Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROZAP Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROZAP Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji"— Zapis prezentacji:

1 PROZAP Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji
przemysłowych projektów inwestycyjnych

2 Agenda O firmie Ważniejsze realizacje: instalacje produkcyjne
ochrona środowiska magazynowanie i logistyka

3 PROZAP – ponad 40 lat doświadczenia
40 lat doświadczenia w projektowaniu i świadczeniu usług inżynierskich dla przemysłu chemicznego Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, obsługa techniczna i optymalna organizacja pracy zapewniają profesjonalne wykonanie i realizację projektów Potencjał intelektualny i techniczny do zapewnienia wysokiej klasy usług Szeroki wachlarz usług dodatkowych PROZAP Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia P.P. 13 Puławy Tel Fax

4 Jakość jako główny cel System zarządzania jakością zgodny z ISO we wszystkich sferach działalności, Nowoczesne techniki projektowania, zgodne z najlepszymi standardami i praktykami, Tytuły „Najlepszej Firmy Projektowej w Polsce w latach ” oraz „Projektanta 20-lecia”. I Nagroda w konkursie „Modernizacja roku 2011” za projekt pt. „Modernizacja Instalacji Mocznika wg Basic Design Urea Casale w Zakładach Azotowych Puławy S.A.” Szeroka gama wysokiej klasy specjalistów z każdej branży, Obszerna baza kwalifikowanych podwykonawców i dostawców. Firma PROZAP została uhonorowana przez Izbę Projektowania Budowlanego tytułem „Najlepszej Firmy Projektowej w Polsce w latach ” oraz „Projektanta 20-lecia”.

5 Projekty referencyjne
Polska Amoniak Mocznik Melamina Saletra Kaprolaktam Związki nadtlenowe Siarka i związki siarki Instalacje oparte na przetwórstwie ropy naftowej Redukcja emisji NOx, SO2, NH3 Odpylanie wież granulacyjnych Kwasy Gazy techniczne Instalacje uzdatniania wody Granulacja i materiały sypkie Budownictwo przemysłowe, komunalne i ogólne Konstrukcje stalowe i rurociagi Energetyka i ciepłownictwo Farmacja i przemysł spożywczy Bałtycka Baza Masowa Lotos SA Police SA International Paper Kwidzyn SA Zachem S.A. Metalko Anwil S.A. Orlen SA Boryszew SA Z.Ch. Luboń Polfa Tarchomin SA Mostostal Puławy SA ZA Pulawy SA Cersanit SA KiZ.Ch.S. Siarkopol PCC Rokita Z. Ch. Siarkopol Wratislavia-Bio Organika Sarzyna ZA Kędzierzyn SA Polfa SA Elektrownia Rybnik SA Azoty Tarnów Carbon Black Polska

6 Kluczowi partnerzy Świat Achema Agro Linz Air Liquide Casale Group
Chematur Engineering Group Evonik Carbon Black Gea Messo AG GSFC Khimtekhnologya Lurgi Zimmer Marsulex Petrochemishe Anlagen Rhodia Chemie Samsung Engineering GS Engineering & Construction SABIC Sulzer Chemtech Tecnimont ZAO Polus

7 Usługi specjalistyczne
na każdym etapie inwestycji Szkolenia dla personelu Opracowanie instrukcji eksploatacji Optymalizacja instalacji Modernizacja instalacji Odbiór Realizacja inwestycji Nadzór autorski Dokumentacja powykonawcza Budowa Projekt budowlany Projekt Podstawowy Projekt Wykonawczy Optymalizacja kosztów Dostawy Projekt Badanie rynku Studium wykonalności Wybór i transfer technologii Licencjonowanie Kosztorysowanie Definicja projektu

8 Systemy CAD/CAM Najnowsze osiągnięcia techniki projektowania
SmartPlant P&ID Instrumentation D Smart Plant Review Projektowanie procesu ChemCAD+CCTerm, ASPEN TASC+ Triflex PDS 3D Isogen Visual Vessel Design, Probad Advanced Pressure Vessel Orurowanie i aparaty EPLAN, SEE Electrical Expert, Intools Ap. Kontrolno-pomiarowa i elektryka Autodesk ROBOT Structure Analysis Professional, RM Win, Ventpack, BOCAD 3D, Adv. Concrete Proj. budowlany, woda, ścieki i HVAC MicroStation, AutoCAD CAD Forte, Norma Pro Kosztorysowanie MS SQL, Oracle, Access Bazy danych MS Project Zarządzanie projektem

9 Zarządzanie zasobami ludzkimi zorientowane projektowo
System macierzowy

10 Proces projektowania Etap zapytania ofertowego Etap umowy i realizacji
Przyjęcie zapytania Podpisanie umowy Wydanie harmonogramu projektu, wyznaczenie zespołu projektowego i przydzielenie zadań Wyznaczenie kierownika projektu i liderów branż do opracowania oferty Środki techniczne Przeglądy bieżące Projektowanie Ustalenie z klientem ostatecznego zakresu projektowania Pozyskanie informacji do przygotowania oferty. Ustalenie zakresu zapytania Opiniowanie zewnętrzne Doraźne konsultacje Przegląd formalny Przygotowanie oferty zgodnie z wewnętrznymi procedurami PROZAPu Wysyłka dokumentacji

