Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zawód–Praca–Przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zawód–Praca–Przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Zawód–Praca–Przyszłość

2 Czynniki trafnego wyboru zawodu
WYBIERZ ZAWÓD System szkolny, Możliwość zdobycia kwalifikacji, Możliwość przekwalifikowania, Możliwość podnoszenia kwalifikacji Poznaj ścieżki edukacyjne informacje o zawodach, środowisko pracy, zadania i czynności, narzędzia pracy, stanowisko pracy, zarobki Poznaj zawody zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, wiedza szkolna, stan zdrowia Poznaj siebie

3 ZSP NR 3 „Mechanik” W skład ZSP Nr 3 wchodzą:
Centrum Kształcenia Praktycznego Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny (ROWEZ) Ośrodek Kursowo - Szkoleniowy Gospodarstwo Pomocnicze Stacja Kontroli Pojazdów Regionalne Centrum Nowych Technologii (RCTNTW) Muzeum Motoryzacji

4 Technik mechanik lotniczy Technik pojazdów samochodowych
Kierunki kształcenia Technikum 4-letnie Technik awionik Technik mechanik lotniczy Technik mechanik Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych

5 Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kierunki kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Mechanik precyzyjny

6 Technik awionik TECHNIKUM
Technik awionik to inaczej pracownik obsługi naziemnej samolotów w zakresie elektroniki i automatyki lotniczej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń nawigacji lotniczej. Potrafi czytać i tworzyć dokumentację techniczną podzespołów i części statków powietrznych wchodzących w skład awioniki, dokonywać planowej obsługi technicznej awioniki oraz instalacji elektrycznych statków powietrznych, wykonać montaż i demontaż elementów awioniki i wyposażenia elektrycznego oraz może uczestniczyć w przygotowaniach statków powietrznych do obsługi technicznej.

7 Technik awionik TECHNIKUM
Obecność stowarzyszenia Dolina Lotnicza i rozwój przemysłu lotniczego w mieście Krośnie i regionie sprawia, że absolwent kierunku technik awionik może być zatrudniony w zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego, bezpośrednio w produkcji lub warsztatach remontowych statków powietrznych oraz w służbach lotnictwa cywilnego i wojskowego. Szczególne zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie diagnostyki i napraw podzespołów awioniki sprawia, że jest on bardzo atrakcyjną pozycją w ofercie edukacyjnej. Kształcenie w zawodzie technik awionik odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w wymaganiach lotniczych JAR (Joint Aviation Requirements) i kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane są dyplomem technika awionika w języku polskim, języku angielskim oraz innym wybranym języku obcym. Absolwenci kierunku technik mechanik lotniczy i technik awionik będą mogli na kursach kwalifikacyjnych uzyskiwać odpowiednie licencje wymagane przez międzynarodowe prawo lotnicze PART co pozwoli pracować w tych zawodach we wszystkich krajach także poza Unią Europejską.

8 Technik mechanik lotniczy
TECHNIKUM Technik mechanik lotniczy Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami oraz modyfikacjami statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego. Dokonuje szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia. Wykonuje lub nadzoruje demontaż statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie oraz montaż ostateczny po naprawie. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu napraw. Poświadcza bieżącą zdatność do lotu statku powietrznego. Są to zadania, które są niezbędne przy eksploatacji statków powietrznych a wykonywać je może tylko osoba mająca odpowiednie kwalifikacje.

9 Technik mechanik lotniczy
TECHNIKUM Technik mechanik lotniczy W związku z planowaną rozbudową lotniska w Krośnie i lotniska w Rzeszowie - Jasionce oraz rozwojem firm z branży lotniczej pojawia się duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowany personel z branży awioniki i mechaniki podzespołów statków powietrznych. Coraz częściej też komunikacja lotnicza zastępuje tradycyjną bo staje się tańszą i atrakcyjniejszą. Ponadto komunikacja ta skraca czas co powoduje jej szybki rozwój. Taki jest postęp cywilizacyjny i nic tego nie zahamuje. Dlatego jako jedyni w regionie zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu pracodawców i uruchomiliśmy kierunki technik mechanik lotniczy. Absolwenci tego kierunku mają uzupełnić braki kadrowe na rynku pracy. Kierunek ten jako jeden z nielicznych daje wysoką szanse na podjęcie dobrze płatnej pracy zaraz po ukończeniu szkoły.

