Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Narciarskie „Lyžařskě Vleky” w Peči pod Chopkěm Przemysław Antoniak Artur Pieniądz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Narciarskie „Lyžařskě Vleky” w Peči pod Chopkěm Przemysław Antoniak Artur Pieniądz."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Narciarskie „Lyžařskě Vleky” w Peči pod Chopkěm Przemysław Antoniak Artur Pieniądz

2 Centrum Narciarskie „Lyžařskě Vleky” zapewnia obsługę ruchu narciarskiego w okolicach Peči pod Chopkěm (Słowacja). Posiada obecnie: 2 wyciągi krzesełkowe (o przepustowości 1500 osób na godzinę każdy) 6 wyciągów orczykowych (800 osób/godzinę). Rosnące zainteresowanie rekreacją na tych terenach sprawiło, że firma stanęła u kresu wykorzystania przepustowości wyciągów. Zarząd musi podjąć decyzję o dalszym rozwoju firmy

3 Problem decyzyjny Rozbudowa Centrum Narciarskiego o: nowy wyciąg orczykowy nowy wyciąg krzesełkowy Lub - rezygnacja z nowych inwestycji Horyzont czasowy – 5 lat

4 Założenia Max liczba - 3900 narciarzy (średnio 2 wjazdy na godzinę) Powyżej – współczynnik złej reklamy Sezon - większa z liczb: dni kiedy leży śnieg i dni z ujemną temperaturą w poprzedzającą noc

5 Podział sezonu Dni powszednie (dni robocze poza feriami i okresem świątecznym) Ferie (bez weekendów) i pełny okres świąteczny Weekendy w czasie ferii w liczbie 6 (zakładamy czas trwania ferii na 5 tygodni)

6 Założenia pogodowe Na podstawie wieloletnich obserwacji jesteśmy w stanie stwierdzić, że śnieg bądź noce z ujemną temperaturą zaczynają się już przed świętami i w czasie Bożego Narodzenia i ferii sezon jest pewny Natomiast całkowita ilość dni ze śniegiem oraz mrozem w poprzedzająca noc losowana będzie z rozkładów dopasowanych do danych historycznych

7 Współczynnik złej reklamy Nasza decyzja będzie w dużej mierze zależała od współczynnika „złej reklamy” Analiza wrażliwości będzie polegała na przeanalizowaniu wpływu różnych wartości tego czynnika (od 1,8 do 3) na zysk netto przy różnych wariantach decyzji

8 Przychody Centrum Narciarskie swoje przychody generuje jedynie poprzez sprzedaż Ski Passów Duża konkurencja w regionie sprawia, że elastyczność w zmienianiu cen jest bardzo mała Ceny: 10 € za karnet na dzień powszedni 14 € za karnet na dzień w okresie ferii, świąt i w każdy weekend

9 Koszty Decyzja Brak inwestycji Wyciąg krzesełkowy Wyciąg orczykowy Dzienny koszt działania (prąd, pracownicy itd.) 22 000 €23 000 €22 500 € Noc pracy armatek10 000 €11 000 €10 500 €

10 Koszty Stały koszt konserwacji wyciągów na początku sezonu wynosi 1 200 000 € Firma płaci dyrekcji Parkowi Narodowemu Niskich Tatr 25 000 € rocznie za każdy wyciąg jako rekompensatę za dewastację środowiska

11 Koszty nowych wyciągów Wyciąg krzesełkowy 500 000 € Wyciągu orczykowy 250 000 €

12 Etap pierwszy Dopasowanie rozkładu do historycznych danych pogodowych Wyniki ilość dni ze śniegiem ma rozkład logarytmiczno- normalny (średnia 91, odchylenie 24) ilość dni z ujemną temperaturą w poprzednią noc – normalny (średnia 101, odchylenie 24) Korzystając z tych rozkładów w każdej symulacji losowaliśmy realizację zmiennych pogodowych

13 Etap drugi Mając już dane pogodowe stworzyliśmy model liczący przychody, koszty i w końcu zysk przy różnych wariantach decyzji (losując średnią liczbę narciarzy z rozkładu normalnego o średniej równej wartości prognozy dla tego przypadku i odchyleniu równym błędowi prognozy) Początkowo zakładamy, że współczynnik złej reklamy wynosi 2

