Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na pomysły wpadamy często. Znacznie rzadziej na rozwiązanie. Zbigniew Waydyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na pomysły wpadamy często. Znacznie rzadziej na rozwiązanie. Zbigniew Waydyk."— Zapis prezentacji:

1 Na pomysły wpadamy często. Znacznie rzadziej na rozwiązanie. Zbigniew Waydyk

2

3 PRODUKCJA OSADÓW W OSTATNICH LATACH

4

5

6

7 KOFERMENTACJA Rozpuszczona substancja organiczna H2H2 CO 2 CH 4 CO 2 kwasy org.kwas octowyalkohole kwas octowy HYDROLIZA FAZA KWASOWA FAZA OCTANOWA METONOGENEZA bakterie metonowe Bakterie beztlenowe Enzymy Osad wstępny Tłuszcze i inne odzwierzęce BIOGAZ 1.Wykorzystanie potencjału fermentacji dużych oczyszczalni daje najlepsze efekty ekonomiczne i środowiskowe; 2.Kofermentacja daje możliwości poprawy ekonomicznej modelu – przychody z tytułu zagospodarowania odpadów i wzrostu biogazu; 3.Kogeneracja jest zazwyczaj najbardziej opłacalnym sposobem zagospodarowania potencjału energetycznego osadów; 4.Przy możliwościach wykorzystania energii cieplnej Kogeneracja jest bardzo opłacalna 5.Kompostowanie jest metodą kompatybilną z fermentacją i daje pożądany efekt środowiskowy; Pasteryzacja Osad nadmierny Dezintegracja Osady i inne zewnętrzne KOGENERACJA KOMPOSTOWANIE OSAD PRZEFERMENTOWANY NAWÓZ

8 POTENCJAŁ DLA POLSKI Produkcja osadów surowych: – ok. 28 kg s.m./RLM/rok = 22 kg s.m.org. – 45 mln RLM potencjału ładunkowego – Ilość docelowa osadu surowego 1 260 000 ton s.m. (ok. 6,3 mln ton masy mokrej?) = 990 000 t Fermentacja: – Redukcja s.m.org z ok. 80% do 55-65% -średnio 60% = 990 000 – 405 000 t s.m.org = 585 000 t s.m.org. możliwej do zredukowania; Bilans – przyjmując średnio, że 1 kg s.m.org. osadów = ok. 1,6 kg ChZT, z 1 kg ChZT powstaje 0,35 m 3 N metanu (stechiometria); w warunkach normalnych ciężar właściwy metanu = 0,7168 kg×m -3 = 0,25 kg CH 4 /kg ChZT; Wartość energetyczna CH 4 = 50MJ/kg; – 585 000 000 x 1,6 x 0,25 x 50 = 11 700 000 000 MJ = 3 250 000 000 kWh/rok Kogeneracja – Przy max. wskaźniku sprawności na poziomie 0,4% ilość energii elektrycznej potencjalnie możliwej do wytworzenia wynosi 1 300 000 000 kWh el. = 148 MW mocy, – Przy średnim rocznym zapotrzebowaniu gospodarstwa domowego na poziomie 4 500 kWh można zaspokoić ok. 290 tys. takich gospodarstw, – Odrębnym zagadnieniem jest potencjał cieplny

9 M M T L M T L MM M M M M WZKF M Macerator frezowy Macerator nożowy Pompa+fal. Q = 18 m 3 /h FMM POMPOWNIAZOF 75 m 3 Rozdrobnienie < 12 mm L M Osad przefermentowany ciepły M Przelew awaryjny i odciąg gazów Zbiornik stal k.o. Pompa 2-4 m 3 /h 50 o C 70 o C 85 o C 65 o C Przepływomierz Wymiennik M System kontroli ważenie i pomiar poziomu Mieszadło Pomiar temperatury Pomiar poziomu M Osad do ZKF. Powietrze do biofiltra EX M NADZÓR W SYSTEMIE SCADA OCZYSZCZALNI FORMALNE: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – weszło w życie 4 marca 2011 r. - instalacja dla odpadów kategorii 3 TECHNOLOGICZNE: - ze względu na dużą zmienność uwodnienia odpadów poflotacyjnych, a tym samym różne obciążenie masa organiczna komory należy możliwie jak najdokładniej monitorować proces, przyjmując odpowiednie limity dobowe i możliwie jak największa równomierność dozowania. Obciążenie komory nie powinno przekraczać 2,5 -3 kg s.m.org. /m 3 x d, przy zapewnionym hydraulicznym czasie retencji HRT = 15 – 25 dób. Dawki tłuszczu powinny być wprowadzane bardzo powoli do komory, zapewniając jak najlepsze wymieszanie.