10 Technik mechanik lotniczy
TECHNIKUM Technik mechanik lotniczy Cykl kształcenia kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane są dyplomem technika mechanika w języku polskim, języku angielskim oraz innym wybranym języku obcym. Absolwent tego kierunku lotniczego jest też najlepiej przygotowanym aby podjąć naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Uzyskując licencję pilota może latać na cywilnych tj. pasażerskich i transportowych statkach powietrznych lub w powietrznych siłach zbrojnych NATO. Początkiem zdobywania tych umiejętności mogą być kursy pilota szybowcowego na krośnieńskim lotnisku – co oferujemy z Aeroklubem Podkarpackim. Absolwenci kierunku technik mechanik lotniczy będą mogli na kursach kwalifikacyjnych uzyskiwać odpowiednie licencje wymagane przez międzynarodowe prawo lotnicze PART co pozwoli pracować w tych zawodach we wszystkich krajach także poza Unią Europejską.

11 W świecie samolotów Pilotowanie to nie tylko zawód, to pasja! Nie może więc zostać dobrym pilotem ten, kto nigdy nie marzył o tym, aby wzbić się w niebo by móc pokonywać powietrzną przestrzeń… Nie każdy pilot usiądzie za sterami wielkiego odrzutowca – praca na trasach międzynarodowych czeka tylko na najlepszych. Ale dla wszystkich pilotów jest wiele zajęcia i poza komunikacją światową np.: w rolnictwie, straży pożarnej, ratownictwie górskim czy medycznym. Piloci śmigłowców są wykorzystywani w policji, służbach medycznych i ratownictwie. Kandydaci na pilotów muszą: Zdać maturę Odbyć praktykę lotniczą, czyli mieć „wylataną” odpowiednią ilość godzin Poddać się dokładnym badaniom lekarskim Zaliczyć test kwalifikacji moralnych (sprawdza się czy kandydat zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nim spoczywa) Zdać państwowy egzamin

12 W świecie samolotów Gdzie studiują piloci?
Studia przygotowujące do zawodu lotnika prowadzą w Polsce tylko 4 uczelnie państwowe i jedna publiczna. Politechnika Rzeszowska Politechnika Warszawska Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy Na studiach z pewnością będzie dużo matematyki, fizyki, rysunku technicznego, informatyki, mechaniki. Po prostu coś dla lubiących przedmioty ścisłe. Dużo zajęć praktycznych – w lotniczych zakładach remontowych, aeroklubach, biurach projektowych czy portach lotniczych. Oczywiście nie wszyscy dostaną się na specjalizację pilotażu. Pilotami mogą zostać tylko najlepsi i … najzdrowsi. Dlatego niektórzy wybierają na przykład awionikę i mają kwalifikacje z zakresu budowy maszyn i użytkowania sprzętu lotniczego zatrudniają się w przedsiębiorstwach eksploatacji i naprawy sprzętu lotniczego. Inżynier lotnictwa w zakresie projektowania może podjąć pracę zarówno w zakładach lotniczych, jak i w innych gałęziach przemysłu maszynowego.

13 Jeśli nie pilot, to może…
W świecie samolotów Jeśli nie pilot, to może… Zawsze uśmiechnięta stewardesa Jej zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i wygodą pasażerów. Musi znać doskonale przynajmniej 2 języki. Nie musi wyglądac jak modelka, ale musi być zadbana, elegancja, mieć nienaganne maniery oraz odpowiednie predyspozycje psychiczne: cierpliwość, odporność na stres i zmęczenie oraz zmiany klimatu Nawigator Odpowiada za łączność z lotniskiem i utrzymanie wytyczonego kursu, obliczanie parametrów lotu. Kandydat na nawigatora musi zdać maturę i przejść długie szkolenie oraz zdać egzamin państwowy po ukończeniu 21 lat. Mechanik pokładowy Doskonale zna budowę samolotu, czuwa od strony technicznej nad przebiegiem lotu, potrafi usuną usterki techniczne, nadzoruje załadunek itp.. Kandydat na mechanika pokładowego musi ukończyć średnią szkołę techniczną o kierunku mechanicznym lub elektrycznym, a następnie odbyć praktykę przygotowującą do egzaminu państwowego. Absolwenci szkół mechanicznych także znają zatrudnienie na lotnisku przy obsłudze mniejszym maszyn latających.

