Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza Modrzewskiego SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza Modrzewskiego SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza."— Zapis prezentacji:

1 SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza Modrzewskiego SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza Modrzewskiego PRODZIEKAN SPECJALNOŚCI Doc. dr Stefan Sacha PRODZIEKAN SPECJALNOŚCI Doc. dr Stefan Sacha

2 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Studia dwustopniowe: Studia I stopnia: licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia II stopnia: uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry

3 KATEDRA GEOGRAFII Kierownik : PROF. DR HAB. RAJMUND MYDEL JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPECJALNOŚCI TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPECJALNOŚCI TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA ZAKŁAD TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ Kierownik : DOC. DR STEFAN SACHA

4 NIECO HISTORII i STATYSTYKI Pierwszy nabór osób ( studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia ogółem) : 2002/03 250 osób 2003/04 672 osoby 2004/2005 uruchomienie studiów jednolitych magisterskich 892 osoby (studia I stopnia i magisterskie 2005/06 ---- 804 osoby 2006/07 ---- 682 osoby 2007/08 ---- 673 osoby

5 OBECNIE NA SPECJALNOŚCI STUDIUJE OK. 2000 !!!! STUDENTÓW 651 LICENCJATÓW 466 MAGISTRÓW W LATACH 2003-2009 WYPROMOWANO

6 PERSPEKTYW Y PERSPEKTYW Y Turystyka międzynarodowa w j. angielskim 2011/12 Kierunek turystyka i rekreacja 2010/11 KAMIEŃ MILOWY 2004/05 URUCHOMIENIE JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH i STUDIÓW II STOPNIA KAMIEŃ MILOWY 2004/05 URUCHOMIENIE JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH i STUDIÓW II STOPNIA

7 Turystyka należy do tych zjawisk społeczno-ekonomicznych i przestrzennych, których znaczenie wykracza poza granice państw i kontynentów, co jednocześnie wywołuje powszechne zainteresowanie skutkami jej rozwoju. Turystyka należy do tych zjawisk społeczno-ekonomicznych i przestrzennych, których znaczenie wykracza poza granice państw i kontynentów, co jednocześnie wywołuje powszechne zainteresowanie skutkami jej rozwoju.

8 Turystyka jest niezwykłym fenomenem socjologicznym II połowy XX wieku i przełomu tysiącleci, jednym z najważniejszych atrybutów i osiągnięć socjalnych społeczeństwa postindustrialnego i informatycznego, formą rekreacji, zewnętrznym przejawem dobrobytu, alternatywą rozwoju i czynnikiem przemian funkcjonalnych i jakościowych przestrzeni ekonomicznej. Turystyka jest niezwykłym fenomenem socjologicznym II połowy XX wieku i przełomu tysiącleci, jednym z najważniejszych atrybutów i osiągnięć socjalnych społeczeństwa postindustrialnego i informatycznego, formą rekreacji, zewnętrznym przejawem dobrobytu, alternatywą rozwoju i czynnikiem przemian funkcjonalnych i jakościowych przestrzeni ekonomicznej.

9 Turystyka jest formą rekreacji, zjawiskiem masowym, co między innymi oznacza masowy charakter zróżnicowanych potrzeb i konieczność ich zaspokojenia. Te cechy turystyki są przyczyną dynamicznego rozwoju podaży dóbr i usług turystyczno- rekreacyjnych i rosnącego równolegle zapotrzebowania na specjalistów branży hotelarskiej, organizatorów turystyki i managementu dla administracji państwowej i samorządowej w turystyce. Turystyka jest formą rekreacji, zjawiskiem masowym, co między innymi oznacza masowy charakter zróżnicowanych potrzeb i konieczność ich zaspokojenia. Te cechy turystyki są przyczyną dynamicznego rozwoju podaży dóbr i usług turystyczno- rekreacyjnych i rosnącego równolegle zapotrzebowania na specjalistów branży hotelarskiej, organizatorów turystyki i managementu dla administracji państwowej i samorządowej w turystyce.

10 Tym należy tłumaczyć popularność kierunków kształcenia z zakresu turystyki i rekreacji jako oferty edukacyjnej, zwłaszcza na Tym należy tłumaczyć popularność kierunków kształcenia z zakresu turystyki i rekreacji jako oferty edukacyjnej, zwłaszcza na poziomie wyższym. poziomie wyższym.

11 wysoko wykwalifikowanych kadr zawodowych Celem studiów jest przygotowanie, zgodnie z potrzebami rynku, wysoko wykwalifikowanych kadr zawodowych zdolnych w sposób kreatywny wypełnić swoją rolę we współczesnym biznesie turystycznym i na rynku dynamicznie rozwijających się potrzeb turystycznych.

12 Program studiów specjalności turystyka międzynarodowa zawiera treści, które gwarantują wyposażenie ABSOLWENTA w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności umożliwiający profesjonalne funkcjonowania na rynku: usług turystycznych oraz w strukturach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się turystyką.

