Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa kultura uczenia w dobie XXI w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa kultura uczenia w dobie XXI w."— Zapis prezentacji:

1 Nowa kultura uczenia w dobie XXI w.
Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych Anna Patelska-Górna Nysa,

2 Program Metody w szkolnej rzeczywistości kontra nauczanie oparte na dydaktyce konstruktywistycznej i technologiach informacyjnych Poznanie wybranych metod aktywizujących: CLIL, Webquest, LdL, Jigsaw Możliwości zastosowania poznanych metod w praktyce szkolnej

3 Metody w szkolnej rzeczywistosci
Metoda na papierze a metoda stosowana w klasie Czy nauczyciele wybierają metodę? „Nie ma i nie może istnieć jedna najlepsza uniwersalna metoda, nie ma i nie mogą istnieć najlepsze i zarazem uniwersalne materiały nauczania” Waldemar Pfeiffer zastosowane przeze mnie metody czy techniki mogą się w danej grupie nie sprawdzać, teksty z podręcznika mogą nie budzić zainteresowania, z postawionymi celami uczniowie nie muszą się identyfikować. (M. Zylińska „Postkomunikatywna dydaktyka…”, Warszawa 2007 Wyrobienie w sobie krytycznej postawy nie jest łatwe

4

5 Metody w szkolnej rzeczywistosci
Prof. Jan Hartmann, UJ „Szkoła buja w obłokach” Wykładowcy szkół wyższych wiedzą doskonale, że większość studentów nie ma żadnej, najskromniejszej nawet wiedzy na żaden temat, a część nie umie czytać (duka bez zrozumienia) ani pisać (...) Wykłada się zawsze wszystko od zera. Jan Hartman o studiach: Baranem wchodzisz, baranem wychodzisz Profesor Jan Hartman dał wyraz swojemu niezadowoleniu z sytuacji, do której doprowadziło przyjmowanie na studia niemal każdego chętnego. – Wprawdzie i dawniej bywało, że prości ludzie masowo szli na studia. Ale wtedy kazało im się czytać 50 stron dziennie i robiło ze dwa porządne egzaminy. Dziś tego nie ma. Baranem wchodzisz, baranem wychodzisz. Żadna sił tego nie zmieni, bo student nasz pan – stwierdził filozof w najnowszej "Polityce". J. Hartman: Szkoła to przeżytek „Super Express” Hartman o szkołach: trzeba to po prostu zamknąć, GW Prof. J. Czapliński: czy nie jest dziwnym fakt, że połowa uczniów nudzi się w szkole? (jak wynika z "Diagnozy Społecznej 2009" pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego)  

6 …kontra nauczanie oparte na dydaktyce konstruktywistycznej i technologiach informacyjnych
Istnieje uzasadniona potrzeba wprowadzenia nowej kultury nauczania i uczenia się języków obcych w oparciu o dydaktykę konstruktywistyczną oraz umiejętności twórczego korzystania z technologii informacyjnych Aby sprostać wymogom społeczeństwa ery wiedzy, głębokość zmian jakie trzeba wprowadzić do nauczania, powinna odpowiadać zmianom jakie dokonały się w ostatnich latach pod wpływem nowych technologii w naszym życiu Szkoła musi dziś uczyć, jak twórczo wykorzystywać nieograniczony dostęp do informacji i technologie komunikacyjne Nie da się osiągnąć tych celów ucząc z jednym podręcznikiem i trzymając się z góry ustalonej progresji

7 Nowa kultura nauczania i uczenia się
wymaga innych, nowych wzorców postępowania, a co z tym idzie i innej metodyki lekcje języka obcego oparte na prawdziwej, niesymulowanej komunikacji

8 nauczania języka obcego
Jak uczyc, aby nauczyć Skuteczne metody nauczania języka obcego

9 Uczyć skutecznie to… dostosować metody i styl pracy do potrzeb poszczególnych grup wiekowych uwzględnić umiejętności kluczowe nauczyć, jak w twórczy sposób rozwiązywać problemy oraz efektywnie pracować w zespole stosować różne techniki i style pracy uwzględnić różne style uczenia się stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą zgłębianiu wiedzy pełnić rolę doradcy a nie przywódcy oceniać w sposób kształtujący a nie sumujący

10 Znane powiedzenie głosi
"Daj komuś rybę, a nakarmisz go na jeden dzień. Naucz go łowić ryby, a nakarmisz go na całe życie"

11 Wykorzystanie CLIL, metody WebQuest, LdL i Jigsaw na zajęciach z języka obcego

12 CLIL Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie
Przedmiotowo - Językowe

13 Możliwości realizacji CLIL
Team Teaching - nauczanie zespołowe nauczyciela języka i nauczyciela innego przedmiotu nauczyciel języka obcego uczy przedmiotu innego niż językowy (kwalifikacje) uczenie elementów innych przedmiotów przez nauczyciela języka obcego na lekcjach języka obcego

