Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delegowanie uprawnień decyzyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delegowanie uprawnień decyzyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Delegowanie uprawnień decyzyjnych
TOiD, zajęcia nr 1 mgr Justyn Mielczarek

2 Problemy podstawowe- zagadnienia do dyskusji
Czy kierownicy częściej przekazują innym swoje uprawnienia czy wolą samodzielnie podejmować decyzję? Czy kierownikowi wystarczy czasu na wykonanie pracy całego zespołu? Czy przekazywanie uprawnień pracownikom wpływa na ich zachowanie i jakość wykonywanej pracy?

3 Problemy podstawowe Kierownikowi trudno jest samodzielnie wykonywać wszystkie zadania. Problem braku czasu na wykonywanie swojej pracy i potrzeba koncentracji na pracy innych. Przekazywanie uprawnień innym może wpłynąć na skuteczność i efektywność pracy całego zespołu- kierownik może w tym czasie wykonać inną pracę, a pracownicy mogą mieć z kolei większą wiedze i kompetencje w zakresie przekazanego zadania. Przekazanie uprawnień pracownikom wpływa pozytywnie na ich podejście do pracy, pozwala im na samorealizację i zdobycia poczucia bycia wartościowym członkiem zespołu. Kierownik nadal zachowuje kontrolę nad wykonaniem przekazanych zadań.

4 Problemy decyzyjne „Piękna sztuka decydowania polega na (…) niezdecydowaniu o tym, o czym może zdecydować ktoś inny”.

5 Problemy decyzyjne Co może skutecznym „narzędziem” pozwalającym na przekazywanie pracownikom uprawnień kierownika?

6 Pojęcie delegowania "Delegowanie zadań to przekazywanie podwładnym obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Działanie takie odciąża przełożonego, a podwładnym daje większą swobodę, zwiększa zakres samodzielności”. (Henryk Mruk (red.), Komunikowanie się w marketingu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, )

7 Delegowanie zadań W jaki sposób kierownik powinien delegować zadania

8 Delegowanie zadań „Skuteczne przekazywanie zadań innym może nam ulżyć w natłoku ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, a także pomóc w rozwoju pozostałych członków zespołu. Aby skutecznie przekazywać zadania innym, musimy najpierw wskazać te spośród wielu naszych codziennych czynności, które mogliby wykonywać inni członkowie zespołu. Zanim jednak przystąpimy do delegowania zadań lub czynności, musimy wziąć pod uwagę dwa istotne wymiary: znaczenie i pilność danego zadania” Mark Thomas, Mistrzowskie zarządzanie ludźmi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010,

9 Delegowanie zadań Paradoks delegowania
Kierownik oddaje to, co chciałby zachować (wykonywanie uprawnień), Kierownik zachowuje to, co chciałby oddać (odpowiedzialność).

10 Proces delegowania Wybór właściwego podwładnego
Wybór odpowiedniego zadania Określenie zakresu uprawnień- wskazanie ile stopnia samodzielności pracownika i częstotliwości kontaktów z kierownikiem Sprawowanie kontroli bieżącej i końcowej przez kierownika

11 Proces delegowania

12 Proces delegowania

13 Proces delegowania Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika i kierownika za wykonywane/powierzone zadanie?

14 Proces delegowania

15 Proces delegowania Delegowanie prowadzi do podwójnej odpowiedzialności: kierownik (organ administracji publicznej) pozostaje odpowiedzialny za spowodowanie wykonania zadania podwładny, któremu zostało delegowane zadanie i uprawnienia, staje się odpowiedzialny przed kierownikiem za podjęcie odpowiedniego działania

16 Czy kierownik powinien przekazywać wszystkie swoje zadania?

17 Proces delegowania Są zadania, które kierownik powinien wykonywać wspólnie z podwładnymi, albo które nie może nikomu przekazać. Do tej drugiej grupy zalicza się: zadania wykraczające poza wiedzę i umiejętności podwładnych, kwestie poufne, bezpieczeństwa i polityki organizacji, zadania istotne z punktu widzenia sprawowania całościowego kierownictwa, sprawy dyscyplinarne.

18 Źródła J. Supernat, Techniki organizatorskie i decyzyjne, Kolonia Limited 2003. https://gettime.biz/pl/prawidlowe+delegowanie+zadan https://www.google.pl/search?q=znak+zapytania&biw=979&bih=452&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2nkmVNKDGuK_ywOp2YKoDg&sqi=2&ved=0CB8QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=yj1yrA8K2elvcM%253A%3BpVzIWhshx_ew0M%3Bhttp%253A%252F%252Fi.pinger.pl%252Fpgr33%252F1a87ddef00192db94d9a318b%252Fznak%252520zapytania.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Finessu.pinger.pl%252Fm%252F %3B225%3B224


Pobierz ppt "Delegowanie uprawnień decyzyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google