Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI. Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI. Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:"— Zapis prezentacji:

1 FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI

2

3 Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:

4 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28, 20

5 Pragniemy jeszcze raz potwierdzić, że zadanie ewangelizacji wszystkich ludzi pozostaje istotną misją Kościoła. Jest to zadanie i misja, którą Wszechstronne i głębokie zmiany dokonujące się we współczesnym społeczeństwie, czynią tym bardziej naglącą. Ewangelizacja, w rzeczywistości jest łaską i powołaniem właściwym Kościołowi; jego najgłębszą tożsamością. Kościół istnieje by ewangelizować... Papież Paweł VI, Exhortacja apostolska: Evangelii Nuntiandi Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez: Kościół Paweł VI

6 Papież Jan Paweł II, Redemptoris Missio Nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom.

7 Wiele osób w dzisiejszych czasach wciąż czeka, by dotarła do nich prawda Ewangelii. Niech ich pragnienie Dobrej Nowiny wzmocni naszą decyzję, by gorliwie modlić się i pracować dla jedności, która jest wymagana, by Kościół mógł wykonywać swoją misję w świecie. Benedykt XVI, Ewangelizacja potrzebuje jedności. Dialog katolicko-prawosławny

8 Głoszenie Ewangelii pozostaje pierwszorzędną posługą, jaką Kościół winien jest światu, by ofiarować Chrystusowe zbawienie człowiekowi naszych czasów, który na wiele sposobów jest upokorzony i uciemiężony; by w chrześcijański sposób kształtować kulturalne, społeczne i etyczne przemiany dokonujące się w świecie. Pope Benedict XVI, Ewangelizacja musi być natychmiastowa i konieczna

9 Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez: Odpowiedź na Miłość Współdziałając z Chrystusem w przywracaniu wszystkiego Ojcu, uczestniczymy razem z wszystkimi chrześcijanami w obowiązku niesienia ludziom Jego posłannictwa i łaski oraz przepajania świata duchem Ewangelii. Odpowiedź na Miłość Oddajemy się służbie ewangelizacji Odpowiedź na Miłość, Artykuł 51

10 Reguła Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka, Rozdz. IX, 29 Franciszkańską duchowość Po to (Pan) posłał ich na cały świat, aby słowem i czynem dawali świadectwo Jego słowu i pouczali wszystkich, że poza Panem nie ma Wszechmocnego. Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:

11 Felicjańską Wizję BĄDŹ SŁUŻEBNICĄ… Bądź profetycznym świadkiem dla świata potrzebującego uzdrowienia. Głoś wszystkim zbawczą obecność Boga. Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:

12 Felicjańską Misję Jako felicjanki współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata. Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:

13 PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację OSOBISTY : ewangelizujemy najpierw same siebie, pozwalamy, by Duch Ewangelii przenikał nasze postawy i relacje.

14 PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII MODLITEWNY : wspieramy ewangelizację, przez modlitwę i troskę o ich [ludzi] dobro, pomagamy w osiąganiu zjednoczenia wszystkich ludzi w Chrystusie. Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację

15 PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację WSPÓLNOTOWY : jesteśmy odpowiedzialne za ewangelizowanie siebie nawzajem; W solidarności i miłości wzajemnej oraz w dzieleniu się wspólnie życiem wzrastamy w oddaniu się Chrystusowi i bliźnim.

16 PRZENIKAĆ ŚWIAT DUCHEM EWANGELII Wkład życia konsekrowanego w ewangelizację APOSTOLSKI : ewangelizujemy we wszystkich naszych apostolatach, ponieważ miłość chrześcijańska sięga poza granice naszej zakonnej wspólnoty i ogarnia całą rodzinę ludzką.

17 Nasze Zgromadzenie ma swoją własną historię bezpośredniego zaangażowania w ewangelizację. Odpowiedziałyśmy na potrzeby i wezwanie Kościoła, by otworzyć placówki misyjne, które dały początek nowym prowincjom (Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia).

18 Odpowiadamy dziś na potrzebę felicjańskiej obecności w nowych miejscach, w wyniku czego mamy obecnie rozrastające się placówki w Kenii, Estonii, na Ukrainie, w Rosji i na północno-zachodnich obszarach Kanady oraz w Amazonii.

19 Odpowiedziałyśmy na potrzeby czasu i służyłyśmy aż do momentu, gdy nasza obecność nie była dłużej potrzebna lub z różnych powodów możliwa (Niemcy, Mozambik, Meksyk).

20 Odpowiedziałyśmy na indywidualne prośby sióstr, które chciały podjąć służbę w misyjnych placówkach, należących do innych prowincji lub uczestniczyć w międzynarodowym misyjnym doświadczeniu Zgromadzenia.

21 Obecnie, w spieramy misję w Brazylii (szczególnie w rejonie Amazonii), w Kenii, Estonii, Rosji, na Ukrainie i północno-zachodnich obszarach Kanady.

22 Obecnie prowadzimy nowy rodzaj misji w Kingstree (Południowa Karolina) i w Pomonie (Kalifornia).

23 Obecnie, włączamy i zachęcamy siostry do poszukiwania nowych dróg misyjnego zaangażowania, aby odpowiadać na współczesne potrzeby ewangelizacji w świecie (jak na przykład zaangażowanie na rzecz uchodźców w Izraelu).

