Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen International skupiającej ok.7500.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen International skupiającej ok.7500."— Zapis prezentacji:

1

2 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

3 Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen International skupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie.

4 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Austria, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Kanada, Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy. Kraje założycielskie EUROPEN:

5 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Malezja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja. Kraje partnerskie EUROPEN:

6 Kraje starające się o członkostwo w EUROPEN: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Grecja, Indonezja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia. Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

7 funkcjonowania w światowej organizacji EUROPEN, uczestniczenia w konferencjach przedstawicieli central narodowych, uczestniczenia i organizowania Międzynarodowych Targów Firm Symulacyjnych, certyfikowania firm symulacyjnych, uzyskiwania oprogramowania komputerowego, organizowania szkoleń. Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Członkostwo w sieci EUROPEN daje Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych prawo do:

8 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM PCFS CENSYM ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH CENSYM URZĄD SKARBOWY CENSYM URZĄD STATYSTYCZNY CENSYM URZĄD CELNY CENSYM BANK CENSYM SĄD REJONOWY CENSYM

9 rejestracja i bieżąca obsługa firm symulacyjnych, prowadzenie urzędów symulacyjnych, współpraca z centralami innych państw, doradztwo w zakresie współpracy z firmami symulacyjnymi w kraju i za granicą, działalność wydawniczo-reklamowa w zakresie funkcjonowania firm symulacyjnych w Polsce. Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Zadania realizowane przez Centralę CENSYM:

10 szkolenie kadr dla firm symulacyjnych, organizowanie targów firm symulacyjnych. Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Zadania realizowane przez Centralę CENSYM:

11 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Czym jest firma symulacyjna? Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe są identyczne jak w prawdziwej firmie. Praca w firmie symulacyjnej jest rzeczywista, natomiast towar i pieniądz są fikcyjne.

12 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Tak jak rzeczywiste przedsiębiorstwa, firmy symulacyjne dzielą się na różne działy. Najczęściej są to: dział kadr, finansowo- księgowy, handlowy oraz dział marketingu. Czym jest firma symulacyjna?

13 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM wyuczenie zawodu osób, które jeszcze zawodu nie zdobyły, podnoszenie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie, aktualizowanie wiedzy u osób, które ze względów losowych przerwały pracę, przekwalifikowanie, przygotowanie do samozatrudnienia poprzez poznanie procedur zakładania własnej firmy. Zadania firmy symulacyjnej

14 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM miejsce praktycznego kształcenia maksymalnie zbliżonego do rzeczywistości, pełna samodzielność wykonywania prac, konfrontacja teoretycznych wiadomości z ich praktycznym zastosowaniem, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, pogłębienie zdobytych dotychczas wiadomości, możliwość sprawdzenia się na stanowiskach specjalistów, referentów, księgowych, kasjerów, magazynierów, sekretarek itp. Zalety firmy symulacyjnej:

15 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen International skupiającej ok.7500."

Podobne prezentacje


Reklamy Google