Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jean Pierre BUEB - SCPC (France)1 Centralny Centralny Urząd ds. Zapobiegania Korupcji S C P C Service Central de Prévention de la Corruption.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jean Pierre BUEB - SCPC (France)1 Centralny Centralny Urząd ds. Zapobiegania Korupcji S C P C Service Central de Prévention de la Corruption."— Zapis prezentacji:

1 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)1 Centralny Centralny Urząd ds. Zapobiegania Korupcji S C P C Service Central de Prévention de la Corruption

2 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)2 Ustawa 93-122 z 29 stycznia 1993 o zapobieganiu korupcji i przejrzystości w działalności gospodarczej i procedurach administracyjnych Dekret 93-232 z 22 lutego 1993 POWOŁANIE

3 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)3 Centralny Urząd ds. Zapobiegania Korupcji zajmuje się gromadzeniem niezbędnych informacji do wykrywania i przeciwdziałania (korupcji) Działa przy Ministrze Sprawiedliwości (nie jest urzędem w ramach ministerstwa)

4 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)4 FINANSOWANIE partii politycznych i kampanii wyborczych PRZEJRZYSTOŚĆ działalności gospodarczej KONTROLA kadr kierowniczych w organach samorządów lokalnych

5 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)5 ZAKRES DZIAŁAŃ URZĘDU 1. PROFESJONALNE DORADZTWO 2. GROMADZENIE INFORMACJI 3. REKOMENDACJE 4. INNE

6 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)6 1. DORADZTWO ograniczona lista instytucji obejmuje: władze sądownicze ministrów i prefektów sądy administracyjne pochodzących z wyborów funkcjonariuszy sprawujących władzę wykonawczą instytucje kontrolne komisje administracyjne biegłych rewidentów

7 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)7 Przestępstwa dot. naruszenia integralności czynna i bierna korupcja handel wpływami przyjmowanie nielegalnych korzyści nierówność w dostępie do zamówień publicznych wymuszenie korzyści materialnych przez funkcjonariuszy publicznych

8 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)8 nadużycie własności instytucji dla osobistej korzyści nadużycie zaufania sprzeniewierzenie oszustwo szantaż malwersacje fałszerstwo dokumentów nieetyczne wykorzystanie poufnych informacji działania naruszające uczciwą konkurencję handel/przyjmowanie/ukrywanie przedmiotów pochodzących z przestępstwa złamanie tajemnicy narady składu sędziowskiego sędziowie i inni dyrektor lub pracownik przedsiębiorstwa prywatnego unikanie płacenia podatków nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków, tłumaczy lub ekspertów wybory finansowanie partii politycznych cło wydawanie certyfikatów firmy farmaceutyczne przedsiębiorstwa pogrzebowe

9 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)9 DEFINICJA KORUPCJI Używając sformułowań konwencji Rady Europy, korupcja obejmuje : każdą ukrytą korzyść lub inne działanie dotyczące urzędnika lub osoby pracującej w sektorze prywatnym, która naruszyła swe obowiązki urzędnika, pracownika sektora prywatnego, niezależnego agenta lub podobne, dla uzyskania różnego typu nielegalnych korzyści dla siebie lub innych.

10 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)10 2. GROMADZENIE DANYCH analiza systemu a NIE przypadków

11 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)11 3. REKOMENDACJE terminowo ale zwykle w raportach rocznych « Urząd sporządza doroczny raport z działalności zwierający propozycje podejmowanych środków zapobiegającym tego samego typu nieprawidłowościom przekazywanym do Urzędu. Raport jest kierowany do premiera i ministra sprawiedliwości.

12 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)12 DZIEDZINY PODLEGAJĄCE KONTROLI URZĘDU lobbing i handel wpływami sport (finansowanie) międzynarodowy obrót gospodarczy decentralizacja władzy kontrola zgodności z prawem zamówienia publiczne sektor zdrowia agencje reklamowe produkty uboczne i merchandising sekty kontrakty dot. komputeryzacji wewnętrzny handel detaliczny, rzemiosło i usługi rynkowe doradztwo i pośrednictwo powszechna dystrybucja szkolenia zawodowe reklama kontrola wewnętrzna « Pantouflage » procedury adopcyjne wykluczenie globalizacja i podejrzana działalność charytatywna bezpieczeństwo prywatne sektor oczyszczania unikanie stosowania konwencji OECD z 1997 r. poprawność sprawozdań przyjmowanie korzyści majątkowych protekcja stowarzyszenia

