Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOT HISTORIA Tytuł lekcji REFORMA RELIGIJNA Czas trwania lekcji 45 minut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać TolerancjaWyjaśnianie związków przyczynowo- skutkowych Dostrzeganie zmian/ ciągłości w życiu społeczeństwa Sytuowanie wydarzeń historycznych w czasie i przestrzeni Wyciąganie wnioskówUmiejętności komunikacyjne

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Uczeń: – rozumie pojęcia: sobór trydencki, inkwizycja, jezuici, tolerancja religijna, kontrreformacja – zna postanowienia soboru trydenckiego – charakteryzuje działania podejmowane przez zakony w celu odbudowy pozycji katolicyzmu – wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego – wskazuje postanowienia soboru trydenckiego służące wzmocnieniu katolicyzmu – wskazuje postanowienia soboru trydenckiego odgrywające do dziś ważną rolę – wskazuje pozytywne i negatywne skutki XVI-wiecznych reform chrześcijaństwa – rozumie, dlaczego jezuici byli skuteczni w dziele kontrreformacji Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów -Ocenianie poprzez pozytywne wzmacnianie, pochwały, dawanie informacji zwrotnej -Oceny dla najaktywniejszych (podczas lekcji uczniowie zbierają „plusiki”, które sumują się na ocenę) -Uczniowie opanowali podstawę programową -Zainteresowali się historią -Samodzielnie wyciągali analizowali, wyciągali wnioski, prowadzili dyskusję -Kształtowali postawę tolerancji

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Tematy związane z reformacją.sobór trydencki, inkwizycja, jezuici, tolerancja religijna, kontrreformacja +zob. cele nauczania Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). 1.Przygotowanie materiałów do lakcji- prezentacji, karty pracy do animacji, drzewka decyzyjnego, kartek (rozumiem/nie rozumiem) 2.Przeprowadzenie zajęć wg scenariusza (rekapitulacja, sprawdzenie zadania domowego, nadzorowanie wypełnienia drzewka decyzyjnego, sprawdzenie wykonania karty pracy, uzyskanie informacji zwrotnej w trakcie lekcji i pod koniec- NaCeBeZu, zadanie pracy domowej- wykonanie ćwiczeń) 3.Po lekcji- ewaluacja.

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Uczniowie prezentują pracę domową Uczniowie w grupie uzupełniają drzewko decyzyjne, tworzą wypowiedz Uczniowie (w oparciu o materiał audiowizualny i podręcznik) uzupełniają kartę pracy Uczniowie sprawdzają jak zrozumieli, zapamiętali informacje podane podczas zajęć Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Podręcznik K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska- Mieloch, Bliżej historii, podręcznik do klasy II, Strony www: http://gwo.pl/strony/1355/seo_link:materialy-na-lekcje-gimnazjum-klasa- 2 http://www.scholaris.pl/resources/run/id/55384 http://zadane.pl/zadanie/5640342

7 Jak było w kasie

8 Drzewko decyzyjne- dyskusja

9 Drzewko decyzyjne- efekt

10 Praca z materiałem audiowizualnym i podręcznikiem

11

12 DOBRE PRAKTYKI (mój) WYBRANY TEMAT TOŻSAMOŚĆ/ SPOŁECZEŃSTWO Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Przeprowadzanie negocjacji – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia – Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów – Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

13 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1.TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ) 2.KONTROLNE PYTANIA 3. METODY AKTYZUJĄCE

14 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) - Lista tematów do dyskusji – praca domowa, drzewko decyzyjne Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia -Nauczyciel zapewnia wsparcie, w realizacji zadań słabszych wspierają silniejsi, wykorzystanie pomysłów uczniów Budowanie klimatu grupy, atmosfery - Uczniowie uczą się rozmawiać ze sobą Uczenie miłości do przedmiotu - Wykorzystanie edukacji multimedialnej

15 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: TWORZENIE INTERESUJĄCYCH PREZENTACJI Narzędzie: PREZI Url: prezi.com

16 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

17 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT REFORMA KATOLICKA

18 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA TEMPO LEKCJI –uczniom odpowiadało tempo pracy. KONTROLNE PYTANIA – dały mi pewność, że uczniowie rozumieją temat; uczniom dały poczucie, że muszą być zaangażowani w proces lekcyjny. Aktywne metody nauczania okazały się bardzo efektywne. Wnioskując z analizy zagadnień NaCeBeZu uczniowie dużo zapamiętali z zajęć. 1.ZADANIE DOMOWE- PRZEMOWA ZACHĘCAJĄCA DO PRZEJŚCIA NA : LUTERANIZM, KALWINIZM, ANGLIKANIZM + uczniowie uczą się perswazyjnie przemawiać/ uważnie słuchać, podejmować decyzję 2.ANAZLIZA PROBLEMU W GRUPIE POPRZEZ DRZEWKO DECYZYJNE + uczniowie trenują proces wnioskowania, mają szeroki obraz możliwości, uczą się rozwiązywać problem - Problemy z wybraniem lidera, niektóre osoby wycofane – wniosek: wylosować lieder, narzucić zadania każdemu z grupy 3. PYTANIA KONTROLUJĄCE + informacja zwrotna od wylosowanych osób 4. UZUPEŁNIANIE KART PRACY + ulubiona forma pracy uczniów

19 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia Uczniowie przed lekcją dostali NaCeBeZu- szczegółowe wymagania, które powinni opanować pod koniec zajęć, dzieki temu znają cel zajęć, sens pracy na zajęciach, dokonują samooceny, która jest punktem wyjściowym do samokształcenia. Ja jako nauczyciel otrzymuję informację zwrotną. Uczniowie dostają wsparcie od nauczyciela, gdy czegoś nie rozumieją. „Mocniejsi” uczniowie wspierają „słabszych” Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Uczniowie dyskutują lepiej, gdy mają przed sobą dobrze sprecyzowany temat rozmowy. Budowanie klimatu grupy Przyjazna i wspierająca postawa nauczyciela dobrze wpływa na poczucie wspólnoty grupy DOBRE PRAKTYKI/ PROFILAKTYKĘ W DUŻEJ MIERZE STOSUJE SIĘ INTUICYJNIE

20 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA - Praca z materiałem audiowizualnym jest efektywną metodą aktywizującą - Dobre wykonanie (pierwszy raz) prezentacji w prezzi wymaga dużo więcej czasu niż początkowo zakładałam

21 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE Lekcja była przeprowadzona sprawnie i efektywnie. Uczniowie opanowali podstawę programową samodzielnie prowadzili dyskusje, przy małej pomocy nauczyciela wyciągali wnioski. Zainteresowali się historią. Podobały się im metody pracy, chętnie angażowali się w zajęcia, mieli poczucie wpływu na proces nauczania. Nie używali „czerwonych karteczek” oznaczających „za szybko”/ „nie rozumiem” – należy rozważyć podniesienie wymagań.

22 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: Joanna Zorn- Szumiło Kontakt e-mail: joanna.zorn@wp.pl Gdańsk, dn: 09. 10. 2014r.

23 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google