Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System podatkowy w UE - program zajęć 2015/2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System podatkowy w UE - program zajęć 2015/2016"— Zapis prezentacji:

1 System podatkowy w UE - program zajęć 2015/2016
dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

2 „ Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków”.
Benjamin Franklin (1706–1790) – uczony i polityk amerykański: „ Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków”.

3 Tematyka wykładów (1/4) Podstawowe pojęcia i zagadnienia z teorii finansów publicznych i podatków: 1.1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja podatków 1.2. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce

4 Tematyka wykładów (2/4) II. System podatkowych w krajach UE
2.1. Dochody budżetowe z tytułu podatków w krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej 2.2. Opodatkowanie osób fizycznych 2.3. Opodatkowanie osób prawnych 2.4. Opodatkowanie konsumpcji 2.5. Opodatkowanie majątku 2.6. Składki na ubezpieczenia społeczne jako quasi-podatek (obciążenia parapodatkowe)

5 Tematyka wykładów (3/4) III. Kierunki ewolucji podatków w krajach UE 3.1. Systemy podatkowe krajów „starej” i „nowej” Unii 3.2. Zmiany w systemach podatkowych po globalnym kryzysie finansowym i gospodarczym z lat Harmonizacja podatków bezpośrednich i pośrednich w UE. Problem podwójnego opodatkowania

6 Tematyka wykładów (4/4) IV. System podatkowy w Polsce 4.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 4.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 4.3. Podatek pośredni (VAT) 4.5. Podatki a zjawisko tzw. szarej strefy 4.6. Możliwe kierunki zmian w polskim systemie podatkowym

7 Tematyka ćwiczeń System podatkowy w Polsce w praktyce - elementy i sposoby rozliczeń i ewidencji Podatek dochodowy od osób prawnych. 3. Podatek VAT. Ewidencja dla potrzeb VAT, deklaracje, terminy rozliczeń, korekta po zakończonym roku. 4. Podatek akcyzowy, przedmiot opodatkowania, terminy rozliczeń. 5. Wybrane elementy ekonomiki opodatkowania. 6. Dyrektywy UE dotyczące harmonizacji podatków bezpośrednich i pośrednich. 7. Podatki w strukturze dochodów budżetowych – porównanie Polski do innych krajów UE w wybranym okresie.

8 Literatura obowiązkowa
Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012. J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, r. 22 i 23

9 Literatura uzupełniająca (1/2)
1. Żyżyński J., Budżet i polityka budżetowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, r. 10 i M.Cieślukowski, S.Kańduła, I.Kijek, Polski system podatkowy – Materiały do ćwiczeń i wykładów, wyd.UE w Poznaniu, Poznań 2012, wydanie czwarte.

10 Literatura uzupełniająca (2/2)
Źródła internetowe: Eurostat, Materiały OECD, Materiały MF, GUS, Wielkość podatków jako % PKB („Tax burden % GDP”), górna stawka podatku od dochodów osobistych (PIT – „Income tax rate”) i od dochodów osób prawnych (CIT – „Corporate tax rate”) w różnych krajach Index of Economic Freedom | The Heritage Foundation Explore economic data, facts, and figures for countries and regions " Efektywna stawka podatkowa, z ubezpieczeniem społecznym, w zależności od wielkości zarobków (jako % średniej krajowej – AW) i posiadania dzieci. Eurostat. Labour_market/earnings/database Tax rate (earn_nt_taxrate). Podatki w krajach OECD od 1965 Revenue Statistics – Comparative tables OECD Leksykon budżetowy Biura Analiz Sejmowych – Podatki bezpośrednie i pośrednie


Pobierz ppt "System podatkowy w UE - program zajęć 2015/2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google