Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia"— Zapis prezentacji:

1 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia
SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia Im. A. Frycza Modrzewskiego PRODZIEKAN SPECJALNOŚCI Doc. dr Stefan Sacha

2 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Studia dwustopniowe: Studia I stopnia: licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia II stopnia: uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry

3 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPECJALNOŚCI TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
KATEDRA GEOGRAFII Kierownik : PROF. DR HAB. RAJMUND MYDEL ZAKŁAD TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ Kierownik : DOC. DR STEFAN SACHA

4 NIECO HISTORII i STATYSTYKI
Pierwszy nabór osób ( studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia ogółem) : 2002/03  osób 2003/04  osoby 2004/2005 uruchomienie studiów jednolitych magisterskich  892 osoby (studia I stopnia i magisterskie 2005/ osoby 2006/ osoby 2007/ osoby

5 OBECNIE NA SPECJALNOŚCI STUDIUJE OK. 2000 !!!! STUDENTÓW
W LATACH WYPROMOWANO 651 LICENCJATÓW 466 MAGISTRÓW

6 KAMIEŃ MILOWY Kierunek turystyka i rekreacja 2010/11 PERSPEKTYWY
Turystyka międzynarodowa w j. angielskim  /12 Kierunek turystyka i rekreacja /11 KAMIEŃ MILOWY 2004/05 URUCHOMIENIE JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH i STUDIÓW II STOPNIA

7 Turystyka należy do tych zjawisk społeczno-ekonomicznych
i przestrzennych, których znaczenie wykracza poza granice państw i kontynentów, co jednocześnie wywołuje powszechne zainteresowanie skutkami jej rozwoju.

8 Turystyka jest niezwykłym fenomenem socjologicznym II połowy XX wieku i przełomu tysiącleci, jednym z najważniejszych atrybutów i osiągnięć socjalnych społeczeństwa postindustrialnego i informatycznego, formą rekreacji, zewnętrznym przejawem dobrobytu, alternatywą rozwoju i czynnikiem przemian funkcjonalnych i jakościowych przestrzeni ekonomicznej.

9 Turystyka jest formą rekreacji, zjawiskiem masowym, co między innymi oznacza masowy charakter zróżnicowanych potrzeb i konieczność ich zaspokojenia. Te cechy turystyki są przyczyną dynamicznego rozwoju podaży dóbr i usług turystyczno-rekreacyjnych i rosnącego równolegle zapotrzebowania na specjalistów branży hotelarskiej, organizatorów turystyki i managementu dla administracji państwowej i samorządowej w turystyce.

10 Tym należy tłumaczyć popularność kierunków kształcenia z zakresu turystyki i rekreacji jako oferty edukacyjnej , zwłaszcza na poziomie wyższym.

11 Celem studiów jest przygotowanie, zgodnie z potrzebami rynku, wysoko wykwalifikowanych kadr zawodowych zdolnych w sposób kreatywny wypełnić swoją rolę we współczesnym biznesie turystycznym i na rynku dynamicznie rozwijających się potrzeb turystycznych.

12 Program studiów specjalności turystyka międzynarodowa zawiera treści, które gwarantują wyposażenie ABSOLWENTA w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności umożliwiający profesjonalne funkcjonowania na rynku: usług turystycznych oraz w strukturach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się turystyką.

13 Przykładowe przedmioty :
atrakcje turystyczne świata, systemy informacji i rezerwacji w turystyce, informatyczne systemy zarządzania hotelem, biznes plan przedsięwzięć turystycznych, międzynarodowy rynek turystyczny, funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego, marketing turystyczny, hotelarstwo, turystyka zdrowotna, turystyka niepełnosprawnych,

14 1 4 2 3 Turystyka Międzynarodowa Absolwent specjalności
przygotowany jest do podjęcia pracy : 1 4 w punktach informacji turystycznej i w strukturach zajmujących się promocją turystyki, w przedsiębiorstwach działających w obszarze turystyki w kraju i zagranicą, 2 3 w hotelach, obiektach gastronomicznych i atrakcjach turystycznych, w instytucjach samorządu terytorialnego i administracji państwowej,

