Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ gospodarki odpadami na jakość środowiska i zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ gospodarki odpadami na jakość środowiska i zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ gospodarki odpadami na jakość środowiska i zdrowie

2 Spis Treści: 1. Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi
2. Wpływ gospodarki odpadami na faunę, florę oraz przyrodę nieożywioną. 3. Wpływ gospodarki odpadami na zdrowie człowieka 4. Jak oceniasz wpływ turystyki na jakość środowiska w Twojej Gminie

3 1. Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi
Jedną z najważniejszych czynności życiowych jest oddychanie. Bez tlenu nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Na co dzień nie zastanawiamy się nad składem powietrza ,ale po przez narząd zmysłu i otoczenie jesteśmy w stanie sprawdzić czy dane otoczenie jest bardzo zanieczyszczone. Odczuwamy wilgoć zawartą w powietrzu, duchotę związaną z nadmiarem dwutlenku węgla oraz specyficzne gazy pobudzające nasz zmysł węchu. Skład powietrza Powietrze w 99,9 % składa się z tylko trzech gazów: z azotu który stanowi 75,5 % z tlenu 23,2 % Z argonu 1,2 % Gdy normy te są zakłócone, mówimy wówczas o zanieczyszczeniu powietrza, czyli wprowadzeniu do litosfery niekorzystnych substancji, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę itp.

4

5 Zanieczyszczanie powietrza możemy podzielić na dwie grupy: sztuczne i naturalne.
Sztuczne (po przez działalność człowieka) są to: spalanie paliw, przemysłowe procesy technologiczne, zanieczyszczenia komunikacyjne, składanie odpadów. Naturalne (pochodzenia naturalnego) są to: wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, pożary, huragany erozja gleb oraz skał, procesy gnilne na terenach bagiennych. Skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: - Kwaśne deszcze (opady atmosferyczne, zawierające tlenki siarki i tlenki azotu. Kwaśność deszczu określamy w pH) Dziura ozonowa (zjawisko polegające na zmniejszeniu się ilości ozonu w atmosferze ziemskiej) Efekt Cieplarniany (podwyższenie temperatury ziemskiej w wyniku zatrzymywania energii słonecznej przez gazy cieplarniane. Smog (rodzaj dymnej mgły, powstaje w wyniku łączenia się pary wodnej i dymu)

6 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka zależy od wielu czynników np: wiek osoby, odporność organizmu, stężenie i czas oddziaływania zanieczyszczeń i klimat. W wyniku określonych badań, stwierdzono że pewne choroby, dolegliwości mogą być związane z zanieczyszczonym powietrzem. Do chorób takich należą: Choroby układu oddechowego (nowotwór płuc, zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli) Zaburzenia centralnego układu nerwowego (bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie) Choroby oczu (zapalenie spojówek oka) Zaburzenie w układzie krążenia (choroby serca)

7 2. Wpływ gospodarki odpadami na faunę, florę oraz przyrodę nieożywioną
Nieustający rozwój człowieka powoduje coraz większy jego wpływ na otoczenie, prowadzi to do zagospodarowywania coraz to nowych i większych terenów na naszej planecie. Sprawia to, że wymierają słabsze gatunki roślin i zwierząt, jednocześnie przez postęp cywilizacyjny stale niszczone jest środowisko naturalne. Szczególnie negatywny wpływ na otaczające nas środowisko ma:  - rozwój przemysłu;  - budowa kopalń odkrywkowych;  - zastępowanie ekosystemów naturalnych sztucznymi;  - chemizacja rolnictwa;  - budowa dróg i autostrad;  - niekontrolowane łowiectwo i zbieractwo. Gatunki znikają z powierzchni Ziemi w alarmującym tempie Ekstynkcja, czyli wymarcie gatunku następuje z chwilą śmierci jego ostatniego przedstawiciela. Ekstynkcja jest nieodwracalną stratą, ponieważ gatunek, który zginął, nigdy się już nie odrodzi. Biologiczne wymieranie gatunków jest zjawiskiem naturalnym, spotykającym w końcu każdy gatunek, tak jak śmierć spotyka ostatecznie każdego osobnika.

8 3. Wpływ gospodarki odpadami na zdrowie człowieka
Gospodarcza działalność człowieka oraz jego funkcjonowanie biologiczne skutkują wprowadzeniem do środowiska poza produktem planowym, większej lub mniejszej ilości odpadów. W miarę wzrostu poziomu życia człowieka, a także rozwoju technologii, sukcesywnie rośnie ilość wytwarzanych odpadów. Odpady stały się obecnie poważnym problem dla środowiska życia i pracy człowieka. Prawo UE i polskie reguluje zasady gospodarki odpadami i nakłada konkretne obowiązki na ich wytwórców celem ochrony środowiska. Prawidłowa gospodarka odpadami ma bardzo istotne znaczenia dla ochrony zdrowia ludzkiego. Szczególne znaczenie ma gospodarka tzw. odpadami medycznymi. Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami spoczywają także na pracodawcach, a pracownicy bywają narażeni na kontakt i szkodliwe oddziaływanie odpadów. Szczególnie narażeni na ekspozycję są m.in. pracownicy ochrony zdrowia. Państwo za pomocą instrumentów prawnych stara się ograniczać, a także niwelować zagrożenia dla zdrowia ludzkiego związane z odpadami. Jednakże w praktyce największy wpływ na ochronę zdrowia w środowisku pracy mają pracodawcy, którzy powinni realizować treść norm prawnych i stwarzać odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne. Ponadto istotne zadania w procesie gospodarki odpadami szczególnie medycznymi mają sami pracownicy. Przedmiotem artykułu jest przybliżenie podstawowych regulacji prawnych w zakresie odpadów.

9 4. Jak oceniasz wpływ turystyki na jakość środowiska w Twojej Gminie
Mieszkam na terenie pięknego Przemyśla i mogę stwierdzić, że jest to czyste, zadbane, ekologiczne miasto. Turystyka w mieście jest przeróżna. Mimo wielu atrakcji miasto jest zadbane i uwielbiane. Coraz więcej mieszkańców segreguje odpady. Częściej występują akcje charytatywne na rzecz ekologii. Młodzi ludzie starają się dbać o okolice oraz odpowiedni klimat miasta. Sądzę że jest to jedno z najpiękniejszych i najczystszych miast Europy.

10 Doceńmy! Pomagajmy! Dbajmy!

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Źródła http://www.national-geographic.pl/
Literatura: -„Biologia 8” Barbara Klimuszko -„Biologia” Solomon, Berg, Martin, Villee  - strony WWW -„Biologia” Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

21 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Julia Duda Kl II A Gimnazjum nr. 5 w Przemyślu


Pobierz ppt "Wpływ gospodarki odpadami na jakość środowiska i zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google