Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Rozwój Klacr o.s. Moravia Toursim Cluster Klaster Turystyczny Morawy 2012 Opole, 23 Marca 2012 Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Rozwój Klacr o.s. Moravia Toursim Cluster Klaster Turystyczny Morawy 2012 Opole, 23 Marca 2012 Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 2011 Rozwój Klacr o.s. Moravia Toursim Cluster Klaster Turystyczny Morawy 2012 Opole, 23 Marca 2012 Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn.: Polskie klastry i polityka klastrowa. Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3. Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

2 Fakty i liczby na temat klastra 1.Klaster powstał w roku 2008 2.Klaster ma obecnie 36 członków 3.Rdzeń organizacji stanowią: walne spotkanie, Rada Nadzorcza, Prezydent, Komisja Rewizyjna 4.Działalnością kieruje menadżer klastra we współpracy z administratorem

3 Zasięg terytorialny Klacr o.s.

4 Projekt - Turystyka bez granic Numer rejestracji: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Ramy czasowe projektu: 11/10 – 7/12 Całkowity koszt projektu ok. 7 milionów CZK Dofinansowanie: NUTS II Śląsk – 6,475 milionów oraz kraj morawsko-śląski – 500 tysięcy CZK Treść projektu: Celem projektu jest wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału Kraju śląsko-morawskiego w turystyce oraz promocji turystyki opartej na współpracy kluczowych aktorów sektora turystycznego

5 Projekt - Turystyka bez granic Działania podejmowane w ramach projektu: Metodologia oraz badania - projekt i ewaluacja, ankieta wśród tych korzystających z usługi turystyki bez granic (TBG) oraz metodologia oceniania dostępności infrastruktury turystycznej i atrakcij turystycznych włącznie z zatwierdzaniem metodologii na podstawie próbki kilku miejsc odwiedzanych przez turystów. Wdrażanie i ocena ankiety dostawców usług TBG. Spotkania robocze kluczowych regionalnych interesariuszy sektora turystycznego we wszystkich obszarach regionu. Cel spotkania obejmował będzie zbadanie nowych form współpracy w oferowaniu usług TBG. Promowanie i wizerunek - międzynarodowa konferencja dotycząca TBG (dzielenie się doświadczeniami z przyległymi regionami Polski i Słowacji), działalność marketingowa (imprezy) skierowana w stronę szerszej publiki (program towarzyszący wybranemu głównemu wydarzeniu - Warsztat II), media (famtrip), oraz zbliżanie do siebie organizacji TBG (osoby niepełnosprawne, seniorzy, rodzice z dziećmi itp. (happening).

6 Projekt - We właściwym kierunku Numer rejestracji: CZ.1.10/2.2.00/07.00939 Ramy czasowe projektu: 2/2011 – 4/2012 Całkowity koszt projektu 9,9 milionów CZK Dofinansowanie: NUTS II Śląsk [Silesia] 9,2 mln CZK Treść projektu: Głównym celem jest osiągnięcie szerszej i bardziej kompleksowej oferty turystycznej w kraju morawsko-śląskim. Jest to nieodłączna część systemu rozwoju regionalnego.

7 Projekt - We właściwym kierunku Działania podejmowane w ramach projektu: kontaktowanie się z dostawcami usług turystycznych, by stali się częścią bazy danych TourPoint zbieranie niezbędnych informacji oraz wdrażanie bazy danych TourPoint nabycie, instalacja technologii oraz tworzenie oprogramowania bazy danych TourPoint

8 Projekt - We właściwym kierunku Działania podejmowane w ramach projektu: dostosowywanie bazy danych zgodnie z bazą danych w centrum informacji TourPoint (TourPoint information center) oraz połączenia z TourPoint call center szkolenia zawodowe i warsztaty - na przykład kadra MIC formularze, treść oraz system publikowania biuletynów online marketing oraz kampanie internetowe – Google, Linki na FB do treści zamieszczanych na stronie projektu www.msregion.cz

9 Projekt - wzdłuż granicy Treść projektu: tworzenie trwałej transgranicznej sieci partnerów, którzy stanowią podstawę do budowania trans-granicznego partnerstwa w dziedzinie profesjonalnego zarządzania i marketingu atrakcji turystycznych poprzez wspólną kampanię "Odwiedź swych sąsiadów - Kraj morawsko- śląski oraz region Liptów" Wdrażanie: Klacr o.s. oraz Klaster Liptov

