostawa materiałów w czasie Dostępność siły roboczej Wzrost cen wykonawców Istniejące niepewne materiały Dostępność wykonawców

18 Nowa tlenownia Modernizacja wytwórni mocznika Odsiarczanie spalin z elektrociepłowni Zbiornik amoniaku ciekłego t Wytwórnia AdBlue Odpylanie wieży granulacyjnej mocznika Nowa instalacja z sektora nawozowego Ważniejsze realizacje Nawozy, chemikalia, ochrona środowiska

19 Nowa tlenownia Dwa niezależne ciągi o wydajności ogólnej 1,700 t/d Integracja z istniejącymi instalacjami ZA Puławy Charakterystyka projektu Rozruch w styczniu 2011 Inwestor: Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dwa niezależne ciągi o wyd. sumarycznej 1,700 t/d Technologia Air Liquide

20 Projekt budowlany Projekt wykonawczy Opracowanie instrukcji procesowej Organizacja dostaw Koncepcja integracji z istniejącymi instalacjami Zakres prac PROZAP-u Nowa tlenownia Dwa ciągi produkcyjne o łącznej wydajności ~ MTPD Integracja z istniejącymi instalacjami ZA Pulawy Technologia Air Liquide

21 Główny cel: zwiększenie wydajności i inne usprawnienia Projekt bazowy autorstwa Urea Casale Zakres prac PROZAP-u: – Projekt budowlany – Projekt wykonawczy – Inne usługi inżynierskie Charakterystyka inwestycji Modernizacja wytwórni mocznika Zwiększenie wydajności do MTPY

22 Instalacja odsiarczania spalin Nowatorska metoda mokra, amoniakalna Charakterystyka projektu Instalacja odsiarczania spalin z elektrociepłowni Zakłady Azotowe Puławy S.A. Metoda mokra, amoniakalna: siarczan amonu jako produkt odsiarczania – nawóz o jakości handlowej Praktyczny brak odpadów stałych i ciekłych oraz emisji CO 2 Technologia Marsulex

23 Zakres prac PROZAP: Generalny projektant i PMC Odsiarczanie spalin z EC Innowacyjna metoda mokra amoniakalna (Marsulex) Dostarczenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dla realizacji inwestycji Uzyskanie zgód przewidzianych prawem Nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń Koordynacja i niezbędne uzgodnienia projektowe Sprawowanie kontroli nad kompletnością dokumentacji Koncepcja programowo-przestrzenna Projekt budowlany Projekt wykonawczy we wszystkich branżach Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza

24 Zbiornik amoniaku ciekłego Zakres prac Koncepcja Projekty wykonawcze w branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, pomiarowej Opracowanie zapytań i analiza ofert Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych Opracowanie załączników technicznych do kontraktów Inne usługi inżynierskie o wydajności t.

25 Wytwórnia AdBlue Zwiększenie wydajności do 100,000 t/rok, Zakłady Azotowe Puławy S.A. Charakterystyka projektu Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Raport oddziaływania inwestycji na środowisko Wniosek o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych Logistyka produktu

26 Odpylanie wieży granulacyjnej Zakres prac Projekt bazowy HAZOP Projekt wykonawczy Organizacja zakupów Nadzory i szkolenia Dokumentacja powykonawcza Współpraca z GEA Messo, dostawcą technologii krystalizacji Ograniczenie emisji pyłu mocznika i amoniaku SABIC, Arabia Saudyjska

27 Nowa instalacja z sektora nawozowego Zakres prac Projekt technologiczny Projekt podstawowy Projekty wykonawcze Dokumentacja powykonawcza Organizacja dostaw urządzeń Nadzory autorskie SABIC, Arabia Saudyjska

28 Wytwórnia Malaminy o wydajności ron/rok, ZA Puławy Charakterystyka inwestycji Prace przedprojektowe i przygotowawcze Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko Udział w akcjach ofertowo-kontraktowych Kompletne Projekty Techniczne we wszystkich branżach Udział w rozruchach i odbiorach Przygotowanie dokumentacji dozorowej powykonawczej Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych

29 Magazyn saletrzaku Pojemność t., Włocławek Charakterystyka projektu Magazyn saletrzaku wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia transportowe, dosyłowe, składowania, ważenia, pakowania, załadunku i wywozu; drogi i place Koncepcja programowo-przestrzenna, Wstępny raport oddziaływania na środowisko Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy we wszystkich branżach Organizacja zakupów urządzeń logistyki produktu Nadzór autorski

30 Wytwórnia TDI Charakterystyka inwestycji Prace przedprojektowe z inwentaryzacją Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko Kompletne Projekty Wykonawcze Akcja ofertowo-kontraktowa i negocjacje związane z zakupem maszyn, urządzeń i wyposażenia; udział w odbiorach maszyn Udział w rozruchach i odbiorach Wykonanie dokumentacji dozorowej i powykonawczej Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych Zwiększenie wydajności do t/rok, Z.Ch. Zachem

31 Zakres prac Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Dokumentacja Dozorowa Dokumentacja Powykonawcza Nadzory Autorskie Modernizacja prowadzona była bez zatrzymywania funkcjonującej wytwórni, przy wykorzystaniu jedynie krótkich postojów remontowych. W czasie ruchu testowe-go rozbudowanej instalacji TDI uzyskano gwarantowane przez PROZAP parametry techniczne, ilościowe i jakościowe produktu. Wytwórnia TDI Zwiększenie wydajności do t/rok, Z.Ch. Zachem

32 Wytwórnia Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych Wratislavia-Bio, Wrocław Charakterystyka inwestycji Raport oddziaływania na środowisko z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach Projekt rozbudowy układu torowego Systemy magazynowania oraz załadunku i rozładunku surowców oraz produktów

33 Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego, Port Gdynia Charakterystyka projektu Pojemność RSM: ton Pojemność mat. sypkich: m 3 Wydajność zał./rozł. – t/h Zakres prac PROZAPu: – Projekt Budowlany – Projekt Wykonawczy – Inne usługi inżynierskie

34 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji przemysłowych projektów inwestycyjnych PROZAP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google