Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacje."— Zapis prezentacji:

1 VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacje

2 Innowacyjność - definicja
Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś nowego". Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania" (E.Okoń-Horodyńska, wykład 1, str.9). Innowacje są między innymi ciężką, celową, skoncentrowaną pracą wymagającą wiedzy, pilności, wytrwałości, zaangażowania: wymagają od innowatorów wykorzystania swoich najsilniejszych stron i są one skutkiem wywołanym w gospodarce i społeczeństwie, powodują bowiem zmianę zachowań tak przedsiębiorców jak i konsumentów. Aby proces innowacji mógł zaistnieć niezbędni są odpowiednio zmotywowani oraz przygotowani ludzie – kapitał każdej firmy.

3 Inwestycja w Kapitał Ludzki…
Jesteśmy Pracodawcą, który ma wysokie poczucie odpowiedzialności za rozwój i stabilność firmy. Aby zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku realizujemy szczegółowo zaplanowaną strategię, w której kluczową rolę odgrywają Pracownicy – począwszy od pracowników szeregowych, a kończąc na wysokiej klasy menedżerach. Zdając sobie sprawę ze stereotypów pokutujących wśród społeczeństwa w zakresie „słabości” zawodowych Osób po pięćdziesiątce, stawiamy na różnorodność wiekową, bo naszym zdaniem tylko taki „koktajl” wiekowy pozwala na optymalne wykorzystanie umiejętności, wiedzy, kreatywności, etc. wszystkich zatrudnionych Pracowników. Dbając o utrzymywanie wysokich kwalifikacji – nieustannie szkolimy zatrudnionych pracowników i to w zakresie umiejętności „twardych” jak i „miękkich”. Z tego też powodu w grudniu 2011 roku rozpoczęliśmy starania o współfinansowanie w ramach Unii Europejskiej projektu szkoleniowego „Profesjonalne kadry VINPOL”, zakończyły się one sukcesem – podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w październiku 2012 roku.

4 Trochę statystyki… Pracownicy zatrudnieni w ramach umów o pracę
ŚREDNIA WIEKU WYNOSI 41 LAT

5 ŚREDNIA WIEKU WYNOSI 38 LAT
Trochę statystyki… Pracownicy zatrudnieni w ramach outsourcingu (Agencja Pracy Tymczasowej) ŚREDNIA WIEKU WYNOSI 38 LAT

6 Jak w Vinpolu postrzegamy Pracowników po pięćdziesiątce…
To kompetentni i solidni pracownicy, dysponujący doświadczeniem, które pozwala na odnalezienie się w wielu życiowych sytuacjach. Ich przydatność w pracy zawodowej jest niezbędna. To osoby, które znają wartość pracy, a zatrudnieni charakteryzują się stabilnością. Osoby młode, które dopiero poszukują własnej drogi zawodowej stosunkowo często zmieniają pracodawcę, co zazwyczaj koliduje z planami rozwojowymi Pracodawcy. To osoby, które posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie. Niejednokrotnie służą pomocą młodszym kolegom we wkraczaniu na drogę zawodową. To osoby charakteryzujące się wysoką dyspozycyjnością, lojalnością zawodową oraz dojrzałością emocjonalną.

7 Projekty aktywizacyjne 50+ dotychczas realizowane przez VINPOL Sp. z o
Projekty aktywizacyjne 50+ dotychczas realizowane przez VINPOL Sp. z o.o. a „50+ doświadczenie” realizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie udział wzięły dwie osoby, które bardzo wysoko oceniły poziom programu. W oparciu o wywiad opracowano indywidualny kwestionariusz oceny potencjału zawodowego dla każdego uczestnika oraz przeprowadzono cykl szkoleń: „Radzenie sobie ze stresem” i „Zarządzanie zasobami ludzkimi” dla jednej osoby „Radzenie sobie ze stresem” i „Intensywny kurs języka niemieckiego – 40h poziom średniozaawansowany” dla drugiej osoby a „Aktywna Jesień” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż zawodowy rozpoczęło pięć osób, obecnie uczestniczy w nim czworo uczestników, a Pracodawca - wysoko oceniając ich zaangażowanie w pracę oraz umiejętności - rozważa możliwość kontynuacji współpracy po zakończeniu stażu (dotyczy wybranych osób). a „Jesteśmy aktywni – działamy” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie udział wzięła jedna osoba, która w chwili obecnej kontynuuje zatrudnienie.

8 Atuty projektów realizowanych dla Osób – potencjalnych Pracowników po pięćdziesiątce…
Wzmocnienie świadomości u osób 50 plus, o możliwościach praktycznego wykorzystania ich wieloletniego doświadczenia oraz ograniczenia barier między nimi a młodszymi pracownikami poprzez dzielenie się wiedzą – „jestem komuś potrzebny”. Zatrudniając osoby, które ukończyły 50 rok życia inicjuje się ciągły transfer wiedzy i doświadczenia między młodszymi i starszymi pracownikami, wzbogacając obie ze stron o nowe możliwości (ogniwo w łańcuchu międzypokoleniowym). Pracownik 50 plus odgrywa rolę mentora i przekazując swoją wiedzę stanowi dla młodszych pracowników wzór, a jednocześnie przełamuje bariery międzypokoleniowe. Praca w grupie osób w różnym przedziale wiekowym niweluje propagowanie stereotypów panujących na obecnym rynku pracy dot. zatrudniania dojrzałych pracowników, stereotypami są: bierność, gorszy stan zdrowia, niechęć do podejmowania nowych wyzwań, niższa sprawność psychofizyczna, mniejsza wydajność w miejscu pracy.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Beata Krełowska beata.krelowska@vinpol.pl


Pobierz ppt "VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google