Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk - miejsca zimowania nietoperzy. - Powierzchnia 137,4 ha Kod obszaru: PLH300005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk - miejsca zimowania nietoperzy. - Powierzchnia 137,4 ha Kod obszaru: PLH300005."— Zapis prezentacji:

1 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk - miejsca zimowania nietoperzy. - Powierzchnia 137,4 ha Kod obszaru: PLH kraj PL -Polska Rodzaj obszaru H (habitat) -obszar siedliskowy województwo wielkopolskie miejsce na liście w regionie

2 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (skrócona nazwa Sieć Natura 2000) to forma ochrony przyrody wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dodatkowy system ochrony przyrody. Obszary Natura 2000 w całej Unii Europejskiej wyznacza się zgodnie jednakowymi kryteriami naukowymi, które przyjęto w dyrektywie Rady EWG z 1992r. Podstawę prawną dla tworzenia sieci NATURA 2000 stanowią dwie unijne dyrektywy: -Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dn.2.IV.1979r.) -Dyrektywa Siedliskowa w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn.21.V.1992r.). W skład sieci Natura 2000 wchodzą dwa typy obszarów: specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszary są bardzo zróżnicowane, obejmują :istniejące tereny chronione (parki narodowe, rezerwaty),obszary w ogóle nie planowane do objęcia ochroną o zróżnicowanym krajobrazie rolniczym, obszary miejskie, obszary dużej różnorodności gatunkowej. Celem wyznaczania obszar ó w chronionych na terenie Unii Europejskiej jest: -powstrzymanie wymierania gatunk ó w zwierząt i roślin; -ochrona r ó żnorodności biologicznej Europy przez monitorowanie jej stanu i zachodzących zmian; -skuteczna ochrona zagrożonych ekosystem ó w (ochrona siedlisk),gatunk ó w roślin i zwierząt, a w spos ó b szczeg ó lny ptak ó w. Poszczególne kraje członkowskie są odpowiedzialne za zachowanie na obszarach wchodzących w skład sieci NATURA 2000 chronionych walorów w stanie niepogorszonym. Ochrona obszaru w ramach sieci nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania, a często nawet sprzyja jego rozwojowi. Każdy kraj sam przygotowuje propozycję sieci na swoim terytorium. W Polsce podstawą prawną wyznaczania obszarów Natura 2000 jest ustawa o ochronie przyrody z 2004r.

3 W tym: - zewnętrzny pierścień fortyfikacji otaczający XIX-wieczny Poznań w odległości 3,5-5,5 km od centrum : 9 fortów głównych (I-IX) i 9 pośrednich(Ia-IXa) oddalonych od siebie ok. 3 km; -Cytadela (Fort Winiary); - bunkier na Sołaczu; - bunkier na al. Wojska Polskiego; - bunkier na ul. Mazowieckiej. Obszar w większości nie jest chroniony. Forty: I, IIIa, V, VIa, VIIIa oraz IVa są chronione jako użytki ekologiczne. Własność zróżnicowana: Skarbu Państwa, komunalna i prywatna.

4 Poznań Fort IXa (Witzleben) Fort IX (Brünneck) Fort VIII a (Rohr) Fort Va (Bonin) Fort VI (Tietzen) Fort VIa (Stockhausen) Fort VII (Columb) Fort VIIa (Stritha) Fort VIII (Grolman) Fort Iva (Waldersee II) Fort IIIa (Prittwitz) Fort IV (Hake) Fort IIa (Thümen) Fort III (Graf-Kirchbach) Fort Winiary (Cytadela) Fort II (Stülpnagel) Fort I (Röder) Fort Ia (Boyen) Fort V (Waldersee I) bunkry (Sołacz,al.Woj ska Polskiego,ul.Mazowiecka)

