Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina. Spis treści: Historia Gminy Przechlewo Zabytki Czasy dzisiejsze Turystyka Wiadomości ogólne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina. Spis treści: Historia Gminy Przechlewo Zabytki Czasy dzisiejsze Turystyka Wiadomości ogólne."— Zapis prezentacji:

1 Gmina

2 Spis treści: Historia Gminy Przechlewo Zabytki Czasy dzisiejsze Turystyka Wiadomości ogólne

3 Herb Gminy Przechlewo Flaga Gminy Przechlewo Wiadomości ogólne

4 Gmina Przechlewo to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim. W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Dąbrowa Człuchowska, Garbek, Lisewo, Łubianka, Nowa Wieś Człuchowska, Pakotulsko, Pawłówko, Płaszczyca, Przechlewko, Przechlewo, Rudniki, Sąpolno, Szczytno, Żołna.

5 Do końca XVIII wieku okolice Przechlewa i Człuchowa były zdominowane przez żywioł kaszubski. Własność ziemska i liczne dworki szlacheckie należały przede wszystkim do kaszubskich rodów szlacheckich Zawadzkich, Komiszków, Gliszczyńskich, Prądzyńskich i Rekowskich. Historia Przechlewa liczy ok. 650 lat. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z roku 1350. Pierwotnie jej nazwa brzmiała Przechylewo i wywodzi się prawdopodobnie od położenia miejscowości na skłonie. Okolica była zasiedlona już w okresie wczesnośredniowiecznym, o czym świadczą znaleziska archeologiczne z tego okresu oraz ślady grodziska na pobliskim Jeziorze Długim. Do początków XIV w. dominował jednak nad regionem pobliski gród kasztelański w Szczytnie. Po utracie znaczenia na skutek utworzenia przez Krzyżaków komturstwa w Człuchowie, rozpoczęła się nowa faza kolonizacji, która objęła także okolice Przechlewa. Osadnictwo to doprowadziło do powstania w Przechlewie dwóch organizmów: dóbr rycerskich (później szlacheckich) i dóbr zakonnych (później królewskich). Grodzisko wczesnośredniowieczne

6 Zabytki W Gminie Przechlewo jest wiele zabytków. Dwory głównie z połowy XIX wieku zniknęły już po wojnie. Z zachowanych rezydencji na szczególna uwagę zasługuje późnobarokowy dwór w Jemielnie jako jedna z nielicznych na terenie województwa XVIII – wiecznych tego typu budowli, a także na osobę fundatora Piotra Tuchołki ( Jan Piotr Tichołka – od 1662 roku właściciel Jemielna. W krótkim czasie rozszerzył znacznie posiadłość i uczynił z Giemeł ośrodek całego klucza majątku. Od 1672 roku był podkomorzym malborskim i starostą tucholskim, a od ok. 1674 kasztelanem gdańskim. Piotr Tuchołka – wnuk poprzedniego. Fundator dworu w Jemielnie. Do 1764 roku podkomorzy malborski.). Rezydencjom towarzyszyły założenia folwarczne. Pofolwarczne podwórza gospodarcze zabudowane głównie dużymi, pochodzącymi z 2 połowy i końca XIX wieku oraz z 1 ćw. XX wieku budynkami gospodarczymi zachowały się w 8 miejscowościach.

7 Dworek w Jemielnie Zespół dworsko - parkowy w Dąbrowie Człuchowskiej. Zespół pałacowo - parkowy w Wandzinie.

8 Budownictwo sakralne jest reprezentowane przez niewiele obiektów. Najcenniejszy jest parafialny kościół pw. św. Anny w Przechlewie o konstrukcji szachulcowej, pochodzący z 1720 roku, rozbudowany w końcu XIX wieku o część murowaną. Kościół parafialny p. w. Św. Anny w Przechlewie (1720 r.).

9 Grupę XX wiecznych kościołów w naszej gminie tworzą: Kościół filialny p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej (1910 r.). Kościół parafialny p. w. Św. Wawrzyńca w Sąpolnie.

10 Ołtarz główny w kościele parafialnym p. w. Św. Anny. Gotycki dzwon z XV w. Wczesnobarokowa chrzcielnica z 1650 r.

11 Czasy dzisiejsze Przechlewo, położone 17 km od miasta powiatowego Człuchów, jest ośrodkiem, w którym koncentruje się działalność bezpośrednio i pośredni związana z rolnictwem, coraz bardziej wyspecjalizowane usługi związane z turystyką, a także usługi związane z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia i leśnictwem. To tutaj skupia się zarówno życie społeczno – polityczne gminy, jak i gospodarcze. Największym bogactwem naturalnym gminy są: przebiegająca przez zachodnią część gminy rzeka Brda, należąca do najpiękniejszych szlaków kajakowych Polski, 33 jeziora, najliczniej umiejscowione w środkowej o południowej części gminy, ale największe z nich znajdują się w części zachodniej, oraz zajmujące ponad 50 % powierzchni gminy lasy. Niezaprzeczalne walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz czyste środowisko, którego i tak bardzo dobry stan polepsza się z roku na rok, decydują o rolniczo – turystycznym charakterze gminy.

