Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008

2 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który został powołany w 1999 roku Zarządzeniem JM Rektora AGH. Misją Centrum Karier jest wzmacnianie wzajemnych, pozytywnych relacji pomiędzy sektorem edukacji i sektorem zatrudnienia. Funkcja ta stanowi dopełnienie wizerunku uczelni, której jakość kształcenia przekłada się bezpośrednio na wysoki wskaźnik zatrudnienia Jej absolwentów oraz ich konkurencyjności na rynku pracy. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

3 Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie CENTRUM KARIER Główne cele CK AGH: Współpraca sektora edukacyjnego z sektorem przemysłowym Aktywizacja i wzmacnianie konkurencyjności studentów i absolwentów na rynku pracy Wyrównywanie szans na rynku pracy osób szczególnie zagrożonych bezrobociem Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

4 Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie CENTRUM KARIER Zakres działań CK AGH: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe (studenci, absolwenci oraz kandydaci na studia), warsztaty, szkolenia z doskonalenia umiejętności interpersonalnych (w tym szkolenia w j. angielskim), specjalistyczne doradztwo zawodowe i szkolenia adresowane do osób niepełnosprawnych, poradnictwo psychologiczne, bank ofert pracy, praktyk, staży, stypendiów, baza CV osób poszukujących pracy, współpraca z sektorem przemysłowym: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, promocja Uczelni i jej absolwentów,

5 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie CENTRUM KARIER Zakres działań CK AGH: preselekcja kandydatów do pracy pod kątem wymagań pracodawców, organizacja prezentacji firm na terenie uczelni, organizacja spotkań rekrutacyjnych na terenie uczelni, organizacja konferencji, seminariów, organizacja targów pracy (dwie edycje w ciągu roku), pozyskiwanie sponsorów na organizację i realizację, wydarzeń, badania (rynek pracy, promocja AGH wśród kandydatów na studia, losy zawodowe absolwentów), biblioteka: informacje o firmach, zasadach rekrutacji, programach, wymianach, kursach i innych, nieodpłatna dystrybucja katalogów, poradników, informatorów.

6 Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej jest jednostką Centrum Karier, która została powołana w 2008 roku Zarządzeniem JM Rektora AGH. Cele OMKZ: Monitoring losów zawodowych absolwentów AGH Wymiana informacji pomiędzy sektorem edukacyjnym i przemysłowym w odniesieniu do perspektyw zatrudniania absolwentów Współpraca z poszczególnymi wydziałami, jednostkami uczelni i realizacja oczekiwań wynikających z bieżących potrzeb Cykliczne przedstawianie opracowanych raportów władzom uczelni i przedstawicielom poszczególnych wydziałów Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

7 Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Zakres działalności OMKZ: Wymiana informacji na temat planów rozwojowych pomiędzy sektorem edukacyjnym i przemysłowym Badanie losów zawodowych absolwentów AGH Prowadzenie badań wśród studentów i absolwentów pod kątem ich preferencji zawodowych i oczekiwań wobec pracodawców Prowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród pracodawców pod kątem perspektyw i prognoz zatrudnienia Świadczenia usług dla inwestorów – opinie, dane, propozycje Inne - w zależności od potrzeb Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

8 Badania dotychczas prowadzone przez Centrum Karier AGH Perspektywy praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów AGH (2002-2003) Perspektywy praktyk, staży i pracy dla osób niepełnosprawnych (2002-2003) Wymagania i oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych (od 2003 do chwili obecnej – badania cykliczne) Oczekiwania studentów i absolwentów wobec potencjalnych pracodawców (od 2002 do chwili obecnej – badania cykliczne Skuteczność promocji AGH wśród kandydatów na studia (1997- 2008, badania cykliczne) Badania losów zawodowych absolwentów od 2008 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

9 Losy zawodowe absolwentów AGH 2008 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: stanu zatrudnienia absolwentów z podziałem na płeć, wydziały i kierunki studiów, wykorzystania wiedzy nabytej w AGH, statusu zawodowego absolwentów (stanowiska, branże i firmy zatrudniające), wymagań pracodawców wobec kandydatów, oczekiwań absolwentów wobec pracodawców, satysfakcji zawodowej absolwentów.

