Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu."— Zapis prezentacji:

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

2 I. CO TO SĄ ŚCIEKI ? Definicja ścieków Wody wodociągowe lub opadowe zanieczyszczone w skutek działalności człowieka substancjami stałymi, płynnymi, gazowymi oraz drobnoustrojami. Wody wodociągowe lub opadowe zanieczyszczone w skutek działalności człowieka substancjami stałymi, płynnymi, gazowymi oraz drobnoustrojami. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

3 II. RODZAJE ŚCIEKÓW Ścieki bytowo-gospodarcze Ścieki bytowo-gospodarcze Powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy w czasie zaspokajania potrzeb higieniczno - sanitarnych i bytowych ludności. Są to odpływy z toalet, łaźni Powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy w czasie zaspokajania potrzeb higieniczno - sanitarnych i bytowych ludności. Są to odpływy z toalet, łaźni Ścieki przemysłowe Ścieki przemysłowe Powstają w czasie procesów produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu i usług (przetwórstwa rolno-spożywczego, utylizacji odpadów roślinnych i zwierzęcych, warsztatów itp.) Powstają w czasie procesów produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu i usług (przetwórstwa rolno-spożywczego, utylizacji odpadów roślinnych i zwierzęcych, warsztatów itp.) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

4 II. RODZAJE ŚCIEKÓW Ścieki opadowe Ścieki opadowe Powstają w wyniku transformacji opadów w spływy powierzchniowe kierowane do sieci kanalizacyjnej (opady atmosferyczne, topniejące śniegi, lód, spływy z polewania i mycia ulic, placów, z systemów odwadniających) Powstają w wyniku transformacji opadów w spływy powierzchniowe kierowane do sieci kanalizacyjnej (opady atmosferyczne, topniejące śniegi, lód, spływy z polewania i mycia ulic, placów, z systemów odwadniających) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

5 III. SYSTEMY KANALIZACJI 1. SYSTEM GRAWITACYJNY 2. SYSTEM CIŚNIENIOWY 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

6 1. SYSTEM GRAWTACYJNY Układ przewodów wraz z uzbrojeniem przeznaczony do odprowadzenia ścieków z obiektów kanalizowanych z niewymuszonym (grawitacyjnym) odpływem. Układ przewodów wraz z uzbrojeniem przeznaczony do odprowadzenia ścieków z obiektów kanalizowanych z niewymuszonym (grawitacyjnym) odpływem. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

7 1. SYSTEM GRAWTACYJNY System ten stosuje się na terenach o zabudowie zwartej przy gęstości zabudowy powyżej 50 gospodarstw na km 2 System ten stosuje się na terenach o zabudowie zwartej przy gęstości zabudowy powyżej 50 gospodarstw na km 2 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

8 1. SYSTEM GRAWTACYJNY Najważniejszym kryterium doboru rur jest ich trwałość, wytrzymałość na deformację i szczelność połączeń. Najważniejszym kryterium doboru rur jest ich trwałość, wytrzymałość na deformację i szczelność połączeń. - rury z tworzyw sztucznych polichlorek - rury z tworzyw sztucznych polichlorek winylu PVC winylu PVC - rury z polietylenu PE - rury z polietylenu PE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

9

10 2. SYSTEM CIŚNIENIOWY Ścieki z pojedynczego obiektu lub grupy obiektów są grawitacyjnie prowadzone przykanalikami do studni zbiorczej z której są pompowane do przewodu tłocznego prowadzącego do oczyszczalni ścieków. Ścieki z pojedynczego obiektu lub grupy obiektów są grawitacyjnie prowadzone przykanalikami do studni zbiorczej z której są pompowane do przewodu tłocznego prowadzącego do oczyszczalni ścieków. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

11 2. SYSTEM CIŚNIENIOWY System ten stosujemy w przypadkach: występowania przeszkód na trasach kanałów (niekorzystne warunki gruntowe) występowania przeszkód na trasach kanałów (niekorzystne warunki gruntowe) wysoki poziom wód gruntowych wysoki poziom wód gruntowych niekorzystne spadki terenu niekorzystne spadki terenu rozproszona zabudowa rozproszona zabudowa Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

12 Do systemu ciśnieniowego zastosowano rury z polietylenu PE które charakteryzują się: doskonała wytrzymałość mechaniczna; doskonała wytrzymałość mechaniczna; bardzo dobra elastyczność; bardzo dobra elastyczność; łatwe i szybkie wykonywanie połączeń; łatwe i szybkie wykonywanie połączeń; odporność na czynniki korozyjne odporność na czynniki korozyjne zawarte w glebie; zawarte w glebie; obojętność fizjologiczna - tworzywo nie obojętność fizjologiczna - tworzywo nie wprowadzające do środowiska żadnych zanieczyszczeń. wprowadzające do środowiska żadnych zanieczyszczeń. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

13

14 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Próżniowo-lewarowy System ten jest przydatny w kanalizowaniu obszarów wiejskich czy podmiejskich, wszędzie tam gdzie kanalizacja grawitacyjna byłaby w wykonaniu i eksploatacji bardzo droga. System ten jest przydatny w kanalizowaniu obszarów wiejskich czy podmiejskich, wszędzie tam gdzie kanalizacja grawitacyjna byłaby w wykonaniu i eksploatacji bardzo droga. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