12 Centrum PrzechlewaUrząd Pocztowy Przechlewo Komisariat Policji w Przechlewie Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie

13 Rzeka Brda Jezioro Krasne Na terenie Gminy Przechlewo trwają prace nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica, zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. Przedmiot zamówienia po stronie Gminy Przechlewo obejmuje: prace na stanicach wodnych nad rzeką Brdą w Żołnie, Nowej Brdzie, Folbryku, Garbatym Moście, Dolince i Płaszczycy, zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Końskim, budowę parku nad Jeziorem Przechlewskim oraz budowę ścieżek pieszo – rowerowych nad Jeziorem Szczytno wraz z utworzeniem miejsca postojowego na Kleśniku.

14 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka rozpoczęła pracę 1 września 1988 roku. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

15 Gimnazjum istnieje od 1 IX 1999 r. Jest częścią Zespołu Szkół w Przechlewie. Mieści się w budynku zbudowanym w 1988 r. Zajmujemy "prawe skrzydło" budynku i razem ze szkołą podstawową korzystamy ze wspólnej sali gimnastycznej, boiska "Orlik" oraz wspólnego budynku socjalnego (stołówka, szkolny sklepik, gabinet szkolnej pielęgniarki oraz biblioteka z czytelnią). Gimnazjum Publiczne w Przechlewie

16 Przedszkole umiejscowione jest na uboczu wsi, z dala od centrum, teren jest ogrodzony i bezpieczny. Budynek przedszkola powstał w 1981 roku, jest duży dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Są w nim duże jasne sale, duży hol, który spełnia rolę sali gimnastycznej lub sali zebrań. Przedszkole posiada duży, ładny plac zabaw i ogródek kwiatowy. Od 1 września 1999 roku przedszkole funkcjonuje jako 5 – cio oddziałowe. Przedszkole w Przechlewie

17 Poldanor jest rozpoznawalnym w Europie przedsiębiorstwem rolnym. Pierwsza ferma została przejęta przez Poldanor w 1994 roku. W 2011 roku Poldanor prowadzi produkcję roślinną na areale ok 15.000 ha oraz produkcję trzody chlewnej opartą na stadzie podstawowym ponad 18.100 macior. Produkcja trzody chlewnej odbywa się w ponad 30 fermach. Poldanor jest członkiem AXZON Group, globalnego koncernu zorientowanego na zrównoważony rozwój agrobiznesu oraz na potrzeby spożywania przez konsumentów wysokiej jakości żywności. Firma stale inwestuje w nowe technologie. W okresie 2005-2011 Poldanor, jako jedyny inwestor w Polsce, zbudował osiem nowoczesnych biogazowni rolniczych wykorzystujących nawóz zwierzęcy oraz inne rodzaje biomasy. Kiedy wszystkie z zaplanowanych do budowy biogazowni zaczną funkcjonować, redukcja emisji dwutlenku węgla wyniesie ok. 500.000 ton rocznie. Siedziba Poldanor SA w Przechlewie

18 Prime Food to nowoczesna firma z gwarancją przyszłości, doskonale zorganizowana i zatrudniająca wykształconą i dynamiczną załogę. Oferuje lokalnej społeczności stabilne miejsca pracy, gwarantujące osobisty rozwój i możliwość bezpiecznego planowania przyszłości. Jako członek grupy kapitałowej Axzon A/S, Prime Food ma ambicję działać na rzecz integracji międzynarodowej na płaszczyźnie handlowej i kulturalnej. Prime Food w Przechlewie

19 W gminie prężnie rozwija się działalność sportowa. Główną bazą dla sportowców jest przede wszystkim znajdująca się przy Zespole Szkół w Przechlewie sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 oraz położone w odległości ok. 500 metrów od szkoły 2 stadiony Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Przechlewie i Sąpolnie bardzo aktywnie działają uczniowskie kluby sportowe (UKS im. Ireny Szewińskiej w Sąpolnie oraz UKS im. Janusz Kusocińskiego w Przechlewie). Młodzi sportowcy: lekkoatleci, piłkarze odnoszą sporo sukcesów nie tylko w skali województwa, ale również kraju. Przy lokalnym klubie sportowym LKS Prime Food Brda działają aktywnie sekcje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, które odnoszą również liczne sukcesy. Gmina ma bogatą, ponad 60 – letnią tradycję w piłce nożnej. Ludowy Klub Sportowy Prime Food Brda Przechlewo powstał 1945 roku. Jej kierownikiem był Z. Blank, a gospodarzem sekcji Wacław Mazur. Sekcja piłki nożnej składa się z czterech drużyn piłkarskich: Seniorska, Junior A, B i D. Miłośnicy piłki nożnej mogą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności w Klubie. LKS Prime Food Brda Przechlewo - Junior D

