Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia Wschodnie Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia Wschodnie Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego."— Zapis prezentacji:

1 Studia Wschodnie Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

2 Studia Wschodnie Studia dwustopniowe: Studia I stopnia:
licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia II stopnia: uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry)

3 Organizacja Instytutu Studiów Wschodnich
Katedra Bliskiego i Środkowego Wschodu Kierownik: prof. Jerzy Zdanowski Katedra Dalekiego Wschodu Kierownik: prof. Roman Sławiński Katedra Afryki Północnej Kierownik: prof. Aleksandra Kasznik-Christian Katedra Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw Kierownik: prof. Krzysztof Grygajtis

4 Wschód od zarania wieków fascynował i pociągał ludzi Zachodu.
Od czasów starożytnych wyruszano w odległe rejony świata w poszukiwaniu wiedzy o odmiennych kulturach. Współcześnie, Wschód nie wydaje się tak odległy i niedostępny jak w przeszłości, niemniej nadal fascynuje – zarówno ten bliski nam geograficznie i kulturowo jakim jest Rosja, jak i ten odległy i zupełnie egzotyczny, jaki prezentują kraje tj. Chiny czy Japonia.

5 Studia Wschodnie dają możliwość wielowymiarowego spojrzenia
na przemiany zachodzące w tej ogromnej przestrzeni. Oferta skierowana jest do ludzi z pasją zgłębiania zjawisk związanych z kulturą, historią, religią, filozofią, polityką i gospodarką krajów Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, Afryki Północnej (Maghrebu) i obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw.

6 Ważniejsze wykłady Wstęp do studiów wschodnich (geografia polityczna narodów i ludów, geografia religii, ważniejsze konflikty międzynarodowe) Kolonializm europejski (historia podbojów Azji i Afryki przez kraje europejskie) Geografia Japonii (historia i kultura) Religie Azji i Północnej Afryki Bliski Wschód i jego problemy (historia i dzień dzisiejszy)

7 – historia, społeczeństwo, kultura Reforma gospodarcza w Chinach
Historia Chin Tajwan – historia, społeczeństwo, kultura Reforma gospodarcza w Chinach Afryka Północna i jej problemy Unia Europejska a Daleki Wschód Wspólnota Niepodległych Państw i jej problemy (współczesne problemy państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego)

8 (rosyjskiego, chińskiego, japońskiego lub arabskiego).
Studia, obok wiedzy na temat specyfiki danego regionu, dają również możliwość nauki wybranego języka obcego (rosyjskiego, chińskiego, japońskiego lub arabskiego). Istnieje również możliwość uczęszczania na lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego. Okazuje się, iż tylko nauczanie równoległe, łączące praktyczną wiedzę i naukę języka orientalnego, stwarza ogromne możliwości dla naszych Absolwentów wchodzących na rynki pracy.

9 W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania dogłębnej wiedzy na temat danego obszaru (zróżnicowania poszczególnych krajów pod względem ustrojowym, terytorialnym, demograficznym, kulturowym, społeczno-gospodarczym). Studenci poznają szczegółowo historię tych krajów jak również związki łączące je z Polską czy w szerszej perspektywie z Europą. Studia dają ponadto możliwość uzyskania praktycznych umiejętności jak funkcjonować w danej rzeczywistości (dobry przykład w tym względzie stanowi choćby sposób komunikowania się czy negocjowania z Azjatami).

10 Badania odmiennych cywilizacji stają się szczególnie istotne z punktu widzenia Polski i jej doświadczeń historycznych. Usytuowanie w samym sercu Europy, powodowało iż przez stulecia znajdowała się na pograniczu odmiennych kultur i tradycji. Współcześnie nasz kraj również może stać się swoistego rodzaju „pomostem” łączącym odległe rzeczywistości. Wzrastające potęgi azjatyckie z pewnością stanowią poważne wyzwanie dla Polski i stojących przed nią potrzeb.

11 Ogromnym atutem Uczelni są szerokie możliwości wyjazdów stypendialnych.
Dzięki porozumieniom z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w ubiegłych latach studenci Studiów Wschodnich przebywali m.in. w Chinach, Tajwanie, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Egipcie, Maroku.

12 Uczelnia aktywnie rozwija współpracę międzynarodową.
Zakres działalności Uczelni w tej sferze obejmuje przede wszystkim nawiązywanie partnerskich kontaktów z zagranicznymi instytucjami, uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, wyjazdy studyjne, staże, praktyki, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych, wymianę nauczycieli akademickich, studentów oraz publikacji naukowych, studia MBA, International Business Studies, a także organizację konferencji naukowych,  spotkań zagranicznych osobistości, naukowców oraz dyplomatów ze społecznością Uczelni, imprez okolicznościowych celebrujących kulturę i zwyczaje in. krajów.

13 Uczelniana biblioteka udostępnia ponad 25 000 woluminów fachowej literatury
w językach obcych. W zbiorach Akademii Krakowskiej znajdują się unikalne pozycje przekazane przez: Japan Foundation, Departament Stanu USA, Bibliotekę Sejmową, Bibliotekę PAN, Uniwersytet 6 Października w Kairze oraz instytucje Unii Europejskiej. Dzięki uprzejmości strony tajwańskiej Uczelnia uzyskała także możliwości dostępu do bogatych księgozbiorów chińskich.

14 Wybrane publikacje Naszych Pracowników

15


Pobierz ppt "Studia Wschodnie Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google