Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTYCZNIE WOKÓŁ DYDAKTYKI OBRONNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTYCZNIE WOKÓŁ DYDAKTYKI OBRONNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 KRYTYCZNIE WOKÓŁ DYDAKTYKI OBRONNOŚCI
Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej zaprasza na Konferencję Naukową KRYTYCZNIE WOKÓŁ DYDAKTYKI OBRONNOŚCI Dojazd do AON: SKM S2– kierunek Sulejówek; A – 115, 143, 196, 199 w-zid.aon.edu.pl/Konferencje i seminaria Warszawa, 23 października 2015 r. Aula im. gen. J. Kuropieski w budynku nr 14 Plan Akademii Obrony Narodowej

2 KRYTYCZNIE WOKÓŁ DYDAKTYKI OBRONNOŚCI
Prof. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc urodził się w Inowrocławiu w 1945 roku. Przez prawie całe swoje dorosłe życie związany był z Wojskiem Polskim i to mu poświęcił się bez reszty. Najpierw szkoła oficerska (lata , następnie służba liniowa to etapy typowe w życiu każdego oficera. Tak też było w przypadku Jubilata. Ten etap zakończyły dopiero studia w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (ASG WP). TEMAT KONFERENCJI KRYTYCZNIE WOKÓŁ DYDAKTYKI OBRONNOŚCI 23 października 2015 roku program konferencji Studia przypadły na lata i to one wyzwoliły w przyszłym badaczu drzemiące jeszcze, ale już przejawiające się dużą wiedzą i konstruktywizmem w rozwiązywaniu problemów operacyjno-taktycznych, pokłady energii poznawczej i organizacyjnej. Aktywność i zaangażowanie we własny rozwój zostały zauważone przez środowisko akademickie ASG WP. Przyjęty do grona asystentów miał możliwość zgłębiać tajniki pracy dydaktycznej i poznawać podstawy wojskowych badań naukowych. Ta pasja poznawcza dość szybko, bo już w 1983 roku uwieńczona została obronioną rozprawą doktorską nt. Doskonalenie procesu wyłaniania i kształcenia słuchaczy szczególnie uzdolnionych w ASG WP. W roku następnym zostaje wyznaczony na stanowisko adiunkta w Instytucie Dydaktyki Wojskowej (IDW) a następnie dwa lata później na stanowisko kierownika Zakładu Kształcenia Wojskowych Nauczycieli Akademickich. Funkcję tą pełni do 1989 roku a następnie przez prawie dwa lata ( ) zajmuje stanowisko zastępcy Komendanta Instytutu Dydaktyki Wojskowej. Po pomyślnie zakończonym postępowaniu habilitacyjnym (1990 rok, rozprawa habilitacyjna nt. Treści kształcenia jako główny determinant unowocześnienia systemu dydaktyczno-wychowawczego ASG WP) prowadzonym przez Wydział Wojsk Lądowych ASG WP zostaje w 1991 roku Komendantem IDW. Stanowisko to zajmuje przez kolejne cztery lata. Kolejne stanowisko – prorektora ds. naukowych Wydziału Wojsk Lądowych obejmuje w 1995 i praktycznie pełni je do końca swojej służby wojskowej w 2002 roku. Służba, praca naukowa, aktywność dydaktyczna i promocja kadr przenikały się w życiu Jubilata wzajemnie. Stąd też dorobek naukowy i dydaktyczny prof. dr hab. Bogdana Szulca jest wybitny. Ponad 170 publikacji naukowych, ponad 40 recenzji naukowych i ekspertyz, promocja ponad 120 magistrantów i licencjatów, promocja 19 doktorów nauk to tylko niektóre dane ilościowe obrazujące zarówno twórczy jak i dydaktyczno-wychowawczy wysiłek Jubilata. Wysiłek ten został dostrzeżony już wcześniej bo 16 grudnia 1996 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał dr hab. Bogdanowi Szulcowi tytuł profesora w dyscyplinie nauki wojskowe. 10:00 OTWARCIE KONFERENCJI – SESJA PLENARNA Kazimierz Żegnałek: Pożądane cechy osobowości nauczyciela w świetle współczesnych wyników badań Anna Karpińska: Ontodydaktyczny wymiar trudności i niepowodzeń szkolnych z perspektywy społeczeństwa wiedzy i mądrości Zbigniew Kruszewski: Jakość pracy nauczyciela akademickiego w opinii studentów Marian Kowalewski, Joanna Kalecińska: Założenia procesu modelowania kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem e-platformy Zbigniew Ścibiorek: Zmiany jednym z warunków doskonalenia funkcjonowania organizacji Marek Wrzosek: W drodze do doskonałości – determinanty funkcjonowania wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Adam Tomaszewski: Bezpieczeństwo i obronność w systemie nauki polskiej Andrzej Polak: Manewr i bitwa napoleońska w sztuce wojennej 12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA 13:00 SESJA JUBILEUSZOWA Krzysztof Krakowski: Nadzieje i pasje – 70 lat Profesora Szulca Wystąpienia Gości Promocja książek: B. Szulc, Kształcenie. Nauka. Wartości K. Krakowski (red.), Współczesne dylematy dydaktyki obronnej J. Marszałek-Kawa (red.), Od pedagogiki do polityki B. Szulc, Nauka. Wiedza. Mądrość B. Szulc, M. Huzarski (red.), Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych Komitet organizacyjny płk dr hab. Andrzej Polak, płk dr hab. Bogdan Grenda, płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, ppłk dr Zbigniew Leśniewski, mjr mgr inż. Paweł Ostolski, mgr Jerzy Trocha Redakcja wydawnictw Wydawnictwo Adam Marszałek oraz Akademia Obrony Narodowej Sekretariat Konferencji płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski ppłk dr Zbigniew Leśniewski mjr mgr inż. Paweł Ostolski Akademia Obrony Narodowej Wydział Zarządzania i Dowodzenia al. gen. A. Chruściela 103, blok nr 14, aula nr 30 tel , ,


Pobierz ppt "KRYTYCZNIE WOKÓŁ DYDAKTYKI OBRONNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google