5 Fortyfikacje to ostoja rzadkich roślin rosnących wewnątrz bunkrów oraz bardzo cenne miejsca zimowania nietoperzy. Aż 13 obiektów znajduje się na liście 120 największych zimowisk nietoperzy w Polsce. Schronienie znajdują tu ważne dla Europy gatunki jak ( z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej): mopek ( Barbastella barbastellus) nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) nocek duży (Myotis myotis) oraz inne chronione gatunki nie wymienione w załączniku: mroczek późny (Eptesicus serotinus),nocek rudy (Myotis daubentonii),nocek wąsatek (Myotis mystacinus),nocek Natterera (Myotis nattereri),gacek brunatny (Plecotus auritus),gacek szary (Plecotus austriacus). Fort I to czwarte pod względem liczebności zimowisko nietoperzy w Polsce ( 2001r.-ok.1059 osobników). Zagrożenia Zmiany mikroklimatu w budowlach, płoszenie zwierząt w okresie zimowym. Informacji o obszarze udzielają: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu - ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, tel ; Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej - Stary Rynek 59/60, Poznań,tel ; Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna - Plac Kolegiacki 17 p. 260, Poznań, tel: ; Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" - ul. Stolarska 7/3, Poznań, tel

6 Poznańskie fortyfikacje w postaci fortów porozrzucanych po całym mieście to atrakcyjna propozycja nie tylko dla wielbicieli przyrody, ale również miłośników fortyfikacji i przygody. Na Wzgórzu Cytadeli (na północ od Starego Miasta) znajduje się Fort Winiary otoczony przepięknym parkiem. Można tu wypocząć w otoczeniu zieleni i kwiatów, dla aktywnych wyznaczono ścieżki rowerowe. W pozostałościach fortyfikacji mieści się Muzeum Uzbrojenia z ekspozycją sprzętu wojskowego. Na stoku wzgórza jest cmentarz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Nie brakuje też historycznych pomników. Muzeum Armii "Poznań w Estakadzie Zachodniej Fortu Winiary dokumentuje historię wojskowości wielkopolskiej od Powstania Wielkopolskiego po kampanię wrześniową W Forcie VII urządzono Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Fort III udostępniony jest dla zwiedzających od maja do września. Można zobaczyć zarówno nadziemną jak i podziemną część fortyfikacji. Znajduje się na terytorium Nowego ZOO. Ogromny ogród zoologiczny pełny różnorodnych zwierząt i roślin przyciąga zwiedzających Słoniarnią – jedyną taką atrakcją w Polsce. Pozostałe fortyfikacje Twierdzy Poznań równie ciekawe, niestety można na co dzień oglądać tylko za ogrodzeniem. Miłośnicy historii mają możliwość ich zwiedzenia podczas tzw. Fortecznych Weekendów. SŁONIARNIA FORT VII FORT WINIARY

7 Poznań jest stolicą Wielkopolski. Tętni życiem i oferuje turystom mnóstwo atrakcji. Bogata oferta noclegowa i gastronomiczna umila pobyt. Na miłośników historii czeka Ostrów Tumski - siedziba pierwszych Słowian z piękną gotycką Katedrą, gdzie pochowano Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Liczne muzea - m.in. Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Walk Niepodległościowych, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuk Użytkowych. Przepiękne kościoły, Zamek Królewski oraz Stare Miasto z Ratuszem na szczycie, którego można zobaczyć legendarne trykające się koziołki. Prezentację i zdjęcia wykonała Patrycja Świergiel uczennica kl. IIe Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie ŹRÓDŁA: d= d924c7197b7 tajemnice?category=news Miłośnicy przyrody mogą podziwiać tropikalną roślinność w największej w Polsce Palmiarni, zwiedzić ZOO lub iść nad Jezioro Maltańskie usytuowane w centrum miasta. Wielbiciele sporu mogą korzystać z kompleksów sportowo-rekreacyjnych oferujących stoki narciarskie do uprawiania sportów zimowych, letni tor saneczkowy, mini golf, wypożyczalnię sprzętu sportowego. Termy Maltańskie zadowolą miłośników aquaparków. Warto zobaczyć nowy Stadion, miejsce rozgrywek najbliższych mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO Poznań to również bogate centrum kultury z ogromnym zapleczem teatrów, kin, sal koncertowych, gdzie odbywają się liczne imprezy i festiwale. Międzynarodowe Targi Poznańskie słynne na całym świecie przyciągają licznymi wystawami.


Pobierz ppt "Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk - miejsca zimowania nietoperzy. - Powierzchnia 137,4 ha Kod obszaru: PLH300005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google