24 … i na Kamczatce w Rosji

25 Obecnie, rozważamy prośby o felicjańską obecność w nowych miejscach, w różnych częściach świata.

26 Odczytywanie i odpowiadanie na znaki czasu jest charakterystycznym elementem charyzmatu błogosławionej Marii Angeli. W duchu naszej Założycielki i w świetle znaków czasu odkrywamy potrzebę : Tworzenia międzynarodowych wspólnot (by odpowiadać na potrzeby ludzi wokół nas, którzy sami często pochodzą z różnych stron świata i żyją w międzynarodowej społeczności) Bycia siostrą i służebnicą wszystkich (na wielu misyjnych placówkach obejmujemy naszą posługą również ludzi innych wyznań i niewierzących – tym samym pracujemy na rzecz jedności Służenia ludziom w drodze: emigrantom, uchodźcom wojennym i poszkodowanym w kataklizmach

27 Dlaczego powinnyśmy odpowiadać : Jesteśmy wezwane, by być żywą Ewangelią dla wszystkich. Włączone w Kościół katolicki przez chrzest, jesteśmy wezwane do głoszenia Dobrej Nowiny o przebaczającym miłosierdziu Boga. Nasze śluby całkowitego oddania się Bogu przynaglają nas do wychodzenia naprzeciw potrzebującym, biednym i pozostającym na marginesie społeczeństwa. Jako franciszkanki jesteśmy posłane przez Boga do całego świata, by głosić pokój.

28 Przynaglane przez bł. Marię Angelę, jesteśmy zwiastunkami sensu, wielkoduszności i nadziei dla poranionego świata. Jako felicjanki odpowiadamy na wezwanie, by współpracować z Chrystusem w duchowej odnowie świata. Odpowiedź na Miłość zobowiązuje nas do bycia otwartymi na nowe formy działalności apostolskiej, zgodne z duchem i celem Zgromadzenia, i do bycia dyspozycyjnymi na różnorodne potrzeby Ludu Bożego, szczególnie wobec ubogich i potrzebujących.

29 Powinnyśmy być świadome tego, że rośnie liczba ludzi pogrążonych w pustce, doświadczających samotności i braku nadziei oraz tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa i jego Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Siostry Felicjanki pragną przeciwstawiać się rozprzestrzeniającej się w świecie kulturze śmierci. Coraz głośniej słychać płacz biednych i bezbronnych, szczególnie kobiet i dzieci.

30 Co nas nie powinno powstrzymywać przed powiedzeniem TAK Myślenie, że mamy zbyt mało sióstr Perspektywa utraty wygodnych warunków życia Realna perspektywa życia ubogiego

31 Nieznajomość miejsca Świadomość stanięcia przed trudnym wyzwaniem Nowość wyzwania i świadomość, że felicjanki dotąd takich zadań nie podejmowały Realia, w których katolicy są mniejszością

32 Co w naszych czasach sprzyja ewangelizacji : Technologia, która sprawia, że podróżowanie i komunikowanie się jest prostsze i umożliwia dotarcie na krańce ziemi Swobodny dziś dostęp do terenów, na których systemy totalitarne usunęły Boga z serc, umysłów i życia wielu ludzi

33 Skuteczniejsze metody uczenia się nowych języków Nowe rozumienie potrzeby ewangelizacji i naszej obecności w Kościele pośród ubogich i zepchniętych na margines

34 W rozeznawaniu i odpowiadaniu na zaproszenia do otwierania placówek misyjnych na nowych terenach, za priorytetowe kryterium uznajemy możliwość ewangelizacji. Poważnie traktujemy każdą prośbę o zaangażowanie w ewangelizację, w szczególności tę, która wzywa nas do służby w : Miejscach wielkiego materialnego i duchowego ubóstwa Miejscach, gdzie Ewangelia nie była głoszona od wielu lat z powodu prześladowania Kościoła

35 Miejsca, gdzie ludzie żyją w strachu i są uciemiężeni Miejscach, gdzie ludzie żyją w tymczasowych warunkach (np. uchodźcy, emigranci) Miejscach, gdzie żyją najbardziej bezbronni, w szczególności kobiety, dzieci, chorzy i starsi

36 Jakie franciszkańskie wartości chcemy propagować : Ubóstwo Bycie mniejszym Różnorodność Podejmowanie wyzwań Bycie w drodze

37 Pytania, które stawiamy sobie przed przyjęciem zaproszenia do zaangażowania misyjnego: W jaki sposób nasza misja wpłynie na duchową odnowę świata? Czy będziemy służyć tam ubogim i potrzebującym? Jaki rodzaj służby Ludowi Bożemu podejmiemy?

38 Co może się zmienić w życiu ludzi dzięki naszej obecności? Jak Matka Angela odpowiedziałaby na tę konkretną prośbę? Jak ta misja ma się do naszych franciszkańskich wartości?

39 Kto tę misję podejmie jeśli my nie odpowiemy na zaproszenie?


Pobierz ppt "FELICJANKI WOBEC WYZWANIA EWANGELIZACJI. Jesteśmy wezwane do ewangelizacji przez:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google