15 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Ze względu na charakterystyczne dla Żuław wyjątkowo trudne warunki terenowe i gruntowo- wodne dla miejscowości Miłocin zaprojektowano system grawitacyjno-podciśnieniowy. Ze względu na charakterystyczne dla Żuław wyjątkowo trudne warunki terenowe i gruntowo- wodne dla miejscowości Miłocin zaprojektowano system grawitacyjno-podciśnieniowy. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

16 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Proponowany system grawitacyjno podciśnieniowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem Proponowany system grawitacyjno podciśnieniowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem umożliwia wypłycenie sieci umożliwia wypłycenie sieci wykorzystanie naturalnych spadków wykorzystanie naturalnych spadków terenu wokół komor zbiorczych terenu wokół komor zbiorczych ograniczenie liczby pompowni ograniczenie liczby pompowni Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

17 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Składa się z pompowni próżniowo- tłocznej i połączonych z nią szczelnych przewodów zbierających, które połączone są do komór zbiorczych (KZ) Składa się z pompowni próżniowo- tłocznej i połączonych z nią szczelnych przewodów zbierających, które połączone są do komór zbiorczych (KZ) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

18

19

20

21

22

23 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Każda komora zbiorcza wyposażona jest w zwór opróżniający. Każda komora zbiorcza wyposażona jest w zwór opróżniający. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

24

25

26 3. SYSTEM PODCIŚNIENIOWY Zasadniczym warunkiem bezawaryjnej pracy systemu kanalizacji podciśnieniowej jest brak w ściekach elementów mogących spowodować zatkanie przewodów. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

27 IV. CZEGO NIE WRZUCAĆ DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH artykuły higieniczne artykuły higieniczne pieluchy, wata, tampony, popaski, waciki, bandaże, chusteczki dla niemowląt, patyczki do czyszczenia uszu, pieluchy, wata, tampony, popaski, waciki, bandaże, chusteczki dla niemowląt, patyczki do czyszczenia uszu, włosów, włosów, rękawic gumowych, prezerwatyw, rękawic gumowych, prezerwatyw, resztek pożywienia, resztek pożywienia, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

28 IV. CZEGO NIE WRZUCAĆ DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH zużytych olejów jadalnych, zużytych olejów jadalnych, resztek materiałów i tekstyli, resztek materiałów i tekstyli, szmaty, frędzle od mopa, szmaty, frędzle od mopa, gąbki, gąbki, gruzu, kamieni, piachu, popiołu, gruzu, kamieni, piachu, popiołu, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

29 Wszystkie te odpady osadzają się na dnie kanału sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnice, a w konsekwencji możliwy przepływ ( niedrożność rur ) Wszystkie te odpady osadzają się na dnie kanału sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnice, a w konsekwencji możliwy przepływ ( niedrożność rur ) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

30 IV. CZEGO NIE WRZUCAĆ DO KANALIZACJI Zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki, Zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki, Farby, lakiery oraz impregnaty, Farby, lakiery oraz impregnaty, Przeterminowane lekarstwa, Przeterminowane lekarstwa, Przeterminowane środki ochrony roślin, Przeterminowane środki ochrony roślin, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

31 V. DLACZEGO BUDOWAĆ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW nie oczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców nie oczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców nie oczyszczone ścieki zagrażają środowisku naturalnemu, w tym szczególnie zagrożone są zasoby wody będące źródłem dla wodociągów nie oczyszczone ścieki zagrażają środowisku naturalnemu, w tym szczególnie zagrożone są zasoby wody będące źródłem dla wodociągów nie czyszczone ścieki brzydko pachną, a wyciekające są przenoszone ze wszystkimi groźnymi dla zdrowia mikroorganizmami nie czyszczone ścieki brzydko pachną, a wyciekające są przenoszone ze wszystkimi groźnymi dla zdrowia mikroorganizmami Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

32 Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią: Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią: bakterie chorobotwórcze, bakterie chorobotwórcze, np. tyfus, nieżyt przewodu pokarmowego, cholera, np. tyfus, nieżyt przewodu pokarmowego, cholera, wirusy, ( żółtaczka zakaźna) wirusy, ( żółtaczka zakaźna) pasożyty, (pierwotniaki, robaki pasożytnicze-tasiemce) pasożyty, (pierwotniaki, robaki pasożytnicze-tasiemce) grzyby, (grzybice) grzyby, (grzybice) metale ciężkie, (żelazo, rtęć, ołów, miedź,) metale ciężkie, (żelazo, rtęć, ołów, miedź,) Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

33 Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/311/06 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 4 ust 1d Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/311/06 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 4 ust 1d Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb w ciągu 6 miesięcy od dnia przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Sposób przyłączenia musi być uzgodniony z właścicielem sieci, a przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb w ciągu 6 miesięcy od dnia przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Sposób przyłączenia musi być uzgodniony z właścicielem sieci, a przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


Pobierz ppt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google