Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”"— Zapis prezentacji:

1 „Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Arthur Ashe

2 „Bądź gotowy na zmianę” POKL.08.01.02-30-018/11

3 Projektodawca: VisionConsultingGroup Partner: IronBrands

4 Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UE
Samozatrudnienie Twoją Szansą na Sukces Przedsiębiorczość bez Barier Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Psychologicznej Zachodniopomorskie Centrum Pracy Kobiet Innowacja przez co-munikację

5 Zarządzanie zmianą – ujęcia
Dynamika Ewolucyjne Rewolucyjne Sposób powstawania Naturalne (samoistne) Zaplanowane Wymuszone Cel Rozwojowe Zachowawcze

6 Istotność zarządzania zmianą na szczeblu regionalnym
rosnąca dostępność do informacji z różnych źródeł; nowe sposoby przetwarzania danych umożliwiające operowanie większą liczbą informacji; destabilizacja systemów przez trudno przewidywalne zdarzenia konieczność usprawnienia procesu podejmowania decyzji; szybkie i trudne do prognozowania zmiany opinii, aspiracji, oczekiwań; ograniczenie zdolności pojedynczych podmiotów do zmiany rzeczywistości

7 Pola aktywności w społeczeństwie – ujęcie tradycyjne
sektor publiczny (państwowy, pierwszy sektor) sektor rynkowy (indywidualny i korporacyjny, drugi sektor) sektor obywatelski (pozarządowy, trzeci sektor)

8 Pola aktywności w społeczeństwie – ujęcie pożądane
R S A U Z P O J K sektor publiczny (państwowy, pierwszy sektor) sektor rynkowy (indywidualny i korporacyjny, drugi sektor) sektor obywatelski (pozarządowy, trzeci sektor)

9 Zasięg terytorialny Projektu

10 Dlaczego subregion koniński?
zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego w 2010r. o 3,4% w stosunku do 2009r. spadek nakładów inwestycyjnych – o 19,4% stopa bezrobocia – 13,8% (koniec września 2011r.) na przełomie lat 2009/2010 zamknięto ponad 20 zakładów pracy zatrudniających powyżej 9 pracowników liczba pracowników zwolniona z przyczyn dot. zakładu pracy – ponad 1000 osób brak zinstytucjonalizowanej i sformalizowanej subregionalnej lub powiatowej struktury działającej na rzecz tworzenia metod zarządzania zmianą

11 Cel główny Projektu Przygotowanie do końca kwietnia 2013 roku przedstawicieli organizacji pracodawców, samorządów i NGO z terenu subregionu konińskiego do utworzenia lokalnych partnerstw powiatowych oraz partnerstwa subregionalnego w celu elastycznego, świadomego i skutecznego podejmowania decyzji i działań pozwalających na prognozowanie przebiegu przyszłych zjawisk i zmian gospodarczych oraz odpowiedniego reagowania na już zidentyfikowane zmiany i problemy

12 Cel szczegółowy Projektu
Stworzenie Subregionalnego Katalogu Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych (SKZGiMZ) w celu ułatwienia podmiotom publicznym i gospodarczym stworzenia własnych powiatowych strategii działań

13 Instrumenty służące realizacji celu
Powiatowe Rady Gospodarcze Subregionalna Komisja Dialogu Społeczno-Gospodarczego Partnerstwa lokalne Seminaria i konferencje

14 Korzyści dla uczestników i regionu
Zaangażowanie kluczowych subregionalnych aktorów życia gospodarczego we wspieranie przemian w regionie; Pomoc w prognozowaniu zmian zachodzących na lokalnym rynku; Wspieranie wypracowania specyficznych i adekwatnych dla każdego samorządu modeli reagowania na przyszłe i zachodzące zmiany; Rozwój i wzrost innowacyjności subregionu konińskiego

15 Promocja Kampania prasowa Kampania radiowa
Strona internetowa Briefingi dla mediów Social media Banery outdoor Plakaty Ulotki

16 (budynek Radia „Planeta”)
Gdzie nas znaleźć? Biuro Projektu: ul. Kleczewska 37 Konin (budynek Radia „Planeta”)

17 Zespół Projektowy Magdalena Miczek – Kierownik Projektu tel Joanna Bejenka – Koordynator ds. promocji, rekrutacji i konferencji tel Animatorzy Lokalni: Marta Borowiecka-Drygała – powiaty: koniński, turecki, kolski, m. Konin tel Artur Kuczma – powiaty: gnieźnieński, wrzesiński, słupecki , tel

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google