10 Surowiec MASA [tony] % s.m.% s.m.otony s.m.tony s.m.o. osad wstępny zagęszczony62 5004,0%78,0%2 500,01 950,0 osad nadmierny zagęszczony50 0005,0%78,0%2 500,01 950,0 tłuszcze5 55010,0%97,0%555,0538,4 Razem mieszanka117 5004,7%78,6%5 500,04 325,0energia GJenergia % wstępny po fermentacji62 1172,0%55,0%1 222,2672,226 833 42,0% nadmierny po fermentacji49 7213,2%65,0%1 571,41 021,418 200 28,5% tłuszcze po fermentacji5 0240,6%45,0%150,067,512 250 19,2% Osad przefermentowany117 2312,40%60,5%2 823,9170163 964100,00% produkcja biogazu 65% CH4 23,4 MJ/m3 m 3 N/rok 2 733 504 m 3 N/d 7 489 energia elektryczna η=0,35 kW 710 MWh/rok 6 219 energia czynna 0,48zł/kWh zł/rok 2 985 408 świadectwa pochodzenia 280 zł/MWh 1 741 242 RAZEM ZYSK 0,76 kWh 4 726 650 zysk z kofermentacji 19,20% 907 517

11 BIOGAZ 150 Nm3/h Waukesha H24 Średnio: 320 kWel 500 kWc Waukesha H24 Średnio: 320 kWel 500 kWt Waukesha F18 Średnio: 230 kWel 300 kWt FERMENTACJA MEZOFILOWA 5 700 m 3 Osad 10 t sm/d Tłuszcze i inne 2,5 t sm/d ~ 75 Nm 3 /h ~160 kWe GAZ ZIEMNY ~ 170 Nm3/h ~ 50 Nm3/h ~160 kWe ~ 50 Nm3/h ~160 kWe ~ 70 Nm3/h ~230 kWe 1300 kWt 9,6 GWh/r 870 kWe 6,73 GWh/r OCZYSZCZ. ŚR. ~ 300 kWt 3,1 GWh/r Z GZ -50 -OCZYSZ. ŚR. ~158 kWe 1,1,73 GWh/r Z GZ-50 - BAZA ŚR. ~ 160 kWe 1,41 GWh/r NADWYŻKA ~ 1000 kW 6,55 GWh/r ~ 23 500GJ/r Z gazu GZ-50 - 550 kWe Rocznie - 3,59GWe ENERGIA ZIELONA ENERGIA CZERWONA Z GZ-50 - Inne możliwości 1,73 GWe Inne możliwości ? ENERGIA ELEKTYCZNA ENERGIA CIEPLNA WSKAŹNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU KOGENERACJI – WERSJA BAZOWA ZAŁOŻENIA: CZAS PRACY AGREGATÓW 7500 MG/R; ŚWIADECTWA: ŻŁÓTE– 0,15 ZŁ/kWh, GAZ - 1,3 ZŁ/Nm3; WYNIKI ANALIZ PRZEDSTAWIAJĄ WARIANTY REALIZACYJNE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKORZYSTANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

12

13

14 CENY Czas pracy agregatów w ciągu roku:7500MG/R Świadectwa żólte:0,128zł/kWh Świadectwa zielone:0,27zł/kWh Cena gazu ziemnego:1,3zł/Nm3 Szacunkowa cena sprzedaży EC:0zł/GJ Cena sprzedaży EE do ZE:0,19zł/kWh Koszt serwisu agregatów0,06zł/kWh Cena zakupu EE z kosztami przesyłu0,48zł/kWh Godzinowa produkcja biogazu (planowana)150m3/h Dobowa produkcja biogazu (planowana)3600m3/d Roczna produkcja biogazu (planowana) 1 314 000,00m3/R Waukesha H24 i F18 PARAMETRY TECHNICZNE - z 1m3 BIOGAZU Wartosc energetyczna biogazu23,00MJ/m3 Teoretyczna moc brutto6,39kW Teoretyczna moc elektryczna w generatorach (35% z Epg)2,24kW Teoretyczna moc cieplna z generatorów (50% z Epg)3,19kW Straty generatorów (15% z Epg)0,96kW SUMA6,39kW PARAMETRY TECHNICZNE - z 1 m3 GZ-50 Waukesha H24 i F18 Wartosc energetyczna34,00MJ/m3 Teoretyczna moc brutto9,44kW Teoretyczna moc elektryczna w generatorach (35% z Epg)3,31kW Teoretyczna moc cieplna z generatorów (50% z Epg)4,72kW Straty generatorów (15% z Epg)1,42kW SUMA9,44kW Kotły Łaczna moc brutto możliwa do uzyskania z kotłów (Epk)1005kW Uzyskiwana moc cieplna z kotłów (85% z Epk)855kW Straty kotła (15% z Epk)150kW SUMA1005kW

15 Modele skojarzonej gospodarki odpadowej i energetycznej na dużych i średnich oczyszczalniach (regionalnych) są jednymi z najbardziej efektywnych rozwiązań zarówno w zakresie ekonomicznym jak i środowiskowym (LCA); Model skojarzony jest rekomendowany w dokumencie referencyjnym BAT Waste Treatments Industries – sierpień 2006 r. Fermentacja jest jedną z najbardziej efektywnych metod postępowania z osadami na oczyszczalniach > 20 000-30 000 RLM; Są instrumenty prawne i ekonomiczne wspierające OZE (np. dyrektywa RES, Polityka energetyczna Polski do 2030 r). Niepewne są docelowe instrumenty rynkowe wspierające OZE w Polsce; Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego daje gwarancję uzyskania korzystnych rezultatów ekonomicznych;


Pobierz ppt "Na pomysły wpadamy często. Znacznie rzadziej na rozwiązanie. Zbigniew Waydyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google