Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz Arthur Ashe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz Arthur Ashe."— Zapis prezentacji:

1 Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz Arthur Ashe

2 Bądź gotowy na zmianę POKL.08.01.02-30-018/11

3 Projektodawca: VisionConsultingGroup Partner: IronBrands

4 Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UE Samozatrudnienie Twoją Szansą na Sukces Przedsiębiorczość bez Barier Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Psychologicznej Zachodniopomorskie Centrum Pracy Kobiet Innowacja przez co-munikację

5 Zarządzanie zmianą – ujęcia Dynamika Ewolucyjne Rewolucyjne Sposób powstawania Naturalne (samoistne) Zaplanowane Wymuszone Cel Rozwojowe Zachowawcze

6 Istotność zarządzania zmianą na szczeblu regionalnym rosnąca dostępność do informacji z różnych źródeł; nowe sposoby przetwarzania danych umożliwiające operowanie większą liczbą informacji; destabilizacja systemów przez trudno przewidywalne zdarzenia konieczność usprawnienia procesu podejmowania decyzji; szybkie i trudne do prognozowania zmiany opinii, aspiracji, oczekiwań; ograniczenie zdolności pojedynczych podmiotów do zmiany rzeczywistości

7 Pola aktywności w społeczeństwie – ujęcie tradycyjne sektor publiczny (państwowy, pierwszy sektor) sektor rynkowy (indywidualny i korporacyjny, drugi sektor) sektor obywatelski (pozarządowy, trzeci sektor)

8 Pola aktywności w społeczeństwie – ujęcie pożądane INTERESARIUSZEPROJEKTUINTERESARIUSZEPROJEKTU sektor publiczny (państwowy, pierwszy sektor) sektor rynkowy (indywidualny i korporacyjny, drugi sektor) sektor obywatelski (pozarządowy, trzeci sektor)

9 Zasięg terytorialny Projektu

10 Dlaczego subregion koniński? zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego w 2010r. o 3,4% w stosunku do 2009r. spadek nakładów inwestycyjnych – o 19,4% stopa bezrobocia – 13,8% (koniec września 2011r.) na przełomie lat 2009/2010 zamknięto ponad 20 zakładów pracy zatrudniających powyżej 9 pracowników liczba pracowników zwolniona z przyczyn dot. zakładu pracy – ponad 1000 osób brak zinstytucjonalizowanej i sformalizowanej subregionalnej lub powiatowej struktury działającej na rzecz tworzenia metod zarządzania zmianą

11 Cel główny Projektu Przygotowanie do końca kwietnia 2013 roku przedstawicieli organizacji pracodawców, samorządów i NGO z terenu subregionu konińskiego do utworzenia lokalnych partnerstw powiatowych oraz partnerstwa subregionalnego w celu elastycznego, świadomego i skutecznego podejmowania decyzji i działań pozwalających na prognozowanie przebiegu przyszłych zjawisk i zmian gospodarczych oraz odpowiedniego reagowania na już zidentyfikowane zmiany i problemy

12 Cel szczegółowy Projektu Stworzenie Subregionalnego Katalogu Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych (SKZGiMZ) w celu ułatwienia podmiotom publicznym i gospodarczym stworzenia własnych powiatowych strategii działań

13 Instrumenty służące realizacji celu Powiatowe Rady Gospodarcze Subregionalna Komisja Dialogu Społeczno- Gospodarczego Partnerstwa lokalne Seminaria i konferencje

14 Korzyści dla uczestników i regionu Zaangażowanie kluczowych subregionalnych aktorów życia gospodarczego we wspieranie przemian w regionie; Pomoc w prognozowaniu zmian zachodzących na lokalnym rynku; Wspieranie wypracowania specyficznych i adekwatnych dla każdego samorządu modeli reagowania na przyszłe i zachodzące zmiany; Rozwój i wzrost innowacyjności subregionu konińskiego

15 Promocja Kampania prasowa Kampania radiowa Strona internetowa www.badzgotowynazmiane.pl www.badzgotowynazmiane.pl Briefingi dla mediów Social media www.facebook.com/BadzGotowyNaZmiane www.facebook.com/BadzGotowyNaZmiane Banery outdoor Plakaty Ulotki

16 Gdzie nas znaleźć? Biuro Projektu: ul. Kleczewska 37 Konin (budynek Radia Planeta)

17 Zespół Projektowy Magdalena Miczek – Kierownik Projektu mmiczek@vcg.pl, tel. 660 519 101 mmiczek@vcg.pl Joanna Bejenka – Koordynator ds. promocji, rekrutacji i konferencji jbejenka@vcg.pl, tel. 505 468 378 jbejenka@vcg.pl Animatorzy Lokalni: Marta Borowiecka-Drygała – powiaty: koniński, turecki, kolski, m. Konin mdrygala@vcg.pl, tel. 698 991 823 mdrygala@vcg.pl Artur Kuczma – powiaty: gnieźnieński, wrzesiński, słupecki akuczma@vcg.pl, tel. 698 985 232 akuczma@vcg.pl

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz Arthur Ashe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google