Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

2 O nas Działamy od 2004 roku; Zrzeszamy 45 organizacji pacjenckich
z województwa małopolskiego; Reprezentujemy i realizujemy potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych; Dążymy do stworzenia warunków pełnego i aktywnego życia osób niepełnosprawnych.

3 Nasze postulaty Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na refundację sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych; Wyrównanie dysproporcji między wydatkami na leki a zaopatrzenie dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

4 Stosunek wydatków NFZ na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne vs. wydatki na refundację leków (mln) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

5 Dostępność do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (stan na 30.04.2011 r.)
Województwo Aparaty słuchowe Aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (CPAP) Przedmioty ortopedyczne z wyłączeniem wózków inwalidzkich Wózki inwalidzkie Czas oczekiwania Liczba osób oczekujących Dolnośląskie 9 m.* 4 909 nb - Kujawsko-Pomorskie 4 m. 1 984 16 1 637 446 Lubelskie Lubuskie Łódzkie 7 m. 3 924 0-4 m. 2 287 489 Małopolskie 6 m.* 2 495 3 m.*** 1 432 2 m.* 627 Mazowieckie Opolskie Podkarpackie do 1 m. 395 877 178 Podlaskie 797 4 m.**** 192 Pomorskie 20 m. 1 700 1 m. 21 1-2 m. 1 375 6 m. 280 Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie b.d. bd Wielkopolskie 1m.** 1 175 1 m.** 411 208 Zachodniopomorskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ nb – na bieżąco, * dzieci – na bieżąco; ** dzieci, osoby czynne zawodowo – na bieżąco, *** dot. aparatów ortopedycznych na kończyny górne i dolne oraz indywidualnych przedmiotów pionizujących, **** dot. butów ortopedycznych o kodzie , b.d.– brak danych

6 Nasze postulaty cd. Nowelizacja przepisów regulujących zasady refundacji środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych; Likwidacja absurdalnych, obowiązujących przepisów; Poszukiwanie nowych, korzystnych dla pacjenta i budżetu państwa rozwiązań.

7 Protezy kończyn dolnych i górnych
Zwiększenie limitów wartościowych na wszystkie rodzaje protez kończyn dolnych i górnych; Wprowadzenie zasady korzystania w pierwszej kolejności z protez tymczasowych przez okres 3 lat z możliwością nieograniczonej liczby napraw a zwłaszcza wymian leja protezowego; Wprowadzenie zasady corocznej aktualizacji wartości limitów w oparciu o obowiązujące ceny półfabrykatów oraz materiałów, z których zbudowane są protezy;

8 Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne
Zwiększenie limitów wartościowych na aparaty ortopedyczne wykonywane indywidualnie, zwłaszcza w grupie aparatów odciążających; Zmniejszenie okresu używalności do lat 2 dla dzieci i młodzieży u której szybki wzrost powoduje konieczność wymiany sprzętu w krótszym okresie; Wprowadzenie zasady uzyskania atestów dopuszczających na rynek nowe aparaty;

9 Gorsety i sznurówki ortopedyczne
Zwiększenie limitów wartościowych na gorsety wykonywane indywidualnie; Wprowadzenie zasady uzyskania koniecznych atestów na nowe gorsety i sznurówki. Atesty powinny pozytywnie opiniować funkcjonalność, jakość materiałów oraz prawidłowość kalkulacji cenowej wyrobu; Zmniejszenie okresu używalności do lat 2, a w uzasadnionych wypadkach 1 roku dla dzieci i młodzieży zwłaszcza w przypadku gorsetów korekcyjnych do leczenia skolioz;

10 Wózki inwalidzkie Wprowadzenie zasady wypożyczalni wózków inwalidzkich, zwłaszcza w przypadku wylewów i zatorów mózgu; Wprowadzenie zasady korzystania przez okres pierwszych dwóch lat z wypożyczalni a dopiero w drugiej kolejności umożliwienia zakupu wózka w ramach refundacji na własność.

11 Aparaty słuchowe -Program "Uczciwy Lekarz"
Program "Uczciwy Lekarz" jest długofalowym przedsięwzięciem mającym na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na przepisy prawne sprzyjające korupcji. Pomysł programu narodził się w związku z docierającymi do nas licznymi sygnałami odnośnie narastających utrudnień w dostępie do refundowanych aparatów słuchowych. Ideą przewodnią, programu jest uświadomienie wszystkim obywatelom, że nie jesteśmy bezradni wobec korupcji i nieuczciwości.

12 Aparaty słuchowe - Program "Uczciwy Lekarz"
Skrócenie procesu uzyskania refundacji na aparat słuchowy; Poszerzenie listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na aparaty słuchowe dla osób dorosłych o lekarza rodzinnego lub wprowadzenie jednego zlecenie na refundowany aparat słuchowy dla jednej osoby do końca jej życia; Umożliwienie lekarzom wypisywania zlecenia na oboje uszu wszystkim osobom, również rencistom, emerytom oraz poszukującym pracy;

13 Systemy wspomagające słyszenie
Usunięcie zapisu „dotyczy osób czynnych zawodowo” przy protezowaniu obu usznym; Zmiana częstotliwości refundacji systemów FM z 10 lat do 5 wraz z poszerzeniem grupy osób uprawnionych do nabycia o osoby dorosłe;

14 Środki absorpcyjne Wprowadzenie jednoznacznego kryterium medyczne jakim jest nietrzymanie moczu; Wzrost miesięcznych limitów ilościowych; Wzrost miesięcznych limitów cenowych; Poszerzenie listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na refundowane środki wchłaniające.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Józef Góralczyk
Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych


Pobierz ppt "Józef Góralczyk Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google