Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co robi Zarząd Główny SPCh dla każdego członka Stowarzyszenia? Prace ZG na rzecz profesjonalnej pozycji SPCh:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co robi Zarząd Główny SPCh dla każdego członka Stowarzyszenia? Prace ZG na rzecz profesjonalnej pozycji SPCh:"— Zapis prezentacji:

1 Co robi Zarząd Główny SPCh dla każdego członka Stowarzyszenia? Prace ZG na rzecz profesjonalnej pozycji SPCh:

2 1.Prowadzenie Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa a.Rozwój programu Studium, b.Troska o wysoką jakość zajęć, c.Dostosowywanie programu do aktualnych norm w Polsce, d.Pozyskiwanie do współpracy wybitnych wykładowców zewnętrznych, e.Zorganizowanie własnej biblioteki, f.Zawarcie umowy współpracy w zakresie staży studentów w Szpitalu w Tworkach, g.Zainicjowanie i realizacja procedury akredytacji w Mazowieckim Kuratorium Oświaty oraz uzyskanie akredytacji.

3 2. Wypracowywanie koncepcji Psychoterapii Integratywnej w Podejściu Chrześcijańskim a.Opracowanie koncepcji: Definicja. Historia, badania, literatura. Metoda terapii. b.Wydawanie Informatora SPCh z prezentacją koncepcji PICh. c.Artykuły. d.Tłumaczenia koncepcji i artykułów na język angielski.

4 3. Pozyskiwanie i tłumaczenie artykułów dot. badań naukowych nt. efektywności integracji duchowości i religijności w psychoterapii 4. Dbałość o wartość i uznanie certyfikatu SPCh a.Opracowanie procedur certyfikacyjnych, ich uaktualnianie i realizacja, b.Uzyskanie pozytywnej opinii Prezesa NFZ nt. uznawania w kontraktach certyfikatu psychoterapeuty nadawanego przez SPCh.

5 5. Tworzenie nowych ośrodków: Centrum Psychologiczne Spotkanie a.Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów Studium SPCh, b.Organizacja nowych miejsc stażu, c.Organizacja superwizji grupowej w podejściu rozwijanym w SPCh, d.Tworzenie warunków dla rozwoju nowych inicjatyw (szkolenia krótkoterminowe, warsztaty itp.)

6 6. Udział w pracach Polskiej Rady Psychoterapii a.Troska o przyszłość psychoterapii w Polsce, b.Rozwijanie konstruktywnych kontaktów z innymi organizacjami szkolącymi w psychoterapii w Polsce.

7 7. Udział w pracach legislacyjnych – ustawa o zawodzie psychologa, projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty a.Przedstawianie stanowiska SPCh w konsultacjach społecznych, b.Wysyłanie uwag do projektów ustaw, rozporządzeń Ministra Zdrowia, zarządzeń Prezesa NFZ.

8 8. Aktywny udział w organizacjach międzynarodowych a.EAP – Sekcja Psychoterapii: członek zwyczajny od 2008 r.; udział w posiedzeniach zarządu EAP odbywających się 3 razy w roku; uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty przez kolejnych członków SPCh. b.EMCAPP – współpraca od 1996 r., udział w corocznych Sympozjach EMCAPP; organizacja Sympozjów w Polsce; przedstawienie merytorycznego dorobku SPCh w pierwszym międzynarodowym magazynie : Journal EMCAPP (w języku polskim i angielskim). c.ACC-Europe – udział w corocznych spotkaniach liderów ACC-Europe. d.Bieżące międzynarodowe kontakty z przedstawicielami różnych środowisk psychologicznych.

9 9. Organizacja środowiska SPCh a.Organizacja ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych gości z Polski i zagranicy, a.Wspieranie konferencji organizowanych przez Oddziały SPCh, b.Zjazdy Absolwentów Studium SPCh, c.Walne Zgromadzenia Członków.

10 10. Wydawanie książek z serii Biblioteka Psychologii Chrześcijańskiej 11. Rozwijanie struktur SPCh a.Powołanie Sekcji Psychoterapii, b.Powołanie Sekcji Poradnictwa / Counsellingu, c.Powołanie Sekcji Diagnostyki i Edukacji, d.Pomoc w powstawaniu nowych oddziałów SPCh.

11 12. Tworzenie dokumentów zapewniających przejrzystość organizacyjną Statut, Kodeks etyczny, regulamin certyfikowania, regulamin Studium, regulamin finansowy, regulamin Zarządu Głównego, regulamin Komisji Etyczno-Mediacyjnej, itd. 13. Działalność informacyjna a.Prowadzenie strony internetowej www.spch.pl, b.Wydawanie Biuletynu SPCh, c.Legitymacje członkowskie, d.Uaktualnienie listy członków, itp.

12 14. Realizacja innych projektów a.Członkostwo w Polskiej Federacji Psychoterapii, b.Współpraca z De Ignis – pismo ogólnopolskie W 4 oczy, a.Organizacja dodatkowych szkoleń dla członków SPCh np. szkolenia z zakresu Inne Szkoły Psychoterapii, szkolenie z psychoterapii grupowej (współpraca z United Way i Instytutem Analizy Grupowej Rasztów), b.Spotkania superwizorów SPCh, c.Spotkania Rady Wykładowców Studium.

13 15. Troska o bazę lokalową do prowadzonej działalności a.Pozyskiwanie bazy lokalowej wynajmowanej na korzystnych warunkach (Centrum Psychologiczne Spotkanie – Warszawa, ul. Kinowa 19), b.Poszukiwanie źródeł finansowania zakupu własnej siedziby.


Pobierz ppt "Co robi Zarząd Główny SPCh dla każdego członka Stowarzyszenia? Prace ZG na rzecz profesjonalnej pozycji SPCh:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google