11 Kontrola i weryfikacja
Przeglądy bieżące: Kierownik projektu i liderzy branż Zgodność z harmonogramem Uzgodnienia międzybranżowe Zapobieganie opóźnieniom Protokół spotkania dla wszystkich stron Środki techniczne Bieżące przeglądy Projektowanie Opiniowanie zewnętrzne Doraźne konsultacje Przegląd formalny Konsultacje doraźne: Dobór stosowanych rozwiązań projektowych Uzgodnienia międzybranżowe Sprawdzanie opracowanej części dokumentacji przez kierownika projektu Kontrola i nadzór nad projektem odnosi się w szczególności do: Przestrzegania harmonogramu Zgodności z umową Zgodności z Projektem Podstawowym Zgodności z przepisami Przepływu informacji pomiędzy branżami Opiniowanie zewnętrzne: Zatwierdzenie dokumentacji przez odpowiednie władze i instytucje Środki techniczne: Bieżące, automatyczne sprawdzanie dokumentacji pod kątem kolizji (br. budowlana, konstrukcje stalowe, orurowanie, aparaty) Przegląd formalny: Kompletność dokumentacji Wymogi formalne

12 Raporty postępów projektowania
Raporty miesięczne/tygodniowe – zgodnie z wymaganiami klienta/umowy, Monitorowanie głównych zadań, pojawiających się trudności i sposobów ich eliminowania, Raport zawiera: Streszczenie: najważniejsze fakty i komentarz Aktualny status: osiągnięte „kamienie milowe”, postęp procentowy w poszczególnych zadaniach Pojawiające się problemy Problemy rozwiązane Zapobieganie opóźnieniom Prace planowane na najbliższy tydzień/miesiąc Status zamówienia/faktury

13 Zarządzanie ryzykiem

14 Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja
Zewnętrzne - ryzyko i jego przyczyny poza kontrolą firmy (siła wyższa, sytuacja polityczna, warunki gruntowe) Zarządzalne: ryzyko zarządzane przez firmę, którego przyczyna jest poza jej kontrolą (decyzje korporacyjne, zasoby ludzkie, warunki finansowe klienta) Operacyjne: Ryzyko występujące na skutek realizacji inwestycji, kontrolowane przez firmę (harmonogram, logistyka, budżet, dostawcy)

15 Zarządzanie ryzykiem 1 2 4 3

16 Ryzyka priorytetowe i kryteria
Zarządzanie ryzykiem Ryzyka priorytetowe i kryteria Czas Finanse Wpływ Ranking Rzadki 0-10% Wystąpi tylko w wyjątkowych przypadkach Mało prawdopodobny 11-25% Może wystąpić tylko czasami Możliwy 26-75% Może wystąpić w pewnych przypadkach Prawdopodobny 76-90% Możliwe, że wystąpi we wszystkich przypadkach Prawie pewny 91 – 100% Zakłada się, że wystąpi w większości przypadków Prawdo- podobieństwo

17 Zarządzanie ryzykiem Mapa Waga Prawdopodobieństwo Duża Mała Małe Duże
Dostępność siły roboczej Produktywność Duża Wzrost cen wykonawców Dostawa materiałów w czasie Waga Mała Istniejące niepewne materiały Dostępność wykonawców Małe Duże Prawdopodobieństwo

18 Ważniejsze realizacje
Nawozy, chemikalia, ochrona środowiska Nowa tlenownia Modernizacja wytwórni mocznika Odsiarczanie spalin z elektrociepłowni Zbiornik amoniaku ciekłego t Wytwórnia AdBlue Odpylanie wieży granulacyjnej mocznika Nowa instalacja z sektora nawozowego

19 Nowa tlenownia Dwa niezależne ciągi o wydajności ogólnej  1,700 t/d
Integracja z istniejącymi instalacjami ZA Puławy Charakterystyka projektu Rozruch w styczniu 2011 Inwestor: Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dwa niezależne ciągi o wyd. sumarycznej  1,700 t/d Technologia Air Liquide

20 Dwa ciągi produkcyjne o łącznej wydajności ~ 1 700 MTPD
Nowa tlenownia Dwa ciągi produkcyjne o łącznej wydajności ~ MTPD Integracja z istniejącymi instalacjami ZA „Pulawy” Technologia Air Liquide Zakres prac PROZAP-u Projekt budowlany Projekt wykonawczy Opracowanie instrukcji procesowej Organizacja dostaw Koncepcja integracji z istniejącymi instalacjami

21 Modernizacja wytwórni mocznika
Zwiększenie wydajności do MTPY Charakterystyka inwestycji Główny cel: zwiększenie wydajności i inne usprawnienia Projekt bazowy autorstwa Urea Casale Zakres prac PROZAP-u: Projekt budowlany Projekt wykonawczy Inne usługi inżynierskie