13 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)13 5. INNE OBOWIĄZKI SZKOLENIA DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA PARTNERSKA WSPÓŁPRACA EKSPERTYZY

14 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)14 SZKOLENIA Krajowa Szkoła Sędziów, Krajowa Szkoła Administracji, uniwersytety, Akademia Policyjna, szkoły żandarmerii i celników, Departament ds. ochrony konkurencji konsumenta (przy francuskim min. finansów), Centrum Szkoleniowe dla public territorial agents… administracja, firmy prywatne

15 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)15 CELE SZKOLEŃ zwrócenie uwagi władzy (administracyjnej, politycznej i sądowniczej) na problem korupcji świadczenie pomocy śledczym w zbieraniu dowodów przestępstw proponowanie środków zapobiegawczych jednostkom prywatnym i publicznym

16 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)16 DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA przyjmowanie zagranicznych delegacji negocjowanie i informowanie o międzynarodowych konwencjach ONZ OECD Rady Europy (GRECO) Unii Europejskiej (OLAF…) konferencje i seminaria

17 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)17 EKSPERTYZY eksperci ds. walki i zapobiegania korupcji ANALIZA RYZYKA i MAPA RYZYKA, WYKRYWANIE PRZESTĘPSTW i KORUPCJI (np. zamówienia publiczne), ORGANIZOWANIE WALKI z KORUPCJĄ, WZMOCNIENIE KONTROLI, ŚRODKI PREWENCYJNE...

18 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)18 PARTNERSKA WSPÓŁPRACA PODPISYWANIE KONWENCJI z instytucjami publicznymi (SNCF – EDF) z instytucjami prywatnymi (VIVENDI ENVIRONNEMENT – EADS – THALES…) ze stowarzyszeniami (APASP, SMACL…) W JAKIM CELU : wymiana informacji kodeksy etyczne, kodeksy postępowania… współpraca dotycząca organizowania szkoleń i konferencji

19 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)19 ŚRODKI ŚRODKI KADROWE i FINANSOWE PRAWNE

20 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)20 ŚRODKI KADROWE i FINANSOWE niezależne ciało administracyjne nabór kadr z innych resortów ograniczona liczba doradców (15) służba cywilna do dyspozycji Urzędu budżet w wysokości 390 000 (bez pensji)

21 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)21 ŚRODKI PRAWNE Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 20 stycznia 1993 - brak uprawnień śledczych - brak uprawnień do składania formalnego zawiadomienia o przestępstwie - nie ma konieczności przesyłania do Urzędu informacji o przypadkach korupcji zaistniałych w innych instytucjach publicznych - ALE DZIAŁA SKUTECZNIE

22 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)22 B C L C BRIGADE CENTRALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ***** CENTRALNA JEDNOSTKA DS. WALKI Z KORUPCJĄ

23 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)23 NOWA SPECJALNA JEDNOSTKA ds. WALKI Z KORUPCJĄ 12 październik 2004 utworzenie Centralnej Jednostki s. Walki z Korupcją (BCLC) w odpowiedzi na zobowiązania wobec GRECO i OECD

24 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)24 MISJA Jednostka Centralna Jednostka interdyscyplinarna (policja, żandarmeria, cło, służby skarbowe... ) ds. PROWADZENIA ŚLEDZTW DOKUMAENTACJI OPERACYJNEJ SZKOLEŃ

25 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)25 ŚLEDZTWA zlecane przez prokuratora (wstępne dochodzenia ) zlecane przez sędziego (wniosek o wzajemną pomoc prawną) z własnej inicjatywy (informatorzy)

26 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)26 INFORMACJA I GROMADZENIE DOKUMENTACJI liczne kontakty z innymi podobnymi europejskimi instytucjami np. : – OCRC (Belgia), – BKA (Niemcy), – OLAF (Unia Europejska)...

27 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)27 SZKOLENIA poziom krajowy : – akademia policji – szkoła żandarmerii – szkoły administracji (np. ENA) poziom międzynarodowy : – wymiana bilateralna – konferencje międzynarodowe...

28 Jean Pierre BUEB - SCPC (France)28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jean Pierre BUEB Counsellor - SCPC Phone : + (33) 1 43 19 81 83 E-mail : conseiller7.scpc@justice.gouv.fr jp.bueb@tiscali.fr


Pobierz ppt "Jean Pierre BUEB - SCPC (France)1 Centralny Centralny Urząd ds. Zapobiegania Korupcji S C P C Service Central de Prévention de la Corruption."

Podobne prezentacje


Reklamy Google