Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowisko ponad wszystko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowisko ponad wszystko"— Zapis prezentacji:

1 Środowisko ponad wszystko
Wiktor Zbroiński

2 Co to jest kanalizacja? Kanalizacja to system urządzeń służących do odprowadzania ścieków. Wyróżnia się kanalizację wewnętrzną oraz zewnętrzną, kanalizację do odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych lub sanitarnych i deszczowych.

3 Podłączenie do kanalizacji
Muszla klozetowa poprzez syfon jest połączona z kanalizacją. Zapewnia on również brak brzydkiego zapachu. Można wyjaśnić to na przykładzie podłączenia umywalki. Woda zużyta do mycia np. rąk, zostaje odprowadzona odpływem z umywalki do pionu kanalizacyjnego budynku. Część wody zostaje jednak zatrzymana w syfonie. Stanowi ona barierę przed przedostawaniem się gazów ściekowych

4 Zapotrzebowanie na kanalizację w Polsce rośnie cały czas

5 Gdzie kończy się kanalizacja…

6 Oczyszczalnie ścieków
Jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych.

7

8 przydomowa oczyszczalnia ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków –urządzenia służące do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu. Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, odpowiednia regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu i kożucha z osadnika raz w roku.

9

10 Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na 2010 r.

11 Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków

12 Środowisko…

13 Rzeki Oddawanie oczyszczonej wody do rzeki nie jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Oczywiście musi być ona wpompowywana w sposób kontrolowany oraz musi być odpowiednio oczyszczona, by nie zagrażała środowisku.

14 Minusy Jeśli jakieś chemikalia dostaną się do rzeki to ma to bardzo niekorzystny wpływ na wszystkie organizmy żyjące w rzece i np. czerpiące z niej wodę.

15 Zwierzęta Bardzo często do kanalizacji trafiają leki i chemikalia trudne do usunięcia. Gdy nie do końca oczyszczona woda trafia do rzeki zwierzęta pijące wodę z rzeki lub żyjące w niej mogą zachorować a nawet umrzeć od substancji zawartych w wodzie.

16 minusy Wiele zwierząt traci swoje domy. Wiele z nich także ginie np. z braku pożywienia. Przerwane zostają łańcuchy pokarmowe co powoduje zniszczenie ekosystemów.

17 Rośliny Podczas oczyszczania ścieków oczyszczalnie najczęściej przeznaczają odpady na nawóz i przekazują odpowiednim firmom, które się tym zajmują. Jest to bardzo dobre dla środowiska bo odpady (część) nie są składowane na wysypiskach, ale służą rośliną.

18 minusy Podczas budowy wiele roślin zostaje wyrwanych i wiele drzew zostaje wyciętych, przez co niszczone są ekosystemy.

19 Czego niewolno wrzucać do kanalizacji
odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych (np. piasek, popiół, szkło, drożdże) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych; substancji palnych i wybuchowych (np. benzyna, nafta, olej opałowy) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad odpadów i ścieków z hodowli zwierząt ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne

20

21 Świat bez tego wszystkiego
Gdyby do naszych domów, hoteli, wieżowców w dużych miastach nie było podłączenia sanitarnego nasze życie bardzo by się zmieniło. W kranie nie byłoby wody więc poranna toaleta odpada, nie było by też toalety. Codziennie musiałbyś biegać do budki na pole, aby załatwić swoją potrzebę. Okropna wizja… jak dobrze, że mamy kanalizację.

22 Źródła nauka.money.pl pl.wikipedia.org www.youtube.com
Discovery Channel zwik-rac.com.pl

23 Dziękuję Za obejrzenie prezentacji
Publiczne gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 Prezentację przygotował Wiktor Zbroiński, kl.IIa


Pobierz ppt "Środowisko ponad wszystko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google