Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa"— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa
Informacje ogólne Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Bibliografia załącznikowa

2 Co to jest bibliografia?
Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

3 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

4 Autor – element obowiązkowy:
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem …

5 Autor – element obowiązkowy:
Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami.

6 Można skracać nazwę wydawcy
Wydawca - Można skracać nazwę wydawcy np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe ZNiO zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

7 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: Stosuj je konsekwentnie!!!
; : . , Stosuj je konsekwentnie!!!

8 Literatura przedmiotu
czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł.

9 Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

10 Bibliografia załącznikowa opis bibliograficzny:
książki fragmentu książki rozdziału w pracy zbiorowej czasopisma artykułu w czasopiśmie recenzji wywiadu dokumentu elektronicznego dokumentu dźwiękowego

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

12 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 1
Moczarski K.: Rozmowy z katem. Wyd.PWN. Warszawa 2001.

13 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 2- wiersz z tomiku poezji
Poświatowska H.:Hymn bałwochwalczy [w:] Wiersze wybrane. Wyd. Zielona Sowa. Kraków 1995, s.422.

14 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 4- hasło z encyklopedii
Encyklopedia powszechna PWN. Pod red. Witolda Kraszewskiego. Wyd.PWN. Warszawa 1998, totalitaryzm,s.512 .

15 Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej
Olejniczak J.: Poeta dziewięć-dziesięcioletni – Czesław Miłosz. [w:] Literatura polska T.1. Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. Wyd.Zielona Sowa. Kraków 2002, s

16 Opis bibliograficzny fragmentu książki
Kochanowski J.: Do gór i lasów [w:] Fraszki. Wyd.ZNiO. Wrocław 1998, s

17 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Cieśliński P.: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie. Warszawa 2008, nr 3,s

18 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – artykuł z czasopisma
Sankowski R.: Malował śmierć. [w:] Gazeta Wyborcza [online]. 2005, nr 45 [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: <http://www.gazeta.pl>

19 Opis bibliograficzny strony internetowej
Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [w:] Kraków: Stary Teatr [online]. [dostęp ]. Dostępny w Internecie: html.

20 Opis fragmentu Biblii:
Księga Psalmów, Psalm 132 [w:] Pismo Święte: starego i nowego testamentu. Pod red. Augustyna Jankowskiego. Wyd.Św. Wojciecha. Poznań 1983, s

21 Wiersz z podręcznika do języka polskiego: Karpiński F. : Do Justyny
Wiersz z podręcznika do języka polskiego: Karpiński F.: Do Justyny. Tęskność na wiosnę [w:] Mrowcewicz K.:Przeszłość to dziś. Wyd.PWN. Warszawa 2003, s

22 NAJWAŻNIEJSZĄ ZASADĄ PRZY OPRACOWYWANIU BIBLIOGRAFII JEST KONSEKWENCJA !!!
Należy pamiętać o zachowaniu jednolitego systemu interpunkcji we wszystkich opisach zawartych w bibliografii Zapisywaniu pozycji do bibliografii w porządku alfabetycznym

23 Imię i Nazwisko BIBLIOGRAFIA
Temat: …………………….. Literatura podmiotu: (układ w kolejności alfabetycznej) 1. 2. 3. Literatura przedmiotu: Materiały pomocnicze: Plansza z cytatami Prezentacja multimedialna Reprodukcje obrazów Proszę o przygotowanie następującego sprzętu: Podpis ucznia (własnoręczny i czytelny)

24 PLAN PREZENTACJI Imię i Nazwisko BIBLIOGRAFIA
Temat: ………………………. Literatura podmiotu: (układ w kolejności alfabetycznej) 1. 2. 3. Literatura przedmiotu: RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI Wstęp Rozwinięcie Zakończenie Wnioski Podpis ucznia (własnoręczny i czytelny) WSZYSTKO MUSI SIĘ ZMIEŚCIĆ NA JEDNEJ STRONIE!


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google