Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii dzieci. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii dzieci. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii dzieci. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rzeszów 2015

2 OKRES REALIZACJI 2012-2015 W dniu 30.09.2014 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu kluczowego w ramach RPO WP 2007-2013

3 CEL PROJEKTU Zagwarantowanie wszystkim młodym ludziom, mieszkańcom województwa podkarpackiego oraz innych regionów z chorobą nowotworową dostępu do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej. W wartościach mierzalnych oznacza to zapewnienie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej u ok. 600 dzieciom /rocznie.

4 Źródła zapotrzebowania na realizację projektu wzrost zapadalności na choroby nowotworowe i niepokojące statystyki zgonów z tej przyczyny / rocznie u ok 100 dzieci z Podkarpacia rozpoznawany jest nowotwór/ liczne oczekiwania społeczne i postulaty mieszkańców w sprawie zapewnienia dostępu do opieki onkologicznej. analiza strategii rozwoju sektora służby zdrowia w Polsce

5 Zakres świadczonych usług medycznych : diagnostyka i leczenie białaczek oraz chłoniaków diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych niedokrwistości diagnostyka i leczenie skaz krwotocznych diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia diagnostyka i leczenie neutropenii diagnostyka i leczenie limfadenopatii

6 ZADANIA Nadbudowa istniejącego budynku H1 dla potrzeb Kliniki Onkohematologii Dziecięcej Dobudowa windy (tzw. zewnętrznej) w celu zapewnienia komunikacji dla nowego oddziału Wykonanie nowego zasilania energetycznego Utworzenie pracowni przygotowania leków cytostatycznych Wyposażenie oddziału oraz pracowni w niezbędny sprzęt medyczny i pozamedyczny.

7 LOKALIZACJA Zaznaczono budynki będące przedmiotem projektu. (czerwony)

8 PROJEKT W LICZBACH Powierzchnia nadbudowy - 900 m 2. Klinika Onkohematologii Dziecięcej – 15 łóżek oraz 4 łóżka oddziału dziennego

9 GALERIA Klinika Onkohematologii Dziecięcej

10 GALERIA

11 GALERIA

12 GALERIA Klinika Onkohematologii Dziecięcej – łazienka dla pacjentów

13 GALERIA Klinika Onkohematologii Dziecięcej – sala dla pacjentów

14 GALERIA Klinika Onkohematologii Dziecięcej – dyżurka pielęgniarek

15 GALERIA Pracownia przygotowania leków cytostatycznych

16 GALERIA

17 WSKAŹNIKI Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia -600 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - 21 Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej - 1 Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia - 1 Liczba zakupionego sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego - 71

18 EFEKTY Zapewnienie dostępu do diagnostyki i leczenia nowotworów na nowopowstałej Klinice Onkohematologii Dziecięcej dysponującej 15 łóżkami oraz 4 łóżkami oddziału dziennego. Możliwość rozwoju dla kadry lekarskiej dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i styczności z chorobami leczonymi dotychczas poza województwem. Podniesienie kompetencji specjalistów – zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, utworzony kierunek lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim pozwoli na lepsze przygotowanie specjalistów, a w rezultacie podniesie wartość Rzeszowa jako ośrodka akademickiego.

19 PODSUMOWANIE Wartość projektu - 15 814 018 PLN Kwota dofinansowania z RPO WP 2007 - 2013 - 12 811 752 PLN Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa - 2 211 565 PLN Kwota dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego - 767 277 PLN Środki własne - 23 424 PLN

20 KOMPLEMENTARNOŚĆ Projekty uzupełniają się przedmiotowo lub przestrzennie z poniżej zrealizowanymi projektami: 1. Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne”.

21 KOMPLEMENTARNOŚĆ 2. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” 3. Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego”. 4. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie”.

22 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Rzeszów 2015


Pobierz ppt "Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii dzieci. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google