Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Görlitz, 30 Maja 2012 Projekt "Śnieżka - opracowanie koncepcji pasażerskiego transportu publicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Görlitz, 30 Maja 2012 Projekt "Śnieżka - opracowanie koncepcji pasażerskiego transportu publicznego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Görlitz, 30 Maja 2012 Projekt "Śnieżka - opracowanie koncepcji pasażerskiego transportu publicznego w korytarzu Bautzen - Görlitz - Lubań - Jelenia Góra - Kamienna Góra na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego współpracy Tansgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Projekt "Śnieżka – Erarbeitung einer ÖPNV-Konzeption im Korridor Bautzen - Görlitz - Lubań - Jelenia Góra - Kamienna Góra zur Tourismusentwicklung in der Euroregion Neiße ", wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007 – 2013 kofinanziert.

3 1.Polityka województwa dotycząca transportu: Die Verkehrspolitik der Woiwodschaft betrifft:

4 Transport kolejowy Finansowanie i rozwój kolejowych przewozów pasażerskich Zakup taboru Utworzenie kolejowej spółki – Koleje Dolnośląskie S.A. Wsparcie zarządcy infrastruktury kolejowej przy remontach i modernizacjach linii kolejowych – dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WD Transport drogowy Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Kontrola przewoźników autobusowych Dopłaty do biletów ulgowych (ulgi Ustawowe) Transport lotniczy Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest współwłaścicielem Portu Lotniczego we Wrocławiu Przekazanie nieruchomości pod rozbudowę nowego terminalu lotniczego we Wrocławiu Wsparcie przy rozbudowie infrastruktury otaczającej Port Lotniczy – dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WD Eisenbahnverkehr Finanzierung und Entwicklung des Schienenpersonenverkehrs Einkauf des Wagenparks Gründung der Eisenbahngesellschaft – Koleje Dolnośląskie S.A. Unterstützung des Verwalters der Eisenhahninfrastruktur bei Sanierung und Modernisierung der Eisenbahnstrecken - Die Investition wird im Rahmen von RPO (EFRE) der Woiwodschaft Niederschlesien kofinanziert. Straßenverkehr Ausgabe von Genehmigungen für die reguläre Personenbeförderung im inländischen Straßenverkehr Kontrolle von Busunternehmen Fahrpreiszuschläge zu den Vorzugstickets (gesetzliche Ermäßigungen) Luftverkehr Die Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien ist Miteigentümer des Flughafens in Wrocław Übergabe des Grundstücks für den Ausbau des neuen Flugterminals in Wrocław Förderung beim Ausbau der Infrastruktur, die den Flughafenbereich umgibt - die Investition wird im Rahmen von RPO (EFRE) der Woiwodschaft Niederschlesien kofinanziert.

5 Zintegrowany i sprawnie funkcjonujący system transportowy w regionie przygranicznym to: Wzrost wymiany handlowej, wzrost gospodarczyZaspokojenie potrzeb mobilności społecznejRozwój turystyki Zmniejszenie barier i wzajemnych uprzedzeń, powstałych na skutek istnienia granic 2. System transportowy w regionie przygranicznym Verkehrssystem in der Grenzregion Ein integriertes und leistungsfähiges Verkehrssystem in der Grenzregion bedeutet: Erhöhung des Handelsaustausches, WirtschaftswachstumDeckung des Mobilitätsbedarfs der Bevölkerung Tourismusentwicklung Überwindung von Barrieren und gegenseitigen Vorurteilen, die durch das Bestehen der Grenze entstehen

6 Obszar badania projektu Śnieżka Untersuchungsraum des Projekts Śn ieżka

7 Odległości czasowe w ruchu drogowym od miasta wojewódzkiego (Wrocław) Zeitentfernung im Straßenverkehr von der Woiwodschaftsstadt (Wrocław) aus

8 Odległości czasowe w ruchu kolejowym od miasta wojewódzkiego (Wrocław) Zeitentfernung im Schienenverkehr von der Woiwodschaftsstadt (Wrocław) aus

9 3. Znaczenie Projektu dla regionu dolnośląskiego Bedeutung des Projekts für die Region Niederschlesien Realizacja projektu Śnieżka umożliwi: Die Projektdurchführung ermöglicht: Stworzenie podstaw dla rozwoju turystyki na obszarze województwa dolnośląskiego, poprzez integrację transportu zbiorowego w obszarze badania Pokazanie potencjału turystycznego obszaru z określeniem miejsc generujących potoki pasażerskie, również miejsc znajdujących się poza obszarem badania Zdiagnozowanie sytuacji w poszczególnych gałęziach transportu pasażerskiego Zaproponowanie rozwiązań usprawniających system transportu pasażerskiego w regionie Opracowanie koncepcji rozwoju transportu pasażerskiego z uwzględnieniem sezonowości turystyki na Dolnym Śląsku Schaffung von Voraussetzungen für Tourismusentwicklung im Gebiet der Woiwodschaft Niederschlesien durch Integration des ÖPNV- Systems im Untersuchungsraum Darstellung des touristischen Gebietspotenzials zusammen mit der Bestimmung von Orten, die Reisendenströme generieren, auch von Orten außerhalb des Untersuchungsraums Beurteilung der Situation einzelner Personenverkehrszweige Lösungsvorschläge zur Verbesserung des ÖPNV-Systems in der Region Erarbeitung einer Konzeption zur ÖPNV-Entwicklung unter Berücksichtigung der Saisonalität des Tourismus in Niederschlesien

10 10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

11 11


Pobierz ppt "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Görlitz, 30 Maja 2012 Projekt "Śnieżka - opracowanie koncepcji pasażerskiego transportu publicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google