Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Bibliografia załącznikowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Bibliografia załącznikowa."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Bibliografia załącznikowa

2 Co to jest bibliografia? Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

3 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

4 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem … Autor – element obowiązkowy: prof. dr doc. mgr ks.

5 Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Autor – element obowiązkowy:

6 np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe ZNiO zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy Wydawca -

7 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., Stosuj je konsekwentnie!!!

8 Literatura przedmiotu czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł.

9 Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

10 Bibliografia załącznikowa opis bibliograficzny: książki fragmentu książki rozdziału w pracy zbiorowej czasopisma artykułu w czasopiśmie recenzji wywiadu dokumentu elektronicznego dokumentu dźwiękowego

11 Informacji na temat ksi ąż ki szukaj najpierw na stronie tytu ł owej, a nie na ok ł adce!

12 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 1 Moczarski K.: Rozmowy z katem. Wyd.PWN. Warszawa 2001.

13 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 2- wiersz z tomiku poezji Po ś wiatowska H.:Hymn ba ł wochwalczy [w:] Wiersze wybrane. Wyd. Zielona Sowa. Kraków 1995, s.422.

14 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 4- hasło z encyklopedii Encyklopedia powszechna PWN. Pod red. Witolda Kraszewskiego. Wyd.PWN. Warszawa 1998, totalitaryzm,s.512.

15 Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej Olejniczak J.: Poeta dziewi ęć - dziesi ę cioletni – Czes ł aw Mi ł osz. [w:] Literatura polska T.1. Pod red. Tomasza Cie ś laka i Krystyny Pietrych. Wyd.Zielona Sowa. Kraków 2002, s

16 Opis bibliograficzny fragmentu książki Kochanowski J.: Do gór i lasów [w:] Fraszki. Wyd.ZNiO. Wroc ł aw 1998, s

17 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma Cie ś li ń ski P.: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Ż ycie. Warszawa 2008, nr 3,s

18 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – artykuł z czasopisma Sankowski R.: Malowa ł ś mier ć. [w:] Gazeta Wyborcza [online]. 2005, nr 45 [dost ę p 23 lutego 2005]. Dost ę pny w Internecie:

19 Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [w:] Kraków: Stary Teatr [online]. [dost ę p ]. Dost ę pny w Internecie: html. Opis bibliograficzny strony internetowej

20 Opis fragmentu Biblii: Ksi ę ga Psalmów, Psalm 132 [w:] Pismo Ś wi ę te: starego i nowego testamentu. Pod red. Augustyna Jankowskiego. Wyd. Ś w. Wojciecha. Pozna ń 1983, s

21 Wiersz z podręcznika do języka polskiego: Karpi ń ski F.: Do Justyny. T ę skno ść na wiosn ę [w:] Mrowcewicz K.:Przesz ł o ść to dzi ś. Wyd.PWN. Warszawa 2003, s

22 NAJWAŻNIEJSZĄ ZASADĄ PRZY OPRACOWYWANIU BIBLIOGRAFII JEST KONSEKWENCJA !!! Należy pamiętać o zachowaniu jednolitego systemu interpunkcji we wszystkich opisach zawartych w bibliografii Zapisywaniu pozycji do bibliografii w porządku alfabetycznym

23 Imię i Nazwisko BIBLIOGRAFIA Temat: …………………….. Literatura podmiotu: (układ w kolejności alfabetycznej) Literatura przedmiotu: Materiały pomocnicze: 1.Plansza z cytatami 2.Prezentacja multimedialna 3.Reprodukcje obrazów Proszę o przygotowanie następującego sprzętu: Podpis ucznia (własnoręczny i czytelny)

24 Imię i Nazwisko PLAN PREZENTACJI BIBLIOGRAFIA Temat: ………………………. Literatura podmiotu: (układ w kolejności alfabetycznej) Literatura przedmiotu: RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI 1.Wstęp 2.Rozwinięcie 3.Zakończenie 4.Wnioski Podpis ucznia (własnoręczny i czytelny) WSZYSTKO MUSI SIĘ ZMIEŚCIĆ NA JEDNEJ STRONIE!


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Bibliografia załącznikowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google