Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku

2 Obszary reorganizacji Obszary reorganizacji Centrum Rachunkowości od 01 lipca 2010 r. planuje: Przekształcenie 14 Oddziałów Regionalnych Centrum Rachunkowości w 4 Ośrodki Kompetencyjne, wyspecjalizowane w wyznaczonych obszarach rachunkowości i finansów: Ośrodek Kosztów Ośrodek Należności Ośrodek Rozliczeń Detalicznych Ośrodek Rozliczeń Publiczno-Prawnych Likwidację regionów

3

4 Ośrodek Kosztów W skład Ośrodka Kosztów będą wchodziły obecne CR OR: Białystok Gdańsk Lublin Olsztyn Warszawa

5 Zadania Ośrodka Kosztów Wydział Realizowane zagadnienia Białystok » Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dzierżawa łączy, infolinia) » Ochrona zdrowia, posiłki profilaktyczne » Odszkodowania zapłacone » Edukacja szkolna i szkolenia Gdańsk » Majątek trwały I NSM, środki trwałe w budowie i WNiP w trakcie realizacji » Inwestycje w nieruchomości » Ewidencja składek na ubezpieczenia rzeczowe (249-02) » Usługi informatyczne » Ewidencja i rozliczanie leasingu » Usługi remontowe » Ubezpieczenia majątkowe » Kapitał z aktualizacji wyceny ST » Naprawy powypadkowe

6 Lublin » Zaliczki pracownicze - rozliczanie, ewidencja w koszty, rozrachunki » Gospodarka materiałowa CI (bez znaczków i druków płatnych) » Materiały księgowane bezpośrednio w koszty » Ekwiwalenty dla pracowników (za odzież służbową, za pranie) » Kaucje i wadia » Artykuły spożywcze » Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej, socjalnej i bytowej (531, 532, 540, 541) Olsztyn » Usługi transportowe » Ewidencja i rozliczanie roszczeń spornych - postępowanie sądowe bierne (268/20) » Podatek od nieruchomości, PWUG » Podatek od środków transportu oraz opłaty drogowe (winiety) » Zakup pozostałych usług (usługi obce w samochodach, dozór mienia, legalizacja wag, projekty znaczków, opłaty RTV, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badania marketingowe, usługi drukowania i poligrafii, opłaty skarbowe, za zanieczyszczenie środowiska, pozostałe podatki i opłaty, pozostałe usługi obce) Warszawa » Ewidencja wyciągów bankowych dla Ośrodka Wschodniego » Inwestycje finansowe » Rachunek walut obcych » Kapitały » Koszty energii, usług komunalnych, czynsze, opłaty za administrowanie, sprzątanie, dzierżawa środków trwałych » Usługi agencyjne » Usługi agencji pracy tymczasowej i innych podmiotów » Kodowanie kart zbliżeniowych » Delegacje oraz rozliczenie zaliczek na delegacje » Ekwiwalenty za używanie pojazdów, ryczałty za samochody » Narady i spotkania » Reprezentacja i reklama

7 Ośrodek Należności W skład Ośrodka Należności będą wchodziły obecne CR OR: Katowice Kielce Kraków Rzeszów

8 Zadania Ośrodka Należności Wydział Realizowane zagadnienia Katowice » Ewidencja i rozliczanie usług Banku Pocztowego S.A. » Informacje o zaliczkach i przedpłatach na usługi pocztowe » Ewidencja wyciągów bankowych wpłat od kontrahentów PP » Nadawanie spersonalizowanych numerów kont bankowych » Ewidencja rozliczeń z COF COP » Ewidencja wynagrodzeń » Ewidencja ZFŚS Kielce » Ewidencja dokumentów dotyczących sprzedaży towarów CL » Ewidencja usług świadczonych przez CL w ramach działalności pomocniczej (usługi stacji obsługi samochodów, stacji kontroli pojazdów, mycia pojazdów, usługi paletowe, usługi przewozowe) - Radom » Ewidencja pozostałych przychodów CL w zakresie - not obciążeniowych wystawianych za przepał paliwa, not obciążeniowych za nieprawidłowe wykonanie usług, odszkodowań komunikacyjnych

