Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia Pozytywna a Ekonomia Normatywna Piotr Omelczuk Na podstawie: M. Blaug, Metodologa ekonomii, PWN 1995; rozdz.5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia Pozytywna a Ekonomia Normatywna Piotr Omelczuk Na podstawie: M. Blaug, Metodologa ekonomii, PWN 1995; rozdz.5."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia Pozytywna a Ekonomia Normatywna Piotr Omelczuk Na podstawie: M. Blaug, Metodologa ekonomii, PWN 1995; rozdz.5.

2 Agenda Cel prezentacji Podstawowe rozróżnienie na ekonomię pozytywną i normatywną Ekonomia pozytywna i normatywna w świetle różnych poglądów Podsumowanie

3 Cel prezentacji Krótki przegląd definicji ekonomii pozytywnej i normatywnej próba wyznaczenia jednoznacznej granicy pomiędzy ekonomią pozytywną a normatywną

4 Ekonomia Pozytywna a Normatywna Ekonomia pozytywna zajmuje się faktami a ekonomia normatywna – wartościami ( rozróżnienie wywodzi się z prac W.Seniora i J.S.Milla – XIX w.); ekonomia pozytywna - niesporne fakty i wartości ekonomia normatywna - wartości pozostające przedmiotem sporów.

5 Gilotyna Humea Ścisłe rozróżnienie pomiędzy pojęciem faktu a pojęciem wartości Opinia jest – prawdziwa; fałszywa Opinia należy – akceptacja; brak akceptacji Nie da się wyprowadzić logicznie należy z jest

6 Sądy charakteryzujące i oceniające (E.Nagel) Charakteryzujące (tzn. sądy metodologiczne) Wybór przedmiot badania metoda badawczej kryteria oceny Oceniające (tzn. sądy normatywne) Ocena Zachowań ludzkich Stanów społeczństwa będących wynikiem tych zachowań Nauka nie jest w stanie funkcjonować bez ocen metodologicznych; wolna od normatywnych sądów wartościujących

7 Sądy czyste i nieczyste (A.Sen) Czyste (tzn. sąd bazowy) Obowiązuje we wszystkich możliwych do wyobrażenia warunkach Nieczyste (tzn. sąd niebazowy) NIE obowiązuje we wszystkich możliwych warunkach Gdy ostatecznie ustalona zostanie treść czystych sądów wartościujących, wyczerpane zostaną możliwości analizy i dyskusji.

8 Sądy wartościujące w naukach społecznych Podejście radykalne: wszystkie twierdzenia o zjawiskach społecznych są przesycone wartościami; Wolność nauki społecznej od wartości – Max Weber Możliwość istnienia wolnych od wartości nauk społecznych Status logiczny opinii typu jest status logiczny opinii typu należy Sądy metodologiczne sądów normatywnych Akty wartościowania mogą być analizowane w sposób racjonalny

9 Krytyka wolności od wartości? R.Heilbroner - Nie wierzę, że celem ekonomistów powinno być uwolnienie analizy od wszelkich wartości G.Myrdal – uznaje niemal wszystko, co nie jest danymi statystycznymi za sąd wartościujący

10 Ekonomia dobrobytu – jako teoria normatywna Pozytywna i normatywna postać twierdzenia Optimum Pareta Doskonała konkurencja prowadzi do kolektywnego zadowolenia społecznego J.Hicks, N.Kaldor – testy kompensacji – dobrobytu – polepszyć sytuację jednej osoby z jej własnego punktu widzenia nie pogarszając przy tym położenia innej osoby

11 Ekonomia dobrobytu – jako teoria pozytywna Założenia optimum Pareto: Suwerenność konsumnta Brak paternalizmu Jednomyślność

12 Ekonomia dobrobytu – jako teoria pozytywna – c.d. P. Hennipmann, G.C. Archibald – ekonomia dobrobytu – odnosi się do relacji pomiędzy danymi celami i pozostającymi do dyspozycji środkami; Twierdzenie o niewidzialnej ręce

13 Podsumowanie Brak wyraźnej granicy pomiędzy ekonomią pozytywną a normatywną Łączenie ekonomii pozytywnej i normatywnej daje najlepszy obraz rzeczywistości Wzajemne oddziaływanie faktów i wartości napędza pracę naukową


Pobierz ppt "Ekonomia Pozytywna a Ekonomia Normatywna Piotr Omelczuk Na podstawie: M. Blaug, Metodologa ekonomii, PWN 1995; rozdz.5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google