Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikowania się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikowania się"— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikowania się

2 KOMUNIKACJA Oznacza łączność, wymianę, rozmowę w relacji między ludźmi oraz przekaz pewnej informacji(komunikatu) i zdolność do odbioru i rozumienia tego przekazu.

3 Na komunikację składają się następujące działania
zakodowanie myśli przez nadawcę, nadanie nośnika (fizyczne przekazanie go odbiorcy poprzez kanał formalny lub nieformalny), odebranie nośnika poprzez odbiorcę komunikatu odtworzenie treści informacji (dekodowanie). sprzężenie zwrotne

4 Rodzaje komunikacji komunikacja interpersonalna komunikacja językowa
komunikacja międzykulturowa komunikacja społeczna komunikacja symboliczna komunikacja marketingowa komunikacja literacka komunikacja werbalna komunikacja niewerbalna komunikacja perswazyjna komunikacja wokalna komunikacja internetowa telekomunikacja

5 Bariery komunikacyjne
Różnice językowe- dane słowo nie zawsze oznacza to samo dla nadawcy co dla odbiorcy. Szum- każdy czynnik, który zakłóca, powoduje zamieszanie lub w inny sposób utrudnia komunikowanie się. Emocje- reakcje emocjonalne - gniew, miłość, odruchy obronne, nienawiść, zazdrość, lęk, zakłopotanie - wpływają na zrozumienie przez nas cudzych komunikatów i na to, jak nasze komunikaty oddziałują na innych. Niezgodność komunikatów -gdy komunikaty werbalne (słowne) są niespójne z komunikatami pozawerbalnymi (mowa ciała) wprowadzają zamieszanie w procesie komunikacji. Nieufność- wiarygodność komunikatu jest w znacznym stopniu uzależniona od wiarygodności nadawcy (wiedza, uczciwość, wzajemne stosunki

6 Zasady dobrego komunikowania się
Poznaj samego siebie – musimy mieć świadomość własnych celów, zamierzeń, cech, preferencji, temperamentu i motywów. Uwzględniaj chwiejność uwagi rozmówcy – nikt nie jest w stanie odebrać wszystkich naszych przekazów bez względu na to, co mówimy i w jaki sposób. Licz się z uczuciami drugiej strony – powinniśmy zwracać uwagę na stan psychiczny, kondycję emocjonalną słuchacza. Zwracaj uwagę na sens, a nie na formę wypowiedzi. Zrozumienie treści kierowanych do nas przekazów jest pełniejsze, gdy staramy się uchwycić sens całej wypowiedzi, a nie poszczególnych jej fragmentów czy słów. Mówmy w sposób jasny, rzeczowy. Zagmatwany sposób przedstawiania swoich poglądów, nieodpowiednio dobrana treść wypowiedzi, nadmierne i przesadne używanie przenośni to częste błędy w przekazie komunikatów. Wspieraj słowa komunikacją niewerbalną. Należy zwrócić szczególną uwagę na spójność komunikacji werbalnej i pozasłownej tak, aby uniknąć sprzecznych lub niejasnych komunikatów.

7 Cechy komunikacji Jest specyficznym procesem społecznym - odnosi się do przynajmniej dwóch jednostek i zawsze przebiega w środowisku społecznym. Zachodzi w określonym kontekście społecznym, Jest to proces kreatywny, Ma charakter dynamiczny, bo polega na przyjmowaniu, rozumieniu i interpretowaniu informacji. Ciągły proces, bo trwa od chwili narodzenia człowieka aż do jego śmierci. Jest procesem symbolicznym, bo posługuje się symbolami i znakami. Proces interakcyjny - między jego uczestnikami wytwarzają się określone stosunki, które mogą mieć charakter partnerski lub opierać się na stosunku dominacji i podporządkowania. Jest celowe i świadome, bo działaniem każdego uczestnika procesu kierują określone motywy. Jest nieuchronne - ludzie zawsze i wszędzie będą się ze sobą komunikować bez względu na ich uświadamiane lub nie uświadamiane zamiary. Jest procesem złożonym, może mieć charakter dwustronny lub jednostronny, werbalny lub niewerbalny, bezpośredni, medialny lub pośredni.

8 Środki społecznego komunikowania się
Prasa Radio Telewizja Książka Film Plakat Kino

9 Elementy komunikacji Myśl Kodowanie Odkodowanie Sprzężenie zwrotne
Poziom faktyczny Poziom instrumentalny Poziom afektywny

10 WYKONAŁA Aleksandra Tarchała


Pobierz ppt "Metody komunikowania się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google