Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Przedsiębiorczości Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej - powtórka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Przedsiębiorczości Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej - powtórka."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Przedsiębiorczości Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej - powtórka

2 Tematy 1. Gospodarka rynkowa. Podmioty gospodarki 2. Rynek w gospodarce 3. Popyt, podaż i cena 4. Gospodarstwa domowe 5. Konsument, czyli król rynku 6. Rola państwa w gospodarce 7. Wzrost i rozwój gospodarczy państwa 8. Budżet państwa

3 Niezależna jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym to: Niezależna jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym to: a) Przedsiębiorstwo b) Gospodarstwo domowe c) Rynek Dobra uzupełniające się, takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie to: Dobra uzupełniające się, takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie to: a) Deficyt budżetowy b) Dobra substytucyje c) Dobra komplementarne

4 Niezależna jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym to: Niezależna jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym to: a) Przedsiębiorstwo b) Gospodarstwo domowe c) Rynek Dobra uzupełniające się, takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie to: Dobra uzupełniające się, takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie to: a) Deficyt budżetowy b) Dobra substytucyje c) Dobra komplementarne

5 Niezależna jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym to: Niezależna jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym to: a) Przedsiębiorstwo b) Gospodarstwo domowe c) Rynek Dobra uzupełniające się, takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie to: Dobra uzupełniające się, takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie to: a) Deficyt budżetowy b) Dobra substytucyje c) Dobra komplementarne

6 Wybierz właściwe słowo: Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do pobudzającego lub hamującego oddziaływania na określone zjawiska oraz procesy gospodarcze i społeczne. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do pobudzającego lub hamującego oddziaływania na określone zjawiska oraz procesy gospodarcze i społeczne. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na gromadzeniu dochodów umożliwiających m.in. realizację przez państwo określonych zadań. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na gromadzeniu dochodów umożliwiających m.in. realizację przez państwo określonych zadań.

7 Wybierz właściwe słowo: Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do pobudzającego lub hamującego oddziaływania na określone zjawiska oraz procesy gospodarcze i społeczne. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do pobudzającego lub hamującego oddziaływania na określone zjawiska oraz procesy gospodarcze i społeczne. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na gromadzeniu dochodów umożliwiających m.in. realizację przez państwo określonych zadań. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na gromadzeniu dochodów umożliwiających m.in. realizację przez państwo określonych zadań.

8 Wybierz właściwe słowo: Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do pobudzającego lub hamującego oddziaływania na określone zjawiska oraz procesy gospodarcze i społeczne. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do pobudzającego lub hamującego oddziaływania na określone zjawiska oraz procesy gospodarcze i społeczne. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na gromadzeniu dochodów umożliwiających m.in. realizację przez państwo określonych zadań. Funkcja fiskalna/stymulacyjna/redystrybucyjna polega na gromadzeniu dochodów umożliwiających m.in. realizację przez państwo określonych zadań.

9 Uzupełnij proces złożenia reklamacji: 7. 6. 5. Przedstawienie dowodu zakupu 4. 3. 2. Wybór formy złożenia reklamacji 1.

10 Uzupełnij proces złożenia reklamacji: 7. 6. 5. Przedstawienie dowodu zakupu 4. 3. 2. Wybór formy złożenia reklamacji 1. Określenie prawa do reklamacji

11 Uzupełnij proces złożenia reklamacji: 7. 6. 5. Przedstawienie dowodu zakupu 4. 3. Wybór sposobu reklamacji 2. Wybór formy złożenia reklamacji 1. Określenie prawa do reklamacji

12 Uzupełnij proces złożenia reklamacji: 7. 6. 5. Przedstawienie dowodu zakupu 4. Zamieszczenie podstawowych informacji 3. Wybór sposobu reklamacji 2. Wybór formy złożenia reklamacji 1. Określenie prawa do reklamacji

13 Uzupełnij proces złożenia reklamacji: 7. 6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji 5. Przedstawienie dowodu zakupu 4. Zamieszczenie podstawowych informacji 3. Wybór sposobu reklamacji 2. Wybór formy złożenia reklamacji 1. Określenie prawa do reklamacji

14 Uzupełnij proces złożenia reklamacji: 7. Odpowiedź sprzedawcy 6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji 5. Przedstawienie dowodu zakupu 4. Zamieszczenie podstawowych informacji 3. Wybór sposobu reklamacji 2. Wybór formy złożenia reklamacji 1. Określenie prawa do reklamacji

15 Połącz Na rynku występuje wiele kupujących i sprzedających, a oferowane produkty są homogeniczne przez co ceny nie są ustalane przez rynek, tylko przez sprzedawców. Oligopol Konkurencjamonopolistyczna Konkurencja doskonała Na rynku niewiele producentów ma znaczny udział. Na rynku działa tylko jeden sprzedawca, ustala i kontroluje ceny oferowanych przez siebie produktów. Wielu producentów dostarcza podobne do siebie produkty. Monopol

16 Połącz Na rynku występuje wiele kupujących i sprzedających, a oferowane produkty są homogeniczne przez co ceny nie są ustalane przez rynek, tylko przez sprzedawców. Oligopol Konkurencjamonopolistyczna Konkurencja doskonała Na rynku niewiele producentów ma znaczny udział. Na rynku działa tylko jeden sprzedawca, ustala i kontroluje ceny oferowanych przez siebie produktów. Wielu producentów dostarcza podobne do siebie produkty. Monopol

