Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XRD 6 1/13 Rentgenografia a roztwory stałe Wykład 6 1.Pojęcia podstawowe: związek chemiczny, faza, mieszanina, roztwór stały. 2.Rodzaje roztworów stałych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XRD 6 1/13 Rentgenografia a roztwory stałe Wykład 6 1.Pojęcia podstawowe: związek chemiczny, faza, mieszanina, roztwór stały. 2.Rodzaje roztworów stałych."— Zapis prezentacji:

1 XRD 6 1/13 Rentgenografia a roztwory stałe Wykład 6 1.Pojęcia podstawowe: związek chemiczny, faza, mieszanina, roztwór stały. 2.Rodzaje roztworów stałych. 3.Prawo Vegarda. 4.Rozróżnianie roztworów stałych od mieszanin fizycznych na podstawie pomiarów rentgenowskich. 5.Określanie zakresu istnienia roztworów stałych. 6.Analiza składu roztworów stałych.

2 XRD 6 2/13 Związek chemiczny AB (układ regularny) Związek chemiczny AB (układ heksagonalny) Roztwór stały AB i CBMieszanina fizyczna AB i CB

3 XRD 6 3/13 Rodzaje roztworów stałych: -substytucyjne (podstawieniowe): promień jonowy – różnica do 15%, ten sam typ wzoru chemicznego i typ sieci, ten sam ładunek i podobna elektroujemność, - interstycjalne (międzywęzłowe): promień jonowy na tyle mały, aby jon zmieścił się w przestrzeni międzywęzłowej, zachowana elektroobojętność sieci, - substrakcyjne (pustowęzłowe).

4 XRD 6 4/13 Roztwór substytucyjnyZwiązek chemiczny Roztwór interstycjalny Roztwór substrakcyjny

5 XRD 6 5/13 Rozróżnianie roztworów stałych na podstawie porównania gęstości rentgenograficznej i piknometrycznej: 1.Wyznaczenie, na podstawie pomiarów rentgenowskich, precyzyjnych wartości parametrów sieciowych a, b i c oraz,, i obliczenie gęstości rentgenograficznej r. 2.Zmierzenie gęstości piknometrycznej p. 3.Porównanie p i r p = r – roztwór substytucyjny, p > r – roztwór interstycjalny, p < r – roztwór substrakcyjny.

6 XRD 6 6/13

7 XRD 6 7/13

8 XRD 5 8/13 Roztwory stałe nieograniczona mieszalność ograniczona rozpuszczalność (w całym zakresie stężeń) - r. substytucyjne - r. substytucyjne (ten sam typ sieci, (różne typy sieci np.: Al i Zn, zbliżone r np.: Cu-Ni, KCl-KBr) znaczna różnica r np.: Ag i Cu), - r. interstycjalne, - r. substrakcyjne.

9 XRD 5 9/13 Zgodnie z prawem Vegarda parametry komórek elementarnych roztworów stałych soli jonowych zmieniają się liniowo ze wzrostem zawartości składnika podstawiającego się wg wzoru: a r = a 1 + (a 2 - a 1 ). C 2 /100 gdzie: a r - stała sieciowa roztworu, a 1 - stała sieciowa rozpuszczalnika, a 2 - stała sieciowa substancji rozpuszczonej, C 2 - zawartość substancji rozpuszczonej [w %mol.]

10 XRD 5 10/13 arar arar C 2 [%] a2a2 a1a1 a2a2 a1a1 00100 C 2 [%] 100 a r = a 1 + (a 2 - a 1 ). C 2 /100 a 1 < a 2 a r = a 1 + (a 2 - a 1 ). C 2 /100 a 1 > a 2 Roztwory stałe – pełny zakres mieszalności

11 XRD 5 11/13 arar arar C 2 [%] a2a2 a1a1 a2a2 a1a1 00100 C 2 [%] 100 a r = a 1 + (a 2 - a 1 ). C 2 /100 a 1 < a 2 Zakres mieszalności – do 65% a r = a 1 + (a 2 - a 1 ). C 2 /100 a 1 > a 2 Zakres mieszalności – do 50% Roztwory stałe – ograniczony zakres mieszalności 6550

12 XRD 5 12/13

13 XRD 5 13/13


Pobierz ppt "XRD 6 1/13 Rentgenografia a roztwory stałe Wykład 6 1.Pojęcia podstawowe: związek chemiczny, faza, mieszanina, roztwór stały. 2.Rodzaje roztworów stałych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google