Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARKSIZM „Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go zmieniać.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARKSIZM „Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go zmieniać.”"— Zapis prezentacji:

1 MARKSIZM „Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go zmieniać.”

2 Plan wykładu Biografia Karola Marksa Paradygmat marksistowski
Kapitał w rozumieniu Marksa Materializm dialektyczny i materializm historyczny Wartość dodatkowa Wady kapitalizmu wg Marksa

3 Biografia Karola Marksa
Urodzony 5 maja 1818 r. w Trewirze, na obszarze ówczesnych Prus. Pochodził z zeświecczonej rodziny żydowskiej. Po ukończeniu gimnazjum Marks podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Bonn, a po roku przeniósł się na Uniwersytet Berliński, w tym czasie jeden z najlepszych na świecie. Jednocześnie pracował jako dziennikarz. Zainteresował się filozofią - doktoryzował się na uniwersytecie w Jenie . W 1843 r. opuścił Niemcy i osiadł w Paryżu, gdzie poznał Engelsa. W 1845 r., po powrocie do kraju, próbował razem z Engelsem stworzyć partię komunistyczną W 1864 Marks współtworzył Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, tzw. Pierwszą Międzynarodówkę Socjalistyczną, którego został przewodniczącym. W 1867 r. wydany został pierwszy tom Kapitału, jeden z sześciu zamierzonych przez Marksa. Dwa ostatnie wydane zostały już po jego śmierci przez Engelsa, na podstawie zgromadzonych zapisków. Brał udział w wydarzeniach Wiosny Ludów i po ich zakończeniu musiał ponownie emigrować, tym razem do Anglii. Osiadł wówczas w Londynie i pozostał tam do śmierci. Zmarł 14 marca 1883 r.

4 Marksizm Naukowy system wiedzy o rzeczywistości, który, według jego twórców, ma stanowić podstawę światopoglądu i ideologie klasy robotniczej

5 Paradygmat marksiatowski
Klasyczna angielska ekonomia polityczna Ekonomia polityczna Praktyka ruchu robotniczego Francuski socjalizm utopijny E F Filozofia Klasyczna filozofia niemiecka R S Ruch robotniczy Socjalizm naukowy

6 Rodzaje dialektyki: Materializm dialektyczny - światopogląd i nauczanie o prawach rozwoju przyrody i społeczeństwa (traktowany czasami jako synonim filozofii marksistowskiej) Materializm historyczny doktryna rozwoju społeczeństwa. Zajmuje się analiza przemian w bazie materialnej ludzkości i wykrywaniem praw powstawania, rozkwitu i upadku formacji społecznych

7 Marksowska analiza procesów gospodarki kapitalistycznej
Przedmarksowskie teorie wartości dodatkowej (tom IV) Analiza procesu wytwarzania kapitału (tom I) Uogólniony proces produkcji kapitalistycznej (tom III) Proces cyrkulacji kapitału (tom IV)

8 Definicja kapitału: Kapitał jest to wartość przynosząca wartość dodatkową w postaci zysku przemysłowego, handlowego lub procentu. Kapitał oznacza też określenie systemu stosunku społecznego, łączącego klasę kapitalistów i robotników. Istota wyzysku robotników kryje się w dążeniu pracodawców do maksymalnej wartości dodatkowej.

9 Główne słabości kapitalizmu:
SOCJALIZM UTOPIJNY KAROL MARKS Główne słabości kapitalizmu: Niewłaściwy podział władzy - władza skupiona w rękach kapitalistów wymusza uległość i posłuszeństwo społeczeństwa nie posiadającego żadnej własności. Niesprawiedliwy podział dochodów - Marks zauważył, że robotnicy wytwarzają tzw. wartość dodatkową, która następnie jest przywłaszczana przez kapitalistów. Przekonanie, ze robotnicy pracują na więcej niż otrzymują było ideą, która łatwo trafiała do szerokich mas pracowniczych. Marks dowodził, że skoro niesprawiedliwy podział dochodów został stworzony przez człowieka i nie odpowiada w swoim schemacie zależnościom w świecie przyrody, to nie wolno na niego się godzić.

10 SOCJALIZM UTOPIJNY KAROL MARKS c. d
SOCJALIZM UTOPIJNY KAROL MARKS c.d. Podatność systemu gospodarczego na kryzysy i bezrobocie - miała to być największa wada systemu kapitalistycznego, stanowiąca najpewniej w przyszłości przyczynę jego upadku. Istnienie monopoli - monopole stanowią zagrożenie dla wolnej konkurencji, zjawisko to lekceważyli przedstawiciele ekonomii klasycznej.


Pobierz ppt "MARKSIZM „Filozofowie dotąd tylko objaśniali świat, chodzi jednak o to, by go zmieniać.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google