Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdarzenie Prawne Jest to działanie ,fakt, wywołujące skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdarzenie Prawne Jest to działanie ,fakt, wywołujące skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego."— Zapis prezentacji:

1 Zdarzenie Prawne Jest to działanie ,fakt, wywołujące skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego

2 Rodzaje zdarzeń prawnych
Zdarzenia niezależne od woli ludzkiej Zdarzenia zależne od woli ludzkiej (działania)

3 Podział działań facere non facere
Akty prawne – nienormatywne Czyny dozwolone i niedozwolone Akty prawne dzielą się na: Czynności cywilnoprawne jednostronne i dwustronne Orzeczenia sądowe konstytutywne Akty administracyjne konstytutywne

4 Stosunek prawny Stosunek prawny, to stosunek regulowany przez normy prawne, którego uczestnicy występują jako podmioty praw i obowiązków

5 Elementy stosunku prawnego
Podmioty między którymi stosunek prawny zachodzi – osoby fizyczne, osoby prawne, stowarzyszenia i inne l Przedmiot stosunku prawnego - określone zachowanie się uczestników stosunku prawnego oparte na wzorcu postępowania zawartym w normie Prawo ( uprawnienie) możność domagania się przed podmiot uprawniony określonego zachowania się od podmiotu obowiązku Obowiązek będący korelatem tego prawa

6 Prawo przedmiotowe – prawo podmiotowe
Prawo przedmiotowe to normy prawne. Każda z obowiązujących norm jest wycinkiem prawa przedmiotowego Prawo podmiotowe to przyznana i zabezpieczona przez normy prawne a wynikająca ze stosunku prawnego możność postępowania w określony sposób Prawo podmiotowe bezwzględne – skuteczne przeciwko każdej osobie – erga omnes Prawo podmiotowe względne skuteczne wobec oznaczonej osoby lub grupy osób

7 Uprawnienia i Roszczenia
Roszczenie to skonkretyzowane uprawnienie - możność żądania od oznaczonej osoby konkretnego zachowania się. Uprawnienie to część prawa podmiotowego np. właściciel ma prawo władania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Roszczenia wymagalne – roszczenia niewymagalne

8 Rodzaje stosunków prawnych
Stosunki cywilnoprawne Strony stosunku są równoprawne Zasada swobody umów – dobrowolność zawiązania więzi prawnej Swoboda określenia treści stosunku Sankcje cywilne

9 Stosunki prawno administracyjne
Brak równorzędności zawiązanie stosunku może nie być dobrowolne Regulacja stosunku z reguły normami ius cogentis sankcja egzekucyjna lub karna

10 Stosunki prawno karne Związywane w wyniku popełnienia przestępstwa
stroną tego stosunku jest państwo działające za pośrednictwem swoich organów Normy ius cogentis sankcje karne

11 Rodzaje stosunków ze względu na ilość podmiotów
Stosunki dwustronne Stosunki wielostronne stosunki jednostronnie zindywidualizowane Stosunki dwustronnie zindywidualizowane


Pobierz ppt "Zdarzenie Prawne Jest to działanie ,fakt, wywołujące skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google