14 Przykłady realizacji CLIL
Goethe Institut Teaching English Przykłady zajęć CLIL Materiały do j. niemieckiego

15 Porównanie CLIL z tradycyjnym nauczaniem

16 Przydatne strony DaF Blog

17 WebQuest Co to jest?

18 WebQuest To nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca technologię informacyjną Celem tej metody jest przedstawienie nowego sposobu pracy wykorzystującego elementy uczenia się grupowego opartego na idei konstruktywizmu, czyli budowania własnej wiedzy w oparciu o Internet.

19 Definicja WebQuest WQ to działalność badawcza (aktywność zorientowana na dociekanie), w której większość informacji uzyskanych przez uczących się pochodzi z Internetu WQ jest zaprojektowany tak, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w sieci WQ wspomaga myślenie twórcze ucznia na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji Bernie Dodge

20 Historia WebQuest Model poszukiwania wiedzy w oparciu o Internet – nazwany WebQuest- został opracowany w 1995 r. przez Bernie Dodge`a i Toma Marcha, dwóch nauczycieli z San Diego State University w USA i od tego czasu stosuje go wiele szkół na całym świecie

21 WebQuesty Powstają, aby wydajniej spożytkować czas ucznia, aby bardziej skupić się na użyciu informacji niż na ich szukaniu oraz aby wspomóc myślenie twórcze ucznia na poziomie analizy, syntezy, prezentacji i oceny. Bernie Dodge

22 WebQuesty Stawiają przed uczniami zadania, które pozwalają im wykorzystać wyobraźnię oraz zastosować umiejętność rozwiązywania problemów. Odpowiedzi nie są z góry założone i dlatego muszą być odkryte lub stworzone. Uczniowie muszą zastosować kreatywne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów Piotr Peszko

23 Zalety WebQuest Komunikacja Praca w grupie Rozwiązywanie problemów
Krytyczne i twórcze myślenie Odpowiedzialność To elementy o wiele ważniejsze w dzisiejszym świecie niż zadawanie uczniom materiału do zapamiętania

24 WebQuest`y Pozwalają uczniom badać ważne kwestie, jak np. zanieczyszczenie środowiska, hazard, odpady nuklearne itp. i znajdować na nie własne odpowiedzi W takich kontrowersyjnych kwestiach uczniowie muszą zrobić wiele więcej, niż tylko zapamiętać informacje. Muszą je przetworzyć znaczeniowo i na podstawie faktów dojść do moralnych i etycznych wniosków, tym samym budować własny światopogląd.

25 Jak zaplanować WebQuest?
Dobrze zaplanowany WQ zawiera: przewodnik dla uczniów, twórczy projekt końcowy z miejscem na dowolność źródła informacji, które pomogą znaleźć odpowiedzi na pytania Mim Faro

26 Uczniowie Powinni pracować niezależnie, pozwalając nauczycielowi wspomagać proces uczenia się, a nie jedynie dysponować wiedzą

27 Struktura WebQuest Temat Wprowadzenie Zadania Proces Źródła Ewaluacja

28 Temat Temat WQ oraz jego adresaci i autorzy na początku WQ
Metoda WQ jest nakierowana na poszukiwanie informacji głównie w sposób interaktywny (z zasobów sieci), zatem temat musi korespondować z założeniami i celami metody

29 Wprowadzenie - krótki opis projektu
Powinno być zaprojektowane przez nauczyciela, który definiuje problem lub zadaje pytanie, które będzie tematem WQ, jednak dobrze jest jeśli ten rozdział tworzy się wraz z uczniami Powinno zaciekawić ucznia i wprowadzić w tematykę realizowanego projektu; należy wskazać cele; można opisać spodziewane efekty pracy oraz odnieść się do realizacji treści Podstawy Programowej oraz standardów wymagań egzaminacyjnych

30 Wprowadzenie Często zaczyna się od słów…
Wyobraź sobie, że jesteś archeologiem poszukującym szczątków wymarłych zwierząt prehistorycznych… Wyobraź sobie, ze jesteś detektywem w XVI. wiecznej Polsce …

31 Zadania Problemowe, tajemniczo sformułowane zagadki do rozwiązania
Problemy do analizy Kreatywne, pobudzające twórcze myślenie Zaprojektowanie produktu Warsztat dziennikarski Projekt badawczy sąd Z wykorzystaniem nowych mediów

32 Zadanie jest najważniejszą częścią WQ
Dobrze sformułowane angażuje myślenie i twórcze działanie uczniów Nie należy tworzyć listy kroków (to jest elementem uczenia się)

