Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

2 Działamy od 2004 roku; Zrzeszamy 45 organizacji pacjenckich z województwa małopolskiego; Reprezentujemy i realizujemy potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych; Dążymy do stworzenia warunków pełnego i aktywnego życia osób niepełnosprawnych.

3 Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na refundację sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych; Wyrównanie dysproporcji między wydatkami na leki a zaopatrzenie dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

5 Województwo Aparaty słuchowe Aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (CPAP) Przedmioty ortopedyczne z wyłączeniem wózków inwalidzkich Wózki inwalidzkie Czas oczekiwania Liczba osób oczekujących Czas oczekiwania Liczba osób oczekujących Czas oczekiwania Liczba osób oczekujących Czas oczekiwania Liczba osób oczekujących Dolnośląskie9 m.*4 909nb- - - Kujawsko-Pomorskie4 m.1 9844 m.164 m.1 6374 m.446 Lubelskienb- - - - Lubuskienb- - - - Łódzkie7 m.3 9240-4 m.160-4 m.2 2870-4 m.489 Małopolskie6 m.*2 495nb-3 m.***1 4322 m.*627 Mazowieckienb- - - - Opolskienb- - - - Podkarpackiedo 1 m.395nb-do 1 m.877do 1 m.178 Podlaskie4 m.797nb-4 m.****192nb- Pomorskie20 m.1 7001 m.211-2 m.1 3756 m.280 Śląskienb- - - - Świętokrzyskienb- - - - Warmińsko-Mazurskieb.d. bd Wielkopolskie1m.**1 175nb-1 m.**4111 m.**208 Zachodniopomorskienb- - - - Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ nb – na bieżąco, * dzieci – na bieżąco; ** dzieci, osoby czynne zawodowo – na bieżąco, *** dot. aparatów ortopedycznych na kończyny górne i dolne oraz indywidualnych przedmiotów pionizujących, **** dot. butów ortopedycznych o kodzie 9191.01, b.d.– brak danych

6 Nowelizacja przepisów regulujących zasady refundacji środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych; Likwidacja absurdalnych, obowiązujących przepisów; Poszukiwanie nowych, korzystnych dla pacjenta i budżetu państwa rozwiązań.

7 Zwiększenie limitów wartościowych na wszystkie rodzaje protez kończyn dolnych i górnych; Wprowadzenie zasady korzystania w pierwszej kolejności z protez tymczasowych przez okres 3 lat z możliwością nieograniczonej liczby napraw a zwłaszcza wymian leja protezowego; Wprowadzenie zasady corocznej aktualizacji wartości limitów w oparciu o obowiązujące ceny półfabrykatów oraz materiałów, z których zbudowane są protezy;

8 Zwiększenie limitów wartościowych na aparaty ortopedyczne wykonywane indywidualnie, zwłaszcza w grupie aparatów odciążających; Zmniejszenie okresu używalności do lat 2 dla dzieci i młodzieży u której szybki wzrost powoduje konieczność wymiany sprzętu w krótszym okresie; Wprowadzenie zasady uzyskania atestów dopuszczających na rynek nowe aparaty;

9 Zwiększenie limitów wartościowych na gorsety wykonywane indywidualnie; Wprowadzenie zasady uzyskania koniecznych atestów na nowe gorsety i sznurówki. Atesty powinny pozytywnie opiniować funkcjonalność, jakość materiałów oraz prawidłowość kalkulacji cenowej wyrobu; Zmniejszenie okresu używalności do lat 2, a w uzasadnionych wypadkach 1 roku dla dzieci i młodzieży zwłaszcza w przypadku gorsetów korekcyjnych do leczenia skolioz;

10 Wprowadzenie zasady wypożyczalni wózków inwalidzkich, zwłaszcza w przypadku wylewów i zatorów mózgu; Wprowadzenie zasady korzystania przez okres pierwszych dwóch lat z wypożyczalni a dopiero w drugiej kolejności umożliwienia zakupu wózka w ramach refundacji na własność.

11 Program "Uczciwy Lekarz" jest długofalowym przedsięwzięciem mającym na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na przepisy prawne sprzyjające korupcji. Pomysł programu narodził się w związku z docierającymi do nas licznymi sygnałami odnośnie narastających utrudnień w dostępie do refundowanych aparatów słuchowych. Ideą przewodnią, programu jest uświadomienie wszystkim obywatelom, że nie jesteśmy bezradni wobec korupcji i nieuczciwości.

12 Poszerzenie listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na aparaty słuchowe dla osób dorosłych o lekarza rodzinnego lub wprowadzenie jednego zlecenie na refundowany aparat słuchowy dla jednej osoby do końca jej życia; Umożliwienie lekarzom wypisywania zlecenia na oboje uszu wszystkim osobom, również rencistom, emerytom oraz poszukującym pracy; Skrócenie procesu uzyskania refundacji na aparat słuchowy;

13 Usunięcie zapisu dotyczy osób czynnych zawodowo przy protezowaniu obu usznym; Zmiana częstotliwości refundacji systemów FM z 10 lat do 5 wraz z poszerzeniem grupy osób uprawnionych do nabycia o osoby dorosłe;

14 Wprowadzenie jednoznacznego kryterium medyczne jakim jest nietrzymanie moczu; Wzrost miesięcznych limitów ilościowych; Wzrost miesięcznych limitów cenowych; Poszerzenie listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na refundowane środki wchłaniające.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych


Pobierz ppt "Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google