15 5 8 6 7 Turystyka Międzynarodowa Absolwent specjalności
przygotowany jest do podjęcia pracy : 5 8 w organizacjach turystycznych i w strukturach samorządu gospodarczego bezpośrednio z uczestnikami różnych form turystyki i rekreacji w ramach posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych 6 na stanowiskach związanych merytorycznie z zarządzaniem atrakcjami turystycznymi, zarządzaniem obiektami turystycznymi i sportowo-rekreacyjnymi, tworzeniem produktów turystycznych, 7 projektowaniem i realizowaniem polityki turystycznej i strategii jej rozwoju, itp.,

16 studiów II stopnia (magisterskich)
Uzyskanie tytułu licencjata stosunków międzynarodowych w specjalności turystyka międzynarodowa stwarza możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) w Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego lub innych szkołach wyższych, w tym zagranicznych. studiów II stopnia (magisterskich)

17 praktyki zawodowe. Integralną częścią programu studiów są
Nasi studenci odbywają je , m.i., w Turcji , Egipcie, Jordanii , na Cyprze, w Hiszpanii w Maroku i w innych ciekawych krajach. Atrakcyjność studiów podnoszą także liczne wyjazdy wynikające z umów o współpracy z kilkunastoma uczelniami (m.i. z uniwersytetami w Chinach i na Tajwanie)

18 w ramach programu ERASMUS.
Wielu słuchaczy specjalności uczestniczy w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu ERASMUS. Celem tych wyjazdów są uczelnie we Włoszech, Niemczech, w Francji, Szwecji, na Węgrzech, i in. Ludwig-Maximilians-Universität München Ludwig-Maximilians-Universität München

19 Do tradycji specjalności
Turystyka Międzynarodowa należą wyjazdy na coroczne, największe na świecie, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie (ITB)

20 Turystyki Międzynarodowej Turystyki Międzynarodowej
Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Organizacja wieczoru włoskiego „Vivat Italia”, Organizacja „Wieczoru indyjskiego”, Organizacja wieczoru i wystawy fotograficznej oraz projekcja filmu „Przekroczyć próg nieznanego” (scenariusz i montaż członkowie Koła) Udział członków Koła w Konferencji „Złoty Wiek – Wielkie Wydarzenia”. Generowanie oferty historycznych produktów turystycznych Krakowa.

21 Turystyki Międzynarodowej
II Koło naukowe Turystyki Międzynarodowej Niektóre efekty działalności : Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, Udziału w konferencji zorganizowanej przez Małopolską Organizację Turystyczną w związku z otwarciem sezonu żeglugi na Wiśle, Uczestnictw0 w spotkaniu z przedstawicielami przewoźników lotniczych operujących w PL Kraków-Balice, Przygotowanie publikacji pt. „Prace dyplomowe i magisterskie zrealizowane na specjalności turystyka międzynarodowa w latach ”

22 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I
Umowa o współpracy z firmą AMADEUS POLSKA (od 2004 r), Kraków Londyn Nowy York Chicago Waszyngton Frankfurt Warszawa Plan podróży ARNK Segment OPEN Odpowiedź systemu, z podświetleniem pierwszego możliwego rejsu w danym dniu Dzień do tyłu Dzień do przodu Przewijanie stron Czas przelotu

23 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM II
Współpraca z BIUREM MARKETINGU TURYSTYCZNEGO M. KRAKOWA oraz z Pełnomocnikiem ds. Turystyki Prezydenta M. Krakowa, Stałe uczestnictwo w obradach FORUM TURYSTYKI powołanego przez Prezydenta M. Krakowa, Współpraca z MAŁOPOLSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ I KRAKOWSKĄ IZBĄ TURYSTYKI.

24 GOŚCILI U NAS (m. in.) : P. Henryk Handszuch , dyrektor programu „Jakość w turystyce” UN WTO w Madrycie, P. Bartłomiej Walas, dyrektor Biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu (obecnie V-ce Prezes Polskiej Organizacji Prof. J. Zonn ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

25 Stosunków Międzynarodowych
Zapraszamy !!!!!!! Podejmij u nas studia !!!! Prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Doc. dr Stefan Sacha


Pobierz ppt "TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Krakowska Akademia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google