10 Projekt - wzdłuż granicy Działania: -Wymiana doświadczeń w klastrze turystycznym - warsztaty -Branding - budowanie marki turystycznej - światowy region -Internetowa prezentacja atrakcji turystycznych i miejsc odwiedzanych przez turystów -Kampania cross-marketingowa "Odwiedź swych sąsiadów" -Edukacja i informacja o regionie -Konferencja branżowa

11 Projekt–Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych sektorze turystycznym w Kraju morawsko-śląskim Opis projektu: Jest to wszechstronny projekt edukacyjny skierowany do 17 członków- dostawców usług w branży turystycznej. Będzie wspierał członków klastra, jego pracowników oraz turystykę jako taką.

12 Projekt–Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych sektorze turystycznym w Kraju morawsko-śląskim Opis projektu: Grupa docelowa: 293 pracowników z 17 firm z różnych stanowisk – kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działów, pracownicy techniczni, administracja, pracownicy restauracji, pracownicy zatrudnieni w reklamie, handlu, na recepcji czy lotnisku. Rezultaty projektu będą mogły być wykorzystane przy szkoleniu innych pracowników zatrudnionych przez inne podmioty członkowskie. Szkolenie będzie prowadzone w następujących dziedzinach: umiejętności kierownicze, biznesowe, catering – szkolenie dla profesjonalistów, reklama i marketing, kursy informatyczne, sztuka komunikacji

13 Interaktywna mapa informacji oraz system rezerwacji - IMIRS Zasięg regionalny: Treść projektu: projekt polega na opracowaniu, wdrażaniu i zainicjowaniu portalu online dostarczającego informacji dotyczących turystyki w północnej części Moraw i Śląska w formie interaktywnej mapy, suystemu udzielającego informacji i dokonującemu rezerwacji. Będzie to silna superstruktura www.msregion.czwww.msregion.cz

14 Interaktywna mapa informacji oraz system rezerwacji - IMIRS Bilety na wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne oraz inne, Pakiety usług, włącznie z usługami turystycznymi. System "interface booking" służący sprzedaży następujących produktów: Miejsca noclegowe (rezerwacja pokoi, noclegi w hotelach, hostelach, noclegowniach itp.)

15 Projekt realizowany wspólnie z Polską Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych, wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie się sąsiadujących ze sobą regionów – klaster turystyczny po polskiej stronie Wymiana doświadczeń i kontaktów w obszarze gastronomii, folkloru i kultury – wykorzystanie tradycji i zwyczajów ludowych przedstawianych przez zespoły ludowe oraz przedstawicieli rękodzieła. Imprezom towarzyszyć będzie wydarzenie gastronomiczne organizowane w obu regionach przy wsparciu ze strony szkól o profilu gastronomicznym i wielu firm zajmujących się cateringiem.

16 Inicjatywa Główny cel inicjatywy: Stworzenie konkurencyjnego regionu turystycznego, koordynacja działań turystycznych, komunikacja z sektorem publicznym Inne cele: Promocja marek w regionie Internetowa promocja poza granicami regionu Stworzenie elektronicznego systemu rezerwacji Rozwój kompetencji i edukacji w branży turystycznej Skoncentrowanie na dochodach Koordynacja działań w odrębnych obszarach turystyki

17 SWOT S: Członek klastra ma ułatwiony, szybszy i zazwyczaj darmowy dostęp do informacji z jednostki zarządzającej klastrem Klaster jest przestrzenią do likwidowania barier komunikacyjnych, Polityczna niezależność W: Brak kooperacji członków klastra Słaba komunikacja O: Tworzenie i współpraca przy realizacji projektów Adaptowanie metod partnerów zagranicznych T: Niedostateczne środki finansowe Odchodzenie członków klastra

18 Współpraca z innymi klastrami turystycznymi Współpraca w realizacji projektów Możliwość wymiany informacji Możliwość wymiany doświadczeń: podróże biznesowe i wizyty Oraz inne działania


Pobierz ppt "2011 Rozwój Klacr o.s. Moravia Toursim Cluster Klaster Turystyczny Morawy 2012 Opole, 23 Marca 2012 Prezentacja powstała w ramach przedsięwzięcia Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google