Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚLADAMI NASZYCH ODPADÓW CIEKŁYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚLADAMI NASZYCH ODPADÓW CIEKŁYCH"— Zapis prezentacji:

1 ŚLADAMI NASZYCH ODPADÓW CIEKŁYCH
Anna Grynia Monika Nykiel Maja Sołtysiak Roksana Lisek

2 Co to są ścieki? Ścieki - to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także opadowe ciała stałe odprowadzane przez rurociągi do odbiorników naturalnych, np. zbiorniki wodne, wody powierzchniowe, doły gliniane itp. W postaci ścieków odprowadza się opadowe substancje przemysłowe, odpady żywnościowe, fekalia. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, przed odprowadzeniem ich do różnych zbiorników, powinno się je najpierw odprowadzić do oczyszczalni.

3 Rodzaje ścieków: ścieki bytowo - gospodarcze - powstają z wód, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Ścieki te możemy rozdzielić na "szarą wodę" tzn. odciek ze wszystkich urządzeń domowych poza toaletą, o małym zanieczyszczeniu oraz na "czarną wodę" czyli odpływ z toalety, skażony znaczną ilością patogenów*, ścieki przemysłowe - zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym produktem procesów technologicznych, stosowanych w zakładach przemysłowych, ścieki rolnicze - powstają z wód spływających z pól i gospodarstw wiejskich - zawierają nawozy sztuczne, pestycydy oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami, wody opadowe - są ściekami pochodzącymi z opadów atmosferycznych, wody podgrzane - powstają w procesach technologicznych, chłodzonych za pomocą wody, ścieki komunalne - są mieszaniną ścieków bytowo - gospodarczych, przemysłowych oraz wód opadowych. *Patogen - czynnik chorobotwórczy.

4 Sposoby oczyszczania ścieków:
Analiza ścieków umożliwia dobór odpowiednich sposobów ich oczyszczania. Sposoby oczyszczania ścieków można podzielić na: - mechaniczne, - fizyczno - chemiczne, - chemiczne, - biologiczne.

5 Oczyszczanie mechaniczne - oparte na wykorzystaniu technologi rozdrabniania, cedzenia, sedymentacji, filtracji. Oczyszczanie fizyczno - chemiczne - związane ze zjawiskami odparowania, odgazowania, wymrażania i wymiany jonowej. Oczyszczanie chemiczne - oparte na procesach utleniania, redukcji, wytrącania i zobojętniania. Oczyszczanie biologiczne - wykorzystujące odpowiednie metaboliczne przemiany bakterii.

6 Sposoby biologiczne dzielimy na:
naturalne - prowadzone w warunkach wytwarzanych przez samą przyrodę lub nieznacznie korygowanych celową działalnością człowieka, sztuczne - przeprowadzane w urządzeniach zaprojektowanych i wybudowanych specjalnie do tego celu.

7 Wycieczka do oczyszczalni ścieków
r. odwiedziliśmy Oczyszczalnię Ścieków w Bolewicach należącą do Gminnego Zakładu Komunalnego. Kierownik zakładu, pan Henryk Waloszek oprowadził nas po oczyszczalni i udzielił odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

8 Wywiad z kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego
1. Kiedy została założona ta oczyszczalnia? Oczyszczalnia funkcjonuje od kwietnia 1997r. Minęło już 15 lat, od kiedy to wszystko działa. 2. Ilu pracowników zatrudnia zakład? Zakład, łącznie z biurem zatrudnia 8 osób. 3. Czy tylko Bolewice są podłączone do tej oczyszczalni? Tak, prawie 99% Bolewic jest skanalizowanych. Najbardziej wysunięte punkty tej wsi nie są podłączone - zbyt drogo by to wyszło. Ale jak na razie posiadamy 16 km sieci kanalizacyjnej. Ścieki z Grudnej i Bolewicka są tutaj dowożone traktorem z beczką i wpuszczane są pod ziemią rurami do komory piaskowej (zdjęcia poniżej). W Miedzichowie na potrzeby szkoły jest oczyszczalnia przydomowa. Ścieki z wsi wokół Miedzichowa przywożone są do Bolewic. 4. Jaki sposób oczyszczania ścieków stosuje się w oczyszczalni? Stosujemy tutaj sposób "mechaniczno - biologiczny". 5. Jaką ilość ścieków dziennie przyjmuje ta oczyszczalnia? Na dobę przyjmujemy od 200 do 220m3 ścieków. W okresach opadowych ta ilość wzrasta do 300m3.

