Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa Zachodniopomorskiego - komunikaty Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa Zachodniopomorskiego - komunikaty Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa Zachodniopomorskiego - komunikaty Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia 2015r.

2 2 NOWY WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNYCH Nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol – MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol – MEN-I/50a-N/2) został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23 ). Zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wymóg wpisania numeru PESEL. Zgodnie z § 2 ust.1 ww. rozporządzenia legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem „ Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach ….)” wpisuje się numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada takiego numeru – serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły, a dokonuje go wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

3 3 Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 może być na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna. Przypominamy, że zgodnie z opinią Urzędu Transportu Kolejowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia uczniów do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego jedynym dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest ważna legitymacja szkolna. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL nie upoważnia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

4 W trosce o bezpieczeństwo dzieci Fundacja PZU chce wyposażyć wszystkich pierwszoklasistów w Polsce w „wyprawkę bezpieczeństwa” – będą to odblaskowe serca, które przyczepione do plecaków zwiększą widoczność dzieci na drodze. Odblaski mają również przypominać najmłodszym o konieczności bezpiecznego zachowania na przejściach dla pieszych. Serca zostaną przesłane do szkół przez Fundację PZU. W ubiegłym roku Fundacja rozdała 3 miliony serc, które kierowcom wręczali członkowie ich rodzin, znajomi. W 2015 roku serca mają zwracać uwagę kierowców na bezpieczeństwo pieszych. KAMPANIA SPOŁECZNA „KOCHASZ? POWIEDZ STOP WARIATOM DROGOWYM”

5 5 JUBILEUSZOWY X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Biuro Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczek Oświaty (OSKKO) organizuje kongres, którego celem jest umożliwienie wszystkim osobom zarządzającym w oświacie udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe i integracja kadry całego kraju. Tegoroczna edycja Kongresu kładzie szczególny nacisk na kompleksowe pomysły na szkołę - przykłady dobrych praktyk, inspiracje i wymiana doświadczeń. Uczestnicy będą mogli dowolnie kształtować własną ścieżkę uczestnictwa wśród wielu debat, wykładów i warsztatów. Kongres odbędzie się w dniach 23-25.09.2015 r., w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:www.oskko.edu.pl/kongres

6 6 STANOWISKO MEN DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA OPIEKI DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE/PLACÓWCE Z uwagi na liczne pytania kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące obowiązków szkół i placówek systemu oświaty w zakresie zapewnienia właściwej opieki dzieciom i młodzieży przewlekle chorym informujemy, że stanowisko MEN w tej sprawie umieszczone zostało na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.szczecin.pl w zakładce nauczyciele i dyrektorzy (komunikat z dnia 24.12.2014 r.)www.kuratorium.szczecin.pl Na powyższej stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje w obszarze aktualności i zachodzących zmian w systemie oświaty. Zachęcamy do odwiedzania strony.

7 7 Powodzenia i samych sukcesów w nowym roku szkolnym 2015/2016


Pobierz ppt "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwa Zachodniopomorskiego - komunikaty Szczecin, 27 sierpnia 2015 r. Stargard Szczeciński/Koszalin, 28 sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google