Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA cel projektu cele szczegółowe zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA cel projektu cele szczegółowe zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych."— Zapis prezentacji:

1

2 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

3

4

5 cel projektu

6 cele szczegółowe zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi stworzenie warunków umożliwiających zwiększenie stopnia i zakresu indywidualnej pracy z uczniem w szkołach podstawowych w Mieście Siedlce stworzenie warunków umożliwiających zwiększenie stopnia i zakresu indywidualnej pracy z uczniem w szkołach podstawowych w Mieście Siedlce

7 cele szczegółowe zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ośmiu szkołach podstawowych Miasta Siedlce zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ośmiu szkołach podstawowych Miasta Siedlce podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Mieście Siedlce oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Mieście Siedlce oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły

8 budżet projektu zadanie 1 zajęcia dodatkowe 673 380,00 PLN zadanie 2 doposażenie bazy dydaktycznej 305 532,00 PLN łącznie 978 912,00 PLN w tym cross-financing 95 300,00 PLN koszty bezpośrednie 978 912,00 PLN

9 zadanie 1 zajęcia dodatkowe -zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 2 970 godzin zajęć, dla 50 grup -zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 1 110 godzin zajęć, dla 19 grup -zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 780 godzin zajęć, dla 13 grup -zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyj- ne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 360 godzin zajęć, dla 6 grup

10 zadanie 1 zajęcia dodatkowe -gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 2 820 godzin zajęć, dla 50 grup -specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - 480 godzin zajęć, dla 10 grup -zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych - 840 godzin zajęć, dla 14 grup -zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne - 660 godzin zajęć, dla 11 grup -zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczno- teatralne – 1 200 godzin zajęć, dla 20 grup – 1 200 godzin zajęć, dla 20 grup

11 zadanie 2 doposażenie bazy dydaktycznej 1.koszty zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych, i urządzeń multimedialnych, łącznie 82 720,00 pln łącznie 82 720,00 pln w tym CROSS-FINANCING: 82 720,00 pln 2. koszty zakupu mebli i wyposażenia, łącznie 12 580,00 pln łącznie 12 580,00 pln w tym CROSS-FINANCING: 12 580,00 pln 3. koszty zakupu oprogramowania do celów edukacyjnych, łącznie 109 924,00 pln edukacyjnych, łącznie 109 924,00 pln zestaw 20 programów edukacyjnych i 1 planszy zestaw 20 programów edukacyjnych i 1 planszy interaktywnej – edukacja wczesnoszkolna dla każdej interaktywnej – edukacja wczesnoszkolna dla każdej ze szkół ze szkół w tym CROSS-FINANCING: 0,00 pln 4. koszty tabliczek/ nalepek promocyjnych odnoszących się do zakupionego sprzętu, odnoszących się do zakupionego sprzętu, łącznie 8 000,00 pln łącznie 8 000,00 pln w tym CROSS-FINANCING: 0,00 pln

12 zadanie 2 doposażenie bazy dydaktycznej 5. koszty zakupu środków dydaktycznych zakup gier, plansz, materiałów biurowych, plastycznych, sportowych, książek, zeszytów ćwiczeń, zabawek edukacyjnych, map, drobnego sprzętu do realizacji zajęć, płyt edukacyjnych CD, zgodnych z zapotrzebowaniem wynikającym z przeprowadzonej diagnozy łącznie 92 308,00 pln w tym CROSS-FINANCING: 0,00 pln

13 Koordynator: Beata Like Koordynatorzy szkolni: 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Agnieszka Szymani 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach Elżbieta Ziółkowska 3 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach Barbara Artych 4 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach Maria Potyra Dąbrowska 5 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach Marzena Pietrusiak 6 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach Grażyna Leydy 7Zespół Szkół Nr 1 w SiedlcachAnna Gańko 8Zespół Szkół Nr 2 w SiedlcachAgnieszka Lewocka


Pobierz ppt "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA cel projektu cele szczegółowe zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google