14 Etap trzeci Przy pomocy tabeli danych wykonaliśmy 1 000 symulacji dla każdego wariantu decyzji (gwarantuje nam to dokładność na poziomie znacznie poniżej 100 000 €) Z otrzymanych wyników obliczamy średnią, odchylenie standardowe oraz VaR - są to podstawy do podjęcia decyzji

15 Analiza wrażliwości Jako, że ceny karnetów (z uwagi na dużą konkurencję w regionie Parku Narodowego Niskich Tatr) nie mogą ulegać zmianom, a ceny wyciągów i koszty również są ustalone, jedyną niewiadomą przy naszym podejmowaniu decyzji jest współczynnik złej reklamy Centrum Narciarskie „Lyžařskě Vleky” nie wie dokładnie, ile wynosi jego wartość, może tylko estymować ją na około 2. Przeanalizujemy zatem, jak zmieniałby się wyniki przy zmianie tego współczynnika

16 Oczekiwane wartości zysku i odchylenia standardowego dla różnych decyzji. Decyzja Brak inwestycji Wyciąg krzesełkowy Wyciąg orczykowy Oczekiwana wartość zysku € 3 267 834,99€ 2 921 736,02€ 3 371 146,07 Odchylenie standardowe € 556 681,32€ 554 412,55€ 565 566,44

17 Histogram

18 Value at Risk Brak inw.W. krzes.W. orcz. 5%€ 2 395 618,80€ 2 034 144,60€ 2 458 247,80 10%€ 2 553 510,80€ 2 203 744,80€ 2 645 582,40

19 Analiza wrażliwości Wsp. złej reklamyBrak inw.W. krzesW. orcz. 1,8zysk€ 3 367 651,83€ 2 910 363,09€ 3 360 906,25 odchylenie stand.€ 557 125,94€ 552 303,87€ 563 839,46 2zysk€ 3 293 011,64€ 2 889 580,42€ 3 336 918,04 odchylenie stand.€ 554 643,28€ 551 986,63€ 565 256,86 2,2zysk€ 3 194 783,78€ 2 906 280,79€ 3 352 320,47 odchylenie stand.€ 567 997,13€ 563 227,78€ 574 479,38 2,4zysk€ 3 184 592,03€ 2 916 298,84€ 3 363 477,68 odchylenie stand.€ 579 719,64€ 574 274,46€ 585 146,81 2,6zysk€ 3 172 486,17€ 2 926 879,20€ 3 373 938,36 odchylenie stand.€ 582 207,38€ 572 200,24€ 583 834,57 2,8zysk€ 3 126 039,41€ 2 925 658,06€ 3 373 833,65 odchylenie stand.€ 593 860,48€ 573 201,50€ 583 660,87 3zysk€ 3 069 968,26€ 2 931 450,60€ 3 380 720,23 odchylenie stand.€ 604 503,10€ 573 689,63€ 584 289,03

20 Podsumowanie Zalecilibyśmy firmie zainwestowanie w budowę wyciągu orczykowego, gdyż dla większości wartości współczynnika złej reklamy osiągamy wyższy oczekiwany zysk i lepszy VaR Poza tym, nawet gdy dla złej reklamy wynoszącej 1,8 inna decyzja wydaje się być optymalna, to różnica jest niewielka, a pamiętajmy, że po dokonaniu inwestycji po 5 latach nasz majątek będzie wart więcej

21 Podsumowanie Budowa wyciągu krzesełkowego jest nieopłacalna, gdyż po 5 latach zysk jest zawsze mniejszy o ponad 300000€ (tej różnicy nie pokryłaby nawet ewentualna wycena majątku, bo różnica w wartości wyciągów na początku wynosi 250000€ i maleje wraz z upływem czasu)


Pobierz ppt "Centrum Narciarskie „Lyžařskě Vleky” w Peči pod Chopkěm Przemysław Antoniak Artur Pieniądz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google