13 Przykładowe przedmioty : atrakcje turystyczne świata, systemy informacji i rezerwacji w turystyce, informatyczne systemy zarządzania hotelem, biznes plan przedsięwzięć turystycznych, międzynarodowy rynek turystyczny, funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego, marketing turystyczny, hotelarstwo, turystyka zdrowotna, turystyka niepełnosprawnych, Przykładowe przedmioty : atrakcje turystyczne świata, systemy informacji i rezerwacji w turystyce, informatyczne systemy zarządzania hotelem, biznes plan przedsięwzięć turystycznych, międzynarodowy rynek turystyczny, funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego, marketing turystyczny, hotelarstwo, turystyka zdrowotna, turystyka niepełnosprawnych,

14 Absolwent specjalności Turystyka Międzynarodowa przygotowany jest do podjęcia pracy : Absolwent specjalności Turystyka Międzynarodowa przygotowany jest do podjęcia pracy : w przedsiębiorstwach działających w obszarze turystyki w kraju i zagranicą, w instytucjach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, w hotelach, obiektach gastronomicznych i atrakcjach turystycznych, w punktach informacji turystycznej i w strukturach zajmujących się promocją turystyki, 1 2 3 4

15 Absolwent specjalności Turystyka Międzynarodowa przygotowany jest do podjęcia pracy : Absolwent specjalności Turystyka Międzynarodowa przygotowany jest do podjęcia pracy : w organizacjach turystycznych i w strukturach samorządu gospodarczego na stanowiskach związanych merytorycznie z zarządzaniem atrakcjami turystycznymi, zarządzaniem obiektami turystycznymi i sportowo- rekreacyjnymi, tworzeniem produktów turystycznych, projektowaniem i realizowaniem polityki turystycznej i strategii jej rozwoju, itp., bezpośrednio z uczestnikami różnych form turystyki i rekreacji w ramach posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych 5 6 7 8

16 Uzyskanie tytułu licencjata stosunków międzynarodowych w specjalności turystyka międzynarodowa stwarza możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) w Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego lub innych szkołach wyższych, w tym zagranicznych. Uzyskanie tytułu licencjata stosunków międzynarodowych w specjalności turystyka międzynarodowa stwarza możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) w Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego lub innych szkołach wyższych, w tym zagranicznych. studiów II stopnia (magisterskich)

17 Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe. Nasi studenci odbywają je, m.i., w Turcji, Egipcie, Jordanii, na Cyprze, w Hiszpanii w Maroku i w innych ciekawych krajach. Atrakcyjność studiów podnoszą także liczne wyjazdy wynikające z umów o współpracy z kilkunastoma uczelniami (m.i. z uniwersytetami w Chinach i na Tajwanie) Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe. Nasi studenci odbywają je, m.i., w Turcji, Egipcie, Jordanii, na Cyprze, w Hiszpanii w Maroku i w innych ciekawych krajach. Atrakcyjność studiów podnoszą także liczne wyjazdy wynikające z umów o współpracy z kilkunastoma uczelniami (m.i. z uniwersytetami w Chinach i na Tajwanie)

18 Wielu słuchaczy specjalności uczestniczy w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu ERASMUS. Celem tych wyjazdów są uczelnie we Włoszech, Niemczech, w Francji, Szwecji, na Węgrzech, i in. Wielu słuchaczy specjalności uczestniczy w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu ERASMUS. Celem tych wyjazdów są uczelnie we Włoszech, Niemczech, w Francji, Szwecji, na Węgrzech, i in. Ludwig-Maximilians-Universität München

19 Do tradycji specjalności Turystyka Międzynarodowa należą wyjazdy na coroczne, największe na świecie, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie (ITB) Do tradycji specjalności Turystyka Międzynarodowa należą wyjazdy na coroczne, największe na świecie, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie (ITB)

20 Udział członków Koła w Konferencji Złoty Wiek – Wielkie Wydarzenia. Generowanie oferty historycznych produktów turystycznych Krakowa. Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Organizacja wieczoru włoskiego Vivat Italia, Organizacja Wieczoru indyjskiego, Organizacja wieczoru i wystawy fotograficznej oraz projekcja filmu Przekroczyć próg nieznanego (scenariusz i montaż członkowie Koła) Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : I

21 II Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, Udziału w konferencji zorganizowanej przez Małopolską Organizację Turystyczną w związku z otwarciem sezonu żeglugi na Wiśle, Uczestnictw0 w spotkaniu z przedstawicielami przewoźników lotniczych operujących w PL Kraków-Balice, Przygotowanie publikacji pt. Prace dyplomowe i magisterskie zrealizowane na specjalności turystyka międzynarodowa w latach 2005-2009

22 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I Umowa o współpracy z firmą AMADEUS POLSKA (od 2004 r), KrakówLondyn Nowy York Chicago Waszyngton FrankfurtWarszawa Plan podróży AR NK Segm ent OPEN Odpowiedź systemu, z podświetleniem pierwszego możliwego rejsu w danym dniu Dzień do tyłu Dzień do przodu Przewijanie stron Czas przelotu

23 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM II Współpraca z BIUREM MARKETINGU TURYSTYCZNEGO M. KRAKOWA oraz z Pełnomocnikiem ds. Turystyki Prezydenta M. Krakowa, Współpraca z BIUREM MARKETINGU TURYSTYCZNEGO M. KRAKOWA oraz z Pełnomocnikiem ds. Turystyki Prezydenta M. Krakowa, Stałe uczestnictwo w obradach FORUM TURYSTYKI powołanego przez Prezydenta M. Krakowa, Stałe uczestnictwo w obradach FORUM TURYSTYKI powołanego przez Prezydenta M. Krakowa, Współpraca z MAŁOPOLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ I KRAKOWSKĄ IZBĄ TURYSTYKI. Współpraca z MAŁOPOLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ I KRAKOWSKĄ IZBĄ TURYSTYKI.

24 GOŚCILI U NAS (m. in.) : GOŚCILI U NAS (m. in.) : P. Henryk Handszuch, dyrektor programu Jakość w turystyce UN WTO w Madrycie, P. Bartłomiej Walas, dyrektor Biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu (obecnie V- ce Prezes Polskiej Organizacji Prof. J. Zonn ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

25 Zapraszamy !!!!!!! Podejmij u nas studia !!!! Zapraszamy !!!!!!! Podejmij u nas studia !!!! Prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Doc. dr Stefan Sacha Prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Doc. dr Stefan Sacha


Pobierz ppt "SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza Modrzewskiego SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google