Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. med. Anna Piekarska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologi UM w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. med. Anna Piekarska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologi UM w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. med. Anna Piekarska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologi UM w Łodzi

2 Epidemiologia Częstość występowania: 9-37% hospitalizowanych Koszt leczenia w USA- ok. 50,000 dolarów/1 chorego Śmiertelność: 20-50% 10 przyczyna zgonów w USA 2 przyczyna zgonów w OIOM

3 Epidemiologia Kolonizacja szczepami patogennymi + Osłabienie sił obronnych organizmu Zakażenia szpitalne Patogeny o wysokiej zjadliwości: MRSA, VRE, G-ujemne ESBL

4 Bakteriemia Obecność bakterii we krwi bez towarzyszących objawów chorobowych

5 Posocznica Zespół objawów klinicznych wywoła- nych wpływem patogenów, bądź ich toksyn na narządy Obecność lub podejrzenie zakażenia - dodatnie posiewy - radiologiczne wykładniki zakażenia (płuca) - perforacja narządu wewnętrznego

6 Posocznica Obecność bakterii we krwi Z towarzyszącym zespołem uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS): Gorączka lub hypotermia Leukocytoza lub leukopenia Tachykardia Tachypnoe Posocznica = zakażenie + SIRS

7 SIRS: objawy 3 objawy reakcji albo konieczność sztucznej wentylacji 1. Temperatura ciała > 38 o C albo< 36 o C 2. Częstość tętna > 90/min 3. Częstość oddechu > 20/ min albo PaCO 2 < 32 mmHg albo konieczność sztucznej wentylacji 4. Leukocyty we krwi > 12 tys./mm 3 albo < 4 tys./mm 3 albo > 10% postaci młodych

8 Istota posocznicy 1. Patologiczne pobudzenie układu immunologicznego 2. Immunosupresja i anergia

9 Aktywacja i stymulacja cytokinami neutrofilów, makrofagów, kom. dendrytycznych i środbłonka Ograniczenie zakażenia Cytokiny prozapalne Np.. TNF-α Cytokiny przeciwzapalne Np.. IL-10

10 Etiologia wstrzasu septycznego 1. Endotoksyna (LPS) - jedna bakteria gram(-) uwalnia przy rozpadzie około 2 mln cząstek LPS 2. Egzotoksyna (uwalniana przyżyciowo) 3. Tumor necroting factor-TNF - uwalniana przez makrofagi I granulocyty - stymuluje syntezę interleukin 4. Interleukiny IL-1 do IL-10 - produkowane przez makrofagi, granulocyty itp - różnorodne efekty biologiczne 5. Tlenek azotu (NO) - produkowany przez makrofagi, granulocyty i śródbłonki pod wpływem LPS, TNF i IL - powoduje zaburzenia mikrokrążenia i depresję m. sercowego

11 Ciężka posocznica Zespół objawów klinicznych wywoła- nych hipoperfuzją narządową w przebiegu sepsy Objawy jak w posocznicy i co najmniej 2 objawy: 1. PaO 2 /FiO 2 < 250 2. RR skurcz. < 90 mmHg, albo średnie < 70 mmHg przez 1 h (pomimo prawidłowego nawodnienia) 3. Oliguria (diureza 2 mg% ) 4. Trombocytopenia < 100 000/μl 5. Podwyższony poziom mleczanów > 1 mmol/l 6. Bilirubina całkowita > 4 mg/dl

12 Rozpoznanie ciężkiej posocznicy 1. Potwierdzenie zakażenia dowody bezpośrednie - poprzez wyizolowanie patogenu - u większości chorych źródło infekcji znane - ale u 20-30% powtarzane posiewy jałowe dowody pośrednie - objawy kliniczne (perforacja jelit, pneumonia) - markery (prokalcytonina, białko C-reaktywne) 2. Obecność SIRS i zaburzeń narządowych 3. Wykazania związku przyczynowego pomiędzy punktami 1 i 2

13 Zespół niewydolności wielonarządowej (MODS) Niewydolność co najmniej jednego narządu/układu Krążenia Oddechowa Nerek Objawy zmniejszonego przepływu w OUN DIC przebiegu SIRS (posocznicy)

14 Wstrząs septyczny Zespół objawów klinicznych spowodowanych zaburzeniami perfuzji narządowej Objawy jak w zespole septycznym i ponadto: 1. Hipotensja tętnicza - RR skurczowe < 90 mmHg, bądź średnie < 70 mmHg - albo konieczność infuzji wazopresorów 2. Centralizacja krążenia 3. Objawy ze strony OUN i wątroby

15 Kryteria rozpoznania wstrząsu septycznego RR skurcz. < 90mmHg, albo katecholaminy - Tachykardia - Tachypnoe, albo wykładniki ARDS - Oliguria < 0,5ml/kg/h - Trombocytopenia < 100 000/μl - Hiperlaktemia > 1 mmol/l - Bilurubina całkowita > 4 mg/dl - Katateryzacja t.płucnej (pomiar CI, SVR, VO2) - Markery zakażenia(CRP, PCT)

16 Leczenie posocznicy Przyczynowe Objawowe

17 Etiologia posocznicy w zależności od wieku Dzieci Dorośli Noworodki Pałeczki G( -) Paciorkowce gr B Listeria monocytogenes Dzieci starsze Haemophilus influenze Streptococcus pneumoniae Ziarenkowce Gram (+) Staphylococcus Streptococcus Enterococcus Listeria Neisseria Pałeczki Gram (-) Enterobacteriacae Pseudomonas