20 Turystyka Gmina Przechlewo. Cuda natury, przyjaźni ludzie, wypoczynek i zabawa w pięknym miejscu...Gdzie wody błękitne i lasy zielone...

21 Według kryteriów podziału przyrodniczo – leśnego prawie cały obszar gminy należy do dzielnicy Borów Tucholskich. Cała Gmina leży w górnym odcinku dorzecza rzeki Brdy (50 km). Położona na obrzeżach Borów Tucholskich gmina ma cztery atrakcyjne rezerwaty przyrody. Wśród nich Przytoń – Wąwóz Brdy z ostoją bobrów, lobeliowe jezioro Krasne z unikalną roślinnością, Bagnisko Niedźwiady (rezerwat leśno – torfowiskowy), Osiedle Kormoranów (rezerwat ornitologiczno – leśny). Na obszarze gminy znajdują się również 2 obszary chronionego krajobrazu (Fragment Borów Tucholskich i Okolice Jezior Krępsko i Szczytno) oraz siedem pomników przyrody. Na turystów czeka piękna, czysta Brda, jakby specjalnie stworzona do spływów, 33 jeziora i otulające gminę ze wszystkich stron, bogate w zwierzynę i runo leśne lasy. Ta oferta to prawdziwy raj dla wędkarzy i myśliwych. W sezonie letnim z myślą o wypoczywających organizuje się wiele imprez kulturalnych sportowych i rekreacyjnych. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, obfitości jezior, lasów oraz stosunkowo bogatej sieci dróg lokalnych Gmina Przechlewo ma wspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Niemałą atrakcją dla wycieczek krajoznawczych w gminie są rezerwaty oraz pomniki przyrody. Jeziora stanowią ostoje ptaków wodnych i błotnych o randze regionalnej.

22 Brda, jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce przecina malowniczo teren gminy Przechlewo. Na 239 kilometrach Brda ma 43 dopływy i mija 19 jezior. Jezioro Smołowe, z którego wypływa Brda, leży w środkowej części Pojezierza Bytowskiego, kilka kilometrów na wschód od Miastka.. Brda kończy swój bieg w Bydgoszczy, gdzie w dzielnicy Brdyujście wpada do Wisły. Uprawianie kajakarstwa możliwe jest na 233 kilometrach szlaku wodnego. Trasa kajakowa na Brdzie

23 W zdrowym ciele zdrowy duch... Warunki wypoczynku należą tu do jednych z najlepszych w województwie pomorskim. Piękna, czysta Brda, jakby specjalnie stworzona do spływów to jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych południowych Kaszub. Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają nad Brdę licznych amatorów spływów kajakowych i wędkarzy. Międzynarodowy Spływ Kajakowy

24 Ośrodek znajduje się 1,5 km od Przechlewa, na trasie Przechlewo - Człuchów. Położony wśród lasów nad jeziorem Końskim na szlaku kajakowym rzeki Brdy. Na terenie znajduje się urządzone strzeżone kąpielisko z pomostami i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Dostępne są obiekty murowane (bliźniaki); segment piętrowy kuchnię z lodówką, pełen węzeł sanitarny i TV. Domki drewniane dwupokojowe posiadające kuchnię z lodówką, w pobliżu - węzeł sanitarny dwupokojowy z łazienką i aneksem kuchennym trzypokojowe posiadające kuchnię z lodówką i łazienkę Pole namiotowe na 400 osób z możliwością przyłączenia do energii elektrycznej. W pobliżu znajduje się pełen węzeł sanitarny. Spływy kajakowe: Polecamy spływ Brdą, która dostępna jest dla kajakarzy na długości 233 km. Na 1-3 dniowe wycieczki proponujemy malownicze odcinki górnej Brdy od miejscowości Stara Brda do Przechlewa lub dalej do Charzykowy. OSiR Przechlewo

25 Wykonał: Paweł Modrzejewski

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49


Pobierz ppt "Gmina. Spis treści: Historia Gminy Przechlewo Zabytki Czasy dzisiejsze Turystyka Wiadomości ogólne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google