17 Połącz Na rynku występuje wiele kupujących i sprzedających, a oferowane produkty są homogeniczne przez co ceny nie są ustalane przez rynek, tylko przez sprzedawców. Oligopol Konkurencjamonopolistyczna Konkurencja doskonała Na rynku niewiele producentów ma znaczny udział. Na rynku działa tylko jeden sprzedawca, ustala i kontroluje ceny oferowanych przez siebie produktów. Wielu producentów dostarcza podobne do siebie produkty. Monopol

18 Połącz Na rynku występuje wiele kupujących i sprzedających, a oferowane produkty są homogeniczne przez co ceny nie są ustalane przez rynek, tylko przez sprzedawców. Oligopol Konkurencjamonopolistyczna Konkurencja doskonała Na rynku niewiele producentów ma znaczny udział. Na rynku działa tylko jeden sprzedawca, ustala i kontroluje ceny oferowanych przez siebie produktów. Wielu producentów dostarcza podobne do siebie produkty. Monopol

19 Połącz Na rynku występuje wiele kupujących i sprzedających, a oferowane produkty są homogeniczne przez co ceny nie są ustalane przez rynek, tylko przez sprzedawców. Oligopol Konkurencjamonopolistyczna Konkurencja doskonała Na rynku niewiele producentów ma znaczny udział. Na rynku działa tylko jeden sprzedawca, ustala i kontroluje ceny oferowanych przez siebie produktów. Wielu producentów dostarcza podobne do siebie produkty. Monopol

20 Zaznacz PRAWDA/FAŁSZ Funkcja alokacyjna polega na niwelowaniu zbyt dużych, nieakceptowanych przez spoleczenstwo różnic dochodowych i majtkowych. Polityka gospodarcza - całokształt działań państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę.

21 Zaznacz PRAWDA/FAŁSZ Funkcja alokacyjna polega na niwelowaniu zbyt dużych, nieakceptowanych przez spoleczenstwo różnic dochodowych i majtkowych. FAŁSZ Polityka gospodarcza - całokształt działań państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę.

22 Zaznacz PRAWDA/FAŁSZ Funkcja alokacyjna polega na niwelowaniu zbyt dużych, nieakceptowanych przez spoleczenstwo różnic dochodowych i majtkowych. FAŁSZ Polityka gospodarcza - całokształt działań państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę. PRAWDA

23

24 I

25 IN W E S T Y C Y J N E

26 I K

27 I K ARTART L

28 I K ARTART L K

29 I K ARTART L K O S U M E N T

30 I K ARTART L K O S U M E N T P

31 I K ARTART L K O S U M E N T PO P Y T

32 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N T PO P Y T R

33 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N T PO P Y T RY N E

34 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N T PO P Y T RY N E R

35 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N T PO P Y T RY N E RK L A M A C J A

36 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N T PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B

37 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T

38 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T

39 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T P

40 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T P D A Ż

41 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T P D A Ż C

42 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T P D A Ż C E A

43 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T P D A Ż C E A K

44 IN W E S T Y C Y J N E K ARTART L K O S U M E N PO P Y T RY N E RK L A M A C J A B L C E R O W I C Z A T P D A Ż C E A KN S U M P C Y J N E

45 Dochody i wydatki gospodarstw domowych Marcin wygrał w loterii 200zł, są to… Czesław Nowak postanowił wziąć swoją rodzinę na wycieczkę na Hawaje, są to… Anna Kowal płaci co miesiąc opłaty mieszkaniowe, opłaty za media i abonament, są to…

46 Dochody i wydatki gospodarstw domowych Marcin wygrał w loterii 200zł, są to… dochody gospodarstw domowych, spoza pracy Czesław Nowak postanowił wziąć swoją rodzinę na wycieczkę na Hawaje, są to… Anna Kowal płaci co miesiąc opłaty mieszkaniowe, opłaty za media i abonament, są to…

47 Dochody i wydatki gospodarstw domowych Marcin wygrał w loterii 200zł, są to… dochody gospodarstw domowych, spoza pracy Czesław Nowak postanowił wziąć swoją rodzinę na wycieczkę na Hawaje, są to… wydatki gospodarstw domowych, konsumpcyjne, zmienne wydatki gospodarstw domowych, konsumpcyjne, zmienne Anna Kowal płaci co miesiąc opłaty mieszkaniowe, opłaty za media i abonament, są to…

48 Dochody i wydatki gospodarstw domowych Marcin wygrał w loterii 200zł, są to… dochody gospodarstw domowych, spoza pracy Czesław Nowak postanowił wziąć swoją rodzinę na wycieczkę na Hawaje, są to… wydatki gospodarstw domowych, konsumpcyjne, zmienne wydatki gospodarstw domowych, konsumpcyjne, zmienne Anna Kowal płaci co miesiąc opłaty mieszkaniowe, opłaty za media i abonament, są to… wydatki gospodarstw domowych, konsumpcyjne, stałe

49 Żródła: Krok w przedsiebiorczość Nowa Era Kurs moodle na stronie UMK – Jolanta Przybylska wikipedia

50 Koniec Koniec Amanda Mazurek Paulina Cioch


Pobierz ppt "Podstawy Przedsiębiorczości Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej - powtórka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google