18 Najczęstsze pierwotne ogniska zakażenia- etiologia i leczenie UkładEtiologiaLeczenie OddechowyStreptococcus rzadziej pałeczki G (-) Cefalosporyna III Chinolon Penicylina z inhibitorem Meropenem MoczowyPałeczki G(-)Cefalosporyna III + metronidazol Pireracylina/tazo+aminoglikozyd Skóraziarenkowce Pseudomonas (oparzenia) Kloksacylina+ cefasporyna III+ aminoglikozyd Wancomycana+amikacyna+piperacylina Drogi żółciowe Jelito grube Miednica Pałeczki G(-) Enterococcus Bacteroides Cefalosporyna III + ampicylina + metronidazol Pireracylina/tazo+aminoglikozyd Meropenem Kości i stawyStaphylococcus aureusCefalosporyna III+ aminoglikozyd Ciprofloksacyna + aminoglikozyd OUNNeisseria meningitidisPenicylina + cefalosporyna III

19 Niewydolność oddechowa Rozpoznanie ARDS: Tachypnoe Zaburzenia rytmu oddechowego Spadek pO2 Wzrost pCO2 Leczenie: Tlenoterapia Oddech zastępczy

20 Niewydolność krążenia 1. Wypełnienie łożyska naczyniowego 2. Przywrócenie ciśnienia perfuzji 3. Wsparcie inotropowe

21 Niewydolność nerek Rozpoznanie: Oliguria lub anuria (<100 ml moczu na dobę) Wzrost mocznika i kreatyniny Leczenie: Założenie cewnika Foleya Leczenie przyczynowe Resuscytacja płynowa Leki moczopędne

22 DiC Rozpoznanie: zaburzenia w 3 z 5 elementów badania koagulologicznego: płytek wskaźnika protrombinowego fibrynogenu FDP D-dimerów Leczenie: Heparyna Antytrombina III EACA

23 Leczenie wstrząsu septycznego 1. Resuscytacja krążenia 2. Zapewnienie oksygenacji tętniczej 3. Antybiotykoterapia 4. Farmakologiczna modyfikacja SIRS - kortykosteroidy - insulinoterapia - aktywowane białko C 5. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe

24 Przywracanie cisnienia perfuzji 1. Minimalne ciśnienie perfuzji skurczowe ciśnienie tętnicze > 80 mmHg średnie ciśnienie tętnicze > 60 mmHg 2. O ile możliwe tylko przetoczeniem płynów - wzrost przeżywalności u chorych bez katecholamin 3. Jeśli katecholaminy, to alfa-agoniści - norepinefryna lekiem z wyboru 4. Brak efektu po norepinefrynie - wazopresyna

25 Rola kortykosteroidów w posocznicy 1. Terapia długotrwała (powyżej 5 dni) - hydrocortyzon 100 mg co 8 h - spadek krążących cytokin (IL-1, IL-6, TNF, PLA 2 ) - wzrost cytokin przeciwzapalnych (Il-4, IL-10) - przywrócenie wrażliwości na katecholaminy 2. Konsekwencje zbyt krótkiej terapii - ponowny wzrost poziomu cytokin - pogorszenie hemodynamiki Terapia długotrwała prowadzi do poprawy hemodynamiki i spadku śmiertelności !!

26 Rola aktywowanego białka C w leczeniu ciężkiej posocznicy 1. Działanie przeciwkrzepliwe - inaktywację czynnika Va i VIIIa - hamowanie powstawania trombiny 2. Efekt przeciwzapalny - hamowanie trombiny - efekt bezpośredni- hamowanie ekspresji IL-6 oraz E-selektyny 3. Przeciwskazania - czynne krwawienie do narządów wewnętrznych - udar krwotoczy mózgu w ostatnich 3 miesiącach - zabiegi chirurgiczne lub uraz w oun i rdzeniu w ostatnich 2 miesiącach - INR > 3,0

27 Leczenie metaboloczne ciężkiej posocznicy 1. Ustrojowy nadmiar hormonów i mediato- rów proglikemicznych: glukagon, hormon wzrostu, kortyzol, noradrenalina, IL-1, IL-6, TNF-α 2. Hiperglikemia silnie prozapalna - upośledza funkcje granulocytów i makrofagów - promuje SIRS 3. Insulina silnie przeciwzapalna - hamowanie produkcji cytokin i białek ostrej fazy - poprawa funkcji granulocytów i makrofagów - poprawa metabolizmu m.sercowego z usprawnieniem funkcji lewej komory

28 Praktyczne zastosowanie insuliny w leczeniu cięzkiej posocznicy 1. Kontrola glikemii w zakresie 90-110 mg% pozwala: - polepszyć rokowanie u chorych z udarem OUN - skrócić czas pobytu w OIT chorych po opera- cjach kardiochirurgicznych - zmniejszyć o 18-20 % śmiertelność chorych w wielospecjalistycznym OIT 2. Ciągły wlew z insuliny standardem terapii wstrząsu septycznego - stężenie: 1j/ml, prędkość infuzji 1-2 ml/h - kontrola glikemii najpierw co 30 min, po stabi- lizacji co 3-4 h (glukometr podręczny)

29 Rokowanie Zależy od ciężkości posocznicy 15-70% zgonów

30 Niewydolność wielonarządowa wyznacza ciężkość posocznicy Brak - 15% zgonów 3 narządy - 70% zgonów Najczęściej niewydolność dotyczy: Płuc - 18% Nerek - 15% Serca – 7% Hematologicznej- 6% OUN - 2%

31


Pobierz ppt "Dr hab. med. Anna Piekarska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologi UM w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google