22 Instalacja odsiarczania spalin
Nowatorska metoda mokra, amoniakalna Charakterystyka projektu Instalacja odsiarczania spalin z elektrociepłowni Zakłady Azotowe Puławy S.A. Metoda mokra, amoniakalna: siarczan amonu jako produkt odsiarczania – nawóz o jakości handlowej Praktyczny brak odpadów stałych i ciekłych oraz emisji CO2 Technologia Marsulex

23 Odsiarczanie spalin z EC
Innowacyjna metoda mokra amoniakalna (Marsulex) PROZAP: Generalny projektant i PMC Zakres prac Dostarczenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dla realizacji inwestycji Uzyskanie zgód przewidzianych prawem Nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń Koordynacja i niezbędne uzgodnienia projektowe Sprawowanie kontroli nad kompletnością dokumentacji Koncepcja programowo-przestrzenna Projekt budowlany Projekt wykonawczy we wszystkich branżach Dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza

24 Zbiornik amoniaku ciekłego
o wydajności t. Zakres prac Koncepcja Projekty wykonawcze w branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, pomiarowej Opracowanie zapytań i analiza ofert Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych Opracowanie załączników technicznych do kontraktów Inne usługi inżynierskie

25 Zwiększenie wydajności do 100,000 t/rok, Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Wytwórnia AdBlue Zwiększenie wydajności do 100,000 t/rok, Zakłady Azotowe Puławy S.A. Charakterystyka projektu Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Raport oddziaływania inwestycji na środowisko Wniosek o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych Logistyka produktu

26 Odpylanie wieży granulacyjnej
Ograniczenie emisji pyłu mocznika i amoniaku SABIC, Arabia Saudyjska Zakres prac Projekt bazowy HAZOP Projekt wykonawczy Organizacja zakupów Nadzory i szkolenia Dokumentacja powykonawcza Współpraca z GEA Messo, dostawcą technologii krystalizacji

27 Nowa instalacja z sektora nawozowego
SABIC, Arabia Saudyjska Zakres prac Projekt technologiczny Projekt podstawowy Projekty wykonawcze Dokumentacja powykonawcza Organizacja dostaw urządzeń Nadzory autorskie

28 o wydajności 30 000 ron/rok, ZA Puławy
Wytwórnia Malaminy o wydajności ron/rok, ZA Puławy Charakterystyka inwestycji Prace przedprojektowe i przygotowawcze Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko Udział w akcjach ofertowo-kontraktowych Kompletne Projekty Techniczne we wszystkich branżach Udział w rozruchach i odbiorach Przygotowanie dokumentacji dozorowej powykonawczej Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych

29 Magazyn saletrzaku Pojemność 25 000 t., Włocławek
Charakterystyka projektu Magazyn saletrzaku wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia transportowe, dosyłowe, składowania, ważenia, pakowania, załadunku i wywozu; drogi i place Koncepcja programowo-przestrzenna, Wstępny raport oddziaływania na środowisko Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy we wszystkich branżach Organizacja zakupów urządzeń logistyki produktu Nadzór autorski

30 Zwiększenie wydajności do 60 000 t/rok, Z.Ch. Zachem
Wytwórnia TDI Zwiększenie wydajności do t/rok, Z.Ch. Zachem Charakterystyka inwestycji Prace przedprojektowe z inwentaryzacją Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko Kompletne Projekty Wykonawcze Akcja ofertowo-kontraktowa i negocjacje związane z zakupem maszyn, urządzeń i wyposażenia; udział w odbiorach maszyn Udział w rozruchach i odbiorach Wykonanie dokumentacji dozorowej i powykonawczej Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych

31 Zwiększenie wydajności do 75 000 t/rok, Z.Ch. Zachem
Wytwórnia TDI Zwiększenie wydajności do t/rok, Z.Ch. Zachem Zakres prac Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Dokumentacja Dozorowa Dokumentacja Powykonawcza Nadzory Autorskie Modernizacja prowadzona była bez zatrzymywania funkcjonującej wytwórni, przy wykorzystaniu jedynie krótkich postojów remontowych. W czasie ruchu testowe-go rozbudowanej instalacji TDI uzyskano gwarantowane przez PROZAP parametry techniczne, ilościowe i jakościowe produktu.

32 Wytwórnia Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych
Wratislavia-Bio, Wrocław Charakterystyka inwestycji Raport oddziaływania na środowisko z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach Projekt rozbudowy układu torowego Systemy magazynowania oraz załadunku i rozładunku surowców oraz produktów

33 roztworu saletrzano-mocznikowego, Port Gdynia
Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego, Port Gdynia Charakterystyka projektu Pojemność RSM: ton Pojemność mat. sypkich: m3 Wydajność zał./rozł. – t/h Zakres prac PROZAPu: Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Inne usługi inżynierskie

34 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PROZAP Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google