Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie"— Zapis prezentacji:

1 Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Tytuł prezentacji

2 O porozumieniu Zawiązane w 2010 roku przez 7 największych firm budowlanych w Polsce. Celem działania Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na budowach i ograniczenie liczby wypadków, w tym szczególnie tych śmiertelnych. Cele osiągane poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz bezpieczeństwa. Prowadzone przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Porozumienie otwarte jest na nowych członków. Tytuł prezentacji

3 Historia Współpraca firm została zainicjowana przez Główny Inspektorat Pracy (GIP). Instytucjami wspierającymi Porozumienie są Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB). Tytuł prezentacji

4 Historia 26 sierpnia 2010 r. Bilfinger & Berger, Budimex, Hochtief, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud podpisały: „Deklarację w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”. Tytuł prezentacji

5 Historia Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy na taki poziom, aby w efekcie zredukować liczbę wypadków śmiertelnych i wypadków w ogóle. Tytuł prezentacji

6 Niebezpieczna branża Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy na taki poziom, aby w efekcie zredukować liczbę wypadków śmiertelnych i wypadków w ogóle. 2008: zginęło 127 osób 2009: zginęło 117 osób 2010: zginęło 112 osób Tytuł prezentacji

7 Wypadki śmiertelne w budownictwie
Polska w latach Wielka Brytania w latach I jak widzicie, statystyki wypadków wskazują na niemal identyczne tendencje. Te wykresy są identyczne! Czy to nie daje do myślenia? Moim zdaniem to pokazuje, że jesteśmy na progu zmiany, której ktoś już dokonał i z tych doświadczeń możemy skorzystać! Tytuł prezentacji

8 Polski rynek dojrzał do zmiany
Tytuł prezentacji

9 0 wypadków Cel nadrzędny Tytuł prezentacji

10 Obszary priorytetowe Wykwalifikowana siła robocza Szkolenia BHP
Podwykonawcy Zarządzanie ryzykiem Kultura BHP Tytuł prezentacji

11 Wykwalifikowana siła robocza
System certyfikacji: Uruchomienie możliwości potwierdzenia lub zdobycia kwalifikacji zawodowych dla pracowników fizycznych. Egzekwowanie kwalifikacji zawodowych na budowach Porozumienia. Wdrożenie systemu certyfikacji ogólnokrajowego lub w ramach Porozumienia. Tytuł prezentacji

12 Szkolenia BHP Szkolenie informacyjne przed rozpoczęciem prac:
Opracowanie zasad i wytycznych dla przeprowadzenia szkolenia. Przygotowanie części wspólnej prezentacji jako elementu obligatoryjnego szkolenia informacyjnego. Przygotowanie wytycznych dla pozostałej zawartości szkolenia. Wdrożenie obowiązku przeprowadzenia szkolenia informacyjnego na wszystkich budowach „Porozumienia”. Tytuł prezentacji

13 Szkolenia BHP Szkolenia okresowe i egzamin:
Zdefiniowanie, dostosowanie do potrzeb branży budowlanej programów szkoleniowych / opracowanie wytycznych. Wypracowanie skutecznych metod prowadzenia szkolenia. Wyszukanie, stworzenie jednostki lub jednostek szkoleniowych, mogących dostarczyć produkt spełniający nasze oczekiwania. Stworzenie specjalnych ośrodków szkoleniowych dla „Porozumienia” w całej Polsce. Tytuł prezentacji

14 Szkolenia BHP Warsztaty dla pracowników fizycznych:
Opracowanie wspólnych zasad przeprowadzania warsztatów. Stworzenie materiałów szkoleniowych skierowanych do pracowników fizycznych. Wdrożenie przyjętych ustaleń na budowach „Porozumienia”. Tytuł prezentacji

15 Szkolenia BHP Szkolenia dla nadzoru:
Ustalenie celu, wspólnych wytycznych, zasad przeprowadzania szkoleń. Opracowanie programów szkoleniowych (e-learning). Wdrożenie szkoleń. Tytuł prezentacji

16 Podwykonawcy Ujednolicenie zapisów umownych:
Wypracowanie wspólnego załącznika. Wdrożenie załącznika BHP u wszystkich sygnatariuszy „Porozumienia”. Tytuł prezentacji

17 Podwykonawcy Prekwalifikacja:
Określenie ram, zasad prekwalifikacji podwykonawców. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie programu „Promocja standardów BHP”, skierowanego do firm budowlanych. Wdrożenie przyjętych ustaleń sposobów prekwalifikacji. Tytuł prezentacji

18 Podwykonawcy Spotkania wprowadzające:
Opracowanie zasad i wytycznych dla spotkania wprowadzającego. Przygotowanie części wspólnej prezentacji jako elementu obligatoryjnego spotkania wprowadzającego. Przygotowanie wytycznych dla pozostałej zawartości spotkania wprowadzającego. Wdrożenie obowiązku przeprowadzania spotkania wprowadzającego na wszystkich budowach „Porozumienia”. Tytuł prezentacji

19 Zarządzanie ryzykiem Ocena ryzyka & IBWR  przeszkolenie:
Opracowanie wytycznych i wspólnego wzoru Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR). Opracowanie instrukcji dla opracowywania i pracy z IBWR. Wdrożenie dokumentu na budowach Porozumienia. Tytuł prezentacji

20 Zarządzanie ryzykiem Standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych:
Wybór priorytetowych obszarów / rodzajów robót. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń. Wdrożenie ustaleń w spółkach. Tytuł prezentacji

21 Kultura BHP Wymiana doświadczeń – dobrych i złych:
Zdefiniowanie produktu. Stworzenie bazy danych dobrych praktyk. Aktualizacja i zasilanie bazy danych nowymi rozwiązaniami. Tytuł prezentacji

22 Kultura BHP Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna:
Ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Utworzenie strony internetowej „Porozumienia”. Bieżąca komunikacja i zarządzanie stroną internetową. Tytuł prezentacji

23 Kultura BHP Lobbing instytucji zewnętrznych:
Zgodnie z zapotrzebowaniem realizowanych projektów. Tytuł prezentacji

24 Zrealizowane projekty
Załącznik BHP do umowy: Tytuł prezentacji

25 Sygnatariusze Porozumienia:
Tytuł prezentacji


Pobierz ppt "Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google