14 W świecie samolotów Kontroler ruchu lotniczego
Nadzoruje ruch samolotów korzystających z lotniska, korzysta z prognoz meteorologów, komunikatów z innych lotnisk i raportów załóg lotniczych znajdujących się w powietrzu, a przede wszystkich z odczytów radarów lotniczych. Musi znać przynajmniej 2 języki i rożne sposoby komunikowania się (np. Alfabet Morse’a). Wymagania: matura, ukończone 21 lat i zdany egzamin państwowy (wcześniej wiele miesięcy praktyki na lotnisku). Dyspozytor lotu Opracowuje trasę samolotu (oblicza dopuszczalny ciężar załadunku, zużycie paliwa, wytycza zasięg lotu, planuje miejsca przeładować, lotniska awaryjne. Wymagania: matura, ukończone 21 lat, praktyka na lotnisku, zdany egzamin przed Inspektoratem Personelu Lotniczego. Pracownicy wieży kontrolnej lotniska zapewniają sprawne działanie i bezpieczeństwo pasażerów i załóg.

15 Technik mechanik TECHNIKUM
Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. W szczególności objawia się to niedoborem na rynku pracy operatorów maszyn sterowanych numerycznie, projektantów i technologów wykorzystujących w swojej pracy komputerowe systemy wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Aby jak najlepiej dostosować zainteresowania uczniów oraz wymagania pracodawców do konkretnych dziedzin proponujemy dwie specjalności, które można jeszcze wybrać w klasie drugiej.

16 Technik mechanik Specjalności: 1 2 TECHNIKUM
Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC 2 Energetyka - odnawialne źródła energii

17 TECHNIKUM Technik mechanik Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC Obrabiarki CNC pozwalają na zaprojektowanie i zoptymalizowanie określonego elementu na ekranie komputera a wykonaniem części zajmie się już obrabiarka sterowana numerycznie. Obrabiarki numeryczne są stosowane w przemyśle mechanicznym, samochodowym, lotniczym, drzewiarskim itp. Więc praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Operator maszyn sterowanych numerycznie to elitarny zawód, wysokopłatny i poszukiwany w każdej branży, szczególnie tych związanych z Doliną Lotniczą i przemysłem lotniczym. W ramach specjalizacji uczeń zdobywa umiejętności z zakresu technologii obróbki skrawaniem, obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, komputerowego wspomagania projektowania. Uczniowie na zajęciach specjalizujących zdobywają wiedzę praktyczną w doskonale wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i firmach Doliny Lotniczej tj. Goodrich Krosno, WSK Krosno. Projektowanie Programowanie Wytwarzanie

18 Technik mechanik Energetyka - odnawialne źródła energii TECHNIKUM
Technik mechanik o specjalności odnawialne źródło energii – jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przy wyczerpujących się kopalnych paliwach, zwiększa się zapotrzebowaniem na energię. Dzięki temu obserwuje się powstające: farmy wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, baterii słonecznych, elektrowni wodnych itp. Są to nowoczesne systemy, które jednak mimo dużej automatyzacji wymagają specjalistycznej obsług, konserwacji, a także naprawy. Zawód technik mechanik jest zawodem, który może sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłu energii odnawialnej związanym z naprawa, obsługą, budową i projektowaniem nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii. Naszym celem jest przygotowywanie kadr pod zawód „przyszłości” gdzie odnawialne energie na pewno staną się atrakcyjnym zawodem na poziomie technikum. Ostatnie lata i „dyrektywy” Unii Europejskiej wręcz skłaniają współcześnie do stosowania alternatywnych źródeł energii, dlatego nasz kierunek – specjalizacja, jest kierunkiem „na teraz” i kierunkiem przyszłości.

19 Technik mechatronik TECHNIKUM
Ciągły postęp technologiczny wyzwala coraz większą ekspansję, szczególnie w zakresie elektroniki, mechaniki i informatyki. Rozwój tych dziedzin sprawił że wszystkie te dyscypliny zaczęły się wzajemnie przenikać, żadna z tych branż nie może już istnieć bez siebie. Spowodowało to powstanie nowej dziedziny techniki jaką jest mechatronika, która połączyła wszystkie te specjalności. Mechatronika zadomowiła się na stałe w firmach produkcyjnych jak i w życiu codziennym zwykłych ludzi. Mechatronika pojawiła się w naszym życiu, np. w postaci automatycznie otwieranych drzwi, automatów sprzedających, w sprzęcie AGD , jest również nieodłączną częścią każdego pojazdu czy maszyny roboczej.