9 6. Może Pan po kolei opowiedzieć jak przebiega proces oczyszczania ścieków?
Na początku ścieki przechodzą przez kraty, na których pozostają stałe zanieczyszczenia o dużych rozmiarach, a następnie wpływają do komory piaskowej. Są to ścieki o największym poziomie zanieszyszczenia, w których może znaleźć się wszystko. Następnie z tych nieczystości usuwane są ciała stałe. Dalej odpady wpływają do komory beztlenowej, później wpływają do komory tlenowej, gdzie są napowietrzane. Od spodu zamocowane są dwa wiatraki natleniające ścieki. Na górze znajdują się kolejne dwa dyfuzory natleniające zanieszyszczenia - tlen jest niezbędny do utleniania zanieczyszczeń a nagromadzone w zbiornikach mikroorganizmy rozkładają związki zanieczyszczające wodę. Woda następnie przepływa do kolejnych komór tlenowych o tych samych parametrach. Dalej ścieki są kierowane do osadnika wtórnego, w którym następuje oddzielenie mikroorganizmów od oczyszczonych ścieków. Pozostałość przenosi się na poletka osadowe, odwadnia i wywozi na składowiska odpadów. Oczyszczone ścieki są kierowane do rzeki. Serdecznie dziękujemy za wywiad.

10 Poletka osadowe

11 Traktor z beczką przywożący ścieki z okolic Bolewic

12 Komora beztlenowa

13 Komora piaskowa

14 Komory tlenowe

15 Wspólne zdjęcie

16 Wyniki badania ścieków, przez stację SGS EKO-PROJEKT
Wylot ścieków komunalnych z oczyszczalni, strona 1. ściekó

17 Wylot ścieków komunalnych z oczyszczalni,
strona 2.

18 Miejsce składowania osadu ściekowego komunalnego,
strona 1.

19 Miejsce składowania osadu ściekowego komunalnego,
strona 2.

20 Miejsce składowania osadu ściekowego komunalnego,
strona 3. Z przeprowadzonych badań wynika, że oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo, woda odprowadzana do rzeki jest czysta a osad ściekowy może być stosowany np. w rolnictwie do rekultywacji gruntów na cele rolne.

21 Oczyszczalnia przydomowa
We wtorek r. odwiedziliśmy panią Beatę Abramowską, posiadającą oczyszczalnię przydomową. Do jej posesji nie ma doprowadzonej sieci kanalizacyjnej, ani wodociągowej. Pani opowiedziała nam poszczególne etapy działania tego systemu.

22 Rośliny na gruncie rodzimym.
Wstępne podczyszczanie - pierwszy etap, polega na oddzieleniu zanieczyszczeń trwałych lżejszych od wody. Ścieki mechanicznie poddczyszcza się w beztlenowych warunkach, w tzw. osadniku gnilnym. Pod wpływem tego procesu ciężkie ciała stałe opadają na dno. W ten sposób tworzy się osad, który z biegiem czasu podlega procesowi mineralizacji. Z kolei zanieczyszczenia lżejsze od wody unoszą się na powierzchni. Z reguły tworzy się piana. Proces ten musi trwać minimum 72 godz., dlatego objętość zbiornika gnilnego musi być odpowiednia do objętości doprowadzonej do niego wody. Doczyszczanie ścieków - drugi etap, który jest już procesem biochemicznym, polega na rozkładzie zanieczyszczeń organicznych bakteriami najpierw beztlenowymi, a następnie tlenowymi. Odbiór ścieków - to ostatnia faza, która polega na wprowadzeniu oczyszczanej cieczy do gruntu rodzimego poprzez warstwę drenażu rozsączającego. Grunt rodzimy pełni rolę końcowego odbiornika ścieków oczyszczonych. Filtracja, która zachodzi w tym etapie, jest warunkiem koniecznym, aby oczyszczalnia ścieków spełniała prawidłowo swoją funkcję. Należy wiedzieć, iż filtracja potrzebuje gruntów luźnych, porowatych, które charakteryzują się odpowiednim współczynnikiem filtracji. Rośliny na gruncie rodzimym.

23 Oczyszczalnia przydomowa- galeria

24 Na koniec naszej rozmowy pani powiedziała, że co 2 tygodnie musi wrzucać do toalety proszek, który jest mieszanką starannie wyselekcjonowanych naturalnych szczepów bakterii i używa też preparatu, który zapobiega problemom związanym z zapychaniem się drenażu, studzienek i całej instalacji kanalizacyjnej. Podziękowaliśmy pani za serdeczne przyjęcie.


Pobierz ppt "ŚLADAMI NASZYCH ODPADÓW CIEKŁYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google