Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie”. Projekt finansowany w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie”. Projekt finansowany w."— Zapis prezentacji:

1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

2 I. CO TO SĄ ŚCIEKI ? Definicja ścieków Wody wodociągowe lub opadowe zanieczyszczone w skutek działalności człowieka substancjami stałymi, płynnymi, gazowymi oraz drobnoustrojami. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

3 II. RODZAJE ŚCIEKÓW Ścieki bytowo-gospodarcze Ścieki przemysłowe
Powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy w czasie zaspokajania potrzeb higieniczno - sanitarnych i bytowych ludności. Są to odpływy z toalet, łaźni Ścieki przemysłowe Powstają w czasie procesów produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu i usług (przetwórstwa rolno-spożywczego, utylizacji odpadów roślinnych i zwierzęcych, warsztatów itp.) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

4 II. RODZAJE ŚCIEKÓW Ścieki opadowe
Powstają w wyniku transformacji opadów w spływy powierzchniowe kierowane do sieci kanalizacyjnej (opady atmosferyczne, topniejące śniegi, lód, spływy z polewania i mycia ulic, placów , z systemów odwadniających) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

5 III. SYSTEMY KANALIZACJI
SYSTEM GRAWITACYJNY SYSTEM CIŚNIENIOWY SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

6 1. SYSTEM GRAWTACYJNY Układ przewodów wraz z uzbrojeniem przeznaczony do odprowadzenia ścieków z obiektów kanalizowanych z niewymuszonym (grawitacyjnym) odpływem. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

7 1. SYSTEM GRAWTACYJNY System ten stosuje się na terenach o zabudowie zwartej przy gęstości zabudowy powyżej 50 gospodarstw na km2 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

8 1. SYSTEM GRAWTACYJNY Najważniejszym kryterium doboru rur jest ich trwałość, wytrzymałość na deformację i szczelność połączeń. - rury z tworzyw sztucznych polichlorek winylu PVC - rury z polietylenu PE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

9 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

10 2. SYSTEM CIŚNIENIOWY Ścieki z pojedynczego obiektu lub grupy obiektów są grawitacyjnie prowadzone przykanalikami do studni zbiorczej z której są pompowane do przewodu tłocznego prowadzącego do oczyszczalni ścieków. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

11 2. SYSTEM CIŚNIENIOWY System ten stosujemy w przypadkach: występowania przeszkód na trasach kanałów (niekorzystne warunki gruntowe) wysoki poziom wód gruntowych niekorzystne spadki terenu rozproszona zabudowa Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

12 doskonała wytrzymałość mechaniczna;
Do systemu ciśnieniowego zastosowano rury z polietylenu PE które charakteryzują się: doskonała wytrzymałość mechaniczna; bardzo dobra elastyczność; łatwe i szybkie wykonywanie połączeń; odporność na czynniki korozyjne zawarte w glebie; obojętność fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzające do środowiska żadnych zanieczyszczeń. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

13 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

14 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY
Próżniowo-lewarowy System ten jest przydatny w kanalizowaniu obszarów wiejskich czy podmiejskich, wszędzie tam gdzie kanalizacja grawitacyjna byłaby w wykonaniu i eksploatacji bardzo droga. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

15 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY
Ze względu na charakterystyczne dla Żuław wyjątkowo trudne warunki terenowe i gruntowo- wodne dla miejscowości Miłocin zaprojektowano system grawitacyjno-podciśnieniowy. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

16 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY
Proponowany system grawitacyjno podciśnieniowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem umożliwia wypłycenie sieci wykorzystanie naturalnych spadków terenu wokół komor zbiorczych ograniczenie liczby pompowni Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

17 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY
Składa się z pompowni próżniowo-tłocznej i połączonych z nią szczelnych przewodów zbierających, które połączone są do komór zbiorczych (KZ) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

18 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

19 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

20 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

21 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

22 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

23 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY
Każda komora zbiorcza wyposażona jest w zwór opróżniający. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

24 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

25 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

26 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY
Zasadniczym warunkiem bezawaryjnej pracy systemu kanalizacji podciśnieniowej jest brak w ściekach elementów mogących spowodować zatkanie przewodów. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

27 IV. CZEGO NIE WRZUCAĆ DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH
artykuły higieniczne pieluchy, wata, tampony, popaski, waciki, bandaże, chusteczki dla niemowląt, patyczki do czyszczenia uszu, włosów, rękawic gumowych, prezerwatyw, resztek pożywienia, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

28 IV. CZEGO NIE WRZUCAĆ DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH
zużytych olejów jadalnych, resztek materiałów i tekstyli, szmaty, frędzle od mopa, gąbki, gruzu, kamieni, piachu, popiołu, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

29 Wszystkie te odpady osadzają się na dnie kanału sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnice, a w konsekwencji możliwy przepływ ( niedrożność rur ) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

30 IV. CZEGO NIE WRZUCAĆ DO KANALIZACJI
Zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki, Farby, lakiery oraz impregnaty, Przeterminowane lekarstwa, Przeterminowane środki ochrony roślin, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

31 V. DLACZEGO BUDOWAĆ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
nie oczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców nie oczyszczone ścieki zagrażają środowisku naturalnemu, w tym szczególnie zagrożone są zasoby wody będące źródłem dla wodociągów nie czyszczone ścieki brzydko pachną, a wyciekające są przenoszone ze wszystkimi groźnymi dla zdrowia mikroorganizmami Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

32 Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią: bakterie chorobotwórcze,
np. tyfus, nieżyt przewodu pokarmowego, cholera, wirusy, ( żółtaczka zakaźna) pasożyty, (pierwotniaki, robaki pasożytnicze-tasiemce) grzyby, (grzybice) metale ciężkie, (żelazo, rtęć, ołów, miedź,) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

33 Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/311/06 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 4 ust 1d Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb w ciągu 6 miesięcy od dnia przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Sposób przyłączenia musi być uzgodniony z właścicielem sieci, a przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


Pobierz ppt "„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie”. Projekt finansowany w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google