20 Technik mechatronik TECHNIKUM
W związku z dostosowaniem kierunku kształcenia do szczegółowych zainteresowań uczniów jak do wymagań rynku pracy w zakresie kierunku mechatroniki, oferujemy moduły tematyczne realizowane na zajęciach: Mechatronika pojazdów samochodowych Projektowanie i wytwarzania w oparciu o programy CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC Programowanie układów sterowania maszyn i urządzeń mechatronicznych

21 Technik pojazdów samochodowych
TECHNIKUM Technik pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, czy jako zawodowi kierowcy. Dla najlepszych uczniów przygotowujemy praktyki w samochodowych firmach General Motors, Volksawagen, Toyota, Renault, Peugeot, Honda Nissan itp.

22 Mechanik pojazdów samochodowych
ZAWODOWA Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek ściśle związany z motoryzacją. Absolwenci tej specjalności mogą dokonywać napraw i konserwacji autobusów, autokarów osobowych, ciągników rolniczych, drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych, a także sprawdzanie działania pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych. Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w fabrykach samochodów, służbach technicznej obsługi pojazdów , warsztatach samochodowych czy stacjach diagnostycznych. Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Dla uczniów naszej szkoły kurs ten jest bezpłatny.

23 Elektromechanik pojazdów samochodowych
ZAWODOWA Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Elektromechanik pojazdów samochodowych znajduje zatrudnienie przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, w stacjach diagnostycznych, w warsztatach naprawczych. Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Dla uczniów naszej szkoły kurs ten jest bezpłatny.

24 Mechanik precyzyjny ZAWODOWA
Jest to specjalista w dziedzinie napraw, konserwacji, montażu i demontażu sprzętu i aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych, pomiarowych, optycznych, nawigacyjnych oraz zegarków i zegarów. Mechanik precyzyjny montuje, naprawia i utrzymuje w stałej sprawności technicznej urządzenia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Wykonuje on prace konserwacyjne i naprawcze precyzyjnych maszyn, urządzeń i mechanizmów, kontroluje stan techniczny i poprawność działania zespołów i mechanizmów precyzyjnych, reguluje i sprawdza działanie maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych, posługując się precyzyjnymi obrabiarkami do skrawania metali, narzędziami ślusarskimi i monterskimi typu zegarmistrzowskiego oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Mechanik precyzyjny może pracować w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego i elektronicznego. Może pracować w warsztatach naprawczych i działach serwisowych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz placówek handlowych. Może również być zatrudniony w szpitalach na stanowisku serwisanta sprzętu medycznego. Jest to kierunek, który świetnie przygotowuje kadry dla przemysłu w specjalności automatyka i urządzenia precyzyjne.

25 Bezpłatne kursy specjalistyczne
„Komputerowe wspomaganie projektowania w programie Autocad” „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” „Mechatronika i diagnostyka pojazdowa”

26 "Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"
Czas trwania kursu: 120 godzin  Liczebność jednej grupy: 12 osób  Kurs składa się z sześciu modułów:  • podstawy obróbki skrawaniem  • podstawy rysunku technicznego • budowa i rodzaje narzędzi skrawających • budowa i rodzaje obrabiarek • podstawy programowania obrabiarek • obsługa obrabiarek Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji. Dodatkowo każdemu uczestnikowi szkolenia organizator zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne i darmowy posiłek.  Celem szkolenia jest przygotowanie uczniów w zakresie kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym i globalnym rynku pracy. Tematyka i organizacja szkolenia zapewni uczestnikom zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych w obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie i odpowiada światowym standardom edukacyjnym. W wyniku szkolenia modułowego uczniowie po ukończeniu szkoły wzbogacą rynek pracy o przygotowaną kadrę do pełnienia zadań zawodowych na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie. 

