Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mgr Wojciech Sobczyk District Manager Helathcare Ecolab.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mgr Wojciech Sobczyk District Manager Helathcare Ecolab."— Zapis prezentacji:

1 1 Mgr Wojciech Sobczyk District Manager Helathcare Ecolab

2 2 Stężenie procentowe roztworów

3 Podstawowe pojęcia Roztwór Jednorodna mieszanina co najmniej dwóch substancji, przy czym składników nie można rozróżnić gołym okiem. Roztwory rzeczywiste odróżnia się od koloidów, gdyż zwierają cząstki (cząsteczki lub jony), tak małe, że nie rozpraszają padającego światła. Rozpuszczalnik Ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda.

4 Rozpuszczalniki zachowują się względem substancji rozpuszczanych zgodnie z zasadą podobne rozpuszcza się w podobnym To znaczy: - jeśli w substancji występują tylko wiązania niepolarne, to rozpuszcza się ona tylko w rozpuszczalnikach niepolarnych; - jeśli w cząsteczkach są tylko wiązania polarne, substancje mogą rozpuszczać się tylko w rozpuszczalnikach o charakterze polarnym Przykłady: Alkany rozpuszczają się w czterochlorku węgla. Chlorek sodu rozpuszcza się w wodzie.

5 Stężenie roztworu Ilościowe określenie składu roztworu wyrażające zawartość substancji rozpuszczonej w określonej ilości lub objętości roztworu. Najczęściej stosuje się następujące sposoby określania stężenia: - - stężenie molowe - - stężenie procentowe Gęstość roztworu [d] Masa jednostkowej objętości roztworu. Równa jest stosunkowi masy roztworu do jego objętości.

6 masa roztworu = masa substancji rozpuszczonej +masa rozpuszczalnika W przypadku roztworów wodnych masa rozpuszczalnika = m H2O m r = m s + m H2O d r V r = m s + m H2O

7 Stężenie procentowe roztworu Określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej zawartej w 100 gramach roztworu, czyli procent wagowy substancji w stosunku do masy roztworu, którą przyjmuje się za 100% Stężenie procentowe obliczmy dzieląc masę substancji rozpuszczonej przez masę roztworu w którym się znajduje i wyrażamy w procentach. C p – stężenie m s - masa substancji m r – masa roztworu

8 Jak interpretować zapis C p = 15 % ? Przykłady: C p = 15% W 100 g tego roztworu znajduje się 15 g substancji rozpuszczonej. Aby otrzymać 100 g 15% roztworu należy 15 g substancji rozpuścić w 85 g wody (m H2O = 100g – 15g = 85 g).

9 9 Jak interpretować zapis C p = 2 % i potrzebujemy 1 litr Przykłady: C p = 2% W 100 g tego roztworu znajduje się 2 g substancji rozpuszczonej. Aby otrzymać 100 g 2% roztworu należy 2 g substancji rozpuścić w 95 g wody (m H2O = 100g – 2g = 98 g). Aby otrzymać 1 litr 25 roztworu roboczego należy: 20 gr substancji rozpuścić w 980 gr wody

10 W jaki sposób przygotować 1 litr 2% roztworu preparatu Incidin Plus ??? Incidin Plus jest płynnym koncentratem środka myjąco-dezynfekcyjnego 10 m r = m s + m H2O

11 W jaki sposób przygotować 1 litr 2% roztworu preparatu Incidin Plus ??? 11 W przypadku przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych, czy myjących stosujemy pewne uproszczenia Zawsze gęstość substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika przyjmujemy 1gr/1ml Tzn. że 2gr=2ml, 20gr=20 ml, 980ml=980gr

12 W jaki sposób przygotować 1 litr 2% roztworu preparatu Incidin Plus ??? Incidin Plus jest płynnym koncentratem środka myjąco-dezynfekcyjnego 12 m r = m s + m H2O

13 Stężenie procentowe roztworów


Pobierz ppt "1 Mgr Wojciech Sobczyk District Manager Helathcare Ecolab."

Podobne prezentacje


Reklamy Google