10 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Metodyka badań Badania ilościowe: kwestionariusz ankiety/pytania otwarte i zamknięte. Respondenci: absolwenci AGH, studia stacjonarne, II stopień. Czas badań: –pierwszy etap: do kilku miesięcy od momentu ukończenia AGH, –drugi etap: po 5 latach od momentu ukończenia AGH. Od 2010 badania absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

11 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Metodyka badań – sposób przeprowadzenia badań Podczas uroczystości rozdania dyplomów. Drogą elektroniczną (MSE) – mała skuteczność. Ankieta zamieszczona na stronie www CK AGH (znikoma skuteczność). Od 2010 – obiegówka

12 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Metodyka badań – opracowanie wyników Analiza liczbowa i procentowa danych dla poszczególnych wydziałów. Analiza liczbowa i procentowa danych ogółem. W planie: badania jakościowe, wywiady pogłębione.

13 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Przebadania próba – wydziały Data rozpoczęcia badań: 3 stycznia 2009 Wydziały objęte badaniem WGiG WIMiIP WEAiIE WIMiR WGGiOŚ WO WMN WWNiG WZ WMS MSE Pozostałe wydziały WGGiIŚ WIMiC WFiIS WH WEiP

14 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Przebadana próba Absolwenci AGH studia stacjonarne II stopnień Liczba absolwentów AGH 2008:2664 Liczba absolwentów badanych wydziałów: 2036 Liczba respondentów (N): 660 kobiety(N k ): 211 mężczyźni(N m ): 449 25% całości populacji AGH 32% populacji badanych wydziałów

15 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Status zawodowy absolwentów N=660 Absolwenci pracujący 77%

16 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Czas poszukiwania pracy Absolwenci pracujący N p =486* 64% poniżej 1 miesiąca 13% 1-2 miesięcy 11% 2-3 miesięcy 9% powyżej 3 miesięcy 3% brak danych *) aktywni zawodowo z wyjątkiem osób mających zagwarantowane zatrudnienie w najbliższym czasie

17 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Zgodność pracy z wykształceniem Absolwenci pracujący N p =486 86% - zgodność pracy z wykształceniem

18 Klasyfikacja branżowa firm wg liczby zatrudnionych absolwentów N p =486 Branża firmyLiczba zatrudnionych absolwentów informatyka 64 branża naftowa 44 budownictwo/architektura 36 edukacja 26 metalurgia/hutnictwo/odlewnictwo 25 motoryzacja 24 bankowość/finanse/księgowość 22 wiertnictwo 21 górnictwo 19 doradztwo/szkolenia 18 energetyka/elektroenergetyka 16 FMCG 14 automatyka 12 handel 12 lotnictwo 12 elektrotechnika 11 usługi 11 mechanika 9 Branża firmyLiczba zatrudnionych absolwentów ochrona środowiska 9 administracja 8 elektronika 6 geodezja 6 geologia 6 ceramika 5 gazownictwo 5 marketing/zarządzanie 5 transport/spedycja 5 ciepłownictwo 4 geofizyka 4 klimatyzacja/wentylacja 4 badania naukowe 3 farmaceutyczno-kosmetyczna 3 hydrogeologia 3 akustyka/wibroakustyka 2 logistyka 1 brak danych 11 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

19 Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy Absolwenci pracujący N p =486

20 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Czy ukończenie AGH było atutem w procesie rekrutacji Absolwenci pracujący N p =486

21 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej W jakim stopniu wiedza zdobyta podczas studiów jest wykorzystywana w obecnej pracy Absolwenci pracujący N p =486 88% absolwentów wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów w obecnej pracy

22 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Czynniki decydujące o wyborze pracodawcy Absolwenci pracujący N p =486

23 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Finansowanie badań Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

24 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google