33 Proces Krotki opis organizacji pracy w trakcie realizacji WQ
Kroki, jakie uczeń powinien wykonać, aby zrealizować zadanie Należy zwracać się bezpośrednio do ucznia, np. Będziesz współpracował w 3 osobowej grupie…, masz 2 tygodnie na wykonanie zadania… Należy opisać spodziewane efekty, podać termin realizacji oraz w jakiej formie projekt będzie prezentowany

34 Źródła Linki do stron przydatnych do realizacji zadań
Podręczniki szkolne lub zasoby biblioteki szkolnej Programy komputerowe używane w trakcie realizacji projektu Materiały multimedialne Adresy do wszystkich uczniów i nauczycieli

35 Ewaluacja Opisz, które produkty ucznia oraz procesy będą podlegały ocenie Powinna być tak skonstruowana (najlepiej wspólnie z uczniami), aby uczeń potrafił samodzielnie dokonać samooceny, a nauczyciel ocenić projekt

36 Ewaluacja - przykłady https://sites.google.com/site/polskiezwierzeta/family-recipes

37 Przykłady dobrych praktyk

38 Anglojęzyczne WQ www.webquest.org/index.php

39 LdL Lernen durch lehren
Uczenie poprzez nauczanie

40 LdL aktywna metoda nauczania polegająca na wzajemnym uczeniu się
uczniowie/ studenci prezentują materiał innym ucząc innych zdobywamy wiedzę i uświadamiamy sobie własne braki

41 Koncepcja LdL Koncepcja nauczania LdL może być:
stosowana do dowolnego przedmiotu w każdym typie szkoły w każdym wieku

42 Uczenie się przez nauczanie- metoda
Film 1 Schule im Wandel

43 Uczenie się przez nauczanie - zajęcia
Film 2 Schule im Wandel

44 Planowanie zajęć – praktyczne wskazówki
Przed zajęciami: nauczyciel dzieli daną partię materiału (np. 1 rozdział) na części (tematy) dobiera grupy uczniów (maks. po 3osoby), którzy przygotują poszczególne zajęcia przydziela każdej grupie część materiału oraz zadanie przekazania tych treści pozostałym uczniowie dydaktyzują materiał (ciekawe zadania, różnorodność form pracy) nauczyciel wspiera uczniów w fazie przygotowania zajęć rożnymi pomysłami, doborem metod pracy, udziela wskazówek uczniowie mogą wyszukiwać informacje w Internecie (jeśli faza przygotowawcza odbywa się w pracowni komputerowej)

45 Zalety LdL Zadanie przygotowania i przekazania materiału dydaktycznego innym rozwija takie cechy, jak: odpowiedzialność kreatywność samodzielność spontaniczność umiejętność planowania, komunikacji pewność siebie LdL jest aktywną metodą nauczania. Uczniowie uczą się: poprzez działanie, rozwiązywanie problemów, dochodzenie do reguł planowania, prezentowania współpracy pracy w grupie komunikacji organizowania pracy własnej i innych Nauczyciel: jest odciążony z obowiązku przygotowania zajęć, z obowiązku ciągłego sprawdzania stopnia opanowania wiedzy, może lepiej kontrolować wiedzę i oceniać swoich uczniów.

46 Wady LdL czas, który trzeba poświęcić na wprowadzenie metody LdL
niebezpieczeństwo monotonnych zajęć, jeśli nauczyciel nie będzie dostarczał żadnych bodźców dydaktycznych

47 Metoda Jigsaw ( z ang. układanka )
Jest to jedna z metod nauczania we współpracy. Ma charakter uniwersalny i może być stosowana na różnych przedmiotach. Jej zadaniem jest aktywne włączenie uczniów w proces uczenia się. Przez scedowanie na uczniów odpowiedzialności za nauczenie części materiału swoich kolegów zachęca do uczenia się szczegółowego, głębszego

48 Metodę JIGSAW wykorzystuje się wtedy, gdy
uczniowie mają do przyswojenia pewną partię materiału, którą da się podzielić na spójne fragmenty. Stanowią one elementy, jakby puzzle, tworzące całą układankę. Każdy uczeń w klasie ma opanować całość wiedzy. Wszyscy rozwijają się - zgodnie z zasadą, że najlepszą metodą uczenia się jest uczenie innych. W tej metodzie każdy jest ważny, bo od jego pracy zależą wyniki wszystkich.

49 Źródła Blog2edu.pl (webquest-coto jest?) www.webquest.furgol.org
W. Pfeiffer ” Von der linguistisch bezogenen Fremdsprachendidaktik zur interkulturellen Fremdsprachenpädagogik”, 2004 Żylińska, M. „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych


Pobierz ppt "Nowa kultura uczenia w dobie XXI w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google