Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 5 ROZTWORY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 5 ROZTWORY."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 5 ROZTWORY

2 Roztwór: układ jednofazowy złożony z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej
stałe gazowe ciekłe Roztwór rzeczywisty <1nm koloidalny (zol) <200 nm

3 Stężenie roztworu - stosunek ilości substancji rozpuszczonej do ilości rozpuszczalnika lub roztworu
masowe molowe x=m/mr (bezwymiarowe lub % c=n/V (kmol/m3) inne molalne normalne ułamek molowy ułamek objętościowy ułamek mieszany, itd.

4 Wyrażanie liczności i ilości
liczba (liczność)- opisuje policzalne, ilość - opisuje niepoliczalne) Liczność Ilość sztuka inne miary (gram, cm3, mach, amper, itp.) zbiór elementów masa objętość prąd, itp. (para tuzin mendel kopa mol) Dokładnie: liczba cząstek równa liczbie atomów zawartych w 12 g nuklidu węgla C 12 Praktycznie: liczba Avogadra 6,0221023cząstek

5

6 LOD VIII

7 Widok z góry przekroju dynamicznej przybliżonej struktury wody (zaburzona heksagonalna struktura lodu Ih )

8 K=1.8·10-16 Dysocjacja elektrolityczna cząsteczek wody w wodzie
(zapis wierny) 2H2O = H3O+ + OH- jon oksoniowy (zapis zwyczajowy) H2O = H+ + OH- jon hydronowy (wodorowy) jon hydroksylowy Stała dysocjacji wody: K=1.8·10-16 55 kmol/m3

9 A2B3 = 2A3+ + 3B3- Stałe równowagi reakcji chemicznych
Aktywność = stężenie x współ. aktywności a = c· f lub ( ) = [ ] ·f

10 Iloczyn jonowy wody: 1 ·10-14
Kw = Ir = K·[H2O]= [H+][OH-]=1.8·10-16 ·55 = 1 · (298 kelwinów) Iloczyn jonowy wody: 1 ·10-14 - log [H+] - log [OH-] = 14 pH = - log [H+] pOH = - log [OH-] pCa = - log [Ca2+] pH + pOH = 14 W czystej wodzie [H+] = [OH-] = 1 ·10-7 pH = roztwór obojętny pH > roztwór alkaliczny pH < roztwór kwaśny

11 Substancje rozpuszczone w wodzie:
Teorie kwasów i zasad: Kwasy Zasady Sole Związki kompleksowe Substancje niejonowe Arrheniusa Brönsteda-Lowry’ego Rozpuszczalnikowa Lewisa Usanowicza Teoria Arrheniusa: kwasy - odszczepiają jon wodorowy zasady - odszczepiają jon wodorotlenowy HA = H+ + A , MOH = M+ +OH-

12 Dysocjacja elektrolityczna
Rozpad cząsteczek na jony pod wpływem rozpuszczalnika Kwasy: HCl = H+ + Cl- Zasady: NaOH = Na+ + OH- Sole: NaCl = Na+ + Cl- Zw. kompleksowe: K4[Fe(CN)6= 4K+ + [Fe(CN)6 Obliczanie pH roztworu kwasu: pH = -log [H+] Oblicz. pH roztworu zasady: pOH = - log [OH-], pH= 14 - pOH Obliczanie pH roztworu soli: zależy od rodzaju soli, jest bardziej skomplikowane, ale o tym trochę później

13

14 Hydroliza soli Sól silnego kwasu i słabej zasady:
Dysocjacja : NH4OH = NH4+ + Cl- Hydroliza: NH4+ +H2O = NH4OH + H+ (odczyn kwaśny) Sól silnej zasady i słabego kwasu : Dysocjacja : CH3COONa = CH3COO- + Na+ Hydroliza: CH3COO- +H2O = CH3COOH + OH- (odczyn alkaliczny)

15 pH soli Sól silnej zasady i słabego kwasu : Sól silnego kwasu i słabej zasady: Kw -iloczyn jonowy wody (10--14, 298K) Ka - stała dysocjacji kwasu tworzącego sól Ka - stała dysocjacji zasady tworzącego sól

16 Rozpuszczalność soli PbBr2 =Pb2+ + 2Br- Aktywność fazy stałej = 1

17

18

19

20 Ziarno koloidalne lub zawiesinowe w wodzie


Pobierz ppt "Wykład 5 ROZTWORY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google