Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie"— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie
Dr inż. Aleksandra Filip Adiunkt, Starszy specjalista ds. paliw metanowych

2 Plan prezentacji Emisje z sektora transportu;
Zobowiązania względem UE; Możliwości redukcji emisji; Środowiskowe aspekty CNG; Normy EURO a emisje ze spalania CNG; Emisje hałasu ON a CNG; LCA – środowiskowa ocena cyklu życia produktu.

3 Emisje z sektora transportu
32% końcowego zużycia energii w UE; 21% emisji gazów cieplarnianych w UE; Polska – aglomeracje miejskie: 99% tlenku węgla; 96% sadzy; 76% tlenków azotu; inne niebezpieczne związki: benzen, dwutlenek siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki karbonylowe, itp. 3

4 Zobowiązania względem UE
Dyrektywa 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych; 6% redukcja emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych; 10% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym użyciu energii w sektorze transportowym. 4

5 Możliwości redukcji emisji
Nowe konstrukcje układów zasilania i spalania; Biopaliwa i paliwa alternatywne: Pojazdy elektryczne i zasilane wodorem; Biopaliwa (ciekłe); Paliwa syntetyczne (z węgla, metanu, biomasy); Paliwa metanowe: CNG (Compressed Natural Gas); LNG (Liquefied Natural Gas); Biometan. 5

6 Środowiskowe aspekty CNG
Redukcja emisji szkodliwych substancji, w tym gazów cieplarnianych; Obniżenie poziomu hałasu wygenerowanego przez środki transportu w miastach; Polepszenie jakości powietrza, szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich; Poprawa stanu zdrowia mieszkańców dużych miast; Ograniczenie procesów korozji zabytków miejskich, wynikającej z zanieczyszczenia powietrza przez środki transportu. 6

7 Normy EURO a emisje ze spalania CNG
źródło: T.Persson, M.Svensson Biomethane as a vehicle fuel made from upgraded biogas Swedish Gas Technology Centre, IEA Bioenergy Conference 2012 7

8 Emisje hałasu ON a CNG Natężenie dźwięku silnika autobusu zasilanego CNG oraz ON – pomiar na biegu jałowym. Natężenie dźwięku silnika autobusu zasilanego CNG oraz ON – pomiar na postoju przy prędkości obrotowej silnika 1500 obr/min. źródło: Raport końcowy z realizacji Porozumienia Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie miasta Torunia, zawartego w dniu 12 grudnia 2006 roku. 8

9 LCA – środowiskowa ocena cyklu życia: ON a CNG
Zużycie energii na różnych etapach cyklu życia ON i CNG. źródło: L.Rose, M.Hussain, S.Ahmed, K.Malek, R.Costanzo, E.Kjeang A comparative life cycle assessment of diesel and compressed natural gas powered refuse collection vehicles in a Canadian city Energy Policy 52 (2013) 453–461. 9

10 LCA – środowiskowa ocena cyklu życia: ON a CNG
Ekwiwalent emisji CO2 na różnych etapach cyklu życia ON i CNG. źródło: L.Rose, M.Hussain, S.Ahmed, K.Malek, R.Costanzo, E.Kjeang A comparative life cycle assessment of diesel and compressed natural gas powered refuse collection vehicles in a Canadian city Energy Policy 52 (2013) 453–461. 10

11 Dr inż. Aleksandra Filip
Dziękuję za uwagę. Dr inż. Aleksandra Filip


Pobierz ppt "Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google