9 Kraków » Odpisy aktualizujące należności » Uzgadnianie sald z kontrahentami » Weryfikacja kont rozrachunkowych z zakresu działania CL, CI, CUK, CP » Raportowanie należności » Windykacja należności » Umarzanie należności » Roszczenia sporne » Obsługa CBK » Ewidencja Przychodów CP opłacanych w formie bezgotówkowej Rzeszów » Ewidencja przychodów z tyt. działalności pomocniczej CI (zakładowej gospodarki mieszkaniowej, pokoi gościnnych, hoteli robotniczych, kwater, innych obiektów Poczty Polskiej S.A. prowadzących działalność gospodarczą) » Ewidencja pozostałych przychodów CI (czynszów, wynajmu wolnych powierzchni, umieszczania reklam, sprzedaży materiałów, sprzedaży towarów w bufetach, sprzedaży specyfikacji przetargowych, obciążeń za rozmowy telefoniczne pracowników, zwrotu przez kontrahentów kosztów poniesionych przez PP S.A., przychodów ze sprzedaży działalności socjalnej za wyjątkiem sprzedaży składników majątku trwałego i pozostałych przychodów) » Ewidencja przychodów CUK (cashprocesingu, konwojowania osób i mienia, stacjonarnej ochrony osób i mienia, monitoringu obiektów i obszarów, zabezpieczenia technicznego mienia, pozostałych usług) » Ewidencja przychodów z tyt. sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych

10 Ośrodek Rozliczeń Detalicznych W skład Ośrodka Rozliczeń Detalicznych będą wchodziły obecne CR OR: Bydgoszcz Łódź Poznań (bez Gorzowa Wielkopolskiego) Szczecin (z Gorzowem Wielkopolskim) Wrocław

11 Zadania Ośrodka Rozliczeń Detalicznych WydziałRealizowane zagadnienia Bydgoszcz » Rozliczenie obrotu zagranicznego » Obrót towarami filatelistycznymi » Księgowanie usterek rachunkowych, braków i nadwyżek kasowych » Ewidencja ORM Łódź » Ewidencja Rachunku Znaczków i druków płatnych » Ewidencja dokumentacji magazynowej magazynów znaczków podległych CI » Ewidencja dokumentacji magazynowej magazynów podległych CL » Ewidencja raportów kasowych, rozliczenie inkasa » Ewidencja wyciągów bankowych » Realizacja przelewów zobowiązań, utargów » Rozliczanie kantorów » Obrót przekazowy - rozliczenia na podstawie zestawień dekadowych z UP » Ewidencja ORM

12 Poznań (bez Gorzowa Wielkopolskiego) » Obrót towarami komisowymi » Obrót towarami handlowymi Szczecin (z Gorzowem Wielkopolskim) » Rozliczanie sprzedaży egzemplarzowej prasy » Rozliczenie prenumeraty centralnej » Rozliczenie prenumeraty lokalnej » Ewidencja ORM Wrocław » Rozliczanie usług bankowych » Rozliczenie kart opłaty drogowej » Ewidencja ORM

13 Zadania Ośrodka Rozliczeń Publiczno - Prawnych Do zadań Ośrodka Rozliczeń Publiczno - Prawnych będzie należało, w szczególności: dokonywanie rozliczeń z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych w imieniu Spółki, ustalanie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłat z zysku, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie Spółki z urzędem skarbowym w tym zakresie, ustalanie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie Spółki z urzędem skarbowym w tym zakresie, obliczanie i rozliczanie wpłat należnych dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za Spółkę oraz sporządzanie deklaracji w tym zakresie, parafowanie umów.

14 Dział Raportowania Wewnętrznego jedno miejsce sporządzania raportów dla odbiorców wewnętrznych dedykowane adresy komunikacji w zakresie treści raportów zachowanie dotychczasowego zakresu informacyjny przyjęcie jednorodnych rozwiązań

15 Konsekwencje przeprowadzenia zmian organizacyjnych w CR ujednolicenie stosowanych rozwiązań w CR oraz innych Centrach Poczty Polskiej rozwiązywanie poszczególnych zagadnień w jednym miejscu eliminacja not dotyczących przesunięcia kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami PP S.A. zmiana miejsc przekazywania dokumentów księgowych

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PLAN OPTYMALIZACJI PROCESÓW W CENTRUM RACHUNKOWOŚCI kwiecień 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google