27 "Komputerowe wspomaganie projektowania w programie Autocad"
Czas trwania kursu: 60 godzin  Liczebność jednej grupy: 12 osób Kurs składa się z dwóch modułów:  • tworzenie dokumentacji płaskiej 2D • modelowanie 3D  Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzyma certyfikat firmy Autodesk. Dodatkowo każdemu uczestnikowi szkolenia organizator zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne i darmowy posiłek .  Celem kursu jest nabycie umiejętności szybkiego i łatwego tworzenia rysunku technicznego, w tym zdobycie umiejętności prawidłowego wymiarowania, kreskowania i wydruku rysunku. Ponadto absolwent kursu jest gotowy do rozpoczęcia profesjonalnego projektowania, wykorzystując wszelkie mechanizmy zawarte w AutoCAD mogące mu tę pracę ułatwić, przyśpieszyć i zautomatyzować. Technika wektorowa wykorzystuje mechanizmy, na których oparte jest tworzenie programów dla obrabiarek sterowanych numerycznie (z rysunku wykonanego w AutoCad można generować kody dla obrabiarek sterowanych numerycznie). 

28 "Mechatronika i diagnostyka pojazdowa"
Czas trwania kursu: 120 godzin  Liczebność jednej grupy: 12 osób Kurs składa się z sześciu modułów:  • czujniki i elementy wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa • obsługa diagnoskopu KTS-570 • diagnostyka silnika ZI • diagnostyka silnika ZS • diagnostyka i naprawa układów klimatyzacji • układy bezpieczeństwa biernego i czynnego Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji. Dodatkowo każdemu uczestnikowi szkolenia organizator zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne i darmowy posiłek.  Celem szkolenia jest przygotowanie uczniów w zakresie umiejętności konserwacji, diagnozowania i napraw nowoczesnych systemów elektroniczno-mechanicznych pojazdów samochodowych. W trakcie szkolenia uczniowie uzyskają bogatą wiedzę z zakresu komputerowej diagnostyki układów elektronicznych i czujników w pojazdach samochodowych, komputerowego systemu diagnostyki układów bezpieczeństwa biernego i czynnego, diagnostyki silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym oraz obsługi nowoczesnych urządzeń diagnostycznych wspomagających konserwacje i naprawę pojazdów samochodowych. Zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w wysoko wyspecjalizowanych zakładach naprawczych oraz stacjach obsługi i kontroli pojazdów.

29 Muzeum motoryzacji W 1992 r. postanowiono zrealizować pomysł nauczycieli kształcenia zawodowego zaproponowania uczniom odnawiania i rekonstruowania starych pojazdów jako prac dyplomowych. Ta skromna inicjatywa spotkała się z bardzo silnym odezwem, a kilka pierwszych egzemplarzy motocykli dało początek pokaźnej kolekcji szkolnego muzeum motoryzacji. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli renowacja ruchomych zabytków osiągnęła w krośnieńskim „Mechaniku” imponujące rozmiary prowadząc do utworzenia wspaniałej ekspozycji muzealnej (jedynej w kraju, a na pewno na Podkarpaciu) gromadzącej prawie wszystkie pojazdy jeżdżące po podkarpackich drogach po II wojnie światowej (ale nie tylko, gdyż znajdują się tu również egzemplarze przedwojenne). Kolekcja liczy dziś ponad 80 pojazdów i stale powiększa się. Zgromadzono tu niemal wszystkie jednoślady, jakie jeździły po polskich drogach od lat 50- tych ubiegłego wieku. Dział polski liczy 10 motocykli i 14 motorowerów z lat 1950 – 1989. Oprócz pojazdów produkowanych w Polsce znajduje się tu również 13 motocykli produkcji czechosłowackiej (z żużlową JAWĄ), 8 niemieckich (z cennym AVO SPORT), 5 rosyjskich (z legendarnym IŻEM ), np.: JAWA 353 z 1956 r., JAWA CZ 175 z 1958 r., SIMSON AVO z 1960 r., MZ ES 250 TROPHY z 1962 r., IŻ 49 z 1953 r., PANONIA TLE z 1960 r., motorowery – JAWA (1960), SIMSON SR 2 (1957), CLIO (1960) oraz samochody – cała plejada SKÓD, FIATY, ZAPOROŻEC, ZASTAWA, WARTBURG, TRABANT.

30 Dziewczyny na Politechniki
Hej dziewczyny! Trzeba zweryfikować pewne przekonania. O tym, że kierunki techniczne i politechniki nie są dla kobiet, ze studia inżynierskie są ciężkie i niewdzięczne, a „płeć piękna” nie najlepiej sprawdza się na kierunkach technicznych czy ścisłych.T o wszystko bzdury i stereotypy! Politechnika jest w modzie.

31 W szponach stereotypu Dziewczyny uważają że:
nowoczesne technologie są traktowane jako typowo męska sfera zainteresowań, bardzo trudna, czyli (w domyśle) – nie dla pań, na studiach technicznych potrzeba siły fizycznej, co dziewczyny eliminuje na starcie. że mężczyźni są bardziej ambitni, nastawieni na karierę, więc to raczej oni pasują do tytułu inżyniera. Panie oczekują, że praca będzie sprawiała przyjemność i pozwoli na wychowywanie dzieci, a to trudno pogodzić z pracą na budowie czy z tworzeniem wielkich projektów informatycznych w banku. Praca w inżynierskich zawodach postrzegana jest jako czasochłonna, czyli... nie dla pań. Największe szkody czyni stereotyp, wedle którego płci pięknej tytuł inżyniera... ujmuje atrakcyjności. Badania unijnych socjologów wykazały, że kobiety wcale nie są gorzej wykształcone w technicznych przedmiotach, a psychologowie już dawno dowiedli, że nie mają one mniejszych predyspozycji np. do pisania programów komputerowych.

32 Polska, Europa i świat potrzebują Pań Inżynier!
Dlaczego dziewczyny mają się uczyć kierunków ścisłych i iść na politechniki? Bo mogą! Bo szkoły średnie i uczelnie techniczne czekają na nie! Bo kształcenie techniczne, inżynierskie, ścisłe otwiera znakomite perspektywy. dobrze płatną, inspirującą pracę i możliwość wykonywania jej w zasadzie wszędzie możliwość ciągłego rozwoju Polska, Europa i świat potrzebują Pań Inżynier! Nie dajcie się prosić!

33 Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Politechnika Białostocka Politechnika Częstochowska Politechnika Gdańska Politechnika Koszalińska Politechnika Łódzka Politechnika Opolska Politechnika Poznańska Politechnika Radomska Politechnika Rzeszowska Politechnika Świętokrzyska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

34 Dzień otwarty 14 kwietnia 2011
na uczelniach technicznych i na wydziałach ścisłych uniwersytetów. Szczegóły na stronie internetowej akcji.

35 Statystyki

36 Udział kobiet na kierunkach ścisłych WZRASTA!
Statystyki Udział kobiet na kierunkach ścisłych WZRASTA!

37 Panie inżynier …

38 Nasze atuty w skrócie 1 Jesteśmy szkołą z kierunkami i zawodami z najnowocześniejszych technologii. 2 Nasi absolwenci nie szukają pracy – to praca ich szuka 3 Porozumienia z zakładami pracy – dają pierwszeństwo naszym absolwentom w zatrudnieniu. 4 Jesteśmy w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza – co sprzyja opiece koncernów lotniczych w kształceniu i zatrudnieniu. 3 5 Ponad 100 szkół samochodowych w Polsce – trzykrotnie uzyskaliśmy tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej.

39 Nasze atuty w skrócie 7 4 6 Wymagania i jakość cenimy najbardziej – gwarantują one zatrudnienie i studia na wyższych uczelniach technicznych 4 7 Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ) – uczniowie z innych szkół u nas zdają egzaminy zawodowe. 8 Przygotowujemy na kierunkach lotniczych – do obsługi naziemnej statków powietrznych, lotnisk oraz do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 9 Podczas nauki na bezpłatnych kursach otrzymuje się – kwalifikacje w specjalizacjach branż: lotniczych, motoryzacyjnych, mechatronicznych i mechanicznych. 3 10 Nasi absolwenci w tym samym obiekcie szkolnych mogą – kontynuować naukę na studiach inżynierskich i magisterskich.

40 Zapraszamy www.zsp3.krosno.pl ul. Tysiąclecia 5 38-400 Krosno
5,6,7 kwietnia Hala Sportowa Bursaki Giełda Szkół ul. Tysiąclecia 5 Krosno

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zawód–Praca–Przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google