Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji1. 2 Zawiązane w 2010 roku przez 7 największych firm budowlanych w Polsce. Celem działania Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji1. 2 Zawiązane w 2010 roku przez 7 największych firm budowlanych w Polsce. Celem działania Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji1

2 2 Zawiązane w 2010 roku przez 7 największych firm budowlanych w Polsce. Celem działania Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na budowach i ograniczenie liczby wypadków, w tym szczególnie tych śmiertelnych. Cele osiągane poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz bezpieczeństwa. Prowadzone przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Porozumienie otwarte jest na nowych członków.

3 Tytuł prezentacji3 Współpraca firm została zainicjowana przez Główny Inspektorat Pracy (GIP). Instytucjami wspierającymi Porozumienie są Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), Związek Zawodowy Budowlani oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB).

4 Tytuł prezentacji4 26 sierpnia 2010 r. Bilfinger & Berger, Budimex, Hochtief, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud podpisały: Deklarację w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

5 Tytuł prezentacji5 Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy na taki poziom, aby w efekcie zredukować liczbę wypadków śmiertelnych i wypadków w ogóle.

6 Tytuł prezentacji6 Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy na taki poziom, aby w efekcie zredukować liczbę wypadków śmiertelnych i wypadków w ogóle. 2008: 2008: zginęło 127 osób 2009: 2009: zginęło 117 osób 2010: 2010: zginęło 112 osób

7 Tytuł prezentacji7 Polska w latach 2000-2010 Wielka Brytania w latach 1990-2003

8 Tytuł prezentacji8

9 9

10 10 Wykwalifikowana siła robocza Szkolenia BHP Podwykonawcy Zarządzanie ryzykiem Kultura BHP

11 Tytuł prezentacji11 System certyfikacji: Uruchomienie możliwości potwierdzenia lub zdobycia kwalifikacji zawodowych dla pracowników fizycznych. Egzekwowanie kwalifikacji zawodowych na budowach Porozumienia. Wdrożenie systemu certyfikacji ogólnokrajowego lub w ramach Porozumienia.

12 Tytuł prezentacji12 Szkolenie informacyjne przed rozpoczęciem prac: Opracowanie zasad i wytycznych dla przeprowadzenia szkolenia. Przygotowanie części wspólnej prezentacji jako elementu obligatoryjnego szkolenia informacyjnego. Przygotowanie wytycznych dla pozostałej zawartości szkolenia. Wdrożenie obowiązku przeprowadzenia szkolenia informacyjnego na wszystkich budowach Porozumienia.

13 Tytuł prezentacji13 Szkolenia okresowe i egzamin: Zdefiniowanie, dostosowanie do potrzeb branży budowlanej programów szkoleniowych / opracowanie wytycznych. Wypracowanie skutecznych metod prowadzenia szkolenia. Wyszukanie, stworzenie jednostki lub jednostek szkoleniowych, mogących dostarczyć produkt spełniający nasze oczekiwania. Stworzenie specjalnych ośrodków szkoleniowych dla Porozumienia w całej Polsce.

14 Tytuł prezentacji14 Warsztaty dla pracowników fizycznych: Opracowanie wspólnych zasad przeprowadzania warsztatów. Stworzenie materiałów szkoleniowych skierowanych do pracowników fizycznych. Wdrożenie przyjętych ustaleń na budowach Porozumienia.

15 Tytuł prezentacji15 Szkolenia dla nadzoru: Ustalenie celu, wspólnych wytycznych, zasad przeprowadzania szkoleń. Opracowanie programów szkoleniowych (e-learning). Wdrożenie szkoleń.

16 Tytuł prezentacji16 Ujednolicenie zapisów umownych: Wypracowanie wspólnego załącznika. Wdrożenie załącznika BHP u wszystkich sygnatariuszy Porozumienia.

17 Tytuł prezentacji17 Prekwalifikacja: Określenie ram, zasad prekwalifikacji podwykonawców. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie programu Promocja standardów BHP, skierowanego do firm budowlanych. Wdrożenie przyjętych ustaleń sposobów prekwalifikacji.

18 Tytuł prezentacji18 Spotkania wprowadzające: Opracowanie zasad i wytycznych dla spotkania wprowadzającego. Przygotowanie części wspólnej prezentacji jako elementu obligatoryjnego spotkania wprowadzającego. Przygotowanie wytycznych dla pozostałej zawartości spotkania wprowadzającego. Wdrożenie obowiązku przeprowadzania spotkania wprowadzającego na wszystkich budowach Porozumienia.

19 Tytuł prezentacji19 Ocena ryzyka & IBWR przeszkolenie: Opracowanie wytycznych i wspólnego wzoru Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR). Opracowanie instrukcji dla opracowywania i pracy z IBWR. Wdrożenie dokumentu na budowach Porozumienia.

20 Tytuł prezentacji20 Standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych: Wybór priorytetowych obszarów / rodzajów robót. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń. Wdrożenie ustaleń w spółkach.

21 Tytuł prezentacji21 Wymiana doświadczeń – dobrych i złych: Zdefiniowanie produktu. Stworzenie bazy danych dobrych praktyk. Aktualizacja i zasilanie bazy danych nowymi rozwiązaniami.

22 Tytuł prezentacji22 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna: Ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Utworzenie strony internetowej Porozumienia. Bieżąca komunikacja i zarządzanie stroną internetową.

23 Tytuł prezentacji23 Lobbing instytucji zewnętrznych: Zgodnie z zapotrzebowaniem realizowanych projektów.

24 Tytuł prezentacji24 Załącznik BHP do umowy:

25 Tytuł prezentacji25


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji1. 2 Zawiązane w 2010 roku przez 7 największych firm